Články autora

admin

Dnes uplyne 25 let od úmrtí spisovatele Radoslava Lošťáka

Radoslav Lošťák – prozaik a dramatik, se narodil 11. 11. 1935 v Olomouci.  Oba rodiče byli učitelé a Lošťák se též připravoval na učitelskou dráhu. Po maturitě na prostějovském gymnáziu (1953) studoval češtinu na Vysoké škole pedagogické v Olomouci (1953–1957). Několik let učil na osmiletých školách (Rudník u Vrchlabí, Vrbátky u Prostějova). V letech 1960–1965 byl vedoucím divadelního souboru Větrník (Prostějov)....

Dnes uplyne 25 let od úmrtí spisovatele Tomáše Řezáče

Tomáš Řezáč – s yn spisovatelů Václava Řezáče a Emy Řezáčové, bratr hudebního skladatele Ivana Řezáče (1924–1977), se narodil 2. 3. 1935 v Praze. V emigraci žil Řezáč se svou druhou manželkou, redaktorkou Lídou Grossovou. – Absolvoval gymnázium (maturoval 1953); studia archivnictví na FF UK (1953–57) nedokončil. Během základní vojenské služby, přerušené na delší čas chorobou a odsloužené v západních...

Dnes uplyne 35 let od úmrtí spisovatele Jana Blahoslava Čapka

Jan Blahoslav Čapek – literární historik, prozaik a básník, se narodil 6. 11. 1903 v Třebechovicích pod Orebem.  Pochází z rodiny českobratrského faráře. Jeho první žena Vlasta Čapková (1907–1980) uveřejnila pod pseudonymem Vlasta Horská román Helena (1943) a básnickou sbírku Na rozcestí (1944). Čapek studoval gymnázium v Pardubicích, v Hradci Králové a v Rychnově nad Kněžnou (maturita 1923), češtinu a angličtinu na FF UK...

Taxikářka z New Yorku

Po více než dvaceti letech opět (v MF) vyšel román Idy Pekárkové nazvaný Dej mi ty prachy. Je to jeden z nemnohých, tehdy přeložených do angličtiny, vydaných v letech 1994-95 v několika nakladatelstvích v USA. Autorka v něm zachytila život české mladé ženy v Americe – částečně svůj vlastní. Hlavní hrdince dala jméno Jindra, Jindřiška...

Dnes by oslavila 50. narozeniny spisovatelka Hana Andronikova

Hana Andronikova se narodila 9. 9. 1967 v Gottwaldově (nyní Zlín). V roce 1986 maturovala na gymnáziu a poté vystudovala češtinu a angličtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (absolvovala v roce 1992 diplomovou prací Varovné poselství Irvingova románu Svět podle Garpa). V 90. letech pracovala jako personální manažerka pro zahraniční i domácí firmy. V roce 1999 odešla z podnikatelské sféry do svobodného povolání,...

Dnes uplyne 100 let od narození spisovatele Jana Pilaře

Jan Pilař – básník a překladatel, se narodil 9. 9. 1917 v obci Stříbřec u Jindřichova Hradce.  Otec byl četnickým strážmistrem. Pilař absolvoval reálné gymnázium v Klatovech (maturoval roku 1936) a začal studovat češtinu a francouzštinu na FF UK. V rámci perzekuce vysokoškolských studentů byl po 17. listopadu 1939 tři měsíce vězněn v Sachsenhausenu, zbytek války pracoval v propagaci nakladatelství Novina. Studia uzavřel...

Dnes by oslavil 90. narozeniny spisovatel Jaroslav Matějka

Jaroslav Matějka – prozaika a scénárista, se narodila 9. 9. 1927 v Ivančicích. Pocházel z rodiny živnostníka, otec byl za okupace vězněn. Matějka byl v téže době vyloučen z kvarty reálného gymnázia v Ivančicích. Od roku 1943 pracoval jako dřevorubec a lesní praktikant. Koncem války se účastnil partyzánských bojů. Od roku 1945 studoval Vyšší lesnickou školu v Hranicích (maturoval 1949), kde také...

Dnes uplyne 105 let od úmrtí básníka Jaroslava Vrchlického

Jaroslav Vrchlický se narodil 17. 2. 1853 v Lounech. Dětská léta trávil většinou u strýce Antonína Koláře, faráře v Ovčárech u Kolína; pod jeho vlivem odešel po gymnaziálních studiích ve Slaném, v Praze a po maturitě na klatovském gymnáziu znovu do Prahy na teologii. Již po jednom semestru přešel však na filosofickou fakultu, kde studoval historii, filosofii a...

Čtyři povídky o lásce

Ve svém životě ji pozná a prožívá každý. V encyklopedii o ní čteme: Kladný citový vztah. Její podoby se vyvíjejí s věkem a jsou v různých kulturách různé. Je to vztah erotický, pohlavní. A vztah k dítěti, rodičům, příteli. Moravská spisovatelka Marcela Neužilová vydává v nakl. Alfa-Omega útlou knížku nazvanou Hlubinné ponory, v níž se...

Nicholas Winton nebyl sám – Záchrana českých uprchlíků 1938-39

„V druhé polovině roku 1938 byla v Anglii zveřejněna vážná situace v níž se ocitly hlavně židovské děti v Německu, Rakousku a Československu. Rozšířily se prosby o finanční podporu,“ – čteme na str. 90. Jedna taková prosba se dostala na stůl reverenda R. M. Chadwicka a ten se rozhodl, že přijme do své školy ve...