Dnes oslaví 70. narozeniny novinář a básník Zdeněk Lebl

Zdeněk Lebl se narodil 7. 11. 1950 v Praze.  Dětství prožil ve středočeské Líšnici, kde také začal navštěvovat ZŠ (1957–1961); ukončil ji v Mníšku pod Brdy. Od roku 1966 studoval v Praze na Střední průmyslové škole strojnické (maturita 1971), od roku 1968 zde také žil. V roce 1971 se vrátil do Líšnice, pracoval jako úředník a archivář na ministerstvu práce a sociálních věcí ČSR a zároveň dálkově studoval sociálně právní nástavbu (1971–1975). V roce 1980 se přestěhoval do Brna, působil v redakci Brněnského večerníku (do 1983), poté se živil mj. jako dispečer v ČSAD. Po opětovném návratu do Líšnice (1985) byl krátce zaměstnán v literárnědramatické redakci Čs. rozhlasu v Praze, pracoval jako skladník v Řempu (1986–1987) a noční hlídač v IPS (1987–1989). V listopadu 1989 byl spoluzakladatelem literární skupiny Hejno českých spisovatelů Mamut. Prvních šest měsíců roku 1990 strávil jako stipendista Norton College v USA (Los Angeles). V letech 1990–1991 bydlel v Mělníku, později žil střídavě v Líšnici a v Praze. Byl redaktorem Národních listů (1990–1991) a krátkodobě i dalších periodik, od léta 1992 do konce 1993 působil v týdeníku Týden (nakladatelství Brázda). Po jeho zániku byl zpočátku ve svobodném povolání, v září 1994 se stal redaktorem měsíčníku Odborového svazu pracovníků obchodu Výloha, od roku 1995 byl souběžně i ředitelem časopisecké sekce nakladatelství Pragma (časopisy Regena, Vital). Dále působil jako redaktor v týdeníku Naše rodina.

První báseň uveřejnil Lebl v roce 1969 v týdeníku Vlasta, své rané texty tiskl i v almanachu Divoké víno (1969). Od roku 1970 nesměl publikovat. Po roce 1982 spoluzakládal v Čs. rozhlase pravidelný pořad Poetické mikrofórum, otiskoval básně v Brněnském večerníku, Světě v obrazech, Lidové demokracii, Svobodném slovu, Čs. vojáku, Obraně lidu, Mladé frontě, Mladém světě, Tvorbě a Kmeni a v periodických literárních sborníčcích Lékořice, vydávaných 1977–1979 Miroslavem Huptychem, Zdeňkem Leblem a Zdeňkem Šimanovským v pražské nemocnici na Bulovce. Po roce 1989 přispíval básněmi, rozhlásky a publicistickými články též do Kanadských listů (Toronto), Tvaru, Národních listů, Českého deníku, Mladé fronty Dnes, Týdne (nakl. Brázda), Dikobrazu, Práce, Pólu, Plzeňského deníku, Klatovských listů, Pardubických listů, Divokého vína aj. – Příležitostně užíval šifry zle.

Leblovy první časopisecké básně navazují (v duchu kruhu autorů Divokého vína) na kainarovskou hořkou meditativnost a s univerzálním ironickým odstupem se soustřeďují na apologii a proklamaci nonkonformní filozofie života. V opožděném knižním debutu (Žena na pravoboku) uplatnil především smysl pro sarkasticky interpretovanou všední realitu, ztělesněnou v sérii sebetrýznivých básnických monologů; parodoval tradiční způsoby milostného komunikování, ironizoval konzervovanost a prázdnotu poetických a společenských klišé. Dynamickým volným veršem s tendencí k rytmické klauzuli a sporadickému rýmu je napsán rovněž retrospektivní výbor poezie z let 1977–1983 (Slalom mezi růžemi). Básník tu staví na konfliktu profánního a sakrálního, na střetu reálně civilizačního a snově romantického světa; jeho početné kalambury vycházejí z pokleslé veřejné a byrokratické mluvy vnímané jako překážka zakotvení v ryzí životní identitě.

Zpracováno podle: www.slovnikceskeliteratury.cz

Komentáře