Dnes uplyne 115 let od narození spisovatele Vladimíra Neffa

Vladimír Neff pocházel ze známé pražské obchodnické rodiny. Jeho manželkou byla herečka Osvobozeného divadla a autorka divadelních her Vlasta Petrovičová, syn Ondřej je spisovatel a publicista. Narodil se 13. 6. 1909.

Studoval na reálném gymnáziu a obchodní akademii v Praze a na vyšší obchodní škole v Ženevě. 1935 se stal redaktorem a cizojazyčným lektorem nakladatelství Melantrich. Od roku 1939 až do smrti působil jako spisovatel z povolání. Publikoval v Lumíru, Lidových novinách, Literárních novinách, Květech, Práci, Literárním měsíčníku, Tvorbě aj. Od roku 1936 redigoval s K. Konrádem edici Nová česká próza v nakladatelství B. Jandy.

Podle jeho námětu byly natočeny filmy Minulost Jany Kosinové, Tajemství krve, Pochodně, sám pak napsal scénáře k filmům Gabriela, Nikdo nic neví, Mladá léta, Nezlob, Kristino!, Třináctá komnata. Podle jeho pentalogie byly natočeny televizní seriály Sňatky z rozumu a Zlá krev. Televizní podobu získala také próza Trampoty pana Humbla.

Společným rysem Neffových próz je snaha o tvůrčí využití prostředků a žánrových forem masové četby. V raných detektivkách (Nesnáze Ibrahima Skály, Papírové panoptikum, Temperament Petra Bolbeka, Lidé v tógách) a v moderních pohádkách a satirách (Omyl růžového stařečka, Poslední drožkář, Vyhnaní z ráje) se tato orientace pojí s rysy hravé fantasknosti a parodičnosti. V poválečném období směřoval k historickému románu. Uplatňoval znalost filozofických proudů a náhledů (je i autorem Filozofického slovníku pro samouky). Se zdarem spojil tyto filozofické aspirace s fabulační invencí zvláště v Srpnovských pánech, románu o konfliktech mezi drobnou šlechtou a rodícím se měšťanstvem na přelomu 13. a 14. století. Nevzdával se jich však ani ve čtenářsky mimořádně úspěšné kronice dvou pražských podnikatelských rodů, která je založena na představě triadického cyklu úspěšných dědů, průměrných snů a slabošských vnuků (Sňatky z rozumu, Císařské fialky, Zlá krev, Veselá vdova, Královský vozataj).

Vladimír Neff zemřel 2. 7. 1983 v Praze.

Zpracováno podle: Slovník českých spisovatelů od roku 1945, Brána 1995

Komentáře