Otevřený dopis ing. Andreji Babišovi

Vážený pan
Ing. Andrej Babiš
Předseda vlády České republiky
Úřad vlády ČR
nábř. Edvarda Beneše 4, Praha 1 V Praze 24. března 2020


Vážený pane premiére,
Obracíme se na Vás společně jako zástupci českého knižního průmyslu. Úvodem zdůrazňujeme, že beze zbytku ctíme, oceňujeme a realizujeme všechna vládní opatření, které v současné době svírají Českou republiku v úctyhodné snaze zabránit nekontrolovanému šíření epidemie koronavirem. Uvědomujeme si závažnost situace a stejně jako Vy, i my vnímáme život a zdraví člověka jako absolutní prioritu.
Český knižní průmysl je historicky nastaven tak, že trpí zvýšenou náchylností na sebemenší překážku. Bývalo dobrým zvykem naší země, že s ním zacházela citlivě. Posledním takovým projevem bylo snížení sazby DPH z jinak neudržitelných 21 % na laskavějších 10 %. vitalitě knižního průmyslu jsou v naší republice závislé desetitisíce lidí, autory a překladateli počínaje, knihkupci a redaktory konče. My, nakladatelé, distributoři a provozovatelé knihkupeckých sítí cítíme nejvyšší míru zodpovědnosti za záchranu pracovních míst, která jsou nezanedbatel-nou součástí české ekonomiky. Vedle toho jde ale také o zachování pestrého knižního trhu, který má prokazatelný pozitivní vliv na vzdělanost, konkurenceschopnost a čtenářskou gramotnost. V současné situaci hrozí jeho nenávratný pád, a to především z důvodů možného zhroucení maloobchodní sítě, jejíž postavení bylo už předtím vratké.
V současné těžké době je naše činnost přerušena a k její úplné obnově okamžikem uvolnění současných opatření nedojde. Její start bude trvat měsíce, neboť obavy a opatrnost společnosti budou mít vleklý charakter a knihy nebudou vyhledávanou komoditou pravděpodobně dříve než na Vánoce. V takovém stavu ovšem hrozí absolutní zhroucení
knižního průmyslu popsané výše. Následovalo by masívní propouštění a ukončení činnosti řady společností, bez ohledu na jejich současnou velikost. Jakkoliv se knižní trh počtem zaměstnanců a ekonomickou silou nemůže rovnat jiným odvětvím průmyslu, společenské škody takového zhroucení by se daly jen těžko vyčíslit.
Pane premiére, dovolte, abychom v souladu s příslušnými stanoveními zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení v první řadě zavčasu mohli požádat o plnou náhradu škody způsobené v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními, a to dříve, než budou jejich následky likvidační.
Apelujeme především na zachování knižního průmyslu, pokud možno ve stavu, v jakém byl před vládou vyhlášenými opatřeními, tím míněno, že je nezbytná finanční podpora dříve než po odeznění současného nouzového stavu, vyčíslení škody a následné úhradě utrpěné škody, neboť se domníváme, že ke kompenzaci podle příslušného zákona zřejmě nedojde v dohlednu.
Zároveň dovolte, abychom ještě jednou vyjádřili podporu vládním opatřením, která, jak doufáme, povedou k ukončení epidemie.
Děkujeme
S úctou
Lukáš Novák, generální ředitel Euromedia Group, a.s. a Neoluxor, s.r.o.
Martin Vopěnka, předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů, nakladatel a spisovatel
Václav Kadlec, předseda představenstva, generální ředitel Albatros Media a.s.
Petr Dobrovský, jednatel Dobrovský, s.r.o. a Knihy Dobrovský s.r.o.
Jiří Michek, jednatel KOSMAS, s.r.o.
Ing. Milan Gelnar, ARGO, s.r.o.
Jan Kanzelsberger, předseda představenstva Kanzelsberger, a.s.
Ing. René Nevřela, obchodní ředitel PEMIC BOOKS, a.s.
Ing. Šárka Besedová, jednatel KNIHCENTRUM.CZ, s.r.o.

Komentáře