Helsing Jan van

Jan van Helsing (vlastním jménem Jan Udo Holey) se narodil v roce 1967.Ve svých (prozatím) patnácti knihách dokázal Jan van Helsing nejen s velkým předstihem předpovědet politický i ekonomický vývoj, ale také podrobně vysvětlit, jak má být na světě pomocí globálního terorismu a následné zostřené kontroly občanů nastolen nový světový řád.

 

 

Více komunity, více intuice

V knize Než si proženeš hlavou kulku, přečti si tuto knihu! velmi otevřeně řešíte i svou krizovou situaci, kterou jste si uvědomil v březnu 2012 a bojoval s ní přibližně rok a půl. Myslíte, že může pomoci i ostatním, které potká nějaká životní peripetie?

Že lidi postihnou nějaké krize, není nic nového. U mužů jde třeba o krizi středního věku. Jiní se zase musí vyrovnat se ztrátou někoho blízkého, finančním bankrotem, nebo byli třeba podvedeni... U mě to však nemělo konkrétní příčinu. Naopak, prožíval jsem šťastné období. Zrovna mi vyšla kniha Politisch Unkorrekt, těšil jsem se
na další den a na novou reklamní práci. Přišlo to jak rána z čistého nebe. Během minuty jsem zpochybnil všechno, čím jsem dosud žil, a bylo mi jasné, že od tohoto okamžiku můj život už nebude stejný...

Co se přesně stalo, jak jste se s tím vypořádal?

Naučil jsem se vnímat vnitřní duchovní procesy a naslouchat mému vnitřnímu hlasu. V mládí jsem neměl ani
problém chápat, že časem končí určitá fáze života a nastane nová. Problém je však s takovými „fázovými změ-
nami“, když člověk neví, co bude následovat, jaký je nový cíl. To je to, co musíme najít. Neměl jsem ani problém
podřizovat se jakémusi duchovnímu vedení, dostával jsem tzv. „znamení“ a měl silnou intuici. Ale od té doby to bylo všechno pryč. A nastal problém! Jakoby vás odřízli od internetu.

Jak jste to interpretoval?

Vyložil jsem si to tak, že už se teď musím spoléhat na vlastní rozhodnutí a ne jen čekat na to, co mi řekne moje
intuice nebo přijde z duchovního světa. Pochopil jsem, že se musím zaměřit sám na sebe a snažit se rozpoznat
směr, kudy se dál v životě ubírat. 

Ale v čem je problém? Proč takovému stavu říkáte „krize“?

Ta krize spočívala v tom, že jsem o sobě zapochyboval jako o autorovi a vydavateli, na čemž jsem byl existenčně
závislý. Spoustu peněz jsem investoval do jedné společnosti v Jižní Africe, o níž se říkalo, že se rychle rozvíjí a že půjde o velice výhodnou investici. Ale nestalo se tak. Začala se mě zmocňovat panika, bezradnost a byl jsem stále ve špatné náladě. 

Vy jste o sobě pochyboval, když už vaše knihy dosáhly milónového nákladu? Mohl byste to vysvětlit?

Hm, vezměte si třeba klub Bilderberger, v němž se každým rokem scházejí skvělé osobnosti ze severní Ameriky a západní a střední Evropy. Nejenže společně tvoří plány, ale také je uskutečňují. A co dělají duchovní lidé jako já? Opravdu někam směřujeme? Ve skutečnosti se jen tak protloukáme, zpravidla každý sám za sebe. Musíte zabezpečit rodinu, zaplatit daně, splatit dům. A když vám zbyde chvilka  času a sil a podíváte se na situaci ve světě, uvědomíte si, jak to s naší moderní společností jde z kopce. Ať už jde o vzrůstající zločinnost, hloupost kamkoli se podíváte, nebo chabé vzdělání, jak se lidé oblékají, jak se stávají obézní a primitivní ve volbě slov atd.

Co radíte lidem, kteří rovněž krizi vnímají? Pomoci by jim mohla i vaše kniha Než si proženeš hlavou kulku, přečti si tuto knihu!

To je odlišné od člověka k člověku. Já sám jsem znovu roztřídil svůj život, zbavil se lidí, kvůli nimž jsem musel
dělat nepříjemná rozhodnutí. Po těchto změnách se mi vrátila intuice a také schopnost rozpoznávat „znamení“.
Cítil jsem, že jsem se znovu vrátil k řece života, že budu opět použitelný. V knize podrobně popisuji, jak jsem to
udělal. Uvádím ale také příběhy dalších 36 lidí, abych ukázal různé způsoby řešení tohoto problému.

Již dříve jste řekl, že kromě „běžných“ krizí, jako je krize středního věku, existuje od roku 2012 ještě něco jiného. O co jde?

Když jsem se otevřel ostatním a informoval o své situaci a pochybnostech, ukázalo se, že osm z deseti lidí zažilo
to samé. Prostřednictvím výměny zkušeností s přáteli, ale také s jinými autory, lidmi z médií nebo duchovními
učiteli, se ukázalo, že Mayové mají pravdu s jejich kalendářem a se změnami životní frekvence. Podrobnější
jsem v knize. Faktem je, že tyto změny ovlivňují nejen nás, tedy duchovní lidi, ale i všechny ostatní. A to je uklidňující. Ale ti, kteří si neuvědomují tyto změny ve vědomí, mohou podlehnout drogám, alkoholu a jiným
závislostem. Stávají se agresivní a jejich život ovlivňuje stále více a více chaosu. A to může mít dalekosáhlé důsledky. Nyní je na nás všech, abychom to změnili, pracovali na sobě a stali se součástí celého světa. Více komunity, více intuice – to je nová energie! 

(Ze zahraničních pramenů)

VYDANÉ TITULY


Reklama