Články autora

admin

Dnes uplyne 50 let od úmrtí spisovatele Miloslava Bureše

Miloslav Bureš – básník, prozaik, autor literatury pro děti, se narodil 6. 11. 1909 v Poličce. Vlastním jménem Jan Bohuslav Bureš. Křestní jméno Miloslav (Míla) přejal po své první lásce, předčasně zemřelé Milušce Šifnerové. – Vyrůstal v dělnické rodině (otec skladník na dráze, matka v tkalcovně). V letech 1922–1930 studoval na gymnáziu v Poličce, potom dva roky na FF UK....

Dnes uplyne 145 let od narození spisovatelky Anny Marie Tilschové

Anna Marie Tilschová se narodila 11. 11. 1873 v Praze. Pocházela ze zámožné rodiny pražského advokáta. Vystudovala Vyšší dívčí školu a jako mimořádná posluchačka navštěvovala FF UK. Patřila ke vzdělaným ženám své doby. Její kulturní obzor rozšiřoval i styk s významnými osobnostmi z oblasti vědy, literatury i výtvarného umění. Umožnil jí to především sňatek s bratrancem...

Dnes uplyne 35 let od úmrtí spisovatele Karla Fabiána

Karel Fabián, vlastním jménem Eduard Kirchberger, se narodil 21. 6. 1912 v Praze. Otec byl sluhou v Zemědělské radě pro Čechy. Studoval na reálném gymnáziu v Křemencově ulici v Praze (mat. 1932), 1933–1934 tři semestry na Právnické fakultě UK. Dvouletou vojenskou službu, k níž se dobrovolně přihlásil z nedostatku jiného zaměstnání, strávil na Slovensku: ve škole...

Dnes uplyne 45 let od úmrtí spisovatele Ilji Barta

Ilja Bart – básník, autor vzpomínek, se narodil 17. 5. 1910 v Chrudimi.  Vlastním jménem Julius Bartošek. Syn středoškolského učitele. Roku 1928 absolvoval reformní reálné gymnázium v Duchcově. V Praze vystudoval práva (JUDr. 1933) a pracoval postupně v několika advokátních kancelářích. V roce 1934 odměnou za literární cenu v mezinárodní soutěži proletářských spisovatelů obdržel stipendium k pobytu do SSSR, kde pobýval od dubna...

Dnes uplyne 100 let od narození herce, dramatika a prozaika Miroslava Horníčka

Miroslav Horníček – herec, dramatik a prozaik, se narodil 10. 11. 1918 v Plzni.  Po maturitě na reálce v Plzni (1937) byl nejprve rok pomocným technickým pracovníkem ve Škodových závodech a poté úředníkem v plzeňské Městské nemocnici (1938–41). Již od roku 1937 však působil jako jevištní výtvarník, herec a režisér v amatérském Studentském avantgardním souboru. V roce 1941 se stal profesionálním hercem v...

Dnes by oslavil 80. narozeniny spisovatel, básník a diplomat Jiří Gruša

Jiří Gruša – básník, prozaik, překladatel, esejista a diplomat, se narodil 10. 11. 1938 v Pardubicích.  Vyrůstal v rodině technického úředníka. Dětství prožil ve Dvoře Králové; v Pardubicích ukončil jedenáctiletou střední školu (maturita 1957). Věnoval se veslování (byl dorosteneckým přeborníkem). Od roku 1957 žil v Praze, kde na Filozofické fakultě UK studoval filozofii a historii (absolvoval 1962 diplomovou prací Filozofické názory...

Dnes uplyne 90 let od narození spisovatelky Ilony Borské

Ilona Borská, provdaná Štuková, se narodila 9. 11. 1928 v úřednické rodině. Provdaná (1952) za spisovatele Iva Štuku (1930-2007). Vystudovala gymnázium v Praze (maturita 1947), 1952 ukončila studium sociologie na Vysoké škole politické a sociální (doktorát 1953). V letech 1951–61 byla redaktorkou v Čs. rozhlase, do nuceného odchodu v roce 1970 učila na Stavební fakultě ČVUT. Poté působila jako spisovatelka z povolání,...

Dnes by oslavila 85. narozeniny spisovatelka Inka Machulková

Inka Machulková – básnířka, překladatelka, se narodila 8. 11. 1933 v Praze.  Dívčím jménem Olga Popková. Záhy začala – bez úřední změny – užívat jméno Inka, skautskou přezdívku z prvních poválečných let. Od roku 1959 provdaná Machulková, od roku 1970 znovu provdaná (v SRN) Schmollingová. Narodila se v rodině Antonína Popka, do roku 1949 úředníka Státního pedagogického nakladatelství...

Dnes uplyne 120 let od narození spisovatelky Sonji Špálové

Sonja Špálová – básnířka a prozaička, autorka životopisných románů, se narodila 6. 11. 1898 v Ochozu u Brna.  Vlastním jménem Františka (roz. Švehlová). Narodila se v početné rodině textilního dělníka. Poprvé byla provdána (1921) za sochaře Václava Špálu (1887–1924, bratranec malíře Václava Špály, v první světové válce byl štábním kapitánem Československých legií a poté ředitelem Památníku osvobození). V roce 1930 se...

Dnes uplyne 115 let od narození spisovatele Jana Blahoslava Čapka

Jan Blahoslav Čapek – literární historik, prozaik a básník, se narodil 6. 11. 1903 v Třebechovicích pod Orebem.  Pochází z rodiny českobratrského faráře. Jeho první žena Vlasta Čapková (1907–1980) uveřejnila pod pseudonymem Vlasta Horská román Helena (1943) a básnickou sbírku Na rozcestí (1944). Čapek studoval gymnázium v Pardubicích, v Hradci Králové a v Rychnově nad Kněžnou (maturita 1923), češtinu a angličtinu na FF UK...