Dnes by oslavil 95. narozeniny básník Dušan Cvek

Dušan Cvek se narodil 8. 6. 1926 v Brně.  Vyrůstal v rodině stavitele. Dětství a dospívání prožil v Brně, Kroměříži a Holešově, kde v roce 1945 maturoval na reálném gymnáziu. Roku 1944 byl totálně nasazen v Lutíně u Olomouce a v Pavlovicích u Přerova. Od roku 1945 studoval Lékařskou fakultu MU v Brně, absolvoval v roce 1951. Orientoval se především na léčbu TBC, sám roku 1946 onemocněl tuberkulózou. V letech 1951–1959 byl zaměstnán v Léčebném ústavu TBC v Novém Smokovci ve Vysokých Tatrách, poté krátce jako krajský lékař-statistik v Gottwaldově (Zlíně) a v letech 1959–1960 jako zástupce ředitele Léčebného ústavu TBC ve Valašském Meziříčí. Od roku 1960 byl vedoucím lékařem oddělení TBC a respiračních nemocí na poliklinice v Krnově, kde pracoval i po odchodu do důchodu (1987). Závodně se věnoval šachové hře, jeho syn Robert Cvek (1979) je mezinárodní velmistr v šachu. Syn Boris Cvek (1976) v letech 2003–2008 vydával internetový literární časopis Téma.

Debutoval roku 1955 v Mladé frontě, 1956 publikoval báseň v Tatranských novinách (Starý Smokovec), od roku 1959 uveřejňoval verše (a částečně prózu) v Červeném květu, Kultuře, Československém vojáku, Rudém právu, Mladém světě, Vlastě, Hostu do domu, Plameni, Květech, Tvorbě, Literárním měsíčníku, Ostravském kulturním měsíčníku, Nové svobodě (Ostrava), Kmeni a v posledních letech též v internetovém časopise Téma. Příležitostně spolupracoval s Československým rozhlasem a Československou televizí. – V Tatranských novinách užil pseudonymu D. C. Věk.

Cvekovy sbírky meditativní lyriky z 60. let jsou ovlivněny programem tzv. poezie všedního dne, akcentují básníkovu potřebu dobrat se lidského nitra a pravdivé podoby vztahu člověka a světa. Jeho poezii charakterizuje především polarita racionální věcnosti a romantického nadšení, idyličnosti a dramatického konfliktu. Tematicky ústí v oslavu přírody, autor však do veršů vnáší i zkušenost ze svého povolání. – Po několikaleté tvůrčí přestávce Cvek publikoval poezii, jejíž lyrický hrdina má podobu „trpělivého chodce“, hledajícího identitu lidské existence, kontinuitu minulosti a přítomnosti (Jediné místo, Cestou stromů, Milosrdná zem). Přítomnost se Cvek pokoušel artikulovat v obrazech společenské disharmonie, jistotu a základní životní hodnoty opět nalézal v úzkém sepětí s přírodou a domovem, ve světě obyčejných, všedních věcí. Důrazu na věcný fakt i racionální stránku jeho poezie odpovídá volný verš, přírodní reflexivní lyrice pak často forma sonetu.

Dušan Cvek zemřel 26. 5. 1913 v Krnově.

Zpracováno podle: www.slovnikceskeliteratury.cz

Komentáře