Články autora

admin

Křest nové audioknihy Gustáv Husák

v knihkupectví Luxor na Václavském náměstí v Praze v úterý 25. záři od 16:30 za přítomnosti autora a Kateřiny Rathouské, která odpolednem provede, nové CD pokřtí Petr Šabata – šéfredaktor stanice Českého rozhlasu Plus společně s hosty pan velvyslanec Slovenské republiky Peter Weiss paní prof. Zoe Klusáková-Svobodová (dcera prezidenta Ludvíka Svobody) paní doc. Ivana Čornejová (historička)...

Dnes by oslavil 95. narozeniny spisovatel Ladislav Fuks

Ladislav Fuks se narodil 24. 9. 1923 v Praze. Pochází z rodiny policejního úředníka. Po maturitě na gymnáziu v Truhlářské ulici (1942) byl totálně nasazen na správě statků v Hodoníně. V letech 1945–49 studoval filozofii, psychologii, dějiny umění a pedagogiku na FF UK v Praze (PhDr. prací Rozbor a kritika Bergsonovy ideje vývoje a jejích důsledků pro mravní výchovu z hlediska marxistické dialektiky, 1949). Poté...

Dnes uplyne 35 let od úmrtí spisovatele Mojmíra Klánského

Mojmír Klánský – vlastním jménem Mojmír Kölbl, se narodil 19. 4. 1921. Pochází z učitelské rodiny, která se ve 30. letech přistěhovala do Prahy. V roce 1937 byl pro redigování školního časopisu Šíp a komunistické smýšlení vyloučen z gymnázia a musel přejít na reálné gymnázium v Praze-Vršovicích (maturoval 1940). Absolvoval abiturientský kurz účetnictví při obchodní akademii a složil učitelskou státnici. V letech 1940–45...

Dnes uplyne 115 let od narození spisovatelky Jarmily Svaté

Jarmila Svatá – prozaička, dramatička, autorka reportáže a knih pro děti, se narodila 23. 9. 1903 v Kolíně.  Provdaná Fuksová, psala se také Jarmila Svatá-Fuksová. Otec byl poštovním úředníkem. Vystudovala dvouletou obchodní školu v Kolíně a krátce byla zaměstnána jako bankovní úřednice. Snaha stát se herečkou ji přivedla nejprve do ochotnického divadla při kolínském Klubu mladých, v roce 1923 pak...

Dnes uplyne 105 let od narození spisovatele Jana Maria Tomeše

Jan Marius Tomeš – básník, kunsthistorik, esejista a překladatel, se narodil 20. 9. 1913 v Olomouci. Studoval dějiny umění na FF UK (PhDr. 1952 prací Alois Bubák 1824–1870). V letech 1951–1958 byl přednostou oddělení moderního umění v Národní galerii v Praze. Od roku 1959 pracoval nejprve jako odborný asistent, posléze jako docent v oboru dějin umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové...

Dnes uplyne 115 let od narození spisovatele A. C. Nora

A. C. Nor – vlastním jménem Josef Kaván, od roku 1926 jméno úředně změnil připojením pseudonymu na Josef Kaván-Nor. Narodil se 19. 9. 1903 v Kylešovicích. Byl prvorozeným synem mlynářského dělníka, dětství strávil v Hlavnici u Opavy. Po absolvování klasického gymnázia v Opavě (maturita 1924) vystudoval moderní filologii na FF UK (1924–1929, PhDr. 1946 prací...

Dnes uplyne 150 let od narození spisovatele Karla Václava Adámka

Karel Václav Adámek – spisovatel, kulturní historik a muzejník, se narodil 19. 9. 1868 v Hlinsku. Byl členem vedení Národní strany svobodomyslné (Mladočechů). Napsal řadu prací z oblasti východočeského muzejnictví, historie, umění a etnografie. Je autorem významné monografie Lid na Hlinecku a důležitých statí o statku v Jeníkově u Hlinska. Zabýval se též právem autorským...

Dnes uplyne 15 let od úmrtí spisovatele Josefa Hiršala

Josef Hiršal – básník, prozaik, překladatel a autor literatury pro děti, se narodil 24. 7. 1920 v Chomutičkách (u Jičína).  Jeho otec byl rolník a vesnický kapelník. Na obecnou a měšťanskou školu chodil Hiršal v Chomuticích. Od roku 1936 studoval na učitelském ústavu v Jičíně (maturoval 1940). Poté učil rok v Chomuticích, od roku 1941 pracoval jako lesní manipulant v Nouzově u Unhoště,...

Dnes by oslavila 95. narozeniny spisovatelka Naděžda Sochová

Naděžda Sochová – rozená Koutná, občanským jménem Naděžda Jakšová (jejím manželem byl novinář A. G. Jakš, 1912–1959, sňatek 1949), se narodila 14. 9. 1923 v Litovli. Pseudonym si zvolila podle rodného jména matky. Narodila se v rodině lékaře, majitele sanatoria. Navštěvovala měšťanskou školu Komenium v Olomouci a od roku 1938 souběžně studovala Anglický ústav v Praze, Rotterovu školu užitkové grafiky...

Dnes by oslavil 95. narozeniny spisovatel Rudolf Kalčík

Rudolf Kalčík se narodil 13. 9. 1923 v rodině strážníka, sloužícího na Podkarpatské Rusi. Po smrti matky (1929) pobýval často u příbuzných v jižních Čechách. Studoval na gymnáziu v Novém Bohumíně, Českém Krumlově a Českých Budějovicích (mat. 1943). Zde a v Třeboni byl též v letech 1943–45 pracovně nasazen jako úředník. V roce 1945 začal studovat na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy češtinu a filozofii. Absolvoval...