Katalog nových knih


Knihy v katalogu jsou seřazeny sestupně podle data jejich vydání.

Reklama


Ankety


K jakému účelu používáte náš web?


Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Reklama


Literární výročí ARCHÍV

Kompletní seznam pořádaných literárních výročí

 1. 19.01. 2019
  Dnes uplyne 105 let od narození spisovatele Františka Frýdy

  František Frýda se narodil 19. 1. 1914 v Hořovicích, zemřel 6. 10. 1999. Autor próz a divadelních her, pod pseudonymem Frank Farrady psal rodokapsy. Více,...

 2. 19.01. 2019
  Dnes uplyne 115 let od narození spisovatele Zdeňka Bára

  Zdeněk Bár - básník a literární historik, se narodil 19. 1. 1904 ve Štramberku  v rodině řídícího učitele. Po studiu na reálném gymnáziu v Příboře (maturoval 1923) Více,...

 3. 18.01. 2019
  Dnes oslaví 80. narozeniny spisovatelka Jana Červenková

  Jana Červenková - rozená Salačová, se narodila 18. 1. 1939 v Praze. Studovala jedenáctiletou střední školu v Praze (1953–56) a od roku 1956 češtinu a dějepis na Více,...

 4. 17.01. 2019
  Dnes uplyne 120 let od narození spisovatele Jaroslava Hůlky

  Jaroslav Hůlka - prozaik smutných i odbojných osudů chudáků, který se probíjel vlivy naturalismu a expresionismu k proletářské literatuře začátku 20. let, v níž Více,...

 5. 16.01. 2019
  Dnes uplyne 205 let od narození spisovatele Františka J. Rubeše

  František Jaromír Rubeš byl právník, prozaik, autor humoresek, deklamovánek, divadelní hry, spoluzakladatel humoristického sborníku Paleček. Narodil se 16. 1. 1814 v Čížkově u Pelhřimova. Pocházel Více,...

 6. 12.01. 2019
  Dnes uplyne 90 let od narození spisovatelky Hany Bělohradské

  Hana Bělohradská – prozaička a překladatelka, dívčím jménem Moráková, se narodila 12. 1. 1929 v Praze. Oba rodiče byli advokáti. Matka režisérky a scénáristky Lucie Více,...

 7. 11.01. 2019
  Dnes uplyne 45 let od úmrtí spisovatele Bohumíra Četyny

  Bohumír Četyna - vlastním jménem Bohumír Strnadel, se narodil 29. 10. 1906 v Trojanovicích. Za pseudonym užívaný od roku 1929 u beletristických prací si zvolil Více,...

 8. 8.01. 2019
  Dnes oslaví 55. narozeniny spisovatel Petr Placák

  Petr Placák - prozaik a básník, se narodil 8. 1. 1964 v Praze.  Syn profesora Bedřicha Placáka (1914–1993), autora vzpomínkové knihy o Slovenském národním povstání Partyzáni bez Více,...

 9. 7.01. 2019
  Dnes uplyne 50 let od úmrtí básníka Zbyňka Havlíčka

  Zbyněk Havlíček - básník a teoretik surrealismu, se narodil 22. 5. 1922 v Jilemnici. Syn prozaika Jaroslava Havlíčka (1896–1943), bratranec básníka Karla Šebka (1941–1995). Vyrůstal na Více,...

 10. 7.01. 2019
  Dnes uplyne 250 let od narození básníka Antonína J. Puchmajera

  Antonín Jaroslav Puchmajer se narodil 7. 1. 1769 v Týně nad Vltavou. Vystudoval gymnázium v Českých Budějovicích, filozofii a bohosloví v Praze, kde se seznámil s J. Dobrovským. Více,...

 11. 6.01. 2019
  Dnes uplyne 190 let od úmrtí jazykovědce a historika Josefa Dobrovského

  Český vědec, filolog, historik, zakladatel slavistiky Josef Dobrovský se narodil 17. 8. 1753 v maďarských Ďarmotech a vyrůstal v německém prostředí v Horšovském Týně. Více,...

 12. 6.01. 2019
  Dnes uplyne 115 let od narození spisovatele Miloše V. Kratochvíla

  Miloš Václav Kratochvíl - spisovatel, archivář a filmový pracovník, se narodil 6. 1. 1904 ve Vídni. Patří k významným autorům historické beletrie. Po maturitě Více,...

 13. 5.01. 2019
  Dnes oslaví 75. narozeniny spisovatelka Jana Pohanková

  Jana Pohanková - básnířka, autorka rozhlasových her a pohádek, se narodila 5. 1. 1944. Dívčím jménem Kaftanová. Otec byl zedník. Dcera Michaela (* 1964, provdaná Němcová) Více,...

 14. 4.01. 2019
  Dnes uplyne 160 let od narození spisovatele Karla Václava Raise

  Karel Václav Rais, rodák z Lázní Bělohradu u Nové Paky (4. 1. 1859), povídkář, romanopisec, básník a autor knih pro mládež, působil jako učitel na Více,...

 15. 3.01. 2019
  Dnes uplyne 95 let od úmrtí básníka Jiřího Wolkera

  Jiří Wolker se narodil jako syn bankovního úředníka v Prostějově 29. 3. 1900. Zde studoval na gymnáziu a po maturitě v roce 1919 se zapsal na Více,...

 16. 3.01. 2019
  Dnes oslaví 50. narozeniny básník Pavel Petr

  Pavel Petr se narodil 3. 1. 1969 v Gottwaldově (dnes Zlín). Pochází z rodiny dělníka. Po vyučení ve strojírenském oboru pracoval v letech 1986–1992 jako zámečník, posléze Více,...

 17. 3.01. 2019
  Dnes by oslavil 80. narozeniny spisovatel a grafik Vladimír Nárožník

  Vladimír Nárožník – básník a knižní grafik, se narodil 3. 1. 1939 v Praze. Vyrostl v Praze-Dejvicích, kde také navštěvoval ZŠ (1945–1954). Po maturitě na Více,...

 18. 2.01. 2019
  Dnes uplyne 180 let od úmrtí Josefa Krasoslava Chmelenského

  JUDr. Josef Krasoslav Chmelenský se narodil 7. 8. 1800 v Bavorově. Byl český básník (pokračovatel Čelakovského) a literární, divadelní i hudební kritik. Vydával sborníky písní, Více,...

 19. 2.01. 2019
  Dnes by oslavil 75. narozeniny spisovatel Jan Nouza

  Jan Nouza se narodil 2. 1. 1944 v Lužnici. Pocházel ze zemědělské rodiny. Dětství prožil v rodišti, po ukončení základní osmileté školy nastoupil v roce 1958 jako Více,...

 20. 31.12. 2018
  Dnes uplyne 15 let od úmrtí spisovatele Ivana Kubíčka

  Ivan Kubíček - novinář a prozaik, se narodil 25. 5. 1933 v Praze.  Otec byl poštovní úředník, matka učitelka. Po válce studoval do kvinty gymnázium, v letech Více,...

 21. 30.12. 2018
  Dnes uplyne 30 let od úmrtí spisovatele Josefa Pohla

  Josef Pohl se narodil 18. 5. 1918 v Praze v rodině kadeřníka a prvního českého parukáře, později obchodního rady. Po maturitě na reálném gymnáziu (1937) Více,...

 22. 29.12. 2018
  Dnes uplyne 205 let od narození spisovatele Karla Sabiny

  Karel Sabina - spisovatel, publicista a politik, se narodil 29. 12. 1813 v Praze, vychován byl v rodině zedníka J. Soviny (otec zůstal neznámý). Vystudoval akademické Více,...

 23. 28.12. 2018
  Dnes uplyne 15 let od úmrtí básníka Libora Kovala

  Libor Koval se narodil 2. 4. 1930 v Praze.  Pochází z úřednické rodiny. V roce 1949 maturoval na gymnáziu ve Frýdku-Místku a vstoupil do salesiánské kongregace v Ořechově u Polešovic. Více,...

 24. 27.12. 2018
  Dnes uplyne 40 let od úmrtí spisovatele Ludvíka Součka

  Ludvík Souček se narodil 17. 5. 1926 v Praze, otec byl původním povoláním knihkupec, matka učitelkou. Vystudoval gymnázium v Praze a medicínu na Lékařské fakultě UK. Více,...

 25. 26.12. 2018
  Dnes oslaví 45. narozeniny spisovatelka a novinářka Mája Štěrbová

  Mája Štěrbová – česká spisovatelka a novinářka, se narodila 26. 12. 1973 v Mladé Boleslavi. Studovala Střední průmyslovou školu dopravní, Institut cestovního ruchu a obchodu, Více,...

 26. 26.12. 2018
  Dnes uplyne 75 let od úmrtí spisovatele Benjamina Kličky

  Benjamin Klička, vlastním jménem Benjamin Fragner - prozaik, autor sociálně psychologických povídek a románů, básník, se narodil 20. 11. 1897 v Praze na Malé Straně Více,...

 27. 25.12. 2018
  Dnes oslaví 75. narozeniny spisovatelka Danielle Dušková

  Danielle Dušková - prozaička a autorka knih pro děti, se narodila 25. 12. 1943 v Praze. Provdaná Brabcová. Po maturitě na SVVŠ (1961) nebyla Dušková z kádrových Více,...

 28. 24.12. 2018
  Dnes uplyne 30 let od úmrtí spisovatele Jaroslava Nečase

  Jaroslav Nečas - literární historik a bibliograf, básník, prozaik, autor literatury pro děti, se narodil 22. 5. 1913 ve Valašském Meziříčí. Otec byl středoškolským Více,...

 29. 24.12. 2018
  Dnes uplyne 80 let od úmrtí spisovatele Karla Čapka

  Karel Čapek – jedna z největších osobností české literatury meziválečného období: prozaik, dramatik, novinář a esejista, autor knih pro děti, básník a překladatel; představitel umělecké Více,...

 30. 23.12. 2018
  Dnes uplyne 180 let od narození básníka Václava Šolce

  Václav Šolc -  krátce žijící český herec a básník, se narodil 23. 12. 1838 v Sobotce. Pocházel z dobře situované rolnické rodiny. Gymnázium studoval Více,...

 31. 23.12. 2018
  Dnes uplyne 95 let od narození spisovatele Vlastimila Miloty

  Vlastimil Milota – básník a prozaik, se narodil 23. 12. 1923 v Lipanech nad Torysou. Otec byl Čech, respicient finanční stráže, později úředník, matka, Slovenka, Více,...

 32. 20.12. 2018
  Dnes uplyne 50 let od úmrtí spisovatele Maxe Broda

  Max Brod patřil k nejvýznamnějším osobnostem německy psané literatury v Praze. Svou tvorbou i osobním působením zasáhl do středoevropského kulturního dění první poloviny 20. století. Byl Více,...

 33. 17.12. 2018
  Dnes oslaví 70. narozeniny herečka, výtvarnice a spisovatelka Iva Hüttnerová

  Iva Hüttnerová - česká herečka, výtvarnice a spisovatelka se narodila 17. 12 1948 v Praze. V sedmdesátých a osmdesátých letech hrála v Divadle na okraji. Více,...

 34. 15.12. 2018
  Dnes uplyne 50 let od úmrtí spisovatelky Marie Duškové

  Marie Dušková - básnířka a prozaička, se narodila 6. 10. 1903 v Skrýchově u Tábora. Dívčím jménem Marie Hronová; chodila do vesnické dvoutřídky, pracovala střídavě jako Více,...

 35. 14.12. 2018
  Dnes uplyne 15 let od úmrtí básníka Karla Bouška

  Karel Boušek se narodil 17. 7. 1922 v Ústí nad Orlicí, jako syn cukrářského dělníka, předválečného člena KSČ. Po měšťanské škole v Ústí nad Orlicí Více,...

 36. 13.12. 2018
  Dnes uplyne 45 let od úmrtí spisovatele Josefa Knapa

  Josef Knap - prozaik a básník, ruralista, literární kritik a historik, esejista, divadelní referent a teatrolog, se narodil 28. 7. 1900 v Podůlší.  Pocházel z rolnické rodiny. Po studiích Více,...

 37. 9.12. 2018
  Dnes uplyne 25 let od úmrtí spisovatele Václava Laciny

  Václav Lacina - prozaik, básník, autor satirických textů a parodií, se narodil 9. 7. 1906 v Hluboké nad Vltavou  v rodině s bohatým kulturním zázemím: jeho dědeček Josef Více,...

 38. 8.12. 2018
  Dnes uplyne 20 let od úmrtí spisovatelky Lilly Hodáčové

  Lilly Hodáčová - prozaička, dramatička, herečka, autorka knih pro děti a mládež, se narodila 5. 11. 1910 v Praze.  Vlastním jménem Ludmila Hodáčová, v roce 1946 se Více,...

 39. 7.12. 2018
  Dnes by oslavil 90. narozeniny spisovatel Zdeněk Mahler

  Zdeněk Mahler - prozaik, dramatik, kulturní publicista, scénárista a libretista se narodil 7. 12. 1928 v Batelově v rodině kovodělníka vzdáleně spřízněné s rodem hudebního skladatele G. Více,...

 40. 6.12. 2018
  Dnes uplyne 90 let od narození spisovatele a scenáristy Karla Pecky

  Karel Pecka se narodil 6. 12. 1928 na Slovensku (Kližská Nemá u Komárna) v rodině inspektora finanční stráže. Do roku 1934 žil s rodiči v Tachtách u Lučence, Více,...

 41. 30.11. 2018
  Dnes uplyne 145 let od narození spisovatelky Boženy Benešové

  Božena Benešová, rozená Zapletalová, byla prozaička, autorka společensko – psychologických próz, básnířka a literární kritička. Narodila se 30. 11. 1873 v rodině advokáta. Žila Více,...

 42. 28.11. 2018
  Dnes uplyne 330 let od úmrtí spisovatele a historika Bohuslava Balbína

  Bohuslav Balbín, historik, básník, jazykozpytec, teolog a pedagog se narodil 3. 12. 1621 v Hradci Králové jako nejmladší ze sedmi dětí purkrabího Lukáše Balbína. Více,...

 43. 27.11. 2018
  Dnes uplyne 40 let od úmrtí spisovatelky Marie Kornelové

  Marie Kornelová - prozaička, překladatelka, autorka literatury pro mládež, se narodila 15. 2. 1909 v Chrudimi.  Vlastním jménem Hrubešová. Pseudonym zvolila podle Viktorina Kornela ze Více,...

 44. 27.11. 2018
  Dnes uplyne 30 let od úmrtí spisovatele Miloslava Fábery

  Miloslav Fábera se narodil 15. 7. 1912 ve Štěnovicích (u Plzně). Vyrůstal v rodině pivovarského sládka a legionáře z ruské fronty. Maturoval na reálném Více,...

 45. 26.11. 2018
  Dnes uplyne 110 let od narození básníka Jana Nohy

  Jan Noha se narodil 26. 11. 1908 v Benešově.  Pocházel z chudé rodiny, jeho otec padl v první světové válce. Noha absolvoval tři třídy měšťanské školy v Praze Více,...

 46. 25.11. 2018
  Dnes uplyne 25 let od úmrtí spisovatele Vlastimila Miloty

  Vlastimil Milota – básník a prozaik, se narodil 23. 12. 1923 v Lipanech nad Torysou.  Otec byl Čech, respicient finanční stráže, později úředník, matka, Slovenka, Více,...

 47. 23.11. 2018
  Dnes uplyne 30 let od úmrtí básníka Karla Maryska

  Karel Marysko - o tec prozaičky Maxi Marysko (1945–2000), se narodil 29. 3. 1915 v Třebechovicích pod Orebem. Jeho první ženou byla překladatelka angloamerické beletrie Květa Více,...

 48. 20.11. 2018
  Dnes uplyne 40 let od úmrtí spisovatele Jindřicha Spáčila

  Jindřich Spáčil se narodil 24. 5. 1899 v Kvasicích.  Byl synem hajného, později komorníka a správce na zámku v Kvasicích. Po ukončení měšťanské školy v Tlumačově studoval Spáčil Více,...

 49. 20.11. 2018
  Dnes uplyne 95 let od narození spisovatele Františka Pavlíčka

  František Pavlíček - autor divadelních her pro děti i dospělé, rozhlasový, televizní a filmový scenárista a dramaturg, se narodil 20. 11. 1923 v Lukově (u Zlína).  Otec byl Více,...

 50. 20.11. 2018
  Dnes oslaví 70. narozeniny spisovatel Jaroslav Čvančara

  Jaroslav Čvančara - český pedagog, historik, spisovatel, publicista a hudebník – hráč na banjo, kapelník countryové hudební skupiny Taxmeni, se narodil 20. 11. 1948 Více,...

 51. 12.11. 2018
  Dnes uplyne 50 let od úmrtí spisovatele Miloslava Bureše

  Miloslav Bureš - básník, prozaik, autor literatury pro děti, se narodil 6. 11. 1909 v Poličce. Vlastním jménem Jan Bohuslav Bureš. Křestní jméno Miloslav (Míla) Více,...

 52. 12.11. 2018
  Dnes uplyne 135 let od narození spisovatele a dramatika Stanislava Loma

  Stanislav Lom, vlastním jménem Stanislav Mojžíš, si svůj pseudonym zvolil podle obrazu člověka „jako lomu paprsků věčného života“ z nevydané sbírky raných próz. Narodil se Více,...

 53. 11.11. 2018
  Dnes uplyne 145 let od narození spisovatelky Anny Marie Tilschové

  Anna Marie Tilschová se narodila 11. 11. 1873 v Praze. Pocházela ze zámožné rodiny pražského advokáta. Vystudovala Vyšší dívčí školu a jako mimořádná posluchačka navštěvovala Více,...

 54. 11.11. 2018
  Dnes uplyne 35 let od úmrtí spisovatele Karla Fabiána

  Karel Fabián, vlastním jménem Eduard Kirchberger, se narodil 21. 6. 1912 v Praze. Otec byl sluhou v Zemědělské radě pro Čechy. Studoval na reálném gymnáziu Více,...

 55. 11.11. 2018
  Dnes uplyne 45 let od úmrtí spisovatele Ilji Barta

  Ilja Bart - básník, autor vzpomínek, se narodil 17. 5. 1910 v Chrudimi.  Vlastním jménem Julius Bartošek. Syn středoškolského učitele. Roku 1928 absolvoval reformní reálné Více,...

 56. 10.11. 2018
  Dnes uplyne 100 let od narození herce, dramatika a prozaika Miroslava Horníčka

  Miroslav Horníček - herec, dramatik a prozaik, se narodil 10. 11. 1918 v Plzni.  Po maturitě na reálce v Plzni (1937) byl nejprve rok pomocným technickým pracovníkem Více,...

 57. 10.11. 2018
  Dnes by oslavil 80. narozeniny spisovatel, básník a diplomat Jiří Gruša

  Jiří Gruša - básník, prozaik, překladatel, esejista a diplomat, se narodil 10. 11. 1938 v Pardubicích.  Vyrůstal v rodině technického úředníka. Dětství prožil ve Dvoře Králové; v Pardubicích Více,...

 58. 9.11. 2018
  Dnes uplyne 90 let od narození spisovatelky Ilony Borské

  Ilona Borská, provdaná Štuková, se narodila 9. 11. 1928 v úřednické rodině. Provdaná (1952) za spisovatele Iva Štuku (1930-2007). Vystudovala gymnázium v Praze (maturita 1947), 1952 Více,...

 59. 8.11. 2018
  Dnes by oslavila 85. narozeniny spisovatelka Inka Machulková

  Inka Machulková - básnířka, překladatelka, se narodila 8. 11. 1933 v Praze.  Dívčím jménem Olga Popková. Záhy začala – bez úřední změny – užívat jméno Více,...

 60. 6.11. 2018
  Dnes uplyne 120 let od narození spisovatelky Sonji Špálové

  Sonja Špálová - básnířka a prozaička, autorka životopisných románů, se narodila 6. 11. 1898 v Ochozu u Brna.  Vlastním jménem Františka (roz. Švehlová). Narodila se v početné Více,...

 61. 6.11. 2018
  Dnes uplyne 115 let od narození spisovatele Jana Blahoslava Čapka

  Jan Blahoslav Čapek - literární historik, prozaik a básník, se narodil 6. 11. 1903 v Třebechovicích pod Orebem.  Pochází z rodiny českobratrského faráře. Jeho první žena Vlasta Více,...

 62. 5.11. 2018
  Dnes oslaví 80. narozeniny spisovatel Jan Klíma

  Jan Klíma - prozaik a překladatel, se narodil 5. 11. 1938 v Praze.  Syn vědeckého pracovníka v oboru silnoproudé elektroniky. Bratr spisovatele Ivana Klímy. Studoval na jedenáctileté Více,...

 63. 5.11. 2018
  Dnes oslaví 55. narozeniny spisovatelka Sylva Fischerová

  Sylva Fischerová - básnířka, prozaička, klasická filoložka, se narodila 5. 11. 1963 v Praze.  Otec Josef Ludvík Fischer (1894–1973), filozof a sociolog, první rektor obnovené Univerzity Více,...

 64. 4.11. 2018
  Dnes oslaví 75. narozeniny publicista Jiří Janoušek

  Jiří Janoušek - publicista, reportér a autor knih rozhovorů, se narodil 4. 11. 1943 v Praze  v rodině fakturačního úředníka a dcery generálního ředitele Fantových závodů. Manželka Více,...

 65. 3.11. 2018
  Dnes uplyne 115 let od narození spisovatele Karla Bodláka

  Karel Bodlák - básník, autor literatury pro děti, se narodil 3. 11. 1903 v Soběslavi.  Manžel spisovatelky Jarmily Otradovicové. Pocházel z rodiny krejčího. Po studiích na Více,...

 66. 30.10. 2018
  Dnes uplyne 120 let od narození spisovatele Jiřího Haussmanna

  Jiří Haussmann byl významný satirik, v jehož díle se odrazila doba rozpadu Rakousko-uherské říše a politických zápasů v prvních letech republiky; příslušník poválečné generace, Více,...

 67. 28.10. 2018
  Dnes uplyne 120 let od narození spisovatele Františka Běhounka

  František Běhounek - prozaik, autor a překladatel populárněnaučných prací, se narodil 28. 10. 1898 v Praze.  Otec byl strojním zámečníkem. Manželka Lída Běhounková (1907–1976), absolventka FF Více,...

 68. 26.10. 2018
  Dnes by oslavila 95. narozeniny spisovatelka Jindřiška Smetanová

  Jindřiška Smetanová - rozená Macháčková, se narodila 26. 10. 1923 v Rosicích (u Brna). Jejím strýcem byl Antonín Schenk (1896–1970), který v letech 1928–1937 působil jako Více,...

 69. 26.10. 2018
  Dnes oslaví 75. narozeniny spisovatel Jaroslav Čejka

  Jaroslav Čejka - básník a prozaik, se narodil 26. 10. 1943 v Praze.  Otec, Jaroslav Čejka, byl úředníkem, po roce 1945 pak krátce sázkovým podnikatelem; roku Více,...

 70. 24.10. 2018
  Dnes by oslavil 90. narozeniny spisovatel Gabriel Laub

  Gabriel Laub - prozaik, humorista, autor aforismů a překladatel, se narodil 24. 10. 1928 v Polsku  v rodině židovského obchodníka. Po vypuknutí války v září 1939 a po obsazení Více,...

 71. 24.10. 2018
  Dnes by oslavil 95. narozeniny spisovatel Vítězslav Gardavský

  Vítězslav Gardavský - esejista, básník a dramatik, se narodil 24. 10. 1923 v Zábřehu. Pocházel z učitelské rodiny. V letech 1934–42 studoval Arcibiskupské gymnázium v Více,...

 72. 22.10. 2018
  Dnes oslaví 70. narozeniny spisovatel Jiří Daníček

  Jiří Daníček - básník, prozaik, dramatik a scénárista, se narodil 22. 10. 1948 v Liberci v rodině majitele drogerie. ZŠ vychodil v Železném Brodu, střední školu v Semilech a Tanvaldě (maturita Více,...

 73. 21.10. 2018
  Dnes oslaví 85. narozeniny spisovatelka Zdena Salivarová

  Zdena Salivarová, rodným jménem Zdenka Josefa Salivarová, provdaná Škvorecká, manželka prozaika Josefa Škvoreckého, spisovatelka, překladatelka a scenáristka, se narodila 21. 10. 1933 v Praze. Její Více,...

 74. 16.10. 2018
  Dnes uplyne 25 let od úmrtí dramatika a scénáristy Jindřicha Fairaizla

  Jindřich Fairaizl se narodil 14. 6. 1934 v Praze.  Pocházel ze živnostenské rodiny. Protože po ukončení základní školní docházky nemohl z kádrových důvodů studovat, nastoupil v roce Více,...

 75. 16.10. 2018
  Dnes uplyne 110 let od narození spisovatele Josefa Filgase

  Josef Filgas byl známý ostravský rozhlasový reportér, fejetonista a spisovatel. Narodil se 16. 10. 1908 v Chropyni, avšak dětství prožil na ostravské periferii, když jeho Více,...

 76. 12.10. 2018
  Dnes uplyne 70 let od úmrtí spisovatele Viléma Bitnara

  Vilém Bitnar byl český literární a kulturní historik, spisovatel a publicista katolické orientace, jeden z hlavních představitelů katolické moderny. Narodil se 11. 4. 1874 Více,...

 77. 12.10. 2018
  Dnes uplyne 105 let od narození spisovatele a publicisty Vladimíra Kováříka

  Vladimír Kovářík (nar. 12. 10. 2013 v Čelákovicích v rodině maloobchodníka) vystudoval Reálné gymnázium v Brandýse nad Labem; maturoval v roce 1932 s doplňující Více,...

 78. 8.10. 2018
  Dnes by oslavil 75. narozeniny spisovatel Petr Podhrázký

  Petr Podhrázký - básník, textař a autor muzikálových libret, se narodil 8. 10. 1943 v Okříškách u Třebíče.  Pocházel z úřednické rodiny. Vyučil se strojníkem v Opavě Více,...

 79. 8.10. 2018
  Dnes uplyne 180 let od narození jazykovědce Jana Gebauera

  Jan Gebauer byl významný český bohemista, ve své době přední český vědec a dodnes jeden z nejuznávanějších českých jazykovědců. Jeho vědecká práce byla výrazně Více,...

 80. 6.10. 2018
  Dnes uplyne 115 let od narození spisovatelky Marie Duškové

  Marie Dušková - básnířka a prozaička, se narodila 6. 10. 1903 v Skrýchově u Tábora. Dívčím jménem Marie Hronová; chodila do vesnické dvoutřídky, pracovala střídavě jako Více,...

 81. 3.10. 2018
  Dnes uplyne 40 let od úmrtí spisovatele Lubomíra Černíka

  Lubomír Černík – dramatik a prozaik, se narodil 9. 10. 1924 v Brně. Otec Josef Černík (1880–1969), žák Leoše Janáčka, byl hudebním skladatelem a sběratelem lidových Více,...

 82. 28.09. 2018
  Dnes uplyne 10 let od úmrtí spisovatele Adolfa Branalda

  Adolf Branald – prozaik, ve 30. letech též dramatik; romanopisec, autor knih reportážních a vzpomínkových i několika děl pro mládež, se narodil 4. 10. Více,...

 83. 25.09. 2018
  Dnes uplyne 50 let od úmrtí básníka Františka Branislava

  František Branislav – původním jménem František Blech – se narodil 16. 6. 1900 v Berouně. Dětství prožil ve Strašicích u Rokycan, roku 1913 se s rodiči Více,...

 84. 25.09. 2018
  Dnes uplyne 150 let od narození básníka a dramatika Jaroslava Kvapila

  Jaroslav Kvapil - básník, dramatik a režisér, se narodil 25. 9. 1868 v Chudenicích u Klatov. Studoval gymnázium v Klatovech a v Plzni, na pražské univerzitě zprvu Více,...

 85. 25.09. 2018
  Dnes oslaví 55. narozeniny básnířka Markéta Procházková

  Markéta Procházková - básnířka, hudební skladatelka a pedagožka, se narodila 25. 9. 1963 v Praze. Vyrůstala v rodině knihovnice-dokumentátorky a projektanta jaderných elektráren. Po absolvování pěti ročníků ZDŠ Více,...

 86. 24.09. 2018
  Dnes by oslavil 95. narozeniny spisovatel Ladislav Fuks

  Ladislav Fuks se narodil 24. 9. 1923 v Praze. Pochází z rodiny policejního úředníka. Po maturitě na gymnáziu v Truhlářské ulici (1942) byl totálně nasazen na správě Více,...

 87. 23.09. 2018
  Dnes uplyne 35 let od úmrtí spisovatele Mojmíra Klánského

  Mojmír Klánský - vlastním jménem Mojmír Kölbl, se narodil 19. 4. 1921. Pochází z učitelské rodiny, která se ve 30. letech přistěhovala do Prahy. V roce Více,...

 88. 23.09. 2018
  Dnes uplyne 115 let od narození spisovatelky Jarmily Svaté

  Jarmila Svatá - prozaička, dramatička, autorka reportáže a knih pro děti, se narodila 23. 9. 1903 v Kolíně.  Provdaná Fuksová, psala se také Jarmila Svatá-Fuksová. Otec Více,...

 89. 20.09. 2018
  Dnes uplyne 105 let od narození spisovatele Jana Maria Tomeše

  Jan Marius Tomeš - básník, kunsthistorik, esejista a překladatel, se narodil 20. 9. 1913 v Olomouci. Studoval dějiny umění na FF UK (PhDr. 1952 prací Alois Více,...

 90. 19.09. 2018
  Dnes uplyne 115 let od narození spisovatele A. C. Nora

  A. C. Nor - vlastním jménem Josef Kaván, od roku 1926 jméno úředně změnil připojením pseudonymu na Josef Kaván-Nor. Narodil se 19. 9. 1903 Více,...

 91. 19.09. 2018
  Dnes uplyne 150 let od narození spisovatele Karla Václava Adámka

  Karel Václav Adámek - spisovatel, kulturní historik a muzejník, se narodil 19. 9. 1868 v Hlinsku. Byl členem vedení Národní strany svobodomyslné (Mladočechů). Napsal Více,...

 92. 15.09. 2018
  Dnes uplyne 15 let od úmrtí spisovatele Josefa Hiršala

  Josef Hiršal - básník, prozaik, překladatel a autor literatury pro děti, se narodil 24. 7. 1920 v Chomutičkách (u Jičína).  Jeho otec byl rolník a vesnický Více,...

 93. 14.09. 2018
  Dnes by oslavila 95. narozeniny spisovatelka Naděžda Sochová

  Naděžda Sochová - rozená Koutná, občanským jménem Naděžda Jakšová (jejím manželem byl novinář A. G. Jakš, 1912–1959, sňatek 1949), se narodila 14. 9. 1923 Více,...

 94. 13.09. 2018
  Dnes by oslavil 95. narozeniny spisovatel Rudolf Kalčík

  Rudolf Kalčík se narodil 13. 9. 1923 v rodině strážníka, sloužícího na Podkarpatské Rusi. Po smrti matky (1929) pobýval často u příbuzných v jižních Čechách. Studoval na Více,...

 95. 13.09. 2018
  Dnes by oslavil 95. narozeniny spisovatel Miroslav Holub

  Miroslav Holub se narodil 13. 9. 1923 v Plzni v rodině právníka, dlouholetého zaměstnance plzeňského ředitelství státních drah, matka byla středoškolská učitelka jazyků. Obecnou školu a Více,...

 96. 12.09. 2018
  Dnes oslaví 75. narozeniny spisovatelka Lydie Romanská

  Lydie Romanská - česká básnířka, prozaička a sbormistryně, se narodila 12. 9. 1943 v Polance nad Odrou. Je členka Obce spisovatelů (1990); předsedkyně ostravského střediska Více,...

 97. 12.09. 2018
  Dnes oslaví 60. narozeniny spisovatel Petr Halmay

  Petr Halmay – básník a prozaik, se narodil 12. 9. 1958 v Praze.  Je synem básníka Karla Šiktance. Po maturitě (1977) vystřídal řadu povolání, pracoval Více,...

 98. 10.09. 2018
  Dnes uplyne 35 let od úmrtí básníka Františka Nechvátala

  František Nechvátal se narodil 22. 10. 1905 ve Velkém Újezdě. Jeho otec byl sezonním dělníkem a pracoval jako kameník, dřevorubec a zemědělský nádeník. Nechvátal po maturitě Více,...

 99. 8.09. 2018
  Dnes uplyne 75 let od úmrtí novináře a spisovatele Julia Fučíka

  Julius Fučík - český novinář, politik, překladatel, literární a divadelní kritik se narodil 23. 2. 1903 na pražském Smíchově v rodině soustružníka a divadelního Více,...

 100. 7.09. 2018
  Dnes oslaví 80. narozeniny spisovatel Petr Hořejš

  Petr Hořejš - český publicista, scenárista a spisovatel, mj. autor zatím čtrnácti dílů historického cyklu (od roku 1979) Toulky českou minulostí, se narodil 7. Více,...Reklama


Týdenní vydání


Deník KNIHY - nové vydání

Máte zájem o zasílání týdeníku e-mailem?

Reklama


Slova autorů


O tom, co říkají autoři
o svých knihách se můžete
více dozvědět v SEKCI AUTOŘI.

Helena Voříšková

Helena Voříšková

Reklama


Distributoři knih

Reklama