Dnes by oslavil 95. narozeniny spisovatel Břetislav Hodek

Břetislav Hodek – překladatel, lexikograf, prozaik a dramatik, literární vědec, se narodil 24. 5. 1924 v Praze.  Po maturitě na reálném gymnáziu v Praze (1943) byl nasazen na práci v pražské Avii. Od roku 1945 studoval na FF UK angličtinu, hudební vědu a estetiku. Studia ukončil shakespearovskou disertací The Stage-Directions in the First Folio Text of Macbeth (1950). V letech 1950–53 byl redaktorem nakladatelství Vyšehrad, 1953–54 programovým referentem Hudební a artistické ústředny, 1954–67 hudebním redaktorem nakladatelství Artia (jeho péčí vyšla v Anglii vědecká díla o Bedřichu Smetanovi, Antonínu Dvořákovi, J. B. Foerstrovi, Leoši Janáčkovi). V letech 1967–85 pracoval jako odborný a pak vědecko-technický pracovník v ČSAV v Ústavu jazyků a literatur (po reorganizaci 1971 Kabinet jazyků, poté Institut vzdělávání vědeckých kádrů). Poslední dvě desetiletí svého života věnoval převážně překladu a vlastnímu psaní.

Přispíval do Lidové demokracie (1947–52 hudebními recenzemi, 1989 zde na pokračování detektivní román Případ slušných lidí), Gramorevue, Filmu a divadla, Časopisu pro moderní filologii a Shakespeare Survey (Cambridge, od 1950). Po roce 1989 publikoval polemiky, recenze, referáty a povídky zejména v Lidových novinách, dále v Literárních novinách, Zprávách Společnosti bratří Čapků, Divadelní revue, Češtině doma a ve světě (zde v č. 2/1996 esej Smutný monolog o překládání Shakespeara) aj. – Podle Boženy Němcové napsal Hodek libreto k opeře Karla Risingera Čertův švargr (1953). Československý rozhlas vysílal jeho hry Konec milosrdného samaritána (1979), Tvůrce hry (1981) a Němá smrt (1982). Na základě jeho překladu americké televizní hry The Big Deal autora Sidney „Paddy“ Chayefskyho natočil režisér Pavel Háša snímek Velká šance (1974). – Doposud pouze v rukopisu zůstává rozsáhlý překlad biografického románu Shakespeare – Životopis Parka Honana, který Hodek připravil pro nakladatelství Paseka. – Okrajově se Břetislav Hodek věnoval i dramatické tvorbě, Divadelní ústav vlastní rukopis jeho hry Svědek: Jevištní traktát o životě a smrti mistra Jana Husa (rkp. z roku 1979). – Užíval pseudonymů A. J. Zima a Michal Smutný a šifer BH, Bh.

Břetislav Hodek v sobě spojoval osobnost překladatele, teoretika i literárního historika, autora původních dramatických i prozaických děl a lexikografa. V této bohaté škále činností bezpochyby zaujímala primát jeho činnost překladatelská. Vedle řady kvalitních překladů britské beletrie se zasloužil o překlad více než tří desítek divadelních her, jejichž rejstřík sahá od alžbětinského divadla až k novodobému angloamerickému dramatu. Právě alžbětinským divadlem se zabýval také jako literární vědec, jeho studie Thomas Kyd, Alžbětinský dramatik a jeho společenské postavení, Texty alžbětinský her se staly součástí vynikající třísvazkové publikace Alžbětinské divadlo; významný byl jeho příspěvek k českému shakespearovskému překladu, a to opět nejen v podobě uskutečněných převodů, ale také v rovině teoretické (beletrizující monografie William Shakespeare. Kronika hereckého života, překlad a výbor esejů Shakespeare a moderní divadlo, polemiky o podobách novodobého českého překládání Shakespeara). Shakespearovým životopisem se pak zabýval v poslední dekádě svého života, během níž publikoval první část biografického románu Příběh mladého Shakespeara a pracoval na jeho pokračování.
S původní tvorbou začal však již mnohem dříve. V průběhu 80. let minulého století vydal jednak trojici detektivních románů, jednak esejistický soubor Vraždy na dobrou noc. V Hodkově pojetí je detektivka intelektuální hrou, založenou na důmyslné kompozici a vtipné pointě.
V rámci projektu Akademie věd se Hodek spolu s Karlem Haisem podílel na vzniku Velkého anglicko-českého slovníku i dalších slovníkových prací.

Břetislav Hodek zemřel 18. 3. 2007 v Praze.

Zpracováno podle: www.slovnikceskeliteratury.cz

Komentáře