Dnes uplyne 30 let od úmrtí lékaře a spisovatele Jiřího Pejši

Jiří Pejša se narodil 16. 3. 1912 ve Slatiňanech.  Otec byl respicientem finanční stráže, oba rodiče záhy zemřeli. Po absolvování státního reálného gymnázia v Klatovech (1923–31) Pejša vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze; absolutoria dosáhl již v roce 1939, promoval však až v dubnu 1946. Během války pracoval v Klatovech jako zdravotník: nejprve v ordinaci praktického lékaře, od roku 1943 byl laborantem místní nemocnice, do níž také po promoci nastoupil na místo sekundáře. Po roce 1947 pracoval jako obvodní a závodní lékař, nejprve souběžně v Železné Rudě a Čachrově (do 1952), poté v Žichovicích a Strašeni. Od roku 1954 byl vedoucím lékařem střediska Okresního ústavu národního zdraví Přeštice v Dobřanech a současně závodním lékařem místní psychiatrické léčebny a dolu Dobré štěstí; od roku 1958 působil jako vedoucí lékař zdravotního střediska v Dobříši a závodní lékař dobříšských podniků. Do důchodu odešel v roce 1971.

Ukázky z  Pejšových prací byly otiskovány od konce 70. let v deníku Práce, v časopise Vlasta a ve Zdravotnických novinách.

Pejša ve svých memoárových prózách plebejštějším způsobem navazoval na vzpomínkové práce významných českých lékařů (Josef Thomayer, Vladimír Vondráček). Snažil se tento čtenářsky oblíbený a vyhledávaný žánr obohatit o vlastní „lidový“ a humorný či meditativně filozofický přístup k době i k místům, v nichž působil, a vykreslit plejádu řadových pacientů i výjimečných osobností, se kterými se setkával. V knize Doktor na horách zachycuje drsné pracovní podmínky obvodního lékaře v Železné Rudě i atmosféru neklidného poválečného pohraničí; zkušenosti z válečného působení v klatovské nemocnici přiblížil ve vzpomínkách Doktor v nemocnici. 50. a 60. letům prožitým v Dobřanech a Dobříši věnoval knihu Doktor na venkově. Vlastní kulturní aktivity, profesní i přátelská setkání s významnými lidmi uměleckého a vědeckého života (Zdeněk Štěpánek, Jan Werich, Josef Kainar, Zdeněk Kalista, Václav Vilém Štech, Zdeněk Kunc aj.) zachytil v řadě vzpomínkových medailonů, shrnutých v pracích Doktor a jeho přátelé a S Janem Werichem vážně i nevážně.

Jiří Pejša zemřel 3. 10. 1991 v Praze.

Zpracováno podle: www.slovnikceskeliteratury.cz

Komentáře