Články autora

admin

Dnes oslaví 85. narozeniny spisovatel Miloš Horanský

Miloš Horanský – básník, divadelní režisér, autor literatury pro děti, se narodil 14. 6. 1932 v Bytči na Slovensku  jako syn berního úředníka. Rané dětství prožil na západním Slovensku, po vzniku Slovenského státu se rodina přestěhovala do Kroměříže (1939), kde Horanský vychodil obecnou školu a gymnázium (maturoval roku 1950). V letech 1950–1954 studoval divadelní režii na DAMU v Praze...

Dnes uplyne 60 let od úmrtí spisovatele Joe Hlouchy

13. 6. 2017 – Joe Hloucha, vlastním jménem Josef Hloucha byl český japanolog, spisovatel, cestovatel a sběratel umění. Narodil se 4. 9. 1881 v Podkováni u Mladé Boleslavi, jako třetí z devíti dětí, v rodině pivovarského sládka Josefa Hlouchy a jeho ženy Anny Hlouchové, rozené Matouškové. Čtyři sourozenci zemřeli v dětském věku; žijící sourozenci byli...

Dnes oslaví 55. narozeniny spisovatel Pavel Kosatík

Pavel Kosatík – prozaik, autor biografií, publicista a redaktor, se narodil 13. 6. 1962 v Boskovicích. Otec byl zprvu učitelem, později úředníkem, matka účetní. Gymnázium absolvoval v rodišti (maturita 1980). Studoval na Právnické fakultě UK (absolutorium 1984, titul JUDr. na základě diplomové práce Aktuální právní problémy dekolonizace /Namibie/). V letech 1984–1986 byl zaměstnán jako podnikový kontrolor...

Dnes uplyne 105 let od úmrtí spisovatele a historika Zikmunda Wintera

12. 6. 2017 – Zikmund Winter, český spisovatel, historik a učitel se narodil 27. 12. 1846 v Praze. Vystudoval pražské akademické gymnázium, poté studoval historii na Filozofické fakultě. Navštěvoval mj. přednášky Tomka, Kalouska, Gindelyho a Emlera, u kterého si přivydělával v archivu jako kopista a zdokonalil se tak v paleografii. Po absolvování studia nastoupil 1....

Dnes uplyne 85 let od narození básníka Jiřího Pištory

12. 6. 2017 – Jiří Pištora se narodil 12. 6. 1932 v Pardubicích v rodině úředníka a sociálně demokratického funkcionáře, popraveného s dalšími členy rodiny za heydrichiády. Po maturitě na reálném gymnázium v Pardubicích nebyl Pištora přijat k vysokoškolskému studiu a rok pracoval jako pomocný dělník v elektrodílně Východočeských chemických závodů v Rybitví. Od roku...

Dnes uplyne 50 let od úmrtí dramatika Otakara Černocha

9. 6. 2017 – Otakar Černoch se narodil 23. 10. 1907 ve Znojmě. Černochova matka byla Ruska; v letech 1914–21 spolu žili v Rusku. Po návratu vystudoval obchodní školu v Praze. Během vojenské prezenční služby odsouzen za protimilitaristickou propagandu ke dvěma letům vězení. Vystřídal různá zaměstnání, aktivně se angažoval v Komsomolu (1932–34 jeho tajemníkem a...

Dnes oslaví 45. narozeniny spisovatel Jaroslav Rudiš

8. 6. 2017 – Jaroslav Rudiš – prozaik, scenárista, autor divadelních a rozhlasových her, se narodil 8. 6. 1972 v Turnově. Po maturitě na gymnáziu v Turnově (1991) vystudoval němčinu a dějepis na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci (1991-1997). Vystřídal mnoho různých profesí: manažer punkové kapely, učitel, prodavač, novinář apod. Od roku 1998 s...

Dnes uplyne 170 let od úmrtí básníka Šebestiána Hněvkovského

7. 6. 2017 – Básník a buditel Šebestián Hněvkovský se narodil 19. 3. 1770. Po ukončení studia práv se stal radním v Plánicích u Klatov, poté v rodném Žebráku a v letech 1826 – 1836 byl purkmistrem v Poličce. Časová rozloha Hněvkovského tvůrčí dráhy je velká; její začátky téměř splývají s počáteční fází novočeského básnictví,...

Dnes uplyne 30 let od úmrtí spisovatele Eduarda Petišky

6. 6. 2017 – Eduard Petiška psal prózu a poezii i literaturu pro děti a mládež, je však také autorem divadelní hry, odborných textů, esejů, předmluv a doslovů, překladatelem. Ač rodem Pražák, dětství a mládí prožil v Čelákovicích (narodil se 14. 5. 1924). Reálné gymnázium studoval v Brandýse nad Labem. Po maturitě (1943) byl totálně...

Dnes oslaví 95. narozeniny spisovatelka Valja Stýblová

Valja Stýblová, vlastním jménem Valentina Stýblová, roz. Kolinová, se narodila 4. 6. 1922 v Charbinu (Čína). Otec, zeměměřič, byl ruským legionářem. Od roku 1925 žila rodina v Praze, kde Stýblová studovala na reálném gymnáziu. Po maturitě (1941) se věnovala studiu hudby a složila státní zkoušku ze hry na klavír, včetně teoretických oborů. V letech 1945–1950...