Dnes uplyne 15 let od úmrtí spisovatele Jindřicha Hilčra

Jindřich Hilčr – básník, autor literatury pro děti, překladatel, editor, se narodil 10. 5. 1921 v Čelákovicích. Vlastní jméno Jindřich Hiltscher používal do roku 1947. Pocházel z rodiny úředníka. Reálné gymnázium vystudoval v Brandýse nad Labem (maturita 1940). Od roku 1941 žil v Čelákovicích, kde byl zaměstnán v Českých válcovnách kovů, zprvu jako pomocná síla, později jako úředník. Souběžně od roku 1945 studoval sedm semestrů srovnávací literatury na FF UK (do roku 1947). Již při studiu začal pracovat jako redaktor; postupně působil v redakcích časopisů a nakladatelství Mladá fronta (1947–1949), Nový život (1949–1958), Státní nakladatelství dětské knihy (1958–1961), Zlatý máj (1962–1963), Květy (1967–1969); v Albatrosu se podílel na založení Klubu mladých čtenářů a v letech 1970–1977 byl jeho metodikem. Od roku 1978 byl v invalidním důchodu.

Debutoval ve Studentském časopise. Kromě do časopisů, které redigoval, přispíval do periodik: Doba, Lidové noviny, Kritický měsíčník, Generace, Literární noviny, Rodina a škola, Sluníčko aj. Je autorem řady doslovů a metodických tisků pro práci s knihou. Z jeho iniciativy vznikla v nakladatelství Albatros Edice světových autorů.

Po válce byl Hilčr členem skupiny syntetických realistů. V počátcích jeho tvorby je patrný obdiv k Františku Halasovi, těžko slučitelný s jeho vlastní bytostnou touhou po harmonii a se sklonem ke zpěvnému verši. Obrazy válečných hrůz, překvapivost náhle nabyté svobody a pocity osamění (Hodina do svítání) byly brzy vystřídány radostným viděním skutečnosti a leckdy až naivní důvěrou v bezproblémovost společenského vývoje (Jarní země, Píseň o věrnosti). Sbírka Člověk roku 1956 je pak výrazem mučivých pocitů básníka, před nímž se náhle odkryly veliké společenské rozpory. V dalším období tvoří Hilčr především krajinnou a reflexivní lyriku, jež se opírá o intenzivně prožívaný vztah k rodnému Polabí a ke krajině Vysočiny (Paměť vody a trav) a o hlubokou potřebu jistoty domova a rodiny (Polní plášť). Vytvářením rodinné poezie sládkovského typu se Hilčrova tvorba pro dospělé sbližuje s jeho verši určenými dětem. V nich převládá obraz radostného dětského světa a drobných každodenních zážitků (Bílý čáp). Hilčrovy tradiční, formálně nevýbojné verše působí svou klidnou laskavostí a v oblasti dětské poezie navazují na odkaz Františka Hrubína a Františka Branislava.
Hilčr překládal rovněž slovenskou, ruskou (a za jazykové spolupráce i bulharskou) poezii pro děti a editorsky se věnoval zejména literatuře pro mládež.

Jindřich Hilčr zemřel 21. 6. 2003 v Čelákovicích.

Zpracováno podle: www.slovnikceskeliteratury.cz

Komentáře