Dnes uplyne 220 let od narození spisovatele F. L. Čelakovského

František Ladislav Čelakovský se narodil 7. 3. 1799 ve Strakonicích jako syn tesaře. Studoval na gymnáziu v Českých Budějovicích a v Písku. Roku 1817 odešel na filozofii do Prahy.  Filosofická studia nedokončil a do roku 1829 se živil jako soukromý vychovatel, poté překládal bohosloveckou literaturu a redigoval po jazykové stránce Časopis pro katolické duchovenstvo. Roku 1834 se stal redaktorem Pražských novin a České včely, o rok později suplujícím profesorem české řeči a literatury na pražské univerzitě. Obou funkcí byl zbaven koncem roku 1835 po stížnosti ruského vyslance ve Vídni na Pražské noviny. Od roku 1838 byl knihovníkem knížete Kinského. Roku 1842 se stal profesorem slovanské filologie na univerzitě ve Vratislavi, později na univerzitě v Praze, kde působil do konce života.

Přispíval do Dobroslava, Čechoslava, Kroka, Poutníka slovanského, Časopisu Českého muzea, Časopisu pro katolické duchovenstvo, České včely, Kytky aj.

Náročností svých vědeckých a uměleckých zájmů, úsilím pozdvihnout českou literaturu klasickými hodnotami řadí se Čelakovský ke stoupencům Jungmannova kulturního programu.

Vrcholem jeho básnické činnosti se staly tzv. ohlasy. První jejich soubor Ohlas písní ruských vznikl pod dojmem ruského vítězství nad Turky, které podpořilo naděje k osvobození slovanských národů. Brzy po dokončení ruského ohlasu začal pracovat na Ohlasu písní českých, podloženém důkladným studiem českého folklórního verše. Ohlasovou poezií přispěl ke sblížení národní literatury se životem, ke zkonkrétnění jejího obsahu. Z jeho prózy má obdobný charakter satira Patrní dopisové nepatrných osob.

S větší kritickou pronikavostí reagoval na soudobé literární i společenské poměry řadou satirických epigramů, zahrnutých většinou do souboru Padesátka z mé tobolky. Poslední jeho sbírka, Růže stolistá s goethovským titulem Báseň a pravda, měla být vrcholnou syntézou jeho tvůrčího úsilí a myslitelského vývoje. Mnohaletou činnost folkloristickou uzavírá monumentální soubor slovanských přísloví.

František Ladislav Čelakovský zemřel v Praze 5. 8. 1852.

Zpracováno podle: Slovník českých spisovatelů, R. Havel, J. Opelík (red.), Československý spisovatel 1964

Komentáře