Prager Dennis

Dennis Prager se narodil 2. srpna 1948 v New Yorku. Se svými sourozenci byli vychováni jako moderní ortodoxní Židé. Navštěvoval školu Yeshiva z Flatbush v Brooklynu, New York. Tam se v 10. ročníku setkal s Josephem Telushkinem. Stali se blízkými přáteli a později spolu napsali dvě knihy.  vysokoškolská studia absolvoval v Brooklynu. Prager také studoval mezinárodní dějiny, srovnávací náboženství a arabštinu na univerzitě v Leedsu.

 

Bible obsahuje slova boží...

Proč jste napsal knihu Desatero přikázání?

Pět knih Mojžíšových jsem studoval čtyřicet let. Ponoření se do Bible mě přivedlo blíž k Bohu. Narozdíl od modlitby, kterou tvoří naše slova, obsahuje Bible slova boží. A žádná její část není více založená na Bohu než Deset přikázání, když hned to první nám ukládá věřit v jednoho boha. Hlavním důvodem pro to, abych napsal tuto knihu – nejkratší, kterou jsem kdy vytvořil – bylo, že jsem si jistý, že Desatero přikázání poskytne lidem nejlepší recept na to, jak žít v dobrém světě. Dalším důvodem je ukázat, jak hluboký a je tento tři tisíce let starý text. Lidé našeho bláznivého věku, věří, že jsme nejchytřejší generace, která kdy obývala planetu, a nepotřebuje žádný starodávný a náboženský návod na to, jak žít, a proto může vytvářet morální pravidla za pochodu. Tyto dva
důvody jsou do značné míry určeny nereligiózním společnostem. Mnoho křesťanů a Židů – dokonce i těch znalých, Desateru přikázání dostatečně nerozumí. Kolik jich třeba ví, že šesté přikázání zakazuje zabíjení? Nebo desáté zapovídá žádostivost a závist?

Co si myslíte, že kniha po přečtení lidem poskytne?

Doufám, že podstatný závěr, ke kterému lidé po přečtení knihy dojdou, bude, že pouze judaicko–křesťanské hodnoty, založené na deseti přikázáních, zabrání naší civilizaci, aby zmizela stejně jako všechny předchozí. 

Mohl byste nám něco říci o Univerzitě Prager a jejím poslání?

Prager University (www.prageruniversity.com) byla založena, aby pomohla napravit škody, ke kterým došlo v poslední době pokud jde o morální čistotu a degradaci rozumu. Vytváříme velmi sofistikovaná videa (intelektuálně, graficky i z hlediska zábavy) s některými z nejlepších světových myslitelů na různá témata. Máme katedry politologie, historie, ekonomie, filozofie a náboženství a psychologie. Chystáme otevřít oddělení environmentální vědy. Všechna naše videa trvají pět minut. Video vydáváme každý týden. K našim školitelům patří George Gilder, George Will, Bret Stephens, Walter Williams, Alan Dershowitz, Jonah Goldberg a Heather MacDonald a další. Zažíváme docela senzační růst. V roce 2013 jsme měli na YouTube zhruba 1,6 milionu zhlédnutí. V roce 2014 to bylo už 27 milionů. Moje série o deseti přikázáních – pět minut pro každé – přilákalo šest milionů zájemců.

Které knihy ovlivnily vaši politickou filozofii a názor na život?

Čím déle žiji, tím víc si uvědomuji, že to byla především Bible. Na mých webových stránkách (www.dennisprager.
com) jsem uvedl seznam deseti dalších knih, které mi pomohly formovat myšlení. Třicet tři let jsem působil v rozhlase, a to pro mě bylo také velice důležité, protože jsem se mohl s každou myšlenkou podělit s miliony lidí.
(Ze zahraničních pramenů)

VYDANÉ TITULY


Reklama

[bc_random_banner category=550 slider=no autoplay=true delay=3000 loop=false dots=false]