Dnes uplyne 95 let od narození spisovatele Antonína Kratochvíla

Antonín Kratochvíl – český spisovatel, prezident exilového PEN klubu, se narodil 31. 8. 1924 v Brně. V roce 1945 maturoval na gymnáziu v Brně, poté začal studovat dějepis a češtinu, ale v roce 1948 byl z politických důvodů vyloučen. V roce 1947 se stal redaktorem Lidové obrody, což byly brněnské prokatolicky orientované noviny. Redaktorem tam zůstal až do roku 1952, kdy emigroval do Německa. V Mnichově se ihned zapojil do dění kolem rádia Svobodná Evropa, roku 1954 zde získal doktorát z filosofie. Na Svobodné Evropě a Hlasu Ameriky vedl rozhlasové pořady věnované osobnostem české literatury. Publikoval v celé řadě exilových listů – Proměny, Archa, Nový život atp. Sám založil a redigoval edici Lucernička (1952–1962) a Kamenný krb (1956–1964). V letech 1973-1977 vydal třísvazkové dílo Žaluji, v němž zdokumentoval zvůli a nezákonnosti páchané československou justicí a represívními složkami ve službách komunistického režimu. Jde o jedno ze stěžejních děl v této oblasti. Po roce 1989 zůstal v Mnichově, ale dojížděl přednášet na university v Plzni a Brně.

Dílo: Kniha konvertity, 1948, vydáno ještě před emigrací v Praze, eseje, Peníz exulantův, 1956, uspořádání a okomentování exilové literatury, Kniha esejů, 1959, Poutník neznámých oceánů, 1959, Kniha setkání, 1962, Die kommunistische Hochschulpolitik in der Tschechoslowakei. Geschichte und Analyse der Entwicklung bis zur Gegenwart, 1968
Bibliografie krásné české literatury vydané v exilu (únor 1948 – květen 1967), 1968
Dichter ohne Heimat. Tschechische und slowakische Exilschriftsteller, 1970
Žaluji (1972-1977), Žaluji 1). Stalinská justice v Československu (Mnichov 1973), Žaluji 2). Vrátit slovo umlčeným (Haarlem 1975), Žaluji 3). Cesta k Sionu (Haarlem 1977), Básníci ve stínu šibenice, 1976, Via dolorosa. Poezie Z. Rotrekla, V. Rence, J. Palivce, 1977, Abendgespräche mit Luis Trenker, 1980, Oheň baroka. Kavalíři písně, mystici a asketové v české barokní literatuře (Mnichov 1984, Brno 1991), Das Böhmische Barock. Ausgewählte Kapitel aus der tschechischen Kulturgeschichte, Mnichov 1989, … za ostnatými dráty a minovými poli … Vývojové tendence v české exilové literatuře v l. 1948–68, Mnichov – Brno 1993.

Antonín Kratochvíl zemřel 11. 12. 2004.

Zpracováno podle: www.knihovnicka.net

Komentáře