Sichinger pokračuje s poválečnou Šumavou

Divocí sekáči (65. pole, 298 stran) je název dalšího románu, v kterém Martin Sichinger, rodák z Vimperka, mapuje neznámé nebo opomíjené události milovaného kraje. Však také podtitul Šumava 1947 určuje přesně, o kterou dobu jde.

Znalci jeho díla vědí, že pokračuje v tématu knihy Duchové Šumavy, vydané v roce 2012. V ní popsal úsilí strážmistra Jana Firmana, syna slavného finance, chránícího Šumavu před poválečným nájezdem trofejního oddílu ministerstva vnitra i aktivitám bavorských pašeráků. A Firman je hlavním hrdinou a trochu i vypravěčem prózy Divocí sekáči, reflektující po odsunu Němců osidlování kraje slovenskými Rumuny. Ti si do hornatého pohraničí přinesli nejen sen o statku nejlépe v nížině u Zemplínské Šíravy, ale i mnoho pověr.

Příběh vyprávěný od středy do neděle, rámovaný pražskou inspekcí zjišťující, jak úspěšně pokračuje osidlování, zabydlel Sichinger řadou rázovitých postav, jakými jsou noví Firmanovi nadřízení komunisté Rejmont a Hartl, jeho spolužák, jinak německý pašerák Ignátz Klotz, obětavý lékař Rücker, redaktor Pek nebo učitel Ozarčuk, kdysi bělogvardějec, který našel daleko od Sovětského svazu nový domov.

Jako už několikrát podařilo se autorovi i nyní vystihnout kouzlo kraje vychovávající si tvrdými přírodními podmínkami svébytné charaktery. Zároveň vykreslil dnes už těžko pochopitelný svéráz poválečného života hledajícího lidi, kteří by vtiskli Šumavě podobu nového života.

František Cinger

Zakoupit možno na: https://www.kosmas.cz/knihy/513853/divoci-sekaci/

Komentáře