Články autora

admin

Dnes by oslavil 90. narozeniny spisovatel Jaroslav Matějka

Jaroslav Matějka – prozaika a scénárista, se narodila 9. 9. 1927 v Ivančicích. Pocházel z rodiny živnostníka, otec byl za okupace vězněn. Matějka byl v téže době vyloučen z kvarty reálného gymnázia v Ivančicích. Od roku 1943 pracoval jako dřevorubec a lesní praktikant. Koncem války se účastnil partyzánských bojů. Od roku 1945 studoval Vyšší lesnickou školu v Hranicích (maturoval 1949), kde také...

Dnes uplyne 105 let od úmrtí básníka Jaroslava Vrchlického

Jaroslav Vrchlický se narodil 17. 2. 1853 v Lounech. Dětská léta trávil většinou u strýce Antonína Koláře, faráře v Ovčárech u Kolína; pod jeho vlivem odešel po gymnaziálních studiích ve Slaném, v Praze a po maturitě na klatovském gymnáziu znovu do Prahy na teologii. Již po jednom semestru přešel však na filosofickou fakultu, kde studoval historii, filosofii a...

Čtyři povídky o lásce

Ve svém životě ji pozná a prožívá každý. V encyklopedii o ní čteme: Kladný citový vztah. Její podoby se vyvíjejí s věkem a jsou v různých kulturách různé. Je to vztah erotický, pohlavní. A vztah k dítěti, rodičům, příteli. Moravská spisovatelka Marcela Neužilová vydává v nakl. Alfa-Omega útlou knížku nazvanou Hlubinné ponory, v níž se...

Nicholas Winton nebyl sám – Záchrana českých uprchlíků 1938-39

„V druhé polovině roku 1938 byla v Anglii zveřejněna vážná situace v níž se ocitly hlavně židovské děti v Německu, Rakousku a Československu. Rozšířily se prosby o finanční podporu,“ – čteme na str. 90. Jedna taková prosba se dostala na stůl reverenda R. M. Chadwicka a ten se rozhodl, že přijme do své školy ve...

Dnes uplyne 15 let od úmrtí spisovatele Alexeje Pludka

Alexej Pludek – prozaik a autor knih pro děti, se narodil 29. 1. 1923 v Prostějově.  Pocházel z početné rodiny dělníka. Studoval na reálném gymnáziu v Jihlavě a na reálce v Prostějově (mat. 1940). Za války pracoval na městském úřadě v Prostějově, v roce 1943 byl totálně nasazen jako dělník v prostějovském závodu firmy Wichterle a Kovářík. Po osvobození nejprve pracoval jako knihovník ve...

Dnes by oslavil 95. narozeniny spisovatel Filip Jánský

Filip Jánský – vlastním jménem Richard Husmann se narodil 4. 9. 1922 v úřednické rodině v Praze; po rozvodu rodičů pobýval střídavě u příbuzných a v ústavech pro mládež. Od dětství se věnoval sportu a branné činnosti, v roce 1938 se jako člen pomocné vojenské služby aktivně zúčastnil jarní i podzimní mobilizace. Hned na začátku okupace zanechal studia na gymnáziu, zapojil se...

Dnes uplyne 215 let od úmrtí filologa Václava F. Durycha

Václav Fortunát Durych byl český katolický kněz, buditel, člen řádu paulánů, latinsky píšící filolog, slavista, orientalista, biblista, překladatel, stoupenec ideje slovanské sounáležitosti, učitel orientálních jazyků, zakladatel a průkopník českého odborného slavistického studia. Narodil se 28. 9. 1735 v Turnově. Po středoškolských studiích na piaristických gymnáziích v Kosmonosích a ve Slaném vstoupil do paulánského řádu v Tachově...

Dnes uplyne 25 let od úmrtí spisovatelky Jarmily Mourkové

Jarmila Mourková – prozaička a literární historička, se narodila 26. 2. 1931 v Praze. Otec byl řeznickým dělníkem, manžel Jaromír Loužil je historikem filozofie a kultury. V dětství Mourková onemocněla nervovou chorobou s trvalými následky. Po maturitě na reálném gymnáziu (1951) studovala češtinu a literární vědu na FF UK. Absolvovala v roce 1956 diplomovou prací Myšlenkový vývoj...

Dnes uplyne 40 let od úmrtí spisovatele Jana Lukeše

Jan Lukeš – prozaik, básník, hudební skladatel a autor literatury pro děti, se narodil 12. 7. 1912 v Praze. Vyrostl v rodině berního úředníka. Matka Helena Lukešová, rozená Pytlíková, byla neteří básníka Antonína Sovy. Lukeš vystudoval reálné gymnázium na Vinohradech (mat. 1931) a Lékařskou fakultu UK. Promoval 1938 a v témže roce byl mobilizován ve funkci...

Dnes oslaví 85. narozeniny spisovatel Ladislav Smoček

Ladislav Smoček – dramatik a prozaik, se narodil 24. 8. 1932 v Praze v rodině důstojníka Čs. armády. Jeho manželka Vladimíra Smočková (* 1942, roz. Peřinová) překládá z angličtiny a je autorkou literárních esejí. – Obecnou školu Smoček vychodil postupně v Českých Budějovicích, Týně nad Vltavou a v Plzni, gymnázium v Plzni. Po maturitě (1951)...