Články autora

admin

Dnes uplyne 110 let od narození spisovatele Klementa Bochořáka

Klement Bochořák – básník, autor literatury pro děti, se narodil 18. 1. 1910 v Kunštátu. Pocházel z úřednické rodiny. Studoval na obchodní akademii v Brně (1926–27), studia však nedokončil a živil se různými příležitostnými pracemi (1930–31 soudní praktikant v Brně, na začátku okupace dělník v rodišti aj.). V letech 1942–45 byl úředníkem zásobovacího úřadu v Brně. Od roku 1945 působil jako knihovník v různých...

Dnes uplyne 115 let od narození spisovatele Jana Zahradníčka

Jan Zahradníček – básník, esejista a překladatel, se narodil 17. 1. 1905 v Mastníku.  Pocházel se selské rodiny. Po studiích na gymnáziu v Třebíči (maturoval v roce 1926) studoval germanistiku na FF UK v Praze (mj. u F. X. Šaldy, Václava Tilleho a Otokara Fischera). Studia však nedokončil, pouze složil nižší (1930) a vyšší (1931) zkoušku knihovnickou. Posléze se cele věnoval literatuře;...

Dnes uplyne 95 let od úmrtí spisovatele Arnošta Procházky

Arnošt Leopold Antonín Procházka byl český literární a výtvarný kritik a překladatel moderní evropské literatury. Patří k čelním představitelům české literární dekadence. Narodil se 15. 11. 1869 v Praze. V roce 1894 spolu s Jiřím Karáskem ze Lvovic založil dekadentně zaměřený časopis Moderní revue. Krátce poté, co Kamilla Neumannová začala vydávat své Knihy dobrých autorů, se stal hlavním redaktorem této knižnice. Na...

Dnes uplyne 40 let od úmrtí spisovatele Františka Pilaře

František Pilař – prozaik a redaktor, se narodil 2. 6. 1904 v Přibyslavi.  Otec Františka Pilaře byl soudcem. Pilař studoval klasické gymnázium v Příbrami (mat. 1922) a necelé tři semestry na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Jednoroční abiturientský kurz při obchodní akademii absolvoval v Praze roku 1926, na zdejší English University College studoval angličtinu (1926–27). Poté byl necelý rok – stále...

Dnes oslaví 45. narozeniny spisovatelka Barbara Nesvadbová

Bára Nesvadbová, vlastním jménem Barbara Nesvadbová je česká spisovatelka a novinářka. Narodila se 14. 1. 1975 v Praze do rodiny dvou lékařů, psychiatrů. Matka Libuše Nesvadbová se stará o emigranty a etnické menšiny, otec Josef Nesvadba († 2005) byl znám spíše jako spisovatel vědeckofantastické literatury. Jejím bývalým manželem je politik Karel Březina. S ním má dceru Bibianu. Absolvovala...

Dnes oslaví 90. narozeniny spisovatel Miloš Zapletal

Miloš Zapletal – prozaik, autor návodné tábornické literatury, sběratel a popularizátor her a herních aktivit, překladatel, výchovný pracovník ve skautském hnutí a redaktor časopisů pro mládež, se narodil 13. 1. 1930 v Prostějově  v rodině krejčovského dělníka, mládí prožil v Pardubicích. Po ukončení měšťanské školy (1945) zde absolvoval obchodní akademii (mat. 1949), poté studoval tělesnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy....

Dnes oslaví 60. narozeniny spisovatel Martin Nezval

Martin Nezval – prozaik, publicista a novinář, se narodil 12. 1. 1960 v Brně.  Po maturitě na brněnské konzervatoři (1978) vystudoval dramaturgii na DAMU (1984). V roce 1987 absolvoval půlroční stáž na Londýnské univerzitě (téma: anglické drama). Pracoval jako divadelní, televizní a rozhlasový režisér (již za studií byl asistentem Jana Grossmana v Západočeském divadle v Chebu). Nezvalova recenzní spolupráce s deníkem...

Dnes uplyne 70 let od úmrtí básníka a dramatika Jaroslava Kvapila

Jaroslav Kvapil – básník, dramatik a režisér, se narodil 25. 9. 1868 v Chudenicích u Klatov. Studoval gymnázium v Klatovech a v Plzni, na pražské univerzitě zprvu medicínu, pak filologii, po studiích se věnoval žurnalistice, literatuře a divadlu. Od roku 1900 působil jako režisér, dramaturg, později jako šéf činohry Národního divadla v Praze. Roku 1909 mu bylo nabídnuto místo...

Dnes uplyne 130 let od narození spisovatele Karla Čapka

Karel Čapek – jedna z největších osobností české literatury meziválečného období: prozaik, dramatik, novinář a esejista, autor knih pro děti, básník a překladatel; představitel umělecké generace vzešlé ze snah předválečné moderny; spisovatel, který zasahoval a působil daleko za horizont literatury. Karel Čapek se narodil 9. 1. 1890 v Malých Svatoňovicích na Náchodsku báňskému lékaři. Byl nejmladší ze...

Dnes uplyne 130 let od narození spisovatele Rudolfa Medka

Rudolf Medek – český spisovatel a voják, se narodil 8. 1. 1890 v Hradci Králové. Původně byl učitel, ale v první světové válce vstoupil do legií v Rusku, zde se mj. účastnil i Bitvy u Zborova. Po návratu do Československa se stal plukovníkem, v roce 1929 byl povýšen na brigádního generála. Roku 1919 mu britský král...