Dnes uplyne 85 let od narození spisovatele Karla Misaře

Karel Misař se narodil 30. 9. 1934 v Ploskovicích (u Litoměřic). Otec byl kovář, matka zemědělská dělnice. Po maturitě na Pedagogickém gymnáziu v Praze (1953) Misař působil (s přerušením během vojenské služby) jako učitel v Třebivlicích a Libochovicích u Litoměřic. V roce 1962 přešel do Prahy, pracoval jako vychovatel v Ústavu pro výchovu narušené mládeže. Od roku 1963 byl redaktorem Čs. rozhlasu (pořady pro mládež, spoluzakladatel Mikrofóra), od roku 1966 redaktorem prózy v Plameni. Od roku 1970 byl redaktorem Tvorby, od roku 1974 dramaturgem FS Barrandov, v letech 1977–78 opět v Tvorbě, poté spisovatelem z povolání.

Debutoval v roce 1958 v Univerzitě Karlově. Přispíval do časopisů a novin: Kultura, Literární noviny, Kulturní tvorba, Host do domu, Sešity pro mladou literaturu, Plamen, Rudé právo, Literární měsíčník aj. Podle jeho předloh byly natočeny filmy Pasťák (1968, prem. 1990, r. Hynek Bočan, sc. + Jiří Šámal a Hynek Bočan) a Poslední vlak (1982, r. Július Matula, sc. Miroslav Vydra, podle románu Periferie).

Prvními knihami se Misař podílel na rozšiřování tematického záběru literatury 60. let. Krátké prózy souboru U nás je klid zachytily život mladých lidí na maloměstě a naznačily autorův smysl pro syrový detail i pro ironický nadhled. Důrazem na drsnou životní zkušenost i pochopením pro rozporné hrdiny se rovněž vyznačuje próza Pasťák, která překročila dobová tematická tabu tím, že zachytila autorovy zkušenosti z domova narušené a nonkonformní mládeže. Autobiografičnost, suchá střízlivost výrazu připomínající reportážní styl charakterizuje i dvojici Misařových generačních románů (Periferie a Plavba na stéble trávy). Oba nesou stopy norem kladených na „angažovanou“ literaturu během 70. a 80. let. První z nich, zachycující situaci lidí, kteří vstupovali do života v 50. letech, je silně ovlivněn apriorním třídním hlediskem. Normalizační perspektiva však poznamenala i Misařův druhý román, pokus evokovat atmosféru 60. let, respektive příznaky toho, co autor interpretuje jako postupně sílící společenskou „krizi“.

Karel Misař zemřel 6. 4. 1991 v Praze.

Zpracováno podle: www.slovnikceskeliteratury.cz

Komentáře