Dnes uplyne 115 let od narození spisovatele Josefa Honse

Ing. Josef Hons – český vysokoškolský pedagog, spisovatelbásníkpublicista, se narodil 16. října 1907 v Kutné Hoře jako syn pekaře. Maturoval na reálném gymnasiu roku 1925 a odešel do Prahy, kde na Českém vysokém učení roku 1931 absolvoval obor stavba a údržba drah. Roku 1935 nastoupil k ČSD, složil zkoušky na výpravčího. ale pak se na odboru pro udržování dráhy v Praze věnoval své profesi. Již od počátku třicátých let přispíval do Volnosti a dalších periodik. Začátek protektorátu prožil Josef Hons jako dopravní referent na Generálním ředitelství stavby dálnic v Praze. V letech 1943–45 byl zaměstnancem Ředitelství drah v Praze. Toto šťastné profesní spojení a podpora ministerstva železnic mu dovolily v letech 1944 a 1945 strávit několik týdnů v rakouském Krumbachu, kde byl za války uložen vídeňský železniční archiv, a zde získal základy pro své díla. Po roce 1945 pracoval na ministerstvu dopravy, od roku 1957 až do odchodu do důchodu byl zprvu docentem, později profesorem na Vysoké školy železniční v Praze, po jejím přestěhování pak Vysoké školy dopravní v Žilině. Dále psal odborné články, skripta pro studenty, pohádky pro děti a knihy pro mládež. Za svou životní literární tvorbu oblasti historie techniky byl roku 1979 jmenován čestným členem Společnosti pro dějiny věd a techniky Čs. akademie věd.

Dílo: Pojďte s námi měřit zeměkouli (1942), Až na obzor (1944), Velká cesta – čtení o dráze olomoucko-pražské (1947) Druhé vydání: Mladá Fronta, 2007, Život a dílo Jana Pernera (1954), „Zelená, nasedat!“ (1958), Šťastnou cestou : Vyprávění o pražských nádražích (1961), Když měřičkové, rybníkáři a trhani krajem táhli (1961), A štafeta běží dál (1967), Tajemství mysu Wardenclyff (1972),Souboj s prérií : Velké železnice světa (1972), Dějiny dopravy na území ČSSR (1975), Velké železnice světa : Džunglí a tajgou (1978), Stavíme svět, Albatros, 1983, Horské dráhy světa, Nakladatelství dopravy a spojů, 1985, Velké mosty světa (1995), Čtení o Severní dráze Ferdinandově, 1990

 Josef Hons zemřel 26. 2. 2001.

Zpracováno podle: https://cs.wikipedia.org

Komentáře