Dnes uplyne 120 let od narození spisovatele Benjamina Kličky

Benjamin Klička, vlastním jménem Benjamin Fragner – prozaik, autor sociálně psychologických povídek a románů, básník, se narodil 20. 11. 1897 v Praze na Malé Straně ve staré zámožné lékárnické rodině. Rodinné prostředí vytvářelo všechny předpoklady, aby on a jeho dva bratři dosáhli nejlepšího vzdělání a významného společenského postavení. Starší bratr Benjamina Kličky, Richard Fragner (1893 – 1954), se rovněž věnoval literatuře pod pseudonymem Richard Broj. Mladší Jaroslav Fragner (1898 – 1967) byl vynikajícím architektem. Rodinné kulturní prostředí bylo především zásluhou jejich matky, v jejímž literárním a uměleckém saloně se scházela vybraná pražská společnost. Benjamin Klička absolvoval gymnázium. V 1. světové válce bojoval krátce na východní frontě. Začal studovat lékařství a v roce 1921 promoval. Přestože byl hmotně zajištěn, zařídil si na Smíchově praxi. Chtěl pro svoji literární práci těsnější spojení se životem. Stal se rovněž osobním lékařem F. X. Šaldy. Benjamin Klička zemřel předčasně na chorobu srdce 26. 12. 1943 v Praze.

Dílo Benjamina Kličky:

Benjamin Klička vstupoval do literatury jako lyrický básník inspirován Wolkerovou sbírkou Host do domu a jako autor lyrických próz se stále vzrůstající tendencí, v nichž se blížil V. Vančurovi, příteli již od studentských let a F. Šrámkovi.

Jiný svět – 1921, sbírka básní, Vzpoura nosičů – 1925, próza, Tulák Jeroným a jiné osudy – 1925, próza

Další próza:
Muž, který chtěl ABCDE – 1928, drobné prózy prozrazující vliv poetismu, Pestré osmero – 1928, povídkový soubor směřuje k próze sociálně psychologické

Kličkovy exotické a sociální romány rovněž prozrazují rysy poetismu a blízkost V. Vančury.
Divoška Jaja – 1925, nejbarvitější a pro současného čtenáře nejvděčnější román. Je to příběh mladé černošky, která se po válce dostává do Paříže a vyrovnává se s evropskou civilizací. V současné době, kdy se tolik hovoří o třetím světě, globalizaci atd., dostává toto Kličkovo dílo pozoruhodný ráz jasnozřivosti.
Brody – 1926, román zachycující sociální a mravní atmosféru průmyslového maloměsta
Generace – generační třídílný cyklus představuje na osudech právníka, lékaře a dělnického funkcionáře trojí životní postoj jako důsledek války a změny lidských hodnot: – Jaro generace – 1928 – Jedovatý růst – 1932 – Na vinici Páně – 1938
Himmelradsteinský vrah žen a dívek – 1931, kriminílní psychologický román vycházející ze skutečné události
Ejhle, občan – 1934, román o přerodu původně prosťáčka a dříče v tvrdého, bezohledného a bezcitného kořistníka za hospodářské krize
Útěk ze století, neboli kus lékařské satiry – 1935, v tematice se zobrazilo Kličkovo povolání lékaře
Nůž na srdci – 1938, pětice povídek
Do posledního dechu – 1936, román s hlavním kladným hrdinou, ředitelem družstevního závodu

Psychologické romány psal Benjamin Klička i za okupace:
Duch asistentky Kurdové – 1940
Pouť do ráje – 1941
Nebožka bdí – 1941
Dělný neumírá – 1941
Na březích Vltavy – 1942
Vytoužená – vydáno posmrtně 1946

Zpracováno podle: www.spisovatele.cz

Komentáře