Dnes uplyne 255 let od narození básníka, dramatika a režiséra Václava Tháma

Jan Šimon Václav Thámčeský básník, dramatik, překladatel, herec a režisér, se narodil 26. 10. 1765 v Praze ve Valdštejnském paláci v Praze Václavovi Thámovi z Rožďalovic a jeho ženě Magadaleně. Oba rodiče pocházeli z valdštejnského panství, byli osobně svobodní a působili na dvoře hrabat Valdštejnů. V letech 17751780 navštěvoval akademické gymnázium v Praze a v letech 17801782 vystudoval filozofii. V roce 1784 se stal úředníkem pražské policie. Po četných stížnostech na arogantní chování jeho i dalších mladíků v řadách policie (nemajíce potřebných zkušeností, dopouštějí se prý přehmatů a povyšují se nad občany, dávajíce jim s oblibou cítiti svoji úřední moc), byl nucen policejní službu opustit. Poté přešel k divadelní kariéře. Stal se jedním z hlavních činitelů Boudy, později i divadla U Hybernů. Roku 1793 jej kvůli problémům s alkoholem propustili z Mihulovy společnosti, ale vzápětí byl přijat do Vasbachovy společnosti.

Přispíval články do časopisů, v období 17891790 redigoval Schönfeldské král. pražské noviny. Roku 1799 odjel z Prahy a hrál na různých místech nejen v Čechách. V letech 18121813 působil u Kronesovy společnosti, odkud přestoupil roku 1816 k společnosti Viovově. Jeho první žena, dcera ředitele Heina, byla němá, ale po porodu začala mluvit. Od Tháma později utekla s nějakým hercem. Thám údajně šel k jejímu hrobu, kde zemřel. Thámovy osudy byly inspirací pro Aloise Jiráska, který je volně vylíčil ve svém díle F. L. Věk.
Napsal asi 50 her, zachovala se pouze část (z některých známe pouze názvy). Byl to jakýsi první český divadelník, sháněl lidi, kteří by byli schopni psát české hry. Sám také překládal z němčiny. Jeho hry jsou plné nadšení, ale kvalitou by dnes asi neobstály. (Břetislav a Jitka aneb Únos z kláštera, Vlasta a Šárka aneb Dívčí boj u Prahy, Švédská vojna v Čechách aneb Udatnost pražských studentů, Zpěvy z nejvýbornějších 12 zpěvoher, Básně v řeči vázané – sbírka básní od různých autorů)

V roce 1785 vydal reprezentativní dvojdílný sborník-almanach Básně v řeči vázané. Oba díly se vždy člení na 3 části. Ve vstupním oddíle Thám shromáždil ukázky ze starší české poezie, včetně veršů Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic či Jana Amose Komenského, aby tak dokázal, že současná tvorba má své předchůdce a opory. Druhý oddíl sborníku vždy obsahoval překlady, a to hlavně z dobově módních německých anakreontiků opěvujících smyslové prožitky, přírodní krásy, víno a ženy. V závěrečných oddílech pak byla uvedena vlastní tvorba Thámova a jeho spolupracovníků, která měla rovněž anakreontický charakter.

Václav Thám zemřel okolo roku 1816 v Haliči.

Zpracováno podle: https://cs.wikipedia.org

Komentáře