Knapp Jake

Jake Knapp strávil deset  let ve společnosti Google a Google Ventures, kde vytvořil program Design Sprint . Od té doby ho uvedl ve více než 150 společnostech jako například  Nest, Slack, 23andMe, Flatiron Health a další. Dnes týmy po celém světě (včetně Britského muzea a OSN) používají Design Sprints k řešení velkých problémů a testování nových nápadů.úspěchem byl přeložen do angličtiny, o čtyři roky později napsal román Die Frau auf der Treppe. Je držitelem mnoha literárních ocenění.

SPRINT je nejlepší využití vašeho času...

Můžete vysvětlit, proč jste svůj projekt ověřovat ve více než stovce společností Google Ventures a bylo těžké najít dobrovolníky pro jeho vyzkoušení?

Upřímně řečeno, pokud nabízíte možnost něco prověřit,  o se zdá být užitečné, a navíc během pouhých pěti dnů, nemusíte nikoho rozumného dlouho přesvědčovat. Ale zároveň na sebe berete riziko, že se vám za tak krátkou dobu nepodaří shromáždit všechny argumenty.

Google Ventures je investor v mnoha společnostech, byl i to důvod, proč jste se rozhodl spolupracovat právě s touto firmou?

To byl přesně důvod, proč děláme sprinty se společnostmi v našem portfoliu. Jako investoři chceme, aby jim naše metoda pomohla přijímat větší rizika, zkoušet další nápady a lépe chápat své zákazníky. Všechno toto umožní sprint.

Lidem může trvat dlouho, než se rozhodnou, a často pak stejně volí špatně. Dokáže sprint eliminovat taková rizika?

Z velké části ano. Hodně se zabýváme tzv. rozhodovací rolí. Koncipujeme ji jako vyváženou potřebu demokracie s potřebou zodpovědného a kvalifikovaného rozhodování vedení. Když se skupina spolupracovníků musí shodnout na nějakém konsensu, může být výsledek často nejednoznačný. Když rozhoduje jeden vůdce, třeba se nevyhne subjektivismu a výsledek není také optimální. Úplně nejhorší pak je, je-li vůdce špatný. Ale i to dokáže sprint odhalit.

V čem je sprint nový?

Je to jakýsi prototyp myšlení. Prototyp můžete sestrojit jakýkoliv, ale stále to bude prototyp jen na jedno použití. Plně funkční a univerzálně použitelný se stane až začne sloužit, prokáže dostatečnou kvalitu a bude evokovat pozitivní reakce ze strany zákazníků. Dobré nápady se hledají těžko. A dokonce i ty nejlepší čeká nejistá cesta k úspěchu v reálném světě. Sprinty vám pomohou poznat, kam ve svém snažení budete muset ještě jít a pochopíte, co dělat dál.

Co je předpokladem úspěchu?

Musíte mít už trochu štěstí, aby se vám podařilo vybrat svou práci hlavně kvůli odvážné vizi. Ale, chcete-li dostat tuto vizi do světa, ať už je to informace nebo služby nebo zkušenost, software nebo hardware, narazíte na spoustu problémů. Nesmíte se jimi nechat zahltit nebo dokonce skončit na pochybných předpokladech. Já dosáhl vždy největších úspěchů, když přede mnou stála velká výzva, a měl na její vyřešení omezený čas.

Jak se s vlastním nápadem nejlépe prosadit?

Každý člověk by měl mít přiměřenou možnost prezentovat svůj návrh nějakého řešení a vysvětlit důvody, které ho k němu dovedly. Ale to může mít i stinné stránky. Pokud někdo příliš přesvědčivě horuje pro svůj projekt, nebo je-li trochu víc charismatický, jeho názor bude zkreslený. Spojí-li se myšlenka pevně s jejím tvůrcem, opět bude postižena subjektivismem. Pro tvůrce není těžké vybavit své průměrné myšlenky velkými argumenty, nebo poskytnout verbálně obstojné vysvětlení nečitelných nápadů. Ale v reálném světě začne každá myšlenka, každý nápad žít vlastním životem. V případě, že budou matoucí pro odborníky ve sprintu, budou zřejmě  nesrozumitelné i zákazníkům.

Dá se nějak velice krátce objasnit, co sprint vlastně znamená?

Je to o práci, jaká by měla být. Ne ztrácet čas nekonečnými jednáními, nebo účastí na rádoby společenských akcích. Jde o to naučit se pracovat společně a vybudovat něco, co bude lidem prospěšné. To je nejlepší využití vašeho času. To je sprint.
(Ze zahraničních pramenů)

VYDANÉ TITULY


Reklama

[bc_random_banner category=550 slider=no autoplay=true delay=3000 loop=false dots=false]