Články autora

admin

Dnes uplyne 105 let od narození spisovatele Jiřího Sosnara

Jiří Sosnar se narodil 20. 5. 1914 v Hroznové Lhotě v rodině venkovského dělníka, po absolvování měšťanské školy se vyučil zámečníkem, příležitostně pracoval též jako instalatér, kopáč cihlářské hlíny, brusič nožů, kalkulant. Po roce 1930, kdy vstoupil do Komunistické strany Československa, většinou působil jako politický pracovník. V letech 1933–35 zastával v Hodoníně funkci krajského politického pracovníka Komsomolu, od roku...

Dnes uplyne 100 let od narození spisovatele Pavla Bojara

Pavel Bojar – básník, prozaik a překladatel, se narodil 18. 5. 1919 ve Strakonicích. Původním jménem Karel Krejčík, literárního pseudonymu Pavel Bojar používal od 30. let, úředně si nechal jméno změnit v roce 1946. Se svou první ženou Olgou Bojarovou (* 1925, roz. Hůlková, dnes Bojarová-Zemanová, sňatek 1945; samostatně vydala mj. 1964 psychologickou novelu z lékařského prostředí Čtvrté,...

Dnes uplyne 75 let od úmrtí spisovatelky Mileny Jesenské

Milena Jesenská – česká novinářka, spisovatelka a překladatelka, se narodila 10. 8. 1896 v Praze. S manželem Jaromírem Krejcarem měli dceru Janu (Honzu). Narodila se v rodině pražského univerzitního profesora a stomatologa Jana Jesenského a jeho ženy Mileny. Když jí bylo 16 let, zemřela jí matka a ona zůstala se svým otcem, který byl na jednu...

Dnes uplyne 30 let od úmrtí spisovatele a scénáristy Oty Hofmana

Kdo by si z dětství nepamatoval díla jako: Pan Tau, Chobotnice z Čertovky, Chobotnice z druhého patra, Návštěvníci aj. – právě tyto moderní pohádky tvoří základní žánrový okruh Hofmanova díla, v nichž fantazijní motivy a prvky umocňují reálný obraz současného dětského světa. Hybatelem děje jsou zpravidla oživlé předměty nebo zvláštní pohádkové bytosti, které dokáží porozumět touhám dětských hrdinů. Pro...

Dnes uplyne 110 let od narození spisovatele Františka Kožíka

František Kožík – básník, prozaik, autor biografií, dramatik, libretista, autor rozhlasových her, rozhlasový redaktor a překladatel, se narodil 16. 5. 1909 v Uherském Brodě.  Syn soudce. Jeho žena Zdeňka Švabíková (1912–1994, sňatek 1938) byla herečkou, dcera Alena Kožíková (* 1941) je teatroložkou, překladatelkou a divadelní dramaturgyní. Od roku 1913 žila rodina v Kroměříži. Zde Kožík navštěvoval cvičnou školu...

Dnes by oslavil 90. narozeniny spisovatel Jan Trefulka

Jan Trefulka – prozaik, publicista a literární kritik, se narodil 15. 5. 1929 v Brně.  Vyrůstal v Brně v rodině konstruktéra. Obecnou školu v rodném Králově Poli navštěvoval Trefulka od roku 1935 spolu s celoživotním přítelem, spisovatelem Milanem Kunderou. V letech 1940–1948 zde pokračoval na reálném gymnáziu, v letech 1948–1950 studoval v Praze na FF UK literární vědu a estetiku. Po vyloučení z KSČ (1950)...

Dnes uplyne 45 let od úmrtí básníka Františka Gottlieba

František Gottlieb se narodil 4. 8. 1903 v Klatovech. Pocházel ze židovské rodiny. Reálné gymnázium vystudoval v Klatovech (1914–1922), práva na Univerzitě Karlově v Praze (JUDr. 1927), kde zároveň navštěvoval přednášky na Filozofické fakultě. V roce 1925 byl studijně několik měsíců v Paříži. Roku 1927 se stal v Praze advokátním koncipientem a od 1932 advokátem. V prosinci 1939 odešel do Palestiny a vstoupil do...

Dnes uplyne 95 let od narození spisovatele Eduarda Petišky

Eduard Petiška psal prózu a poezii i literaturu pro děti a mládež, je však také autorem divadelní hry, odborných textů, esejů, předmluv a doslovů, překladatelem. Ač rodem Pražák, dětství a mládí prožil v Čelákovicích (narodil se 14. 5. 1924). Reálné gymnázium studoval v Brandýse nad Labem. Po maturitě (1943) byl totálně nasazen jako pomocný dělník ve Volmanově...

Dnes oslaví 55. narozeniny spisovatelka Ivona Březinová

Ivona Březinová, rozená Karásková, se narodila 12. 5. 1964 v Ústí nad Labem. Prozaička, autorka knih pro děti a mládež.  Pochází z rodiny strojního inženýra a učitelky chemie a biologie. Po studiích na gymnáziu v Ústí nad Labem (maturita 1982) absolvovala na Pedagogické fakultě tamtéž obor český jazyk – dějepis. Vysokoškolská studia zakončila v roce 1987 obhajobou diplomové práce Prvky vědecké...

Dnes oslaví 70. narozeniny spisovatel a výtvarník Petr Sís

Petr Sís, anglicky Peter Sís – český spisovatel, filmař, ilustrátor a grafik, se narodil 11. 5. 1949 v Brně.  Je synem režiséra Vladimíra Síse. Od roku 1984 žije a pracuje v americkém New Yorku. Stal se mezinárodně uznávaným autorem dětské literatury, napsal přibližně dvacet knih pro děti a k dalším přibližně padesáti knihám vytvořil ilustrace. Je...