Články autora

admin

Dnes uplyne 100 let od narození spisovatele Josefa Kadlece

Josef Kadlec – prozaik, překladatel, nakladatelský redaktor, se narodil 21. 10. 1919 na předměstí Plzně v rodině zedníka, sečtělého obdivovatele ruské klasické literatury. V Plzni Kadlec studoval reálku (mat. 1937), v letech 1937–38 byl archivářem a v letech 1939–41 kresličem v plzeňských Škodových závodech; v roce 1942 pracoval jako technický vedoucí v bratrově prodejně aut a motocyklů....

Jack Kerouac: 50. výročí úmrtí

Americký prozaik, básník a přední představitel hnutí beat generation Jack Kerouac se dožil pouhých 47 let, od jeho smrti uplyne 21. října 50 let. Nakladatelství Argo postupně do roku 2023 vydá celé dílo Jacka Kerouaca včetně textů, které zatím nevyšly česky. Celkem to bude 21 svazků tempem tři až čtyři knihy ročně. Většina jeho textů...

Dnes uplyne 25 let od úmrtí spisovatelky Marie Podešvové

Marie Podešvová –  dívčím jménem Jarušková, se narodila 24. 6. 1901 v Praze. Jejím manželem byl akademický malíř František Podešva (1893–1979), nejstarší dcera Eva Fuková (* 1927) žije v USA, je malířka a umělecká fotografka. – Podešvová vyrůstala v Brně, kde se její otec brzy po jejím narození stal vedoucím administrace Lidových novin (do 1918, dlouholetý starosta brněnského...

Dnes uplyne 420 let od úmrtí Daniela Adama z Veleslavína

Daniel Adam z Veleslavína – český nakladatel, spisovatel, bohemista, lexikograf, historik, filozof, překladatel, organizátor literární činnosti, humanista a vysokoškolský pedagog, se narodil 31. 8. 1546 v Praze. Pocházel z vážené měšťanské rodiny. Svou činností velmi ovlivnil českou literaturu, proto období, kdy působil, nazýváme dobu veleslavínskou. Vystudoval pražskou univerzitu, později na ní jako mistr přednášel. Oženil se s...

Dnes uplyne 155 let od narození spisovatele J. K. Šlejhara

Josef Karel Šlejhar – český naturalistický spisovatel, se narodil 14. 10. 1864 ve Staré Pace. Vystudoval reálku v Pardubicích, kde roku 1881 maturoval. Pak studoval chemii na pražské technice v Praze, studia pro nemoc zanechal. Poté pracoval jako technický úředník v cukrovaru, byl sedlákem na zděděném statku v Dolní Kalné a od roku 1901 byl...

Dnes uplyne 20 let od úmrtí spisovatele Zdeňka Lorence

Zdeněk Lorenc – básník a prozaik, se narodil 12. 2. 1919 v Praze.  Vyrostl v rodině poštovního úředníka. Obecnou školu vychodil v Praze-Žižkově, libeňské reálné gymnázium navštěvoval v letech 1930–1938. Ke konci středoškolských studií jej zajímalo divadlo: v roce 1937 spoluzaložil divadelní soubor U zelené růže (jediné představení v pražské Unitárii), byl rovněž hercem a recitátorem v Divadelním kolektivu mladých na Zbořenci (v rámci...

Dnes oslaví 80. narozeniny spisovatel Vladimír Körner

Vladimír Körner – prozaik a scenárista, se narodil 12. 10. 1939 v Prostějově. Dětství prožil v Uhřičicích u Kojetína. Jeho otec zde byl úředníkem, za okupace vedl odbojovou organizaci a 7. května 1945 padl. (Tento traumatizující zážitek se zásadní měrou promítl do pozdější Körnerovy prozaické tvorby, zejména románu Slepé rameno.) Rodina se přestěhovala do Zábřehu na Moravě, kde Körner vychodil...

Dnes uplyne 25 let od úmrtí spisovatele Zdeňka Barborky

Zdeněk Barborka – básník a prozaik, autor experimentálních textů, operní libretista, učitel hudby a hudební redaktor, se narodil 3. 4. 1938 v Rokycanech. Vystudoval Státní konzervatoř v Praze (obor hra na lidové nástroje). Po studiích vyučoval na Lidové škole umění v Plzni, v letech 1962–1970 působil v hudební redakci plzeňského studia Československého rozhlasu (nejprve jako externí,...

Dnes uplyne 95 let od narození spisovatele Lubomíra Černíka

Lubomír Černík – dramatik a prozaik, se narodil 9. 10. 1924 v Brně. Otec Josef Černík (1880–1969), žák Leoše Janáčka, byl hudebním skladatelem a sběratelem lidových písní. Černík absolvoval reálné gymnázium v Brně (mat. 1943), po skončení druhé světové války studoval na JAMU v Brně obor herectví a režie (1945–1950). V roce 1945 s Vladimírem Sísem a Alexandrem Resnikovem založil v roce 1945 v Brně...

Dnes uplyne 145 let od úmrtí spisovatele Vítězslava Hálka

Vítězslav Hálek patřil vedle Jana Nerudy k předním organizátorům almanachu Máj. Působil jako teoretický mluvčí nastupující generace, jako novinář a kritik, psal verše, povídky a dramata. Dosáhl u čtenářů neobyčejného úspěchu, neboť dovedl vyjadřovat pocity, jimiž žili jeho současníci. Narodil se 5. 4. 1835 ve vesničce Dolínku u Mělníka. Celé jeho literární dílo i názory ovlivnila...