Katalog nových knih


Knihy v katalogu jsou seřazeny sestupně podle data jejich vydání.

Reklama


Ankety


K jakému účelu používáte náš web?


Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Reklama


Literární výročí ARCHÍV

Kompletní seznam pořádaných literárních výročí

 1. 20.05. 2019
  Dnes uplyne 105 let od narození spisovatele Jiřího Sosnara

  Jiří Sosnar se narodil 20. 5. 1914 v Hroznové Lhotě v rodině venkovského dělníka, po absolvování měšťanské školy se vyučil zámečníkem, příležitostně pracoval též jako instalatér, Více,...

 2. 18.05. 2019
  Dnes uplyne 100 let od narození spisovatele Pavla Bojara

  Pavel Bojar - básník, prozaik a překladatel, se narodil 18. 5. 1919 ve Strakonicích. Původním jménem Karel Krejčík, literárního pseudonymu Pavel Bojar používal od 30. Více,...

 3. 17.05. 2019
  Dnes uplyne 75 let od úmrtí spisovatelky Mileny Jesenské

  Milena Jesenská - česká novinářka, spisovatelka a překladatelka, se narodila 10. 8. 1896 v Praze. S manželem Jaromírem Krejcarem měli dceru Janu (Honzu). Narodila se Více,...

 4. 17.05. 2019
  Dnes uplyne 30 let od úmrtí spisovatele a scénáristy Oty Hofmana

  Kdo by si z dětství nepamatoval díla jako: Pan Tau, Chobotnice z Čertovky, Chobotnice z druhého patra, Návštěvníci aj. – právě tyto moderní pohádky tvoří základní žánrový Více,...

 5. 16.05. 2019
  Dnes uplyne 110 let od narození spisovatele Františka Kožíka

  František Kožík - básník, prozaik, autor biografií, dramatik, libretista, autor rozhlasových her, rozhlasový redaktor a překladatel, se narodil 16. 5. 1909 v Uherském Brodě.  Syn Více,...

 6. 15.05. 2019
  Dnes by oslavil 90. narozeniny spisovatel Jan Trefulka

  Jan Trefulka - prozaik, publicista a literární kritik, se narodil 15. 5. 1929 v Brně.  Vyrůstal v Brně v rodině konstruktéra. Obecnou školu v rodném Králově Poli navštěvoval Více,...

 7. 14.05. 2019
  Dnes uplyne 45 let od úmrtí básníka Františka Gottlieba

  František Gottlieb se narodil 4. 8. 1903 v Klatovech. Pocházel ze židovské rodiny. Reálné gymnázium vystudoval v Klatovech (1914–1922), práva na Univerzitě Karlově v Praze (JUDr. 1927), Více,...

 8. 14.05. 2019
  Dnes uplyne 95 let od narození spisovatele Eduarda Petišky

  Eduard Petiška psal prózu a poezii i literaturu pro děti a mládež, je však také autorem divadelní hry, odborných textů, esejů, předmluv a doslovů, Více,...

 9. 12.05. 2019
  Dnes oslaví 55. narozeniny spisovatelka Ivona Březinová

  Ivona Březinová, rozená Karásková, se narodila 12. 5. 1964 v Ústí nad Labem. Prozaička, autorka knih pro děti a mládež.  Pochází z rodiny strojního inženýra a učitelky Více,...

 10. 11.05. 2019
  Dnes oslaví 70. narozeniny spisovatel a výtvarník Petr Sís

  Petr Sís, anglicky Peter Sís - český spisovatel, filmař, ilustrátor a grafik, se narodil 11. 5. 1949 v Brně.  Je synem režiséra Vladimíra Síse. Od Více,...

 11. 10.05. 2019
  Dnes uplyne 50 let od úmrtí malíře, grafika a spisovatele Josefa Váchala

  Josef Váchal patří k nejsvébytnějším českým umělcům 20. století. Narodil se 23. 9. 1884. Otec Josef Šimon Aleš (bratranec M. Alše) pracoval celý život Více,...

 12. 10.05. 2019
  Dnes uplyne 30 let od úmrtí spisovatele Dominika Tatarky

  Dominik Tatarka se narodil 14. 3. 1913 v Plevníku – Drienové v početné rolnické rodině, jeho otec však padl v první světové válce. Dominik Více,...

 13. 9.05. 2019
  Dnes oslaví 65. narozeniny spisovatel Lubomír Martínek

  Lubomír Martínek - prozaik, esejista a překladatel, se narodil 9. 5. 1954 v Českých Budějovicích.  Po smrti otce se Martínkova matka přestěhovala z Českých Budějovic do Více,...

 14. 6.05. 2019
  Dnes uplyne 120 let od narození spisovatele Karla Schulze

  Karel Schulz pocházel ze staré kulturní rodiny Schulzů (vnuk spisovatele a novináře Ferdinanda Schulze, synovec libretistky a kritičky Anežky Schulzové). Narodil se 6. 5. Více,...

 15. 4.05. 2019
  Dnes uplyne 60 let od úmrtí spisovatele Jiřího Mařánka

  Jiří Mařánek se narodil 12. 1. 1891 v Milevsku.  Otec byl okresním hejtmanem, švagr O. Ostrčil (1879–1935) hudebním skladatelem. Mařánek studoval od roku 1901 gymnázium Více,...

 16. 4.05. 2019
  Dnes uplyne 95 let od úmrtí spisovatele Jaroslava Hůlky

  Jaroslav Hůlka - prozaik smutných i odbojných osudů chudáků, který se probíjel vlivy naturalismu a expresionismu k proletářské literatuře začátku 20. let, v níž Více,...

 17. 3.05. 2019
  Dnes uplyne 45 let od úmrtí spisovatelky s mužským pseudonymem Jan Kameník

  Jan Kameník (vlastním jménem Ludmila Macešková, rozená Poprová, poprvé provdaná Rónová) - básnířka a prozaička, se narodila 22. 3. 1898 v Liberci. Její otec byl Více,...

 18. 1.05. 2019
  Dnes uplyne 55 let od úmrtí spisovatele Emila Vachka

  Emil Vachek – prozaik a dramatik, se narodil 2. 2. 1889 v Hradci Králové  v dělnické rodině. V Hradci Králové studoval zprvu na reálném gymnáziu (zde redigoval Více,...

 19. 1.05. 2019
  Dnes uplyne 115 let od narození spisovatele Josefa Rybáka

  Josef Rybák - básník, prozaik a publicista, se narodil 1. 5. 1904 v Písku  v rodině košíkáře a posluhovačky jako jedno ze sedmi dětí; otec padl v první Více,...

 20. 29.04. 2019
  Dnes uplyne 55 let od úmrtí spisovatelky Jarmily Svaté

  Jarmila Svatá - prozaička, dramatička, autorka reportáže a knih pro děti, se narodila 23. 9. 1903 v Kolíně.  Provdaná Fuksová, psala se také Jarmila Svatá-Fuksová. Otec Více,...

 21. 27.04. 2019
  Dnes oslaví 90. narozeniny spisovatel Ivan Vyskočil

  Ivan Vyskočil - dramatik, prozaik, divadelní teoretik a publicista, se narodil 27. 4. 1929 v Praze.  Otec Josef Vyskočil byl účetním, později restaurátorem a konzervátorem knih, strýc Více,...

 22. 27.04. 2019
  Dnes uplyne 115 let od narození Miloslava Dismana

  Miloslav Disman - rozhlasový režisér, vedoucí dětského rozhlasového souboru, autor odborných prací o dramatické výchově a recitaci, dramatik a prozaik, metodik matematiky, se narodil 27. 4. 1904 Více,...

 23. 26.04. 2019
  Dnes oslaví 55. narozeniny spisovatel Luděk Navara

  Luděk Navara - český spisovatel literatury faktu, publicista, scenárista a historik, se narodil 26. 4. 1964 v Brně. Vystudoval Stavební fakultu VUT v Brně a později dálkově historii Více,...

 24. 22.04. 2019
  Dnes uplyne 45 let od úmrtí spisovatele Antonína Bartuška

  Antonín Bartušek - básník, překladatel, autor kulturněhistorických prací, se narodil 11. 1. 1921 v Želetavě.  Syn zemědělce. Dětství prožil ve svém rodišti, po maturitě na Více,...

 25. 17.04. 2019
  Dnes uplyne 20 let od úmrtí spisovatele Vladimíra Macury

  Vladimír Macura - literární historik a teoretik, semiolog, překladatel a beletrista, se narodil 7. 11. 1945 v Ostravě  v rodině hutního inženýra, který se později stal náměstkem ředitele Více,...

 26. 16.04. 2019
  Dnes oslaví 55. narozeniny spisovatel Ivo Fencl

  Ivo Fencl - český spisovatel, člen Obce spisovatelů, České společnosti Sherlocka Holmese a Sdružení přátel Jaroslava Foglara, se narodil 16. 4. 1964.  Od svých Více,...

 27. 15.04. 2019
  Dnes oslaví 80. narozeniny spisovatel Pavel Hajný

  Pavel Hajný – scénárista a prozaik, se narodil 15. 4. 1939 v Rožnově pod Radhoštěm.  Po maturitě na gymnáziu ve Valašském Meziříčí (1956) studoval elektrotechniku Více,...

 28. 13.04. 2019
  Dnes uplyne 20 let od úmrtí spisovatele Karla Křepelky

  Karel Křepelka - básník a literární kritik, se narodil 30. 1. 1946 ve Frýdlantu.  Pocházel z úřednické rodiny. Po maturitě na SVVŠ v Brně (1964) studoval tři Více,...

 29. 13.04. 2019
  Dnes oslaví 95. narozeniny spisovatelka Ludmila Romportlová

  Ludmila Romportlová - dívčím jménem Junová, se narodila 13. 4. 1924 v Turnově. Jejím otcem byl malíř, grafik, průmyslový výtvarník a pedagog Zdeněk Juna (1897–1975), manželem Více,...

 30. 12.04. 2019
  Dnes uplyne 75 let od úmrtí spisovatele Aloise Musila

  Profesor ThDr. Alois Musil (mezi Araby používal také jméno Músa ar Rueili) byl moravský katolický kněz, orientalista, biblista, cestovatel, etnograf a spisovatel. Je považován Více,...

 31. 12.04. 2019
  Dnes uplyne 75 let od narození básníka a písničkáře Karla Kryla

  Písničky začal Karel Kryl skládat na začátku 60. let. Jeho prvotiny byly ovlivněny poetikou malých hudebních scén, zejména písňovou tvorbou J. Suchého, ale korespondují Více,...

 32. 11.04. 2019
  Dnes uplyne 110 let od narození spisovatele Jaroslava Pecháčka

  Jaroslav Pecháček - prozaik a výtvarník, se narodil 11. 4. 1909 v Praze.  Otec, vyučený obuvník, pracoval jako pomocný dělník, matka byla posluhovačkou. Po ukončení měšťanky Více,...

 33. 11.04. 2019
  Dnes uplyne 125 let od narození spisovatele Lva Blatného

  Lev Blatný byl český básník, dramatik, prozaik, divadelní kritik a dramaturg. Narodil se 11. 4. 1894 v Brně. Pocházel z brněnské muzikantské rodiny. V letech Více,...

 34. 11.04. 2019
  Dnes uplyne 145 let od narození spisovatele Viléma Bitnara

  Vilém Bitnar byl český literární a kulturní historik, spisovatel a publicista katolické orientace, jeden z hlavních představitelů katolické moderny. Narodil se 11. 4. 1874 Více,...

 35. 10.04. 2019
  Dnes by oslavil 90. narozeniny spisovatel Miroslav Ivanov

  Miroslav Ivanov - literární historik, autor literatury faktu, se narodil 10. 4. 1929 v Josefově nad Metují (dnes Jaroměř).  Otec byl dělníkem, po roce 1920 Více,...

 36. 8.04. 2019
  Dnes uplyne 105 let od úmrtí spisovatele Jakuba Arbesa

  Jakub Arbes, syn ševcovského mistra, se narodil 12. 6. 1840 v Praze. Studoval reálku v Praze na Starém Městě a v Mikulandské ulici. Tam byl jeho učitelem Více,...

 37. 7.04. 2019
  Dnes uplyne 20 let od úmrtí básníka Ivana Diviše

  Ivan Diviš se narodil 18. 9. 1924 v Praze. Studoval zde reálné gymnázium, roku 1941 byl v septimě zatčen gestapem a vězněn v Pečkárně a na Pankráci. Více,...

 38. 7.04. 2019
  Dnes uplyne 110 let od narození spisovatele Jaroslava Zrotala

  Jaroslav Zrotal - dramatik, básník a prozaik, se narodil 7. 4. 1909 ve Velkém Meziříčí. Dětství a mládí Zrotal prožil ve velmi tíživých sociálních poměrech, částečně Více,...

 39. 6.04. 2019
  Dnes uplyne 120 let od narození spisovatele a dramatika Josefa Tomana

  Josef Toman (nar. 6. 4. 1899) byl tajemníkem „Mánesa“ v Praze, dramatikem, básníkem a romanopiscem s bohatou tvůrčí fantazií pro fabuli i postavy. V dramatech stojí u Více,...

 40. 6.04. 2019
  Dnes uplyne 95 let od narození spisovatele Miroslava Skály

  Miroslav Skála - prozaik a dramatik, se narodil 6. 4. 1924 v Brně.  Manžel překladatelky a autorky knih pro mládež Liběny Skálové (* 1924). Narodil se v rodině Více,...

 41. 5.04. 2019
  Dnes uplyne 10 let od úmrtí spisovatelky H. Svozilové-Johnové

  Herma Svozilová-Johnová - česká spisovatelka a básnířka, orientovaná zejména na tematiku společenských a citových vztahů, se narodila 29. 8. 1914 v Prostějově. Otec Cyrill Svozil Více,...

 42. 4.04. 2019
  Dnes oslaví 75. narozeniny spisovatel Benjamin Kuras

  Benjamin Kuras, původním jménem Miloslav Kuraš, je český, ve Velké Británii žijící, spisovatel, dramatik, překladatel a publicista židovského vyznání. Narodil se 4. dubna 1944 Více,...

 43. 1.04. 2019
  Dnes uplyne 450 let od narození básníka Jiřího Carolidese

  Jiří Carolides (Carolides a Carlsperga Georgius) - český humanista a básník, se narodil 1. 4. 1569 v Praze. Prožil zde celý svůj život, na rozdíl Více,...

 44. 1.04. 2019
  Dnes oslaví 90. narozeniny spisovatel Milan Kundera

  „Jediné, na čem mi záleží z toho, co jsem kdy napsal, jsou mé romány. Mohl bych je po příkladu hudebních skladatelů označit opusovými čísly. Opus Více,...

 45. 30.03. 2019
  Dnes uplyne 15 let od úmrtí spisovatelky Marie Prušákové

  Marie Prušáková - prozaička a výtvarná teoretička, se narodila 27. 6. 1903 v Praze v rodině vysokoškolského profesora trestního práva na pražské univerzitě. Po maturitě Více,...

 46. 30.03. 2019
  Dnes by oslavil 90. narozeniny spisovatel Věroslav Mertl

  Věroslav Mertl - prozaik, básník, esejista a publicista, se narodil 30. 3. 1929 v Chrášťanech. Otec byl vrchním četnickým strážmistrem. Do roku 1938 žila rodina v Kolodějích Více,...

 47. 28.03. 2019
  Dnes uplyne 120 let od narození spisovatele Karla Konráda

  Karel Konrád se narodil 28. 3. 1899 v Lounech jako syn drobného obchodníka. Byl ženatý s Milenou Konrádovou (roz. Čuřínovou), dcerou literárního kritika Bohumila Polana. Více,...

 48. 28.03. 2019
  Dnes uplyne 105 let od narození spisovatele Bohumila Hrabala

  Bohumil Hrabal patří k nejvýznamnějším českým spisovatelům 20. století. Jeho dílo podstatně ovlivnilo vývoj české prózy jak stylově, tak tematicky. Stejně významný je Hrabalův Více,...

 49. 27.03. 2019
  Dnes uplyne 50 let od úmrtí spisovatele Karla Josefa Beneše

  Karel Josef Beneš se narodil 21. 2. 1896 v Praze. Pocházel z lékařské rodiny. Jeho manželkou byla houslová virtuoska Ervína Brokešová (1900–1987). Absolvoval klasické gymnázium v Praze Více,...

 50. 27.03. 2019
  Dnes oslaví 75. narozeniny spisovatelka Heda Bartíková

  Heda Bartíková - česká redaktorka, novinářka a spisovatelka, se narodila 27. 3. 1944 v Praze. Její tatínek byl spisovatel Alois Hříbal. Po základní škole absolvovala Více,...

 51. 25.03. 2019
  Dnes uplyne 90 let od úmrtí básníka Otokara Březiny

  Otokar Březina, vlastním jménem Václav Jebavý, se narodil 13. září 1868 v Počátkách. Otec byl obuvníkem. Jeho neobyčejná inteligence se projevovala již na počátecké Více,...

 52. 25.03. 2019
  Dnes by oslavil 85. narozeniny spisovatel Stanislav Mareš

  Stanislav Mareš - básník, prozaik a překladatel, se narodil 25. 3. 1934 v Praze.  Pochází z rodiny vlastnící do roku 1950 statek v Roztokách u Prahy. Po maturitě Více,...

 53. 24.03. 2019
  Dnes by oslavil 85. narozeniny básník Jaroslav Mazáč

  Jaroslav Mazáč se narodil 24. 3. 1934 v Přerově.  Pocházel z dělnické rodiny. Po absolvování gymnázia v Přerově (maturoval 1952) a tříletém studiu češtiny a ruštiny na PF UP Více,...

 54. 23.03. 2019
  Dnes uplyne 90 let od narození spisovatelky Věry Kistlerové

  Věra Kistlerová – prozaička a hudební skladatelka, se narodila 23. 3. 1929 ve Volarech. Dívčím jménem Polenová, v USA užívala jméno Vera P. Kistler. Narodila Více,...

 55. 23.03. 2019
  Dnes by oslavila 60. narozeniny spisovatelka Zuzana Brabcová

  Zuzana Brabcová - provdaná Mirošovská, se narodila 23. 3. 1959 v Praze. Její otec Jiří Brabec i matka Zina Trochová (* 1924) jsou literární historici. V roce Více,...

 56. 22.03. 2019
  Dnes uplyne 35 let od úmrtí spisovatele Jaroslava Pecháčka

  Jaroslav Pecháček - prozaik a výtvarník, se narodil 11. 4. 1909 v Praze.  Otec, vyučený obuvník, pracoval jako pomocný dělník, matka byla posluhovačkou. Po ukončení měšťanky Více,...

 57. 19.03. 2019
  Dnes uplyne 125 let od narození spisovatele Jiřího Langera

  Jiří Langer - prozaik, básník, překladatel a vykladač Talmudu, znalec chasidského života, psal německy, hebrejsky a česky. Celé jeho dílo je zasvěceno židovské kultuře. Více,...

 58. 17.03. 2019
  Dnes uplyne 15 let od úmrtí spisovatelky Aleny Vrbové

  Alena Vrbová - básnířka a prozaička,  rodným jménem Alena Liberta Vrbová, se narodila 3. 10. 1919 ve Starém Plzenci. Její otec, učitel Jan Mukenšnábl (1879–1961), Více,...

 59. 16.03. 2019
  Dnes uplyne 100 let od narození spisovatele Miroslava Slacha

  Miroslav Slach - prozaik, dramatik, autor životopisných próz a děl pro mládež, se narodil 16. 3. 1919 v Tlusticích (u Hořovic).  Mládí prožil na Slovensku, kde Více,...

 60. 10.03. 2019
  Dnes oslaví 65. narozeniny spisovatel Přemysl Rut

  Prof. Přemysl Rut - český klavírista, zpěvák, divadelní režisér, herec, spisovatel-esejista, básník, dramatik, redaktor-publicista a divadelní pedagog, se narodil 10. 3. 1954 v Kutné Hoře. Více,...

 61. 10.03. 2019
  Dnes uplyne 10 let od úmrtí spisovatele Pavla Vernera

  Pavel Verner – prozaik, dramatik a publicista, se narodil 19. 5. 1947 v Rýmařově. Dětství prožil v Mikulášovicích, mládí v České Kamenici, kde vystudoval Střední Více,...

 62. 8.03. 2019
  Dnes oslaví 75. narozeniny spisovatel Jiří Tomek

  Jiří Tomek – prozaik a učitel se narodil 8. 3. 1944 v Příbrami. Kromě beletristické tvorby je autorem a spoluautorem pěti skript odborné angličtiny Více,...

 63. 7.03. 2019
  Dnes uplyne 120 let od narození spisovatele Josefa Spilky

  Josef Spilka - prozaik, básník, sběratel a adaptátor lidové slovesnosti, autor knih pro děti, se narodil 7. 3. 1899 v Ratboři (u Kolína).  Pocházel z rodiny obuvníka Více,...

 64. 7.03. 2019
  Dnes uplyne 220 let od narození spisovatele F. L. Čelakovského

  František Ladislav Čelakovský se narodil 7. 3. 1799 ve Strakonicích jako syn tesaře. Studoval na gymnáziu v Českých Budějovicích a v Písku. Roku 1817 odešel na Více,...

 65. 6.03. 2019
  Dnes uplyne 90 let od úmrtí spisovatele Josefa Holečka

  Josef Holeček - český spisovatel s regionálním zaměřením na jižní Čechy, představitel realismu, ruralismu a tzv. venkovské prózy. Dále působil jako překladatel a novinář. Více,...

 66. 6.03. 2019
  Dnes oslaví 75. narozeniny spisovatel Josef Peterka

  Josef Peterka - básník, literární kritik, literární historik a teoretik, se narodil 6. 3. 1944 v Oříkově u Sedlčan  v rodině rolníka. Po absolvování ZŠ v Sedlčanech (1958) Více,...

 67. 4.03. 2019
  Dnes uplyne 125 let od narození spisovatele Františka Kubky

  František Kubka se narodil 4. 3. 1894 v Praze. Otec byl státním úředníkem; syn Jiří Kubka (* 1924) novinářem a spisovatelem (Cestovní rozkaz do Kesongu, 1955; Více,...

 68. 3.03. 2019
  Dnes uplyne 10 let od úmrtí spisovatele Jana Vladislava

  Jan Vladislav - básník, překladatel, esejista, autor literatury pro děti, se narodil 15. 1. 1923 v Hlohovci.  Vlastním jménem Ladislav Bambásek. Narodil se v rodině českého Více,...

 69. 3.03. 2019
  Dnes uplyne 25 let od úmrtí básníka a písničkáře Karla Kryla

  Písničky začal Karel Kryl skládat na začátku 60. let. Jeho prvotiny byly ovlivněny poetikou malých hudebních scén, zejména písňovou tvorbou J. Suchého, ale korespondují Více,...

 70. 3.03. 2019
  Dnes uplyne 110 let od narození básníka Zikmunda Skyby

  Zikmund Skyba – básník, překladatel a autor rozhlasových her, se narodil 3. 3. 1909 v Hvozdné (u Zlína). Pocházel z rodiny zedníka. Dětství a mládí Více,...

 71. 2.03. 2019
  Dnes oslaví 95. narozeniny publicista a překladatel A. J. Liehm

  Antonín Jaroslav Liehm - publicista a překladatel, se narodil 2. 3. 1924 v Praze. Jeho otec byl advokátem, první manželka Marie Liehmová (* 1922) nakladatelskou redaktorkou, Více,...

 72. 2.03. 2019
  Dnes uplyne 85 let od narození spisovatelky Ilony Daňkové

  Ilona Daňková se narodila 2. 3. 1934. Po maturitě na Vyšší hospodářské škole v Českých Budějovicích (1952) pracovala jako úřednice, v letech 1962–90 byla referentkou tiskové Více,...

 73. 1.03. 2019
  Dnes oslaví 80. narozeniny spisovatel, textař a scenárista Ivan Kraus

  Ivan Kraus ve svém díle navazuje na tradice českého (J. Hašek, K. Poláček), a obzvláště anglo-amerického a kanadského humoru (Jerome Klapka Jerome, S. Leacock Více,...

 74. 28.02. 2019
  Dnes uplyne 155 let od narození spisovatele J. S. Machara

  Josef Svatopluk Machar, český básník, prozaik, politik a novinář, se narodil 29. 2. 1864 v Kolíně v rodině mlynářského stárka, studoval v Praze na staroměstském akademickém gymnáziu, Více,...

 75. 27.02. 2019
  Dnes by oslavila 95. narozeniny básnířka Vlasta Dvořáčková

  Vlasta Dvořáčková - básnířka a překladatelka, se narodila 27. 2. 1924 ve Žďáru nad Sázavou. Dívčím jménem Věra Hospesová, dcera krejčího. V letech 1937–1943 navštěvovala reálné gymnázium Více,...

 76. 27.02. 2019
  Dnes uplyne 170 let od narození spisovatele V. B. Třebízského

  Václav Beneš Třebízský, český spisovatele a katolický kněz, se narodil 27. 2. 1849 ve vesnici Třebíze u Slaného, podle které si zvolil svůj literární Více,...

 77. 26.02. 2019
  Dnes uplyne 155 let od narození básníka a prozaika Antonína Sovy

  Antonín Sova se narodil 26. 2. 1864 v Pacově v rodině učitele a regenschoriho. V roce 1866 byl otec přeložen do blízkého Lukavce. Gymnázium studoval Sova nejprve Více,...

 78. 26.02. 2019
  Dnes by oslavil 70. narozeniny spisovatel Ivan Landsmann

  Ivan Landsmann se narodil 26. 2. 1949 v Novém Jičíně. Od útlého dětství žil na Šumbarku (dnešní Havířov). Po základní škole se učil malířem pokojů, Více,...

 79. 25.02. 2019
  Dnes uplyne 10 let od úmrtí spisovatelky Hany Bořkovcové

  Hana Bořkovcová (roz. Knappová) - prozaička, autorka knih pro děti a mládež, se narodila 4. 6. 1927 v Praze.  Byla dcerou obchodníka dentistickým zbožím. Pocházela z židovské Více,...

 80. 24.02. 2019
  Dnes uplyne 30 let od úmrtí spisovatele Miroslava Skály

  Miroslav Skála - prozaik a dramatik, se narodil 6. 4. 1924 v Brně.  Manžel překladatelky a autorky knih pro mládež Liběny Skálové (* 1924). Narodil se v rodině Více,...

 81. 24.02. 2019
  Dnes uplyne 40 let od úmrtí spisovatele Jana Otčenáška

  Jan Otčenášek byl významný prozaik 50. – 70. let, též autor rozhlasových a televizních her a scenárista. Syn Jan, původně dokumentarista v Krátkém filmu Praha, Více,...

 82. 22.02. 2019
  Dnes oslaví 80. narozeniny spisovatel Petr Skarlant

  Petr Skarlant - básník, prozaik, dramatik a překladatel, se narodil 22. 2. 1939 v Českých Budějovicích.  Skarlantovým prastrýcem (dědečkovým bratrem) byl překladatel a básník Julius Skarlandt (1879–1950), Více,...

 83. 21.02. 2019
  Dnes oslaví 75. narozeniny spisovatelka Blanka Kubešová

  Blanka Kubešová - rozená Kubiasová, se narodila 21. 2. 1944 v Praze. Pochází z rodiny lékaře. V Praze vychodila ZDŠ a dvanáctiletou střední školu (mat. 1962). V letech Více,...

 84. 19.02. 2019
  Dnes uplyne 125 let od narození spisovatele Zdeňka Němečka

  Zdeněk Němeček - prozaik, dramatik, autor cestopisných reportáží, diplomat a publicista, se narodil 19. 2. 1894 v Josefově. Studoval čtyři ročníky gymnázia v rodném městě, Více,...

 85. 18.02. 2019
  Dnes oslaví 90. narozeniny spisovatel Jiří Hanibal

  Jiří Hanibal - prozaik, filmový režisér a scénárista, se narodil 18. 2. 1929 v Táboře.  Dětství a mládí prožil v rodišti, kde také roku 1948 maturoval na reálném Více,...

 86. 17.02. 2019
  Dnes uplyne 25 let od úmrtí spisovatelky Sonji Špálové

  Sonja Špálová - básnířka a prozaička, autorka životopisných románů, se narodila 6. 11. 1898 v Ochozu u Brna.  Vlastním jménem Františka (roz. Švehlová). Narodila se v početné Více,...

 87. 16.02. 2019
  Dnes uplyne 15 let od úmrtí herce a autora povídek Miloslava Šimka

  Herec, moderátor a spisovatel Miloslav Šimek byl téměř čtyři desítky let stálicí české humoristické scény. Narodil se 7. 3. 1940 v Praze, v rodině básníka Rudolfa Více,...

 88. 15.02. 2019
  Dnes uplyne 110 let od narození spisovatelky Marie Kornelové

  Marie Kornelová - prozaička, překladatelka, autorka literatury pro mládež, se narodila 15. 2. 1909 v Chrudimi.  Vlastním jménem Hrubešová. Pseudonym zvolila podle Viktorina Kornela ze Více,...

 89. 14.02. 2019
  Spisovatel a cestovatel Miroslav Zikmund zítra oslaví 100. narozeniny

  Miroslav Zikmund - druhý z cestovatelské dvojice H+Z, se narodil v Plzni 14. 2. 1919. Touha cestovat a poznávat nové se mu splnila po boku Více,...

 90. 13.02. 2019
  Dnes uplyne 20 let od úmrtí spisovatele, lidového vypravěče a malíře Zdeňka Galušky

  Malíř, spisovatel a lidový vypravěč, autor slavných povídkových knížek z Moravského Slovácka, Zdeněk Galuška, se narodil 11. července 1913 v Uherském Ostrohu. Od mládí Více,...

 91. 12.02. 2019
  Dnes uplyne 175 let od úmrtí Jana Nepomuka Štěpánka

  Jan Nepomuk Štěpánek - významný český divadelník, herec, režisér, dramatik, dramaturg, překladatel, spisovatel, redaktor, publicista a divadelní ředitel, se narodil 19. 5. 1783 v Chrudimi. Více,...

 92. 12.02. 2019
  Dnes uplyne 100 let od narození spisovatele Zdeňka Lorence

  Zdeněk Lorenc - básník a prozaik, se narodil 12. 2. 1919 v Praze.  Vyrostl v rodině poštovního úředníka. Obecnou školu vychodil v Praze-Žižkově, libeňské reálné gymnázium navštěvoval v letech Více,...

 93. 10.02. 2019
  Dnes uplyne 185 let od úmrtí spisovatele Josefa Lindy

  Josef Linda - český spisovatel, dramatik, ale pravděpodobně i falzifikátor, se narodil v červenci 1789 v Nových Mitrovicích. Studoval na gymnáziu a později filozofii na univerzitě Více,...

 94. 10.02. 2019
  Dnes uplyne 130 let od úmrtí dramatika Emanuela Bozděcha

  Emanuel Bozděch - český dramatik, překladatel, kritik a novinář, se narodil 21. 7. 1841 v Praze. Proslul svými historickými dramaty Z doby kotillonů, Baron Goertz Více,...

 95. 10.02. 2019
  Dnes uplyne 90 let od narození spisovatele Františka Nepila

  František Nepil se narodil 10. 2. 1929 v Hýskově. Dětství prožil ve Sv. Janu pod Skalou a na lesní samotě Výbrnice u Nižboru, poté se Více,...

 96. 9.02. 2019
  Dnes uplyne 20 let od úmrtí spisovatele Karla Eichlera

  Karel Eichler se narodil 27. 10. 1921 v Praze.  Pocházel z rodiny důstojníka rakousko-uherského c. a k. námořního loďstva. Maturoval v roce 1942 na Masarykově gymnáziu v Praze, v letech Více,...

 97. 8.02. 2019
  Dnes uplyne 90 let od narození spisovatele Petra Pujmana

  Petr Pujman - prozaik a překladatel, se narodil 8. 2. 1929 v Praze.  Syn spisovatelky Marie Pujmanové a operního režiséra Ferdinanda Pujmana (1889–1961). Po maturitě na reálném Více,...

 98. 8.02. 2019
  Dnes uplyne 110 let od narození spisovatele Oty Duba

  Ota Dub se narodil 8. 2. 1909 v Hradci Králové. V rodném městě, kde byl jeho otec obchodníkem, absolvoval gymnázium (mat. 1927). V Praze vystudoval Více,...

 99. 7.02. 2019
  Dnes uplyne 25 let od úmrtí literárního historika a prozaika Bohuše Balajky

  Bohuš Balajka - literární historik a prozaik, se narodil 13. 5. 1923 v Prštném u Zlína. Občanským jménem Bohumil Balajka. Manželka Anetta Balajková (1923–2002, sňatek Více,...

 100. 7.02. 2019
  Dnes uplyne 150 let od narození spisovatele Jindřicha Šimona Baara

  Jindřich Šimon Baar, český spisovatel, lidový povídkář a farář, se narodil 7. 2. 1869. Pocházel ze starého selského rodu v chodském Klenčí. Jeho práce ze Více,...Reklama


Týdenní vydání


Deník KNIHY - nové vydání

Máte zájem o zasílání týdeníku e-mailem?

Reklama


Slova autorů


O tom, co říkají autoři
o svých knihách se můžete
více dozvědět v SEKCI AUTOŘI.

Helena Voříšková

Helena Voříšková

Reklama


Distributoři knih

Reklama