Literární výročí ARCHÍV

Kompletní seznam pořádaných literárních výročí

 1. 22.05. 2018
  Dnes uplyne 105 let od narození spisovatele Jaroslava Nečase

  Jaroslav Nečas - literární historik a bibliograf, básník, prozaik, autor literatury pro děti, se narodil 22. 5. 1913 ve Valašském Meziříčí. Otec byl středoškolským Více,...

 2. 21.05. 2018
  Dnes uplyne 115 let od narození spisovatele Oldřicha Nouzy

  Oldřich Nouza - básník, autor literatury pro děti, se narodil 21. 5. 1903 v Doudlebech. Pocházel z rodiny učitele. Po maturitě na učitelském ústavu v Více,...

 3. 20.05. 2018
  Dnes uplyne 135 let od narození historika a spisovatele Otokara Fischera

  Otokar Fischer byl český literární historik a profesor germanistiky na Univerzitě Karlově, divadelní kritik, teoretik a historik, překladatel, dramaturg, básník a dramatik. Narodil se Více,...

 4. 19.05. 2018
  Dnes uplyne 60 let od úmrtí spisovatelky Marie Pujmanové

  Marie Pujmanová, rozená Hennerová, česká spisovatelka, básnířka, literární a divadelní kritička, představitelka psychologické a sociální prózy, se narodila 8. 6. 1893 v Praze v rodině univerzitního Více,...

 5. 19.05. 2018
  Dnes uplyne 25 let od úmrtí spisovatele Jiřího Procházky

  Jiří Procházka - televizní a filmový scénárista, prozaik, autor rozhlasových her a dramatizací, se narodil 20. 4. 1925 v Plzni. Otec byl dělníkem ve Škodovce Více,...

 6. 19.05. 2018
  Dnes uplyne 235 let od narození Jana Nepomuka Štěpánka

  Jan Nepomuk Štěpánek - významný český divadelník, herec, režisér, dramatik, dramaturg, překladatel, spisovatel, redaktor, publicista a divadelní ředitel, se narodil 19. 5. 1783 v Chrudimi. Více,...

 7. 18.05. 2018
  Dnes uplyne 100 let od narození spisovatele Josefa Pohla

  Josef Pohl se narodil 18. 5. 1918 v Praze v rodině kadeřníka a prvního českého parukáře, později obchodního rady. Po maturitě na reálném gymnáziu (1937) Více,...

 8. 17.05. 2018
  Dnes by oslavila 80. narozeniny spisovatelka Alena Vostrá

  Alena Vostrá - prozaička, dramatička, autorka knih pro děti, se narodila 17. 5. 1938 v Praze. Rozená Obdržálková; 1963–88 provdána za divadelního režiséra, teoretika, dramatika Více,...

 9. 16.05. 2018
  Dnes uplyne 105 let od narození spisovatele Zdeňka Pluhaře

  Zdeněk Pluhař se narodil 16. 5. 1913 v Brně. Otec byl právníkem a politickým pracovníkem, v Brně vykonával mj. funkce zemského hejtmana a po roce Více,...

 10. 15.05. 2018
  Dnes uplyne 185 let od narození spisovatelky Sofie Podlipské

  Sofie Podlipská - překladatelka a spisovatelka řazená k májovcům, se narodila 15. května 1833 v Praze jako Sofie Rottová, mladší sestra Karolíny Světlé, rozené Rottové. Více,...

 11. 14.05. 2018
  Dnes uplyne 155 let od narození spisovatele, dramatika a literárního kritika Viléma Mrštíka

  Vilém Mrštík, mladší bratr spisovatele Aloise Mrštíka, se narodil 14. 5. 1863 v Jimramově, kde prožil i své dětství. Roku 1869 se rodina odstěhovala do Více,...

 12. 14.05. 2018
  Dnes uplyne 105 let od narození spisovatele Rudolfa Mertlíka

  Rudolf Mertlík – básník a překladatel, se narodil 14. 5. 1913 v Praze jako nemanželské dítě tovární dělnice. Do dvanácti let vyrůstal u pěstounů, poté Více,...

 13. 13.05. 2018
  Dnes by oslavil 95. narozeniny literární historik a prozaik Bohuš Balajka

  Bohuš Balajka - literární historik a prozaik, se narodil 13. 5. 1923 v Prštném u Zlína. Občanským jménem Bohumil Balajka. Manželka Anetta Balajková (1923–2002, sňatek Více,...

 14. 9.05. 2018
  Dnes by oslavil 85. narozeniny spisovatel Petr Pavlík

  Petr Pavlík se narodil 9. 5. 1933 v Netolicích. Vyrostl v učitelské rodině. Studoval na gymnáziu v Prachaticích a od roku 1952 pracoval v rudných Více,...

 15. 8.05. 2018
  Dnes by oslavil 75. narozeniny spisovatel Tomáš Pěkný

  Tomáš Pěkný - prozaik a dramatik, autor pohádek a rozhlasových i televizních her pro děti, kulturní historik a editor, se narodil 8. 5. 1943 Více,...

 16. 7.05. 2018
  Dnes uplyne 45 let od úmrtí spisovatele Egona Hostovského

  Egon Hostovský se narodil 23. 4. 1908 v Hronově. Pocházel z početné rodiny spolumajitele textilní továrny. Dcera Olga Hostovská-Castiellová (* 1936) je literární historička. Hostovského Více,...

 17. 7.05. 2018
  Dnes uplyne 135 let od narození spisovatele Romana Haška

  Roman Hašek, vlastním jménem Josef Hašek, byl český básník a prozaik, předseda literárního sdružení Syrinx. Narodil se 7. 5. 1883 v Praze do rodiny Jana Více,...

 18. 7.05. 2018
  Dnes uplyne 95 let od narození spisovatele Ivana Gariše

  Ivan Gariš - autor kriminálních a špionážních románů, filmový a televizní scénárista, se narodil 7. 5. 1923 v Jihlavě.  Vlastním jménem Antonín Prchal. Otec byl brusič skla. Více,...

 19. 5.05. 2018
  Dnes uplyne 95 let od narození spisovatele a scénáristy Karla Štorkána

  Karel Štorkán byl český spisovatel a scénárista, napsal řadu odborných prací z oboru žurnalistiky. Tematicky čerpal ze života mládeže, sportovců a z oblasti kriminalistiky, Více,...

 20. 1.05. 2018
  Dnes uplyne 130 let od narození spisovatele Jana Morávka

  Jan Morávek - básník a prozaik, se narodil 1. 5. 1888 v Kamenném Přívoze. Vyrůstal v rodině řezníka a hostinského. Po ukončení měšťanské školy v Více,...

 21. 30.04. 2018
  Dnes uplyne 45 let od úmrtí spisovatele Václava Renče

  Václav Renč - básník, dramatik, literární a divadelní kritik, překladatel, autor loutkových her a poezie pro děti, se narodil 28. 11. 1911 ve Vodochodech. Více,...

 22. 30.04. 2018
  Dnes uplyne 45 let od úmrtí spisovatele Radovana Krátkého

  Radovan Krátký - prozaik, dramatik, autor literatury pro děti, se narodil 29. 10. 1921 ve Staré Hlíně v rodině učitele. Vystudoval reálné gymnázium v Více,...

 23. 30.04. 2018
  Dnes uplyne 135 let od narození spisovatele Jaroslava Haška

  Jaroslav Hašek se narodil 30. dubna 1883 v Praze v rodině středoškolského suplenta, později bankovního úředníka. Později do rodiny ještě přibyl o tři roky mladší bratr Více,...

 24. 30.04. 2018
  Dnes oslaví 85. narozeniny spisovatelka Karla Erbová

  Karla Erbová, roz. Fremrová, (nar. 30. dubna 1933 v Plzni) je česká básnířka. V letech 1951-68 publikovala pod jménem K. Papežová. V údobí normalizace Více,...

 25. 29.04. 2018
  Dnes uplyne 15 let od úmrtí spisovatele Josefa Kadlece

  Josef Kadlec - prozaik, překladatel, nakladatelský redaktor, se narodil 21. 10. 1919 na předměstí Plzně v rodině zedníka, sečtělého obdivovatele ruské klasické literatury. V Více,...

 26. 28.04. 2018
  Dnes uplyne 45 let od úmrtí dramatika Vratislava Blažka

  Vratislav Blažek - dramatik, scénárista a autor písňových textů, se narodil 31. 8. 1925 v Náchodě.  Po neukončených studiích na náchodském reálném gymnáziu (vyloučen z kvarty) se Více,...

 27. 23.04. 2018
  Dnes uplyne 110 let od narození spisovatele Egona Hostovského

  Egon Hostovský se narodil 23. 4. 1908 v Hronově. Pocházel z početné rodiny spolumajitele textilní továrny. Dcera Olga Hostovská-Castiellová (* 1936) je literární historička. Hostovského Více,...

 28. 22.04. 2018
  Dnes uplyne 95 let od narození spisovatele Vratislava Effenbergera

  Vratislav Effenberger  - teoretik, básník, prozaik, dramatik a esejista, se narodil 22. 4. 1923 v Nymburce v rodině stavebního inženýra. Syn Jakub (* 1964) je Více,...

 29. 21.04. 2018
  Dnes uplyne 105 let od narození spisovatele Norberta Frýda

  Norbert Frýd - původním jménem Norbert Fried, 1946 úřední změna na jméno Frýd, se narodil 21. 4. 1913 v Českých Budějovicích. Rodiče byli drobní obchodníci, Více,...

 30. 20.04. 2018
  Dnes uplyne 40 let od úmrtí spisovatele a publicisty Ferdinanda Peroutky

  Ferdinand Peroutka se narodil 6. 2. 1895 v Praze v rodině inspektora státních drah, matka pocházela z česko-německé rodiny. Studoval na c. k. českém Více,...

 31. 19.04. 2018
  Dnes uplyne 90 let od úmrtí filozofa a spisovatele Ladislava Klímy

  Ladislav Klíma - filozof, prozaik a esejista se narodil 22. 8. 1878 v Domažlicích. Byl jednou z nejpozoruhodnějších a nejsložitějších osobností české kultury z období Více,...

 32. 19.04. 2018
  Dnes uplyne 15 let od úmrtí spisovatele Václava Erbena

  Václav Erben - prozaik, autor detektivních románů, se narodil 2. 11. 1930 v Náchodě. Po ukončení školní docházky (1944) a krátkém pobytu v Baťově škole Více,...

 33. 14.04. 2018
  Dnes uplyne 60 let od úmrtí spisovatele Jana Morávka

  Jan Morávek - básník a prozaik, se narodil 1. 5. 1888 v Kamenném Přívoze. Vyrůstal v rodině řezníka a hostinského. Po ukončení měšťanské školy v Více,...

 34. 14.04. 2018
  Dnes uplyne 95 let od narození spisovatelky Jarmily Loukotkové

  Jarmila Loukotková – prozaička, dramatička, překladatelka, provdaná Linhartová, se narodila 14. 4. 1923 v Praze. Pocházela z rodiny českého amerikanisty, etnografa a lingvisty Čestmíra Loukotky (1895–1966), autora Více,...

 35. 13.04. 2018
  Dnes uplyne 50 let od úmrtí herečky a spisovatelky Olgy Scheinpflugové

  Olga Scheinpflugová se narodila 3. 12. 1902 ve Slaném. Reálné gymnázium navštěvovala pouze do roku 1917, kdy odešla do Prahy studovat herectví k M. Hübnerové. Více,...

 36. 12.04. 2018
  Dnes uplyne 15 let od úmrtí spisovatele Zdeňka Jirotky

  Zdeněk Jirotka - český spisovatel a fejetonista, člen PEN-klubu, se narodil 7. 1. 1911 v Ostravě. Studoval na reálce v Ostravě, odkud byl z kvinty vyloučen, Více,...

 37. 10.04. 2018
  Dnes uplyne 140 let od narození spisovatele Eduarda Štorcha

  Eduard Štorch se narodil 10. 4. 1878 v Ostroměři u Hořic. Rané dětství prožil v Ostroměři, kde jeho otec pracoval na dráze a jako dozorce parního Více,...

 38. 10.04. 2018
  Dnes uplyne 90 let od narození spisovatele a scénáristy Oty Hofmana

  Kdo by si z dětství nepamatoval díla jako: Pan Tau, Chobotnice z Čertovky, Chobotnice z druhého patra, Návštěvníci aj. – právě tyto moderní pohádky tvoří základní žánrový Více,...

 39. 8.04. 2018
  Dnes uplyne 95 let od narození spisovatelky Aleny Santarové

  Alena Santarová - prozaička, autorka knih pro děti, se narodila 8. 4. 1923 v Praze. Dcera prozaika a dramatika Vladislava Vančury (1891–1942); pod rodným jménem Více,...

 40. 7.04. 2018
  Dnes uplyne 75 let od úmrtí spisovatele Jaroslava Havlíčka

  Jaroslav Havlíček, originální prozaik, v jehož psychologicky exponovaném díle se prolíná realistický popis se snovou obrazností a ironie s účastností na lidských osudech, se narodil 3. Více,...

 41. 6.04. 2018
  Dnes uplyne 60 let od úmrtí básníka Vítězslava Nezvala

  Vítězslav Nezval – básník, a to i v tvorbě pro divadlo, v próze, překladu, knihách pro děti a esejistice; průkopník, vykladač a obránce moderní poezie Více,...

 42. 4.04. 2018
  Dnes oslaví 65. narozeniny spisovatel Jan Novák

  Jan Novák - prozaik a scénárista, se narodil 4. 4. 1953 v Kolíně, kde navštěvoval ZDŠ a první ročník gymnázia. Roku 1969 odešel s rodiči Více,...

 43. 3.04. 2018
  Dnes uplyne 10 let od úmrtí sochaře, malíře a spisovatele Vladimíra Preclíka

  Vladimír Preclík se narodil 23. 5. 1929 v Hradci Králové v rodině strojvůdce a lidového řezbáře. Manželka Zdena Fibichová (1933–1991) byla sochařka. Po ukončení měšťanské školy v Jaroměři Více,...

 44. 3.04. 2018
  Dnes uplyne 120 let od narození spisovatele Petra Dena

  Petr Den (vlastním jménem Ladislav Radimský) - prozaik a esejista, se narodil 3. 4. 1898 v Kolíně. Otec byl mlynářem. Gymnázium vystudoval v roce 1916 v Více,...

 45. 3.04. 2018
  Dnes uplyne 80 let od narození spisovatele Zdeňka Barborky

  Zdeněk Barborka - básník a prozaik, autor experimentálních textů, operní libretista, učitel hudby a hudební redaktor, se narodil 3. 4. 1938 v Rokycanech. Vystudoval Státní Více,...

 46. 2.04. 2018
  Dnes uplyne 30 let od úmrtí spisovatele Eduarda Hončíka

  Eduard Hončík se narodil 10. 11. 1914 v Trmicích. Pocházel z pěti sourozenců; po smrti otce, sklářského dělníka (1919), musel už jako dítě pomáhat matce Více,...

 47. 31.03. 2018
  Dnes uplyne 45 let od úmrtí spisovatele Oty Pavla

  Ota Pavel - původním jménem Otto Popper (příjmení Pavel přijal za své občanské jméno roku 1956 i s celou rodinou) se narodil 2. 7. 1930 Více,...

 48. 31.03. 2018
  Dnes by oslavil 70. narozeniny spisovatel Jiří Drašnar

  Jiří Drašnar se narodil 31. 3. 1948 v Náchodě. Základní a střední školu absolvoval v Náchodě (maturita 1966), poté studoval rok na Vysoké škole ekonomické Více,...

 49. 28.03. 2018
  Dnes uplyne 30 let od úmrtí spisovatele Ladislava Mikeše Pařízka

  Ladislav Mikeš Pařízek – prozaik a etnograf, se narodil 19. 11. 1907 v Českých Budějovicích. Vlastní jméno Ladislav Pařízek doplnil dívčím příjmením první manželky. Narodil Více,...

 50. 28.03. 2018
  Dnes uplyne 10 let od úmrtí spisovatele Pavla Fischla

  Pavel Fischl (hebrejským jménem Gabriel Dagan) se narodil 23. 2. 1922 v Hradci Králové jako mladší bratr Viktora Fischla. Prošel několika nacistickými tábory, v Více,...

 51. 26.03. 2018
  Dnes by oslavila 90. narozeniny spisovatelka Dagmar Hilarová

  Dagmar Hilarová byla česká spisovatelka a básnířka. Narodila se 26. 3. 1928 v Praze. Těžiště její práce bylo v tvorbě pro děti. Za svůj život Více,...

 52. 25.03. 2018
  Dnes oslaví 60. narozeniny spisovatel Emil Hakl

  Emil Hakl (vlastním jménem Jan Beneš) - básník, prozaik, publicista a scénárista, se narodil 25. 3. 1958 v Praze. Vystudoval gymnázium Na Pražačce (1974-78) a Více,...

 53. 24.03. 2018
  Dnes oslaví 85. narozeniny spisovatel Jiří Klobouk

  Jiří Klobouk - prozaik, básník a autor rozhlasových her, se narodil 24. 3. 1933 v Uherském Hradišti. Vyrůstal v rodině finančního úředníka. Navštěvoval gymnázium v Více,...

 54. 22.03. 2018
  Dnes uplyne 210 let od úmrtí Václava Matěje Krameria

  Václav Matěj Kramerius, vlastním jménem Valentin Kraméryus, byl český spisovatel, zakladatel českého novinářství, majitel českého nakladatelství a vydavatel novin. Svojí činností přispěl k pěstování Více,...

 55. 22.03. 2018
  Dnes oslaví 80. narozeniny spisovatelka Věra Linhartová

  Věra Linhartová - prozaička, básnířka, překladatelka, editorka a historička umění, se narodila 22. 3. 1938 v Brně. Po maturitě na jedenáctileté střední škole (1955) v Více,...

 56. 22.03. 2018
  Dnes uplyne 120 let od narození spisovatelky s mužským pseudonymem Jan Kameník

  Jan Kameník (vlastním jménem Ludmila Macešková, rozená Poprová, poprvé provdaná Rónová) - básnířka a prozaička, se narodila 22. 3. 1898 v Liberci. Její otec byl Více,...

 57. 21.03. 2018
  Dnes oslaví 65. narozeniny spisovatel Petr Bartůněk

  Petr Bartůněk - prozaik, básník, publicista a autor knih pro mládež, se narodil 21. 3. 1953 v Litoměřicích. Syn Josefa Bartůňka (1913–1963), publikujícího v letech Více,...

 58. 17.03. 2018
  Dnes uplyne 35 let, kdy zemřel spisovatel Jiří Robert Pick

  Jiří Robert Pick - kabaretiér, prozaik, dramatik, autor satirických básní a epigramů, se narodil 4. 5. 1925 v Praze. Manžel spisovatelky Ivy Hercíkové (sňatek 1961). Více,...

 59. 17.03. 2018
  Dnes uplyne 115 let od narození spisovatele Josefa Augusty

  Josef Augusta – prozaik a paleontolog, se narodil 17. 3. 1903 v Boskovicích. Roku 1921 absolvoval gymnázium v Boskovicích, poté studoval na Masarykově univerzitě v Více,...

 60. 14.03. 2018
  Dnes oslaví 75. narozeniny fejetonista a spisovatel Rudolf Křesťan

  Rudolf Křesťan se narodil 14. 3. 1943 v Praze. Otec pracoval v oblasti obchodu, matka byla v domácnosti. Křesťan prožil dětství ve Staré Roli u Více,...

 61. 14.03. 2018
  Dnes oslaví 50. narozeniny spisovatelka Radka Denemarková

  Radka Denemarková - prozaička, literární historička, scenáristka, překladatelka a dramaturgyně, se narodila 14. 3. 1968 v Kutné Hoře. Po maturitě na gymnáziu v Kolíně (1986) Více,...

 62. 13.03. 2018
  Dnes by oslavila 90. narozeniny spisovatelka Olga Hejná

  Olga Hejná - prozaička, ilustrátorka a autorka knih pro děti, se narodila 13. 3. 1928 v Olomouci. Dívčím jménem Daňková. Manžel Miloslav Hejný (* 1925) Více,...

 63. 12.03. 2018
  Dnes uplyne 75 let od úmrtí spisovatele Jiřího Langera

  Jiří Langer - prozaik, básník, překladatel a vykladač Talmudu, znalec chasidského života, psal německy, hebrejsky a česky. Celé jeho dílo je zasvěceno židovské kultuře. Více,...

 64. 12.03. 2018
  Dnes uplyne 80 let od úmrtí historika a spisovatele Otokara Fischera

  Otokar Fischer byl český literární historik a profesor germanistiky na Univerzitě Karlově, divadelní kritik, teoretik a historik, překladatel, dramaturg, básník a dramatik. Narodil se Více,...

 65. 7.03. 2018
  Dnes uplyne 40 let od úmrtí spisovatele Vítězslava Gardavského

  Vítězslav Gardavský - esejista, básník a dramatik, se narodil 24. 10. 1923 v Zábřehu. Pocházel z učitelské rodiny. V letech 1934–42 studoval Arcibiskupské gymnázium v Více,...

 66. 6.03. 2018
  Dnes uplyne 130 let od narození spisovatelky Evy Vrchlické

  Eva Vrchlická - básnířka, prozaička a autorka vzpomínkových próz, se narodila 6. 3. 1888 v Praze. Byla dcerou básníka Jaroslava Vrchlického (1853–1912) a vnučkou spisovatelky Více,...

 67. 3.03. 2018
  Dnes uplyne 130 let od narození spisovatele Františka Langera

  František Langer - dramatik, prozaik, divadelní, literární a výtvarný kritik, publicista, autor loutkových her a próz pro děti, se narodil 3. 3. 1888 v Praze. Více,...

 68. 1.03. 2018
  Dnes by oslavil 95. narozeniny spisovatel Josef Suchý

  Josef Suchý - básník, prozaik a překladatel, se narodil 1. 3. 1923 v Lesním Jakubově (u Náměště nad Oslavou). Pocházel z rolnické rodiny. Po absolvování Více,...

 69. 28.02. 2018
  Dnes oslaví 75. narozeniny spisovatel Michal Černík

  Michal Černík - básník, publicista, autor literatury pro děti, se narodil 28. 2. 1943 v Čelákovicích. Vlastním jménem Josef Černík, jméno Michal vzniklo z dětské Více,...

 70. 27.02. 2018
  Dnes uplyne 75 let od úmrtí spisovatele Karla Schulze

  Karel Schulz pocházel ze staré kulturní rodiny Schulzů (vnuk spisovatele a novináře Ferdinanda Schulze, synovec libretistky a kritičky Anežky Schulzové). Narodil se 6. 5. Více,...

 71. 27.02. 2018
  Dnes uplyne 165 let od narození spisovatele Josefa Holečka

  Josef Holeček - český spisovatel s regionálním zaměřením na jižní Čechy, představitel realismu, ruralismu a tzv. venkovské prózy. Dále působil jako překladatel a novinář. Více,...

 72. 26.02. 2018
  Dnes uplyne 20 let od úmrtí spisovatelky Emilie Bednářové

  Emilie Bednářová - česká spisovatelka, dramatička a překladatelka, se narodila 2. 4. 1907 v Praze v rodině známého pražského podnikatele a obchodníka S. Jiřince. Více,...

 73. 26.02. 2018
  Dnes uplyne 120 let od narození básníka Konstantina Biebla

  Konstantin Biebl patřil k čelným představitelům avantgardní básnické větve generace 20. let. Prošel vývojem od proletářské poezie a poetismu přes surrealismus až k politicky exponované tvorbě Více,...

 74. 23.02. 2018
  Dnes uplyne 110 let od úmrtí spisovatele Svatopluka Čecha

  Svatopluk Čech je autorem rozsáhlého básnického i prozaického, silně společensky zainteresovaného díla. Jeho tvorba vyrůstá z myšlenek národního obrození, opírá se o národní minulost, je Více,...

 75. 23.02. 2018
  Dnes oslaví 95. narozeniny spisovatelka Lenka Hašková

  Lenka Hašková - novinářka, prozaička, autorka rozhlasových her, se narodila 23. 2. 1923 v Příbrami.  Pochází z početné rodiny, otec byl pokrývač. Dětství a mládí prožila v Příbrami, Více,...

 76. 23.02. 2018
  Dnes uplyne 115 let od narození novináře a spisovatele Julia Fučíka

  Julius Fučík - český novinář, politik, překladatel, literární a divadelní kritik se narodil 23. 2. 1903 na pražském Smíchově v rodině soustružníka a divadelního Více,...

 77. 23.02. 2018
  Dnes oslaví 70. narozeniny lékař a spisovatel MUDr. Jan Cimický

  MUDr. Jan Cimický, CSc. se narodil 23. února 1948 v Praze. První literární pokusy publikoval od třinácti let časopisecky. V době středoškolských studií byl Více,...

 78. 22.02. 2018
  Dnes oslaví 75. narozeniny spisovatelka Zuzana Nováková

  Zuzana Nováková - básnířka, prozaička, autorka knih pro děti a mládež, se narodila 22. 2. 1943 v Praze. Dívčím rodným jménem Renčová, pod nímž také Více,...

 79. 20.02. 2018
  Dnes oslaví 75. narozeniny spisovatelka Slávka Poberová

  Slávka Poberová - prozaička, redaktorka, překladatelka a nakladatelka, se narodila 20. 2. 1943 ve Dvoře Králové nad Labem. Občanským jménem Jaroslava Poberová, roz. Vojtěchová; Více,...

 80. 20.02. 2018
  Dnes uplyne 495 let od narození Jana Blahoslava

  Jan Blahoslav, básník, překladatel, historik, jazykovědec a hudební teoretik, se narodil 20. února 1523 v Přerově v měšťanské rodině, od mládí byl spjat s jednotou Více,...

 81. 19.02. 2018
  Dnes by oslavil 80. narozeniny spisovatel Josef Hanzlík

  Josef Hanzlík - básník, autor literatury pro děti, se narodil 19. 2. 1938 v Neratovicích. Otec byl truhlářem. V dětství žil Hanzlík v Táboře, od Více,...

 82. 18.02. 2018
  Dnes uplyne 225 let od narození spisovatele Josefa Chmely

  Josef Chmela - český pedagog, spisovatel a národní buditel, se narodil 18. 2. 1793 v Jejkově u Třebíče v rodině chudého tkalce, řemeslu se však Více,...

 83. 17.02. 2018
  Dnes uplyne 60 let od úmrtí spisovatele Petra Bezruče

  Petr Bezruč, vl. jm. Vladimír Vašek, se narodil 15. 9. 1867 v Opavě. Jeho otec Antonín Vašek, gymnaziální profesor slovanské a klasické filologie v Opavě, byl Více,...

 84. 17.02. 2018
  Dnes uplyne 165 let od narození básníka Jaroslava Vrchlického

  Jaroslav Vrchlický se narodil 17. 2. 1853 v Lounech. Dětská léta trávil většinou u strýce Antonína Koláře, faráře v Ovčárech u Kolína; pod jeho vlivem odešel Více,...

 85. 15.02. 2018
  Dnes uplyne 15 let od úmrtí herce, dramatika a prozaika Miroslava Horníčka

  Miroslav Horníček - herec, dramatik a prozaik, se narodil 10. 11. 1918 v Plzni.  Po maturitě na reálce v Plzni (1937) byl nejprve rok pomocným technickým pracovníkem Více,...

 86. 15.02. 2018
  Dnes uplyne 15 let od úmrtí cestovatele Jiřího Hanzelky

  Jiří Hanzelka - cestovatel a autor cestopisů, se narodil 24. 12. 1920 ve Štramberku. Otec byl dělníkem a řidičem. Hanzelka v Praze absolvoval obchodní Více,...

 87. 15.02. 2018
  Dnes uplyne 170 let od narození spisovatele Karla Klostermanna

  Karel Klostermann se narodil 15. února 1848 v Haagu v Horních Rakousích. Dětství prožil hlavně v Sušici, Štěkni a Žichovicích. Gymnázium studoval nejprve v Více,...

 88. 14.02. 2018
  Dnes uplyne 230 let od narození básníka Matěje Miloty Zdirada Poláka

  Matěj Milota Zdirad Polák - český básník, učitel a důstojník, se narodil 14. 2. 1788 v Zásmukách. Milota Zdirad Polák (vlastním jménem Matěj Polák, později Více,...

 89. 13.02. 2018
  Dnes oslaví 70. narozeniny spisovatelka Daniela Fischerová

  Daniela Fischerová (provdaná Špicnerová) - dramatička, prozaička a autorka knížek pro děti, se narodila 13. 2. 1948 v Praze. Je dcerou hudebního skladatele Jana F. Více,...

 90. 13.02. 2018
  Dnes oslaví 65. narozeniny spisovatel Jiří Dědeček

  Jiří Dědeček - písničkář, básník, prozaik a překladatel, se narodil 13. 2. 1953 v Karlových Varech. Manžel spisovatelky a publicistky Terezy Brdečkové. Po absolvování SVVŠ v Praze (1968–71) Více,...

 91. 12.02. 2018
  Dnes uplyne 105 let od úmrtí spisovatele Matěje Anastasia Šimáčka

  Matěj Anastasia Šimáček, vystupoval také pod pseudonymem Martin Havel, byl český úředník, novinář a spisovatel.Narodil se 5. 2. 1860 v Praze, matka mu zemřela Více,...

 92. 10.02. 2018
  Dnes uplyne 140 let od narození historika Zdeňka Nejedlého

  Zdeněk Nejedlý - historik, estetik a muzikolog, se narodil 10. 2. 1878 v Litomyšli. Otec Roman Nejedlý (1844–1920) byl učitelem, hudebním skladatelem a vlastivědným pracovníkem. Více,...

 93. 9.02. 2018
  Dnes uplyne 265 let od narození Václava Matěje Krameria

  Václav Matěj Kramerius, vlastním jménem Valentin Kraméryus, byl český spisovatel, zakladatel českého novinářství, majitel českého nakladatelství a vydavatel novin. Svojí činností přispěl k pěstování Více,...

 94. 6.02. 2018
  Dnes uplyne 95 let od úmrtí básníka Adolfa Heyduka

  Adolf Heyduk se narodil 7. 6. 1835 v Předhradí. Po prvních školních letech přišel roku 1850 na reálku do Prahy. Po maturitě studoval na technice Více,...

 95. 5.02. 2018
  Dnes uplyne 85 let od narození spisovatele Vladimíra Klevise

  Vladimír Klevis - prozaik, publicista a autor knih pro mládež, se narodil 5. 2. 1933 v Hradci Králové. Pocházel z rodiny lesního inženýra, původem ukrajinského Více,...

 96. 4.02. 2018
  Dnes uplyne 50 let od úmrtí spisovatele Josefa Augusty

  Josef Augusta – prozaik a paleontolog, se narodil 17. 3. 1903 v Boskovicích. Roku 1921 absolvoval gymnázium v Boskovicích, poté studoval na Masarykově univerzitě v Více,...

 97. 4.02. 2018
  Dnes uplyne 210 let od narození dramatika Josefa Kajetána Tyla

  Josef Kajetán Tyl se narodil 4. 2. 1808 v Kutné Hoře. Byl prvorozeným synem vysloužilého vojenského hudebníka, který se usadil jako krejčí v Kutné Hoře. Studoval Více,...

 98. 3.02. 2018
  Dnes uplyne 20 let od úmrtí spisovatele Gabriela Lauba

  Gabriel Laub - prozaik, humorista, autor aforismů a překladatel, se narodil 24. 10. 1928 v Polsku  v rodině židovského obchodníka. Po vypuknutí války v září 1939 a po obsazení Více,...

 99. 2.02. 2018
  Dnes oslaví 75. narozeniny spisovatel Petr Chudožilov

  Petr Chudožilov – prozaik a publicista, se narodil 2. 2. 1943 v Prostějově.  Pochází z rodiny ruského emigranta s bohatou exulantskou tradicí. V roce 1957 se rodina přestěhovala Více,...

 100. 1.02. 2018
  Dnes uplyne 35 let od úmrtí spisovatelky Milady Součkové

  Milada Součková - prozaička, básnířka a literární historička, se narodila 24. 1. 1899 v Praze. Pocházela z rodiny stavebního podnikatele. Po absolvování dívčího reálného gymnázia Více,...Reklama


Týdenní vydání


Deník KNIHY - nové vydání

Máte zájem o zasílání týdeníku e-mailem?

Reklama


Slova autorů


O tom, co říkají autoři
o svých knihách se můžete
více dozvědět v SEKCI AUTOŘI.

Helena Voříšková

Helena Voříšková

Reklama


Distributoři knih

Reklama