Ceny Magnesia Litera pro rok 2021

Kniha roku:

Martin Hilský: Shakespearova Anglie, Portrét doby (Academia)

Palmknihy Litera za prózu:

Daniel Hradecký: Tři kapitoly (Listen)

Moleskine Litera za poezii:

Pavel Novotný: Zápisky z garsonky (Trigon)

Litera za knihu pro děti a mládež:

Bogdan Trojak: Safíroví ledňáčci a Glutaman (Baobab)

Litera za naučnou literaturu:

Jaroslav Petr: Desatero smyslů. Jak lidé a zvířata vnímají okolní svět (Argo/Dokořán)

Litera za nakladatelský čin:

Edice Česká poezie a Česká próza (fra)

Litera za překladovou knihu:

Francisco Delicado: Portrét pěkné Andalusanky (Přeložil Jiří Holub, Rubato)

Litera za publicistiku:

Nina Špitálníková: Svědectví o životě v KLDR (NLN)

Litera za debut roku:

Lenka Elbe: Uranova (Argo)

Magnesia Blog roku:

Miroslav Komínek: Městská policie Přerov (facebooková stránka)

Kosmas Cena čtenářů:

Václav Dvořák: Já, Finis (vlastním nákladem)

Komentáře