Články autora

admin

Dnes uplyne 125 let od narození spisovatele Jiřího Langera

Jiří Langer – prozaik, básník, překladatel a vykladač Talmudu, znalec chasidského života, psal německy, hebrejsky a česky. Celé jeho dílo je zasvěceno židovské kultuře. Nejmladší syn z pražské židovské obchodnické rodiny, bratr dramatika a prozaika Františka Langra Jiří se narodil 19. 3. 1894 v Praze. Už za středoškolského studia se intenzívně zajímal o mystiku, do které ho...

Dnes uplyne 15 let od úmrtí spisovatelky Aleny Vrbové

Alena Vrbová – básnířka a prozaička,  rodným jménem Alena Liberta Vrbová, se narodila 3. 10. 1919 ve Starém Plzenci. Její otec, učitel Jan Mukenšnábl (1879–1961), přijal jméno Jan Vrba (1919) podle svého literárního pseudonymu Tadeáš Vrba (Kamení, 1903; Po svaté Anně, 1930). – Alena Vrbová maturovala na dívčím reálném gymnáziu v Plzni (1938) a do uzavření vysokých škol...

Dnes uplyne 100 let od narození spisovatele Miroslava Slacha

Miroslav Slach – prozaik, dramatik, autor životopisných próz a děl pro mládež, se narodil 16. 3. 1919 v Tlusticích (u Hořovic).  Mládí prožil na Slovensku, kde jeho otec (původně hospodářský správce) působil jako učitel a později ředitel na rolnických školách v Rimavské Sobotě, Sabinově a Brezně nad Hronem. Vystudoval reálné gymnázium (primu v Prešově, ostatní ročníky v Banské Bystrici, kde také roku...

Dnes oslaví 65. narozeniny spisovatel Přemysl Rut

Prof. Přemysl Rut – český klavírista, zpěvák, divadelní režisér, herec, spisovatel–esejista, básník, dramatik, redaktor–publicista a divadelní pedagog, se narodil 10. 3. 1954 v Kutné Hoře. Během svých studii na pražské DAMU spolupracoval s Nedivadlem Ivana Vyskočila, kde působil nejprve jako zpěvák a klavírista, později i jako autor. Po studiích činoherní režie na pražské DAMU, kde absolvoval...

Dnes uplyne 10 let od úmrtí spisovatele Pavla Vernera

Pavel Verner – prozaik, dramatik a publicista, se narodil 19. 5. 1947 v Rýmařově. Dětství prožil v Mikulášovicích, mládí v České Kamenici, kde vystudoval Střední všeobecně vzdělávací školu. Po maturitě (1965) se stal dopisovatelem ČTK, poté (od 1968) pracoval jako redaktor Hlasu severu (Varnsdorf). Od roku 1971 musel novinářské povolání opustit a pracoval jako knihovník v...

Dnes oslaví 75. narozeniny spisovatel Jiří Tomek

Jiří Tomek – prozaik a učitel se narodil 8. 3. 1944 v Příbrami. Kromě beletristické tvorby je autorem a spoluautorem pěti skript odborné angličtiny pro VŠE Praha. Po maturitě na Jedenáctileté střední škole (1961) v Příbrami vystudoval angličtinu a arabštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1961 – 1967). Absolvoval letní kurzy arabštiny na...

Dnes uplyne 120 let od narození spisovatele Josefa Spilky

Josef Spilka – prozaik, básník, sběratel a adaptátor lidové slovesnosti, autor knih pro děti, se narodil 7. 3. 1899 v Ratboři (u Kolína).  Pocházel z rodiny obuvníka a porodní asistentky. Navštěvoval obecnou školu v Suchdole a měšťanskou školu a učitelský ústav v Kutné Hoře. Na jaře 1917 studia přerušil a nastoupil jako jednoroční dobrovolník do Nagykanizsi v jižních Uhrách (sloužil jako písař na velitelství 12....

Dnes uplyne 220 let od narození spisovatele F. L. Čelakovského

František Ladislav Čelakovský se narodil 7. 3. 1799 ve Strakonicích jako syn tesaře. Studoval na gymnáziu v Českých Budějovicích a v Písku. Roku 1817 odešel na filozofii do Prahy.  Filosofická studia nedokončil a do roku 1829 se živil jako soukromý vychovatel, poté překládal bohosloveckou literaturu a redigoval po jazykové stránce Časopis pro katolické duchovenstvo. Roku 1834 se...

Dnes uplyne 90 let od úmrtí spisovatele Josefa Holečka

Josef Holeček – český spisovatel s regionálním zaměřením na jižní Čechy, představitel realismu, ruralismu a tzv. venkovské prózy. Dále působil jako překladatel a novinář. Narodil se 27. 2. 1853 ve Stožicích u Vodňan v selské rodině. Studovat začal v Písku, Českých Budějovicích a potom, jak sám napsal ve vzpomínkách, ho srdce táhlo do Tábora – na...

Dnes oslaví 75. narozeniny spisovatel Josef Peterka

Josef Peterka – básník, literární kritik, literární historik a teoretik, se narodil 6. 3. 1944 v Oříkově u Sedlčan  v rodině rolníka. Po absolvování ZŠ v Sedlčanech (1958) a SVVŠ v Sedlčanech a Říčanech u Prahy (maturita 1962) studoval češtinu a filozofii na FF UK (1962–1967, PhDr. 1968 prací Prolegomena k obsahovému rozboru básnického díla). Od roku 1968 učil na gymnáziu v Praze-Vinohradech. V roce 1971 se...