Villoldo Alberto

Alberto Villoldo, Ph. D. (28. května 1949), psycholog a lékařský antropolog se zabývá výzkumem přírodní léčby v oblasti Amazonie a praktikami šamanů z kmene Inků. Pracoval jako mimořádný profesor na Státní univerzitě v San Francisku. Během svého působení založil Laboratoř biologické samoregulace pro výzkum vlivu mysli na psychosomatické zdraví a nemoci lidí. Dr. Villoldo dále založil společnost The Four Winds Society, kde vyučuje zájemce z USA a z Evropy praktikám šamanské energetické medicíny.

Pochopil jsem, co dělají šamani...

Kdo je to šaman?

Šamani byli a jsou jednotlivci, kteří vám mohou pomoci vrátit se k vaší vlastní podstatě. Šaman zprostředkovává spojení mezi viditelným a neviditelným světem. To zahrnuje přímluvu u předků, schopnost žít v rovnováze s přírodou, ovlivňovat počasí, plodnost plodin, životních cyklů a poskytovat služby v souvislosti se zásadními cykly života člověka.  Dokáže rozpoznat, které staré modely a události mají vliv na vaše současné zdraví, případně za kterou nemocí stojí. Šamanští léčitelé pomáhají vytvářet zdraví trvající celý život, jehož délka bude odpovídat délce života šamanů.

Jak jste se stal šamanem?

Jsem lékařský antropolog a vždycky jsem měl pocit nadřazenosti, jako všichni západní lidé, nad těmito primitivními společnostmi, dokud jsem nezjistil, že nikoli ony, ale my jsme primitivní. Věřím, že všichni jsme napojeni na Ducha, a když na něho dokážeme reagovat, můžeme se vydat na lékařskou cestu – cestu šamanů. Poznáme na ní podstatu krásy, která spočívá v uzdravení, službě všem bytostem včetně rostlin, zvířat a lidí. Je to volání, které všichni uslyšíme, budeme-li správně naladěni. 

Cítil jste někdy konflikt mezi dávnými znalostmi šamanismu a moderními způsoby myšlení? 

Nikdy. Osvojil jsem si dostatek vědeckých poznatků, abych pochopil, co dělají šamani. Dnes zvláště psychologie potvrzuje platnost starověkého učení o moudrosti, které šamané vypracovali před tisíciletími. Západní medicína popisuje 14 000 nemocí a patologických stavů.

Jak to mají šamané?

V šamanismu existuje pouze jedna choroba: „odpojení od přírody a od Ducha.“ Při léčbě tak musíme začít u naší vnitřní podstaty. Nedokážeme rozlišit lidi, kteří nám chtějí pomáhat od těch, co nám ubližují. Pod vlivem špatných lidí se ztrácí láska, což narušuje i schopnost spojit se s naší vnitřní povahou, a to komplikuje i chování navenek.  Nerovnováha v naší mikroflóře způsobuje změny nálady a vede k úzkostem. Málokoho také napadne, že chceme-li zlepšit svět, nepůjde to bez toho, aniž bychom pracovali na zlepšení našeho zdraví. Můžeme začít sami s přírodou, která žije uvnitř nás. Devadesát bilionů dalších bytostí – to je to, čím jsme. Musíme se k nim chovat citlivě, vždyť existují už kolem dvou miliard let. Vyhubíme-li je antibiotiky, pesticidy a sacharidy, sáhneme si i na naši existenci.

Dospěl jste k poznání, že šaman je k dispozici všem, pokud přijmeme odpovědnost, která s tím souvisí... 

Přesně. Existuje dohoda, kterou šaman má s Duchem, což jsou neviditelné zákony přírody. Když šaman zavolá, Duch odpoví, Duch se objeví. Může jít o léčení, nebo přináší rovnováhu rodině, manželství, komunitě nebo samotné Zemi. Ale existuje i druhá část dohody, stejně důležitá. Spočívá v tom, že když Duch zavolá, šaman se musí ukázat a reagovat. Dohoda představuje jedinečný vztah, který má šaman s životem, ve kterém je všechno posvátné. Posvátnost všeho se stává vedoucím principem šamanismu. Mým závěrem je, že my všichni máme nejen schopnost a dar, ale doslova zodpovědnost stát se dnes správci Země. Stát se správci a stát se šamany.

Zjevná otázka, kterou většina lidí z laického západního světa bude mít, jak se to děje?

Abychom se stali šamany, musíme si uvědomit naše vnitřní nebo duchovní procesy a musíme se vydat na vlastní léčebnou cestu. Klasicky je cesta šamana cestou raněného léčitele. Je to cesta člověka nebo ženy, transformující se v procesu uzdravování v důsledku zranění, bolesti, zármutku, slabosti nebo smutku, do zdroje síly. Takže to, co předtím žilo v jednom jako hluboké zranění – buď emocionální nebo fyzické zranění – se nyní stává šamanskou základnou moci. A základem soucitu a empatie. Vím, jak ublížíš, protože vím, co má bolet.  Takže je důležité, aby se šaman pustil do vlastní léčebné cesty. Alopatická medicína představuje západní model léčby. Samozřejmě ji nelze zatracovat, protože v mnoha případech zachraňuje život, i když mnohdy léčí jen příznaky nemoci. Šaman používá jiné formy, které zahrnují hlubokou osobní transformaci. Zapojování se do vlastní léčebné cesty je základním faktorem pro to, abyste se stali šamany. Učte se a hluboce se seznamte s vaším vnitřním světem. Šaman cestuje zkušeností, znalostí a sílou. U nás na Západě ji moc neznáme, protože nám ji zakazuje naše mytologie. Všichni si dobře pamatujeme, co se s námi stalo, když jsme ochutnali ovoce ze stromu poznání.

Mluvíte o mýtu o Adamovi a Evě?

Ano. Byli jsme vyhoštěni z Rajské zahrady. Z našeho přirozeného stavu, ve kterém jsme žili v souladu s přírodou.
Mluvili jsme se stromy, se zvířaty, s řekami a s Bohem. A zvířata, řeky a mraky se k nám pak obrátily zády. 

Zmínil jste třeba komunikaci s řekou. Jak se to děje? 

Šamani jsou velmi pozorní pozorovatelé přírody. Inkové byli například mimořádní astronomové a architekti. Postavili města v oblacích, jako Machu Picchu, a rozpoznali stejné přírodní zákony, které my jsme mnohem později zahrnuli do fyziky. Například uznávají druhý termodynamický zákon, který je zákonem entropie. Naše uzdravení musíme najít uvnitř přírody, uvnitř Ducha. Potom můžeme přestat být oběťmi našeho dětství, naší kultury, naší doby a měnit svět k lepšímu.
(Ze zahraničních pramenů)

 

VYDANÉ TITULY


Reklama

[bc_random_banner category=550 slider=no autoplay=true delay=3000 loop=false dots=false]