Dnes by oslavil 70. narozeniny spisovatel Bedřich Hlinka

Bedřich Hlinka se narodil 8. 8. 1951 v Českých Budějovicích. Vystudoval gymnázium v Českých Budějovicích (mat. 1969) a Novinářskou fakultu UK v Praze (1975). Po krátkém zaměstnání v Institutu průmyslového designu v Praze pracoval jako redaktor (později vedoucí redaktor) časopisu n. p. Armabeton (1976–83), tiskový tajemník CKM (1983–86) a vedoucí redaktor tiskové redakce nakladatelství Čs. spisovatel (1987– 90), poté byl ve svobodném povolání.

Debutoval roku 1975 v Mladé frontě, dále publikoval v Květech, Zemědělských novinách, magazínu Co vás zajímá aj.

Hlinka je prozaik výrazně epického temperamentu, jehož nezapíraným literárním vzorem je Ernest Hemingway (motivy riskantních „her“ se smrtí, úsporný styl s hojným využitím dialogů). Spoléhá hlavně na své schopnosti fabulační a skladebné, postavy charakterizuje zpravidla pouze jednáním a promluvami, bez užití introspekce. Jeho prózy jsou založeny na vypjatých konfliktech, které neodvolatelně prověřují fyzickou i mravní hodnotu člověka. V povídkové prvotině se Hlinka soustředil na postavy střetající se se smrtí, neosobními silami přírody či osudu. V románě Už není návratu (syžetově závislém na Styronově Ulehni v temnotách) spojil analýzu vztahů v rozvráceném manželství s kritickým obrazem životních stereotypů mladé generace.

Bedřich Hlinka zemřel 21. 12. 2003.

Zpracováno podle: www.slovnikceskeliteratury.cz

Komentáře