Články autora

admin

Dnes uplyne 105 let od narození spisovatele Františka Frýdy

František Frýda se narodil 19. 1. 1914 v Hořovicích, zemřel 6. 10. 1999. Autor próz a divadelních her, pod pseudonymem Frank Farrady psal rodokapsy. Od roku 1948 žil ve Zbiroze. Byl spisovatelem, epikem sevřeného a dramatického stylu, jehož doménou byly prózy vyrovnávající se s mnichovským stigmatem i se znamením henleinovské zrady. Dlouhá léta pracoval jako...

Dnes uplyne 115 let od narození spisovatele Zdeňka Bára

Zdeněk Bár – básník a literární historik, se narodil 19. 1. 1904 ve Štramberku  v rodině řídícího učitele. Po studiu na reálném gymnáziu v Příboře (maturoval 1923) se zapsal na Právnickou fakultu UK, brzy však přestoupil na Filozofickou fakultu, kde studoval češtinu, francouzštinu a němčinu (absolvoval 1927, zkoušky učitelské způsobilosti složil 1929). Již v posledním roce studií vyučoval na reformním...

Dnes oslaví 80. narozeniny spisovatelka Jana Červenková

Jana Červenková – rozená Salačová, se narodila 18. 1. 1939 v Praze. Studovala jedenáctiletou střední školu v Praze (1953–56) a od roku 1956 češtinu a dějepis na Vysoké škole pedagogické (diplomová práce o Marii Pujmanové, 1960). V letech 1960–61 působila jako učitelka a vychovatelka v Plané u Mariánských Lázní, v letech 1961–62 byla učitelkou v Praze. V dalších letech se věnovala péči o své děti a vystřídala řadu...

Dnes uplyne 120 let od narození spisovatele Jaroslava Hůlky

Jaroslav Hůlka – prozaik smutných i odbojných osudů chudáků, který se probíjel vlivy naturalismu a expresionismu k proletářské literatuře začátku 20. let, v níž představuje výrazný vypravěčský talent.   Narodil se 17. 1. 1899 ve Volyni jako syn učitele. Doma vychodil obec­nou a pak řemeslnickou školu; jako dvanáctiletý odešel studovat na reál­ku do Písku a...

Dnes uplyne 205 let od narození spisovatele Františka J. Rubeše

František Jaromír Rubeš byl právník, prozaik, autor humoresek, deklamovánek, divadelní hry, spoluzakladatel humoristického sborníku Paleček. Narodil se 16. 1. 1814 v Čížkově u Pelhřimova. Pocházel se sedmi dětí sládka malého pivovaru V Čížkově. Po smrti otce se s matkou přestěhovali do Kolína. Gymnázium vystudoval v Německém, dnes Havlíčkově Brodě. Poté odešel do Prahy, kde začal studovat...

Dnes uplyne 90 let od narození spisovatelky Hany Bělohradské

Hana Bělohradská – prozaička a překladatelka, dívčím jménem Moráková, se narodila 12. 1. 1929 v Praze. Oba rodiče byli advokáti. Matka režisérky a scénáristky Lucie Bělohradské (* 1954). Po maturitě na gymnáziu v Praze (1948) studovala jeden rok na Právnické fakultě UK. Od roku 1949 pracovala nejprve jako pomocnice, později jako laborantka na 1. dětské klinice v Praze....

Dnes uplyne 45 let od úmrtí spisovatele Bohumíra Četyny

Bohumír Četyna – vlastním jménem Bohumír Strnadel, se narodil 29. 10. 1906 v Trojanovicích. Za pseudonym užívaný od roku 1929 u beletristických prací si zvolil nářeční výraz pro suchou chvoj z jehličnanu. Vyrůstal ve staré horalské rodině (otec byl pasekářem a dřevorubcem), žijící v úzkém vztahu k valašské lidové tradici. Strýc Jan Knebl (1866–1962) byl jako sochař a malíř samouk jedním...

Dnes oslaví 55. narozeniny spisovatel Petr Placák

Petr Placák – prozaik a básník, se narodil 8. 1. 1964 v Praze.  Syn profesora Bedřicha Placáka (1914–1993), autora vzpomínkové knihy o Slovenském národním povstání Partyzáni bez legend (1992), knihy Paměti lékaře (1997) a překladů literárních a filozofických děl z angličtiny a němčiny, kterému bylo od 1977 znemožněno pracovat v oboru. Bratr Jan Placák (1958) vydal a redigoval bibliofilské sborníky Ztichlá klika (1989, 1991)...

Dnes uplyne 50 let od úmrtí básníka Zbyňka Havlíčka

Zbyněk Havlíček – básník a teoretik surrealismu, se narodil 22. 5. 1922 v Jilemnici. Syn prozaika Jaroslava Havlíčka (1896–1943), bratranec básníka Karla Šebka (1941–1995). Vyrůstal na pražském Spořilově; navštěvoval gymnázium v Praze-Vršovicích a následně v Michli, kde roku 1941 maturoval. Na jaře v roce 1943 utvořil společně s Robertem Kalivodou, Rudolfem Altschulem, Liborem Fárou a Františkem Jůzkem okruh „spořilovských surrealistů“. Za války...

Dnes uplyne 250 let od narození básníka Antonína J. Puchmajera

Antonín Jaroslav Puchmajer se narodil 7. 1. 1769 v Týně nad Vltavou. Vystudoval gymnázium v Českých Budějovicích, filozofii a bohosloví v Praze, kde se seznámil s J. Dobrovským. Byl kaplanem a později farářem na různých místech v Čechách. Byl významným představitelem počátků naší novodobé poezie a organizátorem „první novočeské školy básnické“. Filologicky nadaný a vzdělaný žák a vědecký spolupracovník Dobrovského,...