Mimořádně působivý román o česko-německých Krkonoších

Do prostředí „česko-německého“ Benecka a „německo-českého“ Vrchlabí umístila Alice Horáčková mimořádně působivý román s názvem Rozpůlený dům (Argo, 576 stran). Kniha s podtitulem Příběh sudetské rodiny zachycuje osudy několika vzájemně propojených českých a německých famílií od dob monarchie do roku 1945.

Autorčina čtvrtá kniha začíná v poklidných časech Hanče, Vrbaty a Ratha, a končí odsunem sudetských Němců. Předseda Revolučního národního výboru, hoteliér Antonín Kubát, a učitel Alois Tomek zdráhavě obcházejí chalupy německých sousedů a v každé řeknou to samé: „Máte tři hodiny na to, abyste se sbalili. Můžete si vzít věci osobní potřeby a potraviny na pět dní. Klíče nechte zvenku v zámku.“

Někteří Němci to odmítají přijmout a Tomek musí manželce válečného starosty a udavače (a předválečného pasáka krav) Gottsteina připomenout: „Copak nechápete, že to vy jste to všechno umožnili? Kdyby nebyli lidi, jako jste vy, tak by Hitler nikdy žádnou válku ani nezačal. To vy jste ho volili, to vy jste mu pomáhali, když jste udávali český lidi.“ A na odchodu si Kubát povzdechne: „Tohle maj dělat školený lidi, a ne my.“

Než motivicky sevřený román dospěje do tragického finále, čtenář sleduje příběhy české rodiny Honců a německé rodiny Hollmannů. Zdena Honců spojí život s Vinzenzem Hollmannem, později fanatickým nacistou, zatímco její nejlepší kamarádka Anežka (Agnes) Braunová se provdá za jeho mladšího bratra Hanze Hollmanna, budoucího arizátora židovské továrny. Ten se se svou podnikavostí vyšplhá až k rodině zastupujícího Říšského protektora Reinharda Heydricha. Tím se obrazy z krkonošského života propojí s celonárodním osudem.

Autorka s erudicí literární kritičky prostudovala řadu archivů, v Semilech například objevila beneckou kroniku a v Zámrsku autentická udání starosty Gottsteina. Mluvila také s desítkami pamětníků, především ze své vlastní rodiny Horáčků-Hollmannů, která byla odsunem „rozpůlena“. To všechno jí pomohlo vytvořit umělecky pravdivou románovou kroniku krásného, i když pro život tvrdého kraje.

Román je plný neobyčejně lidských scén i životních paradoxů, kdy se člověk stává bezděky obětí omylů či zfanatizovaného davu. Jako v případě německého dřevaře z Pomezních bud Zinneckera, který za první války pomohl skrývat svého synovce, dezertéra rakouské armády Vincka Hollmanna, a za druhé jeho syna Hanskarla, dezertéra wehrmachtu. Pomáhal i při známém leteckém neštěstí ze zimy 1945, kdy do Sněžky ve sněhové bouři narazilo letadlo plné zraněných německých vojáků. Třeskutý mráz přežili v nemocničních košilích jen čtyři a Zinneckera brzy na to popravili „ergémani“, samozvaní revoluční (rabovací) gardisté.

Autorka vypráví svůj mozaikovitý příběh s filmovou dynamikou a udržuje čtenáře v napětí až do konce. Román Rozpůlený dům se čte se zatajeným dechem a tahle literární kronika vyznívá překvapivě současně. Lidský život je příliš křehký a lehce se stane obětí nezodpovědné politiky snažící se rozeštvat lidi, kteří spolu po staletí mírumilovně vycházeli.

František Cinger

Knihu lze zakoupit na:

https://www.kosmas.cz/knihy/502171/rozpuleny-dum/

Na obálce knihy Rozpůlený dům je prababička autorky Alice Horáčkové.

Komentáře