Finkelstein Israel

Israel Finkelstein (* 1949) je profesorem archeologie na Telavivské univerzitě a předním světovým odborníkem na archeologii Bible. Zúčastnil se celé řady archeologických výzkumů, včetně vykopávek v biblickém Šílu a Megidu. Je autorem mnoha knih, mimo jiné  Archeologie osídlení Izraele (The Archaeology of the Israelite Settlement, Jeruzalém 1988) a Život na okraji (Living on the Fringe, Sheffield 2005). V nakladatelství Vyšehrad dosud vyšly v českém překladu jeho knihy Objevování Bible. Svatá Písma Izraele ve světle současné archeologie (2. vydání 2010) a David a Šalomoun. Počátky mesianismu ve světle moderní archeologie (2010)které Israel Finkelstein napsal spolu s Neilem A. Silbermanem. Za knihu Zapomenuté království získal profesor Finkelstein prestižní Delalande-Guérineau Prize, která se uděluje každý druhý rok již od 19. století za mimořádný přínos orientalistice.

VYDANÉ TITULY