Články autora

admin

Dnes oslaví 65. narozeniny prozaik, scénárista a publicista Radek John

Radek John se narodil 6. 12. 1954 v Praze.  Po maturitě na gymnáziu Botičská (1974), studiu scenáristiky a dramaturgie na pražské FAMU (1974–1979) začal John pracovat jako novinář ve svobodném povolání. Po roční vojenské službě nastoupil roku 1981 do redakce týdeníku Mladý svět, zprvu pracoval v kulturní rubrice, později přešel do oddělení reportérů. Pracovně byl na delší zahraniční...

Dnes uplyne 110 let od narození spisovatele Františka Kafky

František Kafka – prozaik a překladatel, se narodil 5. 12. 1909 v Louňovicích pod Blaníkem  v židovské asimilované rodině lékaře. Jeho synem je básník Vladimír Kafka (*1937). Dětství prožil Kafka v kulturně bohatém rodinném prostředí v Divišově u Benešova. Studoval na gymnáziu, na obchodní akademii v Hradci Králové (maturita 1928) a na Právnické fakultě UK (JUDr. 1933). Poté pracoval jako koncipient, od roku...

Dnes uplyne 135 let od narození spisovatele Petra Křičky

Petr Křička – básník a překladatel, se narodil 4. 12. 1884 v Kelči u Valašského Meziříčí v rodině řídícího učitele. Jeho bratr Jaroslav (1882 – 1969) byl hudebním skladatelem. Petr Křička vystudoval reálku v Novém Městě na Moravě a poté chemii na pražské technice. Po studiích pracoval mimo jiné v Pasteurově institutu v Paříži a...

Dnes uplyne 45 let od úmrtí spisovatele Ladislava Ptáčka

  Ladislav Ptáček se narodil 20. 8. 1908 v Nymburku. Otec byl železničním kovářem. První manželka Olga Macháčková (později provdaná Pištěláková, 1906–1992) byla autorkou próz pro děti a překladatelkou z ruštiny, dcera Olga Uličná (* 1941) je rusistkou a překladatelkou. Obecnou školu a reálku vychodil Ptáček v Nymburku; po doplňovací maturitě na reálném gymnáziu v Brandýse nad Labem (1928) studoval na FF...

Dnes uplyne 10 let od úmrtí spisovatelky Heleny Lisické

Helena Lisická – prozaička, folkloristka, autorka knih pro děti a mládež, se narodila 26. 11. 1930 v Olomouci.  Rozená Zimmermannová. Od roku 1960 užívá jméno Lisická, které získala z prvního manželství. Pochází z rodiny železářského skladníka. Během války chodila do měšťanské školy v Olomouci (čtvrtý ročník navštěvovala 1944–45 v Třebíči). Po válce přešla na dívčí gymnázium v Olomouci, po absolvování kvarty a kvinty...

Dnes uplyne 80 let od narození novináře a spisovatele Josefa Velka

Josef Velek – novinář, autor cestopisných a populárně naučných knih, se narodil 30. 11. 1939 v Klinci  v rodině drobného obchodníka s koloniálním zbožím. Vystudoval jedenáctiletou střední školu v Praze (mat. 1956) a elektrotechnickou fakultu ČVUT (1956–61, obor měřící a řídící technika, Ing.). Poté byl zaměstnán ve Výzkumném ústavu sklářské techniky v Praze (do 1974). Jako publicista spolupracující zejména s týdeníkem Mladý svět se...

Dnes uplyne 95 let od narození spisovatelky Hany Proškové

Hana Prošková – básnířka, prozaička a autorka detektivních próz, se narodila 30. 11. 1924 v Praze. Dívčím jménem Bořkovcová. Dcera malířky Olgy Bořkovcové (1903–1976) a hudebního skladatele, profesora Akademie múzických umění v Praze, Pavla Bořkovce (1894–1972), který zhudebnil též některé její básně (Madrigaly o čase, cykly Zvířata a Sny; Prošková naopak napsala text pro jeho skladbu...

Dnes oslaví 70. narozeniny spisovatel Václav Jamek

Václav Jamek – prozaik, básník, překladatel a esejista, se narodil 27. 11. 1949 na Kladně. Vyrostl v rodině hutníka. Ve svém rodišti vychodil ZŠ; školní rok 1961–1962 strávil ze sociálních důvodů v Domově mládeže v Horních Počernicích u Prahy. V roce 1965 začal navštěvovat SVVŠ, v letech 1966–1969 studoval na Carnotově lyceu ve francouzském Dijonu, po návratu pak na FF UK francouzštinu...

Dnes uplyne 30 let od úmrtí spisovatele Jiřího Sosnara

Jiří Sosnar se narodil 20. 5. 1914 v Hroznové Lhotě v rodině venkovského dělníka, po absolvování měšťanské školy se vyučil zámečníkem, příležitostně pracoval též jako instalatér, kopáč cihlářské hlíny, brusič nožů, kalkulant. Po roce 1930, kdy vstoupil do Komunistické strany Československa, většinou působil jako politický pracovník. V letech 1933–35 zastával v Hodoníně funkci krajského politického pracovníka Komsomolu, od roku...

Dnes uplyne 15 let od úmrtí spisovatele Pavla Gryma

Pavel Grym – dramatik, autor děl pro děti, autor literatury faktu, editor a redaktor, se narodil 9. 6. 1930 v Náchodě.  Pocházel z rodiny obchodníka, který se věnoval ochotnickému divadlu. Základní a gymnaziální vzdělání získal v Náchodě (mat. 1949). V letech 1949–50 studoval češtinu a divadelní vědu na FF UK, 1950–52 a 1954–55 divadelní vědu na AMU (diplomová práce o režiséru Josefu Šmahovi). Ve...