Ceny Nakladatelství Academia
a Studentská soutěž Nakladatelství Academia
za rok 2018

V pondělí 8. dubna 2019 proběhlo v budově Akademie věd České republiky slavnostní vyhlášení výsledků 11. ročníku Cen Nakladatelství Academia a 7. ročníku Studentské soutěže Nakladatelství Academia.

Ceny Nakladatelství Academia

Celkem bylo do letošního ročníku přihlášeno 59 publikací, v rámci jednotlivých kategorií ocenila šestičlenná odborná porota v čele s prof. RNDr. Ivo Krausem, DrSc., FEng., dr. h. c., tyto tituly:

V kategorii původní vědecká nebo populárně-naučná práce zvítězila publikace Pavla Boliny, Tomáše Klimka a Václava Cílka Staré cesty v krajině středních Čech. V kategorii překlad vědecké nebo populárně-naučné práce zvítězila Kateřina Šebková s překladem knihy Angely Saini Od přírody podřadné. V kategorii slovník nebo encyklopedická publikace ocenila porota dílo Anny Skoumalové a Lubomíra Hroudy Rostliny naší přírody. Cenu za výtvarné zpracování publikace si odnesli Ondřej Lím a Michal Smejkal za grafickou přípravu publikace kolektivu autorů Literární kronika první republiky.

Cena poroty byla udělena Janu Rovenskému a kolektivu autorů za publikaci Mezi mýty a minarety.

Nejprodávanější knihou roku 2018 z produkce Nakladatelství Academia je Atlas fauny České republiky autorů Miloše Anděry a Jana Sováka.

 Knihou roku, tedy absolutním vítězem, je publikace Rostliny naší přírody, za kterou byli oceněni ilustrátorka Anna Skoumalová a autor Lubomír Hrouda. Křišťálovou plastiku z dílny výtvarníka Jana Exnara předal oceněným místopředseda Akademie věd ČR PhDr. Pavel Baran, CSc.

Studentská soutěž

V 7. ročníku Studentské soutěže měla odborná porota možnost vybrat vítěze tradičně ve třech kategoriích. 
Vítězkou kategorie Humanitní a společenské vědy se stala Jana Doktorová s prací Malostranský graduál a jeho donátoři: Renesanční iluminovaný rukopis jako nástroj měšťanské reprezentace.
V kategorii Vědy o živé přírodě a chemické vědy zvítězila Dagmar Zádrapová s prací Genetická variabilita vybraných populací buku lesního v České republice.
Kategorii Vědy o neživé přírodě vyhrál Martin Bartas s prací Hodnocení expozic elektromagnetickému záření z běžných zdrojů pomocí softwarového nástroje a hodnocení jejich hygienické významnosti.
Celkem bylo do soutěže přihlášeno 54 diplomových prací, které hodnotila patnáctičlenná odborná porota. Vítězné práce budou vydány knižně do jednoho roku pod hlavičkou Nakladatelství Academia.
Vítězům šestého, předchozího ročníku Studentské soutěže byly předány vytištěné knihy.

Adam Strašák, vítěz kategorie Humanitní a společenské vědy, převzal knihu Urážka císaře a prezidenta.

Knihu Ověření produkce sekundárních metabolitů v průběhu germinace Streptomyces coelicolor si odnesl Matouš Čihák, vítěz kategorie Vědy o živé přírodě a chemické vědy.

V kategorii Vědy o neživé přírodě zvítězil v loňském roce Jakub Harsa, který převzal knihu Příspěvek k paleontologickému poznání křídových příbojových lokalit v okolí Kutné Hory.

Komentáře