Dnes uplyne 220 let od narození Josefa Krasoslava Chmelenského

JUDr. Josef Krasoslav Chmelenský se narodil 7. 8. 1800 v Bavorově. Byl český básník (pokračovatel Čelakovského) a literární, divadelní i hudební kritik. Vydával sborníky písní, které přinášely vedle textů i melodie (Kytka, Věnec ze zpěvů vlasteneckých). Mnohé z těchto písní znárodněly. Sborníky sehrály svou úlohu při vznikajícím společenském českém životě.
Chmelenský měl spolupracovníky z řad českých skladatelů, stal se i libretistou prvních českých oper, jež složil František Škroup (Dráteník, Oldřich a Božena, Libušin sňatek).
Dílo: sborníky písní: Kytka, Věnec ze zpěvů vlasteneckých, libreta k operám: Dráteník, Oldřich a Božena, Libušin sňatek

Josef Krasoslav Chmelenský zemřel 2. 1. 1839 v Praze.

Zpracováno podle: http://cs.wikipedia.org

Komentáře