Literární výročí ARCHÍV

Kompletní seznam pořádaných literárních výročí

 1. 23.09. 2018
  Dnes uplyne 35 let od úmrtí spisovatele Mojmíra Klánského

  Mojmír Klánský - vlastním jménem Mojmír Kölbl, se narodil 19. 4. 1921. Pochází z učitelské rodiny, která se ve 30. letech přistěhovala do Prahy. V roce Více,...

 2. 23.09. 2018
  Dnes uplyne 115 let od narození spisovatelky Jarmily Svaté

  Jarmila Svatá - prozaička, dramatička, autorka reportáže a knih pro děti, se narodila 23. 9. 1903 v Kolíně.  Provdaná Fuksová, psala se také Jarmila Svatá-Fuksová. Otec Více,...

 3. 20.09. 2018
  Dnes uplyne 105 let od narození spisovatele Jana Maria Tomeše

  Jan Marius Tomeš - básník, kunsthistorik, esejista a překladatel, se narodil 20. 9. 1913 v Olomouci. Studoval dějiny umění na FF UK (PhDr. 1952 prací Alois Více,...

 4. 19.09. 2018
  Dnes uplyne 115 let od narození spisovatele A. C. Nora

  A. C. Nor - vlastním jménem Josef Kaván, od roku 1926 jméno úředně změnil připojením pseudonymu na Josef Kaván-Nor. Narodil se 19. 9. 1903 Více,...

 5. 19.09. 2018
  Dnes uplyne 150 let od narození spisovatele Karla Václava Adámka

  Karel Václav Adámek - spisovatel, kulturní historik a muzejník, se narodil 19. 9. 1868 v Hlinsku. Byl členem vedení Národní strany svobodomyslné (Mladočechů). Napsal Více,...

 6. 15.09. 2018
  Dnes uplyne 15 let od úmrtí spisovatele Josefa Hiršala

  Josef Hiršal - básník, prozaik, překladatel a autor literatury pro děti, se narodil 24. 7. 1920 v Chomutičkách (u Jičína).  Jeho otec byl rolník a vesnický Více,...

 7. 14.09. 2018
  Dnes by oslavila 95. narozeniny spisovatelka Naděžda Sochová

  Naděžda Sochová - rozená Koutná, občanským jménem Naděžda Jakšová (jejím manželem byl novinář A. G. Jakš, 1912–1959, sňatek 1949), se narodila 14. 9. 1923 Více,...

 8. 13.09. 2018
  Dnes by oslavil 95. narozeniny spisovatel Rudolf Kalčík

  Rudolf Kalčík se narodil 13. 9. 1923 v rodině strážníka, sloužícího na Podkarpatské Rusi. Po smrti matky (1929) pobýval často u příbuzných v jižních Čechách. Studoval na Více,...

 9. 13.09. 2018
  Dnes by oslavil 95. narozeniny spisovatel Miroslav Holub

  Miroslav Holub se narodil 13. 9. 1923 v Plzni v rodině právníka, dlouholetého zaměstnance plzeňského ředitelství státních drah, matka byla středoškolská učitelka jazyků. Obecnou školu a Více,...

 10. 12.09. 2018
  Dnes oslaví 75. narozeniny spisovatelka Lydie Romanská

  Lydie Romanská - česká básnířka, prozaička a sbormistryně, se narodila 12. 9. 1943 v Polance nad Odrou. Je členka Obce spisovatelů (1990); předsedkyně ostravského střediska Více,...

 11. 12.09. 2018
  Dnes oslaví 60. narozeniny spisovatel Petr Halmay

  Petr Halmay – básník a prozaik, se narodil 12. 9. 1958 v Praze.  Je synem básníka Karla Šiktance. Po maturitě (1977) vystřídal řadu povolání, pracoval Více,...

 12. 10.09. 2018
  Dnes uplyne 35 let od úmrtí básníka Františka Nechvátala

  František Nechvátal se narodil 22. 10. 1905 ve Velkém Újezdě. Jeho otec byl sezonním dělníkem a pracoval jako kameník, dřevorubec a zemědělský nádeník. Nechvátal po maturitě Více,...

 13. 8.09. 2018
  Dnes uplyne 75 let od úmrtí novináře a spisovatele Julia Fučíka

  Julius Fučík - český novinář, politik, překladatel, literární a divadelní kritik se narodil 23. 2. 1903 na pražském Smíchově v rodině soustružníka a divadelního Více,...

 14. 7.09. 2018
  Dnes oslaví 80. narozeniny spisovatel Petr Hořejš

  Petr Hořejš - český publicista, scenárista a spisovatel, mj. autor zatím čtrnácti dílů historického cyklu (od roku 1979) Toulky českou minulostí, se narodil 7. Více,...

 15. 6.09. 2018
  Dnes uplyne 20 let od úmrtí spisovatelky Růženy Lukášové

  Růžena Lukášová - rozená Ledvinková, do roku 1951 užívala jména Kapounová podle svého manžela básníka Karla Kapouna, se narodila 9. 10. 1906 v Olomouci. Její Více,...

 16. 5.09. 2018
  Dnes uplyne 20 let od úmrtí básníka Ivana Andrenika

  Ivan Andrenik - vlastním jménem Jiří Kudrna, později bylo jeho příjmení změněno na Jiří Kafka, se narodil 2. 11. 1921 v Neveklově. Pocházel z hudebnického a učitelského Více,...

 17. 27.08. 2018
  Dnes oslaví 65. narozeniny spisovatel Arnošt Vašíček

  Arnošt Vašíček - český spisovatel, záhadolog a scénárista, se narodil 27. 8. 1953. Vystudoval Fakultu žurnalistiky UK v Praze, jako obor si vybral filmovou Více,...

 18. 27.08. 2018
  Dnes uplyne 110 let od narození spisovatelky Jarmily Otradovicové

  Jarmila Otradovicová - básnířka, redaktorka, autorka knih pro děti, se narodila 27. 8. 1908 v Praze.  Provdaná Bodláková. Pochází z rodiny stavbyvedoucího, otec padl v první světové Více,...

 19. 26.08. 2018
  Dnes by oslavil 90. narozeniny zoolog a spisovatel Zdeněk Veselovský

  Profesor RNDr. Zdeněk Veselovský, DrSc. byl jedním z nejvýznačnějších českých zoologů. Dlouhou dobu vedl Zoologickou zahradu Praha. Byl zakladatelem české etologie a autorem mnoha odborných článků Více,...

 20. 22.08. 2018
  Dnes uplyne 140 let od narození filozofa a spisovatele Ladislava Klímy

  Ladislav Klíma - filozof, prozaik a esejista se narodil 22. 8. 1878 v Domažlicích. Byl jednou z nejpozoruhodnějších a nejsložitějších osobností české kultury z období Více,...

 21. 21.08. 2018
  Dnes uplyne 40 let od úmrtí spisovatele Edvarda Valenty

  Edvard Valenta - prozaik a novinář, se narodil 22. 1. 1901 v Prostějově.  Jeho otec, zubní lékař, a později i matka zemřeli ve Valentově předškolním věku; žil pak Více,...

 22. 21.08. 2018
  Dnes uplyne 30 let od úmrtí básníka a textaře Pavla Kopty

  Pavel Kopta - básník a textař, se narodil 11. 9. 1930 v Praze. Syn spisovatele Josefa Kopty (1884–1962), bratr překladatele, básníka a prozaika Petra Kopty (1928–1983), otec Více,...

 23. 20.08. 2018
  Dnes uplyne 110 let od narození spisovatele Ladislava Ptáčka

  Ladislav Ptáček se narodil 20. 8. 1908 v Nymburku. Otec byl železničním kovářem. První manželka Olga Macháčková (později provdaná Pištěláková, 1906–1992) byla autorkou próz pro Více,...

 24. 20.08. 2018
  Dnes uplyne 140 let od narození spisovatele Jakuba Demla

  Jakub Deml byl český kněz, básník, prozaik a esejista. Narodil se 20. srpna 1878 v Tasově jako první dítě chalupníka a kupce Jakuba Demla Více,...

 25. 19.08. 2018
  Dnes by oslavil 70. narozeniny spisovatel Petr Mikeš

  Petr Mikeš - básník a překladatel, se narodil 19. 8. 1948 ve Zlíně.  Pocházel z učitelské rodiny. Dětství prožil ve Zlíně, roku 1957 se rodina přestěhovala Více,...

 26. 18.08. 2018
  Dnes uplyne 200 let od narození spisovatele Václava Bolemíra Nebeského

  Václav Bolemír Nebeský - básník, novinář, literární kritik a teoretik, se narodil 18. 8. 1818 v Novém dvoře jako syn šafáře. Pocházel ze smíšeného manželství, Více,...

 27. 18.08. 2018
  Dnes uplyne 125 let od narození spisovatele Čestmíra Jeřábka

  Čestmír Jeřábek - prozaik, dramatik a divadelní kritik, se narodil 18. 8. 1893 v Litomyšli. Jeřábek je vnukem litomyšlského tiskaře Jana Vojtěcha Jeřábka (1822–1903), synem spisovatele Více,...

 28. 18.08. 2018
  Dnes uplyne 360 let od narození spisovatele J. F. Beckovského

  Jan František Beckovský - český spisovatel, historik, překladatel náboženské literatury a kněz, se narodil 18. 8. 1658 v Německém Brodě. V Německém Brodě pravděpodobně navštěvoval Více,...

 29. 17.08. 2018
  Dnes uplyne 265 let od narození jazykovědce a historika Josefa Dobrovského

  Český vědec, filolog, historik, zakladatel slavistiky Josef Dobrovský se narodil 17. 8. 1753 v maďarských Ďarmotech a vyrůstal v německém prostředí v Horšovském Týně. Více,...

 30. 16.08. 2018
  Dnes uplyne 90 let od úmrtí básníka a prozaika Antonína Sovy

  Antonín Sova se narodil 26. 2. 1864 v Pacově v rodině učitele a regenschoriho. V roce 1866 byl otec přeložen do blízkého Lukavce. Gymnázium studoval Sova nejprve Více,...

 31. 14.08. 2018
  Dnes by oslavila 90. narozeniny spisovatelka Jana Černá

  Jana Černá - básnířka a prozaička, se narodila 14. 8. 1928 v Praze.  Jejím otcem byl avantgardní architekt Jaromír Krejcar (1898–1949). Její matka, novinářka a posléze politická Více,...

 32. 13.08. 2018
  Dnes oslaví 85. narozeniny výtvarník a spisovatel Alois Mikulka

  Alois Mikulka - malíř, sochař, grafik, ilustrátor, scénograf, autor divadelních her pro děti, pohádek, básní a próz pro děti i dospělé, se narodil 13. 8. 1933 Více,...

 33. 13.08. 2018
  Dnes uplyne 105 let od narození spisovatele Milana Jariše

  Milan Jariš - původním jménem Martin Ležák (literární jméno přijal za občanské po roce 1945), se narodil 13. 8. 1913 ve Valašském Meziříčí. Syn Více,...

 34. 10.08. 2018
  Dnes uplyne 165 let od úmrtí spisovatele F. J. Rubeše

  František Jaromír Rubeš byl právník, prozaik, autor humoresek, deklamovánek, divadelní hry, spoluzakladatel humoristického sborníku Paleček. Narodil se 16. 1. 1814 v Čížkově u Pelhřimova. Pocházel Více,...

 35. 6.08. 2018
  Dnes oslaví 60. narozeniny biolog a spisovatel Stanislav Komárek

  Stanislav Komárek - biolog, básník, prozaik, filozof, esejista, se narodil 6. 8. 1958 v Jindřichově Hradci.  Vyrůstal v Kardašově Řečici a v Jindřichově Hradci, maturoval na jindřichohradeckém gymnáziu. Více,...

 36. 4.08. 2018
  Dnes oslaví 75. narozeniny básník a publicista Daniel Strož

  Daniel Strož se narodil 4. 8. 1943 v Plzni. Pochází z rodiny živnostníka; matka byla německého původu. Dětství a mládí prožil v Praze. Po ukončení základní školní docházky Více,...

 37. 4.08. 2018
  Dnes uplyne 115 let od narození básníka Františka Gottlieba

  František Gottlieb se narodil 4. 8. 1903 v Klatovech. Pocházel ze židovské rodiny. Reálné gymnázium vystudoval v Klatovech (1914–1922), práva na Univerzitě Karlově v Praze (JUDr. 1927), Více,...

 38. 3.08. 2018
  Dnes uplyne 100 let od narození spisovatele Jaroslava Strnada

  Jaroslav Strnad - prozaik, dramatik, editor a publicista, se narodil 3. 8. 1918 ve Vysokém Mýtě.  Pochází z obchodnické rodiny. Obecnou školu navštěvoval nejprve ve svém Více,...

 39. 31.07. 2018
  Dnes uplyne 165 let od narození spisovatelky Terezy Novákové

  Tereza Nováková, dcera českého úředníka a rodilé Němky z Rakouska, se narodila 31. 7. 1853 v Praze. V letech 1860-69 navštěvovala ústav F. S. Amerlingové, kde mimo Více,...

 40. 31.07. 2018
  Dnes oslaví 90. narozeniny spisovatel Bohumil Nohejl

  Bohumil Nohejl - prozaik, autor knih pro děti a mládež, se narodil 31. 7. 1928 v Litvínově. Otec byl dělník. Nohejl po dokončení měšťanské školy Více,...

 41. 29.07. 2018
  Dnes uplyne 225 let od narození jazykovědce Jána Kollára

  Ján Kollár, někdy také Jan Kollár, byl básník, jazykovědec, historik a evangelický duchovní slovenského původu, píšící česky, významná osobnost českého a slovenského národního obrození, Více,...

 42. 28.07. 2018
  Dnes uplyne 10 let od úmrtí spisovatelky Mileny Lukešové

  Milena Lukešová (rodným jménem Kořínková) - autorka literatury pro děti, se narodila 16. 6. 1922 v Chocni v rodině železničáře. Její bratr Ladislav Brom Více,...

 43. 28.07. 2018
  Dnes oslaví 70. narozeniny spisovatel Ivan Matoušek

  Ivan Matoušek - prozaik, básník a výtvarník, se narodil 28. 7. 1948 v Praze. Po absolvování SVVŠ v Praze (1963–66) vystudoval chemii na Přírodovědecké fakultě Více,...

 44. 27.07. 2018
  Dnes uplyne 185 let od narození spisovatele Gustava Pflegera Moravského

  Gustav Pfleger Moravský - moravský prozaik, básník a dramatik, se narodil 27. 7. 1833 v Karasíně u Bystřice nad Pernštejnem. Jeho otec Matyáš Pfleger tu Více,...

 45. 26.07. 2018
  Dnes uplyne 115 let od narození spisovatele Františka Křeliny

  František Křelina se narodil 26. 7. 1903 v Podhradí (u Jičína). Byl otcem spisovatelky Hany Pražákové (napsala o něm biografický román Nadějí tu žijem [2001]). Více,...

 46. 25.07. 2018
  Dnes oslaví 45. narozeniny spisovatel Jaromír Typlt

  Jaromít Typlt - básník a prozaik, se narodil 25. 7. 1973 v Jilemnici.  Od dětství žil v Nové Pace, kde také navštěvoval základní školu a od roku 1987 Více,...

 47. 25.07. 2018
  Dnes by oslavil 95. narozeniny spisovatel Jaroslav Putík

  Jaroslav Putík se narodil 25. 7. 1923 v Mostě jako syn tesaře. Jeho manželkou je spisovatelka Věra Stiborová; syn z prvního manželství Alexander Putík Více,...

 48. 24.07. 2018
  Dnes uplyne 45 let od úmrtí spisovatele Adolfa Hoffmeistera

  Adolf Hoffmeister se narodil 15. 8. 1902 v Praze v rodině advokáta, zakládajícího člena Mánesa. Maturoval na gymnáziu v Praze a zde také vystudoval Právnickou fakultu UK. Více,...

 49. 24.07. 2018
  Dnes by oslavil 90. narozeniny spisovatel Ludvík Středa

  Ludvík Středa se narodil 24. 7. 1928 v Úpici v dělnické rodině, po otcově smrti byl od sedmi let vychováván matkou, milovnicí divadelního umění, herečkou Více,...

 50. 23.07. 2018
  Dnes uplyne 30 let od úmrtí spisovatele Vladimíra Vokolka

  Vladimír Vokolek - básník, prozaik a esejista, syn majitele pardubické tiskárny Václava Vokolka, se narodil 1. 1. 1913 v Pardubicích. Jeho starším bratrem byl malíř Více,...

 51. 22.07. 2018
  Dnes uplyne 175 let od narození spisovatele Antala Staška

  Antal Stašek, vlastním jménem Antonín Zeman, se narodil 22. 7. 1843 ve Stanovém u Vysokého nad Jizerou. Jako nejstarší syn ze selské, písmácké rodiny Více,...

 52. 20.07. 2018
  Dnes oslaví 90. narozeniny spisovatel a dramatik Pavel Kohout

  Pavel Kohout - dramatik, prozaik, básník, scenárista, překladatel a publicista, se narodil 20. 7. 1928 v Praze.  Vyrůstal v rodině ekonoma. Jeho první ženou byla herečka Alena Více,...

 53. 19.07. 2018
  Dnes uplyne 55 let od úmrtí básníka Jana Hanče

  Jan Hanč se narodil 30. 5. 1916 v Plzni. Rané dětství strávil ve svém rodišti, kde jeho otec byl konstruktérem obrněných vozů ve Škodových závodech. Více,...

 54. 16.07. 2018
  Dnes uplyne 95 let od úmrtí spisovatele Karla Klostermanna

  Karel Klostermann se narodil 15. února 1848 v Haagu v Horních Rakousích. Dětství prožil hlavně v Sušici, Štěkni a Žichovicích. Gymnázium studoval nejprve v Více,...

 55. 16.07. 2018
  Dnes uplyne 245 let od narození jazykovědce a překladatele Josefa Jungmanna

  Josef Jungmann se narodil 16. 7. 1773 v Hudlicích u Berouna. V Praze vystudoval piaristické gymnázium, filosofii a práva. Stal se učitelem na gymnáziu v Litoměřicích, kde Více,...

 56. 14.07. 2018
  Dnes uplyne 20 let od úmrtí spisovatele Miroslava Holuba

  Miroslav Holub se narodil 13. 9. 1923 v Plzni v rodině právníka, dlouholetého zaměstnance plzeňského ředitelství státních drah, matka byla středoškolská učitelka jazyků. Obecnou školu a Více,...

 57. 13.07. 2018
  Dnes oslaví 70. narozeniny spisovatel a novinář Pavel Toufar

  Pavel Toufar - spisovatel, novinář a propagátor kosmonautiky, se narodil 13. 7. 1948 v Praze. V roce 1973 ukončil právnická studia na pražské Univerzitě Karlově. Více,...

 58. 11.07. 2018
  Dnes uplyne 105 let od narození spisovatele, lidového vypravěče a malíře Zdeňka Galušky

  Malíř, spisovatel a lidový vypravěč, autor slavných povídkových knížek z Moravského Slovácka, Zdeněk Galuška, se narodil 11. července 1913 v Uherském Ostrohu. Od mládí Více,...

 59. 10.07. 2018
  Dnes uplyne 150 let od narození spisovatelky Růženy Svobodové

  Růžena Svobodová se narodila 10. 7. 1868 v Mikulovicích u Znojma. Otec byl správcem klášterního panství. Do školy začala chodit v Praze, kam se rodina roku Více,...

 60. 10.07. 2018
  Dnes uplyne 90 let od narození spisovatele Františka Stavinohy

  František Stavinoha - prozaik, publicista a horník, se narodil 10. 7. 1928 v Zašové jako poslední ze sedmi dětí valašského pasekáře. Po absolvování měšťanské školy Více,...

 61. 10.07. 2018
  Dnes oslaví 90. narozeniny spisovatel Karel Šiktanc

  Karel Šiktanc - básník, autor pohádek, překladatel, se narodil 10. 7. 1928. Jeho otec byl truhlářem a později železničním zřízencem v ocelárnách. Středočeský venkov, Více,...

 62. 9.07. 2018
  Dnes uplyne 30 let od úmrtí spisovatele Miloše V. Kratochvíla

  Miloš Václav Kratochvíl - spisovatel, archivář a filmový pracovník, se narodil 6. 1. 1904 ve Vídni. Patří k významným autorům historické beletrie. Po maturitě Více,...

 63. 8.07. 2018
  Dnes uplyne 60 let od úmrtí esejisty a překladatele Pavla Eisnera

  Pavel Eisner - původním jménem Paul Eisner, se narodil 16. 1. 1889 v Praze. Dcera Dagmar Eisnerová se spolupodílela na některých jeho překladech. Narodil se Více,...

 64. 7.07. 2018
  Dnes oslaví 80. narozeniny spisovatel Oldřich Knitl

  Oldřich Knitl - prozaik, publicista, autor rozhlasových her, televizní scenárista, se narodil 7. 7. 1938 v Pardubicích. Jeho ženou je dramatička a spisovatelka Jana Knitlová. Více,...

 65. 6.07. 2018
  Dnes uplyne 85 let od úmrtí spisovatele Josefa Kožíška

  Josef Kožíšek bývá nazýván básníkem dětí. Narodil se 6. 7. 1861 v Lužanech u Přeštic. Reálné gymnázium vystudoval v Plzni, 4. ročník učitelského ústavu v Příbrami. Působil Více,...

 66. 6.07. 2018
  Dnes oslaví 90. narozeniny spisovatelka Hermína Franková

  Hermína Franková (dívčím jménem Mračková) - prozaička, dramatička, scenáristka, autorka knih pro děti a mládež, se narodila 6. 7. 1928 v Praze. Její rodiče byli Více,...

 67. 3.07. 2018
  Dnes uplyne 135 let od narození spisovatele Franze Kafky

   „Nezoufat si, ani nad tím, že si nezoufáš. Když už se zdá, že všemu je konec, přece jen se ještě dostaví nové síly, to Více,...

 68. 2.07. 2018
  Dnes uplyne 35 let od úmrtí spisovatele Vladimíra Neffa

  Vladimír Neff pocházel ze známé pražské obchodnické rodiny. Jeho manželkou byla herečka Osvobozeného divadla a autorka divadelních her Vlasta Petrovičová, syn Ondřej je spisovatel Více,...

 69. 30.06. 2018
  Dnes uplyne 150 let od narození spisovatele Aloise Musila

  Profesor ThDr. Alois Musil (mezi Araby používal také jméno Músa ar Rueili) byl moravský katolický kněz, orientalista, biblista, cestovatel, etnograf a spisovatel. Je považován Více,...

 70. 28.06. 2018
  Dnes oslaví 75. narozeniny spisovatel Petr Cincibuch

  Petr Cincibuch - básník a prozaik, se narodil 28. 6. 1943 v Praze. Po maturitě na jedenáctileté střední škole v Praze–Vršovicích (1960) absolvoval dvouleté odborné Více,...

 71. 27.06. 2018
  Dnes uplyne 10 let od úmrtí spisovatelky Lenky Reinerové

  Lenka Reinerová byla česká německy píšící spisovatelka, překladatelka, novinářka, poslední žijící představitelka kdysi tak slavné pražské německé literární scény. Narodila se 17. 5. 1916 Více,...

 72. 27.06. 2018
  Dnes uplyne 115 let od narození spisovatelky Marie Prušákové

  Marie Prušáková - prozaička a výtvarná teoretička, se narodila 27. 6. 1903 v Praze v rodině vysokoškolského profesora trestního práva na pražské univerzitě. Po maturitě Více,...

 73. 26.06. 2018
  Dnes uplyne 110 let od narození spisovatele Ladislava Stehlíka

  Ladislav Stehlík - básník, prozaik, esejista a autor literatury pro děti, se narodil 26. 6. 1908 v Bělčicích (u Blatné)  v rolnické rodině s velkou rodovou tradicí; otec Více,...

 74. 22.06. 2018
  Dnes uplyne 35 let od úmrtí spisovatele Ladislava Dvořáka

  Ladislav Dvořák - básník, autor literatury pro děti, se narodil 1. 12. 1920 v Krásněvsi. Pochází z početné rodiny vesnického kováře. Měl se vyučit strojním Více,...

 75. 21.06. 2018
  Dnes uplyne 15 let od úmrtí spisovatele Jindřicha Hilčra

  Jindřich Hilčr - básník, autor literatury pro děti, překladatel, editor, se narodil 10. 5. 1921 v Čelákovicích. Vlastní jméno Jindřich Hiltscher používal do roku 1947. Více,...

 76. 20.06. 2018
  Dnes uplyne 135 let od úmrtí spisovatele A. V. Šmilovského

  Alois Vojtěch Šmilovský (vlastním jménem Alois Schmillauer), se narodil 24. 1. 1837 v Mladé Boleslavi. Byl český spisovatel a gymnazijní profesor. V Mladé Boleslavi Více,...

 77. 18.06. 2018
  Dnes oslaví 80. narozeniny spisovatel Miroslav Stoniš

  Miroslav Stoniš - prozaik, dramatik, básník, televizní scenárista, autor rozhlasových her, se narodil 18. 6. 1938 v Ostravě-Vítkovicích v dělnické rodině. Z jeho synů Marek Více,...

 78. 16.06. 2018
  Dnes uplyne 10 let od úmrtí spisovatelky Alexandry Berkové

  Alexandra Berková - prozaička, scénáristka, feministická publicistka, se narodila 2. 7. 1949 v Trenčíně. Otec Bohumil Berka (1921-2004) byl dirigentem symfonického orchestru, matka novinářka. Jejím Více,...

 79. 15.06. 2018
  Dnes uplyne 120 let od úmrtí spisovatele Karla Hlaváčka

  Karel Hlaváček - český básník a výtvarník, se narodil 24. 8. 1874 v Praze. Byl významný český dekadent a představitel českého symbolismu. Svá literární Více,...

 80. 14.06. 2018
  Dnes uplyne 220 let od narození spisovatele, historika a politika Františka Palackého

  Významný český historik a politik František Palacký, zakladatel novodobého českého dějepisectví se narodil 14. června 1798. Pocházel ze staré evangelické rodiny. Jeho otec, lidový Více,...

 81. 14.06. 2018
  Dnes oslaví 80. narozeniny spisovatel Václav Hons

  Václav Hons - básník a autor písňových textů, se narodil 14. 6. 1938 v Chotuticích (u Kolína) v rolnické rodině. Roku 1956 maturoval na jedenáctileté Více,...

 82. 13.06. 2018
  Dnes oslaví 65. narozeniny spisovatelka Iva Procházková

  Iva Procházková - prozaička, dramatička, autorka literatury pro děti a mládež, se narodila 13. 6. 1953 v Olomouci. Dcera spisovatele a scenáristy Jana Procházky, sestra Více,...

 83. 12.06. 2018
  Dnes uplyne 30 let od úmrtí spisovatelky Zuzany Kočové

  Zuzana Kočová (křtěná Liběna, roku 1947 se úředně přejmenovala na Zuzanu) – dramatička a prozaička, se narodila 17. 8. 1922 v Jičíně. Byla třetí manželkou Více,...

 84. 10.06. 2018
  Dnes uplyne 55 let od úmrtí básníka Karla Kapouna

  Karel Kapoun se narodil 31. 10. 1902 v Dubňanech (u Hodonína). Jeho otec byl soustružníkem dřeva. První Kapounova manželkou byla spisovatelka Růžena Lukášová. Obecnou školu Více,...

 85. 10.06. 2018
  Dnes by oslavil 85. narozeniny spisovatel Josef Kebza

  Josef Kebza - prozaik a básník, se narodil 10. 6. 1933 v Lučenci. Vyrůstal na Slovensku, kde jeho otec působil jako voják z povolání. Matka Více,...

 86. 9.06. 2018
  Dnes oslaví 50. narozeniny spisovatel Petr Stančík

  Petr Stančík -  český spisovatel; básník, prozaik, esejista, dramatik a textař, se narodil 9. 6. 1968 v Rychnově nad Kněžnou. Oba autorovi rodiče jsou učitelé. Více,...

 87. 8.06. 2018
  Dnes uplyne 125 let od narození spisovatelky Marie Pujmanové

  Marie Pujmanová, rozená Hennerová, česká spisovatelka, básnířka, literární a divadelní kritička, představitelka psychologické a sociální prózy, se narodila 8. 6. 1893 v Praze v rodině univerzitního Více,...

 88. 8.06. 2018
  Dnes uplyne 90 let od narození spisovatele Pavla Hanuše

  Pavel Hanuš - dramatik, scénárista, prozaik a publicista, se narodil 8. 6. 1928 v Praze v dělnické rodině. Jeho první manželkou byla herečka Luba Skořepová Více,...

 89. 4.06. 2018
  Dnes uplyne 120 let od narození spisovatele Josefa Chaloupky

  Josef Chaloupka - básník a dramatik, příslušník Literární skupiny, stojící na rozhraní mezi impresionismem a expresionismem, se narodil 4. 6. 1898 v Brně. Vystudoval učitelský Více,...

 90. 2.06. 2018
  Dnes oslaví 85. narozeniny spisovatel Jiří Křenek

  Jiří Křenek - bratr prozaika a publicisty Petra Křenka (* 1943), se narodil 2. 6. 1933 ve Velkých Karlovicích. Vyrostl v rodině valašského bezzemka, Více,...

 91. 2.06. 2018
  Dnes uplyne 120 let od narození spisovatele Jana Hostáně

  Jan Hostáň se narodil 2. 6. 1898 v rodině levicově orientovaného učitele. Byl tchánem romanisty Jana Otokara Fischera (1923–1992). Od roku 1909 studoval na Více,...

 92. 31.05. 2018
  Dnes uplyne 20 let od úmrtí spisovatele Vladimíra Klevise

  Vladimír Klevis - prozaik, publicista a autor knih pro mládež, se narodil 5. 2. 1933 v Hradci Králové. Pocházel z rodiny lesního inženýra, původem ukrajinského Více,...

 93. 30.05. 2018
  Dnes uplyne 15 let od úmrtí spisovatele Josefa Suchého

  Josef Suchý - básník, prozaik a překladatel, se narodil 1. 3. 1923 v Lesním Jakubově (u Náměště nad Oslavou). Pocházel z rolnické rodiny. Po absolvování Více,...

 94. 28.05. 2018
  Dnes oslaví 80. narozeniny spisovatel Rudolf Matys

  Rudolf Matys - básník a esejista, se narodil 28. 5. 1938 v Praze. Pochází z rodiny hudebního pedagoga a skladatele Rudolfa Matyse (1900–1990). Po gymnaziálních Více,...

 95. 26.05. 2018
  Dnes oslaví 65. narozeniny spisovatelka Stanislava Nopová

  Stanislava Nopová - česká spisovatelka, básnířka, publicistka a vydavatelka, se narodila 26. 5. 1953 ve Zlíně. Po maturitách na Střední všeobecně vzdělávací škole ve Více,...

 96. 25.05. 2018
  Dnes by oslavil 85. narozeniny spisovatel Jaromír Šavrda

  Jaromír Šavrda - básník a prozaik, se narodil 25. 5. 1933 v Ostravě.  Otec byl technik, matka učitelka. Babička Anna B. Šavrdová (1872–1953) byla loutkářka, tajemnice Více,...

 97. 25.05. 2018
  Dnes by oslavil 85. narozeniny spisovatel Ivan Kubíček

  Ivan Kubíček - novinář a prozaik, se narodil 25. 5. 1933 v Praze.  Otec byl poštovní úředník, matka učitelka. Po válce studoval do kvinty gymnázium, v letech Více,...

 98. 22.05. 2018
  Dnes uplyne 105 let od narození spisovatele Jaroslava Nečase

  Jaroslav Nečas - literární historik a bibliograf, básník, prozaik, autor literatury pro děti, se narodil 22. 5. 1913 ve Valašském Meziříčí. Otec byl středoškolským Více,...

 99. 21.05. 2018
  Dnes uplyne 115 let od narození spisovatele Oldřicha Nouzy

  Oldřich Nouza - básník, autor literatury pro děti, se narodil 21. 5. 1903 v Doudlebech. Pocházel z rodiny učitele. Po maturitě na učitelském ústavu v Více,...

 100. 20.05. 2018
  Dnes uplyne 135 let od narození historika a spisovatele Otokara Fischera

  Otokar Fischer byl český literární historik a profesor germanistiky na Univerzitě Karlově, divadelní kritik, teoretik a historik, překladatel, dramaturg, básník a dramatik. Narodil se Více,...Reklama


Týdenní vydání


Deník KNIHY - nové vydání

Máte zájem o zasílání týdeníku e-mailem?

Reklama


Slova autorů


O tom, co říkají autoři
o svých knihách se můžete
více dozvědět v SEKCI AUTOŘI.

Helena Voříšková

Helena Voříšková

Reklama


Distributoři knih

Reklama