Jodorowsky Alejandro

Alejandro Jodorowsky: Muž, který se těžko vtěsnává do několika řádek; nejen komiksový scenárista, ale i spisovatel, avantgardní filmař, režisér či spirituální guru. Narozen 17. února 1929 v Chile židovským rodičům z Ukrajiny. Český čtenář zná už řadu jeho komiksových scénářů a předloh od Incalu přes Kastu Metabaronů a Bílého lámu po Andělské drápky a další – a při jeho oblibě se dá spoléhat na to, že jejich počet poroste i dál. Šílená ze Sacré-Coeur patří mezi ta jeho díla, která vzešla z dlouhé a plodné spolupráce s francouzským komiksovým mágem Moebiem.

Chci žít co nejúplněji

Váš román  Where the Bird Sings Bes z roku 1992 (česky: Kdeže ptáče nejlíp pěje, Malvern 2019)  rozvíjí příběhy několika generací autorových sefardských a aškenázkých židovských předků, kteří na své pouti ze středověkého Španělska, přes Itálii, Litvu a Ukrajinu až do Argentiny a Chile počátku dvacátého století procházejí soustavnou řadou bizardních událostí. Je to poprvé, co se zabýváte vysloveně židovskou tematikou. Proč až v devadesátých letech minulého století?

Ano, je to poprvé, co jsem se zabýval výslovně židovskou tematikou. Můj otec o našem původu nemluvil. Nikdy ani neuváděl celé jméno  Jaime Jodorowsky, jen Jaime. Identifikoval se s tím, že je Rus. Že jsem Žid, mně začalo být jasné až kolem třinácti nebo čtrnácti let, když mě ve škole šikanovali. Chile bylo v té době rozděleno. Zhruba polovina podporovala spojence a druhá nacisty. Nedostalo se mi židovského vzdělání  a ani jsme se nedodržovali hebrejská přikázání a neslavili tradiční svátky. Můj otec toto všechno přede mnou skrýval. 

Začal jste se zabývat židovstvím z důvodu hledání vlastní identity?

Bylo to součástí procesu hledání sebe sama. Otec byl ateista a stalinista.  Potřeboval jsem někoho, kdo by můj život nějak nasměroval, a toho jsem v rodině nenašel. Nakonec jsem se sblížil se  zenovým mnichem - japonským mnichem, s nímž jsem pět let meditoval. Také jsem začal studovat Kabalu a Tóru. Chcete-li vědět, kdo jste, musíte znát svůj původ. K tomu všemu jsem se musel vrátit, abych pochopil, proč byl můj otec takovým, jaký byl, proč byla moje matka takovou, jaká byla. Oba se snažili přežít v zemi, která nebyla jejich vlastí.

V čem vám pomohla meditace?

Meditovat začnete v okamžiku, když chcete vidět, kde je začátek vaší cesty a jak daleko jste na ní došel. Vidíte, do jaké míry milujete sami sebe, a na jakou duchovní úroveň jste se dostal. Říkáte si, toho nejlepšího, čeho jsem dosáhl, mí předkové také mohli dokázat, neboť i oni byly lidské bytosti.  Najednou se před vámi otevře  dlouhý příběh o párech, kteří hledali jeden druhého, hledali lásku, hledali bezpečí, hledali mír, hledali seberealizaci, a nic z toho nenašli. Musím tedy dát všem postavám ve svém rodokmenu stejnou duchovní úroveň, na níž jsem se sám dostal. A to se stalo smyslem mého uměleckého díla.  Dávám členům své rodiny to, co nikdy neměli. Přemýšlím o tom, čeho přesně mohli dosáhnout, a proč se o to nikdy nepokusili. Dostanou to tedy ode mě. Představuji si to. Představivost funguje jako lék. Tento umělecký proces změnil můj život, protože jsem objevil svůj svět. Můj svět má nyní základ. O svém židovství se už nestydím mluvit. Nevědět, odkud pocházím, je silně neurotické. Je důležité si uvědomit, jak vypadá můj „rodinný strom“. Pak ho mohu i milovat.

Když jste si uvědomil svůj původ, rezonovaly s vámi i určité prvky židovské náboženské nebo kulturní historie?

Když mi byly čtyři roky, otec mi řekl, že jednoho dne zemřu a že nikdy nebyl nějaký Bůh. Když jsem začal o náboženství začal hlouběji zajímat, došlo mi, že věřící Židé jsou velmi inteligentní, ale až extrémně zaměření na jazyk a kabalu. Po setkání s tarotem, jsem zjistil, že existuje dvacet dva karet Major Arcana, jako trvalé trumfy v této karetní hře. Dvacet dva je i písmen hebrejské abecedy. Tarot měl hodně co do činění s Kabalou, s židovskou tradicí,  ale byl to svět bez náboženského fanatismu.

Je nějaký rozdíl mezi vaším uměním literárním a filmovým?

Každé umění má svá vlastní pravidla a různé formy, nic víc. Veškeré umění sestává ze stejného obsahu - lidské bytosti, která se realizuje. Rozdíl je pouze ve formě, obsah je stejný. Celá moje práce sestává z díla zasvěcení. Je opak Shakespeara.

Jak to myslíte?

Vezměte si například Hamleta. Na konci dramatu zemře. Don Quijote de la Mancha zůstává až do konce knihy. V těchto dílech chybí vývoj postavy, duchovní vývoj. Pokud člověk nemůže změnit, postrádá jejich existence smysl. Podívejte se, vesmír se mění, rozpíná se. Všechno se neustále mění. Takže když člověk zůstává nezměněn, stejně jako skála, lpí na něčem celý svůj život, je to  tragédie. Lidská bytost musí být pružná, měnící se, rozšiřující, rozvíjející se a v každém daném okamžiku se musí ptát: Proč trpím? Proč mě to trápí? Proč něco hledám? Proč nenávidím? Proč mám odpouštět?  Všechny mé práce toto akcentují a jde mi o to, aby  postavy dosáhly vyšší duchovní úrovně a zmoudřely. Dosáhnout  moudrosti znamená dosáhnout radosti ze života.

Vaše práce často vyvolává otázku, co odlišuje lidi od zvířat. Proč vás to zajímá?

Lidé jsou zvířata! Naše tělo je zvíře. Jak by tedy v nás nemohla být přítomna zvířata. Aby však umění existovalo, potřebuje kontrasty. Vyžaduje konflikt. Násilí v mém umění existuje jako součást procesu, který později vytváří mír, harmonii. Špatné umění se vyžívá v násilí pouze proto, aby odvrátilo pozornost diváka nebo čtenáře, od zásadního problému a poskytlo mu potěšení. Hrdinů s pistolí v ruce, kopání navzájem, okrádání, vraždění, znásilňování – toho je všude plno, ale s uměním nemá nic společného.

Zvířata jsou úžasná! Nemohl jsem žít bez kočky. Moje kočka je zázrak. 

Poměrně dlouho jste vytvářel příběhy založené na archetypech synů a rodičů. Kdy jste byl schopen zahrnout rodiče do svého vlastního příběhu?

Čekal jsem, až jim budu moci odpustit. Trvalo mi to dlouho.  Máte právo se osvobodit a mít svůj vlastní život, ale všechny minulé prožitky zůstanou uvnitř vás. Ve svém posledním filmu děkuji otci za všechno, co mi dal. Díky němu jsem mohl objevit mystiku, protože od otce jsem se takového poznání nedočkal.  Dokázal jsem objevit lidstvo, protože otec mi lidskost ani neukázal. Díky mé matce, která nevěděla, jak mě milovat, jsem objevil, co je to milovat ženu. Trvalo mi sedmdesát let, než jsem našel lásku mého života. Podívejte, blíží se mi devadesátka a teprve nedávno jsem byl schopen natočit film, kde se můj otec promění na konci v hrdinu.

Jak k tomu dochází?

Protože mu časem odpouštím, ukážu mu, jak se stát hrdinou. Je to díky umělecké tvorbě, pro mě velmi důležité. A vlastně pro každého. 

Narodil jsem se jako umělec. Mám představivost, umím dělat jakýkoli druh umění. Je to moje povolání.  Pták zpívá, ale nikdo ho neučil zpívat. Dělám umění, protože je to pro mě život.

Jaká byla vaše trajektorie jako umělce před vydáním této knihy a před natočením vašich dvou posledních filmů?

Trpěl jsem a trpěl. Pro mého otce byli všichni umělci méněcenní tvorové macešky. Byl podnikatel, který mě naučil dvě věci. Bůh neexistuje a držet se zásady: levně nakoupit a draze prodat. Kolem sedmnácti let jsem se posadil ke starému psacímu stroji a napsal báseň. Okamžitě mě obklopili přátelé, stal jsem se novým Rimbaudem. Pak jsem studoval expresionistický tanec, pak loutkářství a divadlo. Zjistil jsem, že chci dělat pantomimu. Ve třiadvaceti jsem měl v Chile velkou divadelní společnost. Pak jsem šel do Paříže, kde jsem studoval pantomimy u Marcela Marceaua.  Vliv na mě měl i Maurice Chevalier. Připojil jsem se k surrealistům. Studoval jsem filozofii na Sorbonně. Dělal jsem, co jsem chtěl. Šlo mi o to, vždy něco tvořit a postupovat vpřed.  V Mexiku jsem změnil divadlo, za deset let jsem režíroval více než sto her. A také dělám komiksy.

Kdo jsou někteří z vašich oblíbených básníků?

Lao-Tse, protože kromě básníka byl učencem. A Heraclitus, protože kromě toho, že byl učencem, byl básníkem.

Jste šťastný?

Ano, ano, ano, ano, ano, ano. Chci žít co nejúplněji. Ráno se probudím a říkám si: Jak úžasné! Ještě jeden den. Ať už bude jakýkoli, hlavní je, že jsem naživu. To ' s úžasné zestárnout na vnější straně, ale ne na vnitřní straně. Je to úžasné! Budu se snažit žít tak dlouho, jak to jen bude možné.

(Ze zahraničních pramenů)

VYDANÉ TITULY


Reklama

[bc_random_banner category=550 slider=no autoplay=true delay=3000 loop=false dots=false]