Články autora

admin

Dnes uplyne 50 let od úmrtí básníka Jiřího Pištory

Jiří Pištora se narodil 12. 6. 1932 v Pardubicích v rodině úředníka a sociálně demokratického funkcionáře, popraveného s dalšími členy rodiny za heydrichiády. Po maturitě na reálném gymnázium v Pardubicích nebyl Pištora přijat k vysokoškolskému studiu a rok pracoval jako pomocný dělník v elektrodílně Východočeských chemických závodů v Rybitví. Od roku 1952 pak studoval češtinu a historii na FF UP v Olomouci. Po...

Dnes uplyne 25 let od úmrtí spisovatele Miroslava Hanuše

Miroslav Hanuš se narodil 15. 5. 1907 v Praze. Otec byl pekařským dělníkem, později úředníkem. Hanuš maturoval v Praze na gymnáziu (1926), dále studoval dějepis a zeměpis na FF UK (1931). Po absolvování vojenské prezenční služby učil nejprve na měšťanských školách na severní Moravě: 1933–35 v Horní Olešné (Hrabišín) u Šumperka, 1936–37 v Šilperku (Štíty) u...

Dnes uplyne 90 let od narození spisovatele Dušana Hamšíka

Dušan Hamšík – prozaik a publicista, se narodil 25. 9. 1930 v Trenčíně.  Jeho otec byl důstojník a legionář. Obecnou a měšťanskou školu Hamšík vychodil v Uherském Hradišti, kde také začal studovat reálné gymnázium; maturoval v Brně (1949). Už v době gymnazijních studií pracoval jako elév v brněnské redakci Mladé fronty, v roce 1949 přešel do pražské redakce téhož deníku. Po vojenské prezenční službě...

Dnes uplyne 120 let od narození spisovatele Karla Honzíka

Karel Honzík – architekt a prozaik, se narodil 24. 9. 1900 ve Francii.  Otec Jaroslav Honzík (1870–1954) byl malířem a architektem, manželka Marie Prušáková (1903–2004) byla spisovatelkou. Od roku 1903 žil Honzík s rodiči v Praze, studoval nejprve na gymnáziu, pak na reálce (maturita 1918). Po absolvování Fakulty architektury a pozemního stavitelství ČVUT (Ing. 1925) pracoval jako praktikant v architektonických...

Cena Franze Kafky pro Milana Kunderu

Mezinárodní literární Cenu Franze Kafky pro letošní rok dostane spisovatel Milan Kundera. Oceněný autor reagoval slovy, že se cítí poctěn, zvláště proto, že jde o Kafkovu cenu, cenu „od kolegy spisovatele“, který mu byl nad jiné blízký. Cenu uděluje kafkovská společnost od roku 2001. Jejím posláním je ocenění výjimečné literární tvorby současného autora, jehož dílo...

Cena Franze Kafky pro Milana Kunderu

Mezinárodní literární Cenu Franze Kafky pro letošní rok dostane spisovatel Milan Kundera. Oceněný autor reagoval slovy, že se cítí poctěn, zvláště proto, že jde o Kafkovu cenu, cenu „od kolegy spisovatele“, který mu byl nad jiné blízký. Cenu uděluje kafkovská společnost od roku 2001. Jejím posláním je ocenění výjimečné literární tvorby současného autora, jehož dílo...

Dnes uplyne 500 let od úmrtí Viktorina Kornela ze Všehrd

Viktorin Kornel ze Všehrd spisovatel, právník, univerzitní mistr (1483), od roku 1484 děkan Karlovy univerzity, se narodil v roce 1460 v Chrudimi. Původem byl měšťan, ale byl povýšen do šlechtického stavu. Formuloval program českého humanismu. Po studiích na pražské artistické fakultě získal v roce 1483 titul mistra a začal přednášet na univerzitě, v roce 1484 se stal...

Dnes uplyne 145 let od úmrtí spisovatele Gustava Pflegera Moravského

Gustav Pfleger Moravský – moravský prozaik, básník a dramatik, se narodil 27. 7. 1833 v Karasíně u Bystřice nad Pernštejnem. Jeho otec Matyáš Pfleger tu sloužil jako hraběcí nadlesní. V Karasíně začal malý Gustav chodit do školy. Dětství trávil na různých místech Moravy, v Bystřici nad Perštýnem, Kojetíně a ve dvoře „Na Skalách“ u Lhoty. Navštěvoval...

Dnes uplyne 50 let od úmrtí básníka Stanislava Neumanna

Stanislav Neumann – básník, překladatel, publicista, se narodil 17. 10. 1927 v Praze. Vnuk básníka Stanislava Kostky Neumanna (1875–1947), syn herce Stanislava Neumanna (1902–1975). Studoval v Praze na Francouzské obecné škole a na Akademickém gymnáziu. Maturoval až v roce 1946, neboť v březnu 1945 byl pro účast na odboji v ilegální skupině Předvoj zatčen a vězněn na Pankráci a v Terezíně; nemocen skvrnitým tyfem...

Dnes uplyne 115 let od narození spisovatele Františka Kovárny

František Kovárna – výtvarný teoretik a kritik, prozaik a esejista, se narodil 17. 9. 1905 v Krpech u Mělníka. Pocházel z mlynářské rodiny. Bratr Václav Kovárna (nar. 1896) byl akademický malíř. – Kovárna navštěvoval gymnázium v Mladé Boleslavi (1916–22) a Praze (mat. 1924). V letech 1924–27 a 1929–30 studoval estetiku a dějiny literatury, divadla a umění...