Články autora

admin

Dnes uplyne 85 let od narození básníka Jiřího Pištory

12. 6. 2017 – Jiří Pištora se narodil 12. 6. 1932 v Pardubicích v rodině úředníka a sociálně demokratického funkcionáře, popraveného s dalšími členy rodiny za heydrichiády. Po maturitě na reálném gymnázium v Pardubicích nebyl Pištora přijat k vysokoškolskému studiu a rok pracoval jako pomocný dělník v elektrodílně Východočeských chemických závodů v Rybitví. Od roku...

Dnes uplyne 50 let od úmrtí dramatika Otakara Černocha

9. 6. 2017 – Otakar Černoch se narodil 23. 10. 1907 ve Znojmě. Černochova matka byla Ruska; v letech 1914–21 spolu žili v Rusku. Po návratu vystudoval obchodní školu v Praze. Během vojenské prezenční služby odsouzen za protimilitaristickou propagandu ke dvěma letům vězení. Vystřídal různá zaměstnání, aktivně se angažoval v Komsomolu (1932–34 jeho tajemníkem a...

Dnes oslaví 45. narozeniny spisovatel Jaroslav Rudiš

8. 6. 2017 – Jaroslav Rudiš – prozaik, scenárista, autor divadelních a rozhlasových her, se narodil 8. 6. 1972 v Turnově. Po maturitě na gymnáziu v Turnově (1991) vystudoval němčinu a dějepis na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci (1991-1997). Vystřídal mnoho různých profesí: manažer punkové kapely, učitel, prodavač, novinář apod. Od roku 1998 s...

Dnes uplyne 170 let od úmrtí básníka Šebestiána Hněvkovského

7. 6. 2017 – Básník a buditel Šebestián Hněvkovský se narodil 19. 3. 1770. Po ukončení studia práv se stal radním v Plánicích u Klatov, poté v rodném Žebráku a v letech 1826 – 1836 byl purkmistrem v Poličce. Časová rozloha Hněvkovského tvůrčí dráhy je velká; její začátky téměř splývají s počáteční fází novočeského básnictví,...

Dnes uplyne 30 let od úmrtí spisovatele Eduarda Petišky

6. 6. 2017 – Eduard Petiška psal prózu a poezii i literaturu pro děti a mládež, je však také autorem divadelní hry, odborných textů, esejů, předmluv a doslovů, překladatelem. Ač rodem Pražák, dětství a mládí prožil v Čelákovicích (narodil se 14. 5. 1924). Reálné gymnázium studoval v Brandýse nad Labem. Po maturitě (1943) byl totálně...

Dnes oslaví 95. narozeniny spisovatelka Valja Stýblová

Valja Stýblová, vlastním jménem Valentina Stýblová, roz. Kolinová, se narodila 4. 6. 1922 v Charbinu (Čína). Otec, zeměměřič, byl ruským legionářem. Od roku 1925 žila rodina v Praze, kde Stýblová studovala na reálném gymnáziu. Po maturitě (1941) se věnovala studiu hudby a složila státní zkoušku ze hry na klavír, včetně teoretických oborů. V letech 1945–1950...

Dnes oslaví 60. narozeniny spisovatelka Svatava Antošová

3. 6. 2017: Svatava Antošová se narodila 3. 6. 1957 v Teplicích. Vyrůstala v dělnické rodině. ZDŠ navštěvovala v Dubí u Teplic. Po studiu na gymnáziu v rodišti (maturovala roku 1976) a na Střední knihovnické škole v Praze (1976–1978) pracovala jako knihovnice Okresní knihovny v Teplicích (1978–1982), pak si zvolila povolání dělnice. Zaměstnána byla v...

Dnes uplyne 35 let od úmrtí spisovatele Jiřího Brdečky

2. 6. 2017: Jiří Brdečka – prozaik, dramatik a filmový scénárista, se narodil 24. 12. 1917 v Hranicích. Pocházel z učitelské rodiny; otec Otakar B. (1881–1930) měl literární zájmy (1922 pod pseudonymem Alfa vydal zbeletrizované zápisky o rodinném životě Doma). Dcera Tereza B. (* 1957) je spisovatelka a filmová publicistka. Brdečka po maturitě na reálném...

Dnes uplyne 65 let od úmrtí spisovatele Bohumila Mathesia

2. 6. 2017 Bohumil Mathesius byl český básník, překladatel, editor, publicista a literární vědec (rusista), bratranec jazykovědce Viléma Mathesia. Narodil se 14. 7. 1888 v Praze. V letech 1898–1906 navštěvoval gymnázium v Truhlářské ulici v Praze, v letech 1906–1912 studoval na Univerzitě Karlově obory čeština a francouzština. V roce 1909 debutoval v almanachu Kniha mladých...

Dnes uplyne 75 let od úmrtí spisovatele Vladislava Vančury

1. 6. 2017: Prozaik, dramatik, publicista filmový scénárista a režisér, jeden z představitelů meziválečné umělecké avantgardy a levicové inteligence, nekompromisní odpůrce fašismu Vladislav Vančura se narodil 23. 6. 1891 v Háji u Opavy, kde jeho otec působil jako hospodářský správce cukrovaru. Měl čtyři sestry, jeho příbuzným byl básník Jiří Mahen. V jeho rodině se udržovalo...