Články autora

admin

Dnes uplyne 50 let od úmrtí Jiřího Grossmanna

Jiří Grossmann – kabaretiér, autor písňových textů a humoristických povídek, se narodil 20. 7. 1941 v Praze  v rodině pražského písničkáře a kabaretiéra Slávy Grossmanna (1881–1954). Po maturitě na jedenáctileté střední škole v Praze (1958) studoval Stavební fakultu ČVUT. Ve čtvrtém ročníku odešel jako elév do divadla Alfa v Plzni (1962–1963). Po vojenské službě (1963–1965) pracoval jako reklamní textař v Pražské novinové...

Dnes uplyne 400 let od narození spisovatele a historika Bohuslava Balbína

Bohuslav Balbín, historik, básník, jazykozpytec, teolog a pedagog se narodil 3. 12. 1621 v Hradci Králové jako nejmladší ze sedmi dětí purkrabího Lukáše Balbína. Roku 1631 začal chodit do latinské školy benediktýnů v Broumově. V roce 1636 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova, roku 1638 složil řeholní slib a rok poté odešel na vysokoškolská studia do Prahy, kde se...

Dnes by oslavil 95. narozeniny spisovatel a scénárista Miloš Macourek

Dramaturg, filmový scénárista a spisovatel pro děti Miloš Macourek, pro jehož tvorbu je charakteristická hravost, optimismus, humor a nadsázka, se narodil 2. 12. 1926 v Kroměříži v rodině právníka. Vystudoval reálné gymnázium v dnešním Frýdku – Místku, po jeho uzavření nacisty v roce 1941 krátce navštěvoval hudebně dramatickou konzervatoř v Ostravě. Za války byl totálně nasazen v Zákolanech u Kladna a...

Dnes uplyne 135 let od narození spisovatele Jaroslava Durycha

Prozaik, básník a esejista Jaroslav Durych se narodil 2. 12. 1886 v Hradci Králové. Pocházel z turnovského katolicky orientovaného rodu brusičů drahokamů, jehož členové často byli zvoníky, kostelníky či vůdci procesí; pocházel z něho též obrozenský slavista Václav Fortunát Durych (1735–1802). Předčasně zemřelý otec Václav Durych (1863–1897) byl regionálním žurnalistou, knižně vydal historické drama Jiřík...

Dnes uplyne 115 let od narození spisovatele Jaroslava Žáka

Humorista a satirik Jaroslav Žák se narodil 28. 11. 1906 v Praze v rodině poštovního úředníka. Po absolvování klasického gymnázia v Praze a studiích latiny a francouzštiny na FF UK se stal středoškolským profesorem. Před nástupem vojenské služby krátce učil v Praze a ve Dvoře Králové, pak odešel na Slovensko, do Liptovského sv. Mikuláše. 1936 se vrátil zpět a...

Dnes uplyne 110 let od narození spisovatele Václava Renče

Václav Renč – básník, dramatik, literární a divadelní kritik, překladatel, autor loutkových her a poezie pro děti, se narodil 28. 11. 1911 ve Vodochodech. Syn Ivan (* 1937) a vnuk Filip (* 1965) působí jako filmoví režiséři, dcera Zuzana Nováková-Renčová (* 1943) a vnučky Ester Marie Nováková (* 1978) a Luisa Nováková (* 1971) jsou...

Dnes uplyne 95 let od úmrtí spisovatelky Elišky Krásnohorské

Eliška Krásnohorská, vl. jm. Alžběta Pechová, se narodila 18. 11. 1847 v Praze v početné rodině řemeslníka. Po otcově smrti se rodina přestěhovala do Plzně. Vleklá revmatická choroba již od mládí značně spisovatelce ztěžovala život i práci. Pracovala v ženském hnutí jako tajemnice, později starostka Ženského výrobního spolku a redaktorka Ženských listů. Zasloužila se o založení prvního českého...

Dnes by oslavil 100. narozeniny spisovatel František Listopad

Básník, prozaik, esejista, autor divadelních her a překladatel František Listopad, vlastním jménem Jiří Synek, se narodil 26. 11. 1921 v Praze. Maturoval roku 1939 na gymnáziu v Praze a začal pracovat v nakladatelství V. Linharta. Od roku 1941 se skrýval (jeho otec zahynul v koncentračním táboře) a účastnil se domácího odboje (skupina Za svobodu). Od roku 1945...

Dnes uplyne 15 let od úmrtí zoologa a spisovatele Zdeňka Veselovského

Profesor RNDr. Zdeněk Veselovský, DrSc. byl jedním z nejvýznačnějších českých zoologů. Dlouhou dobu vedl Zoologickou zahradu Praha. Byl zakladatelem české etologie a autorem mnoha odborných článků a populárně naučných knih z oblasti zoologie a etologie. Narodil se 26. 8. 1928 v Jaroměři. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy (1952), kde posléze pokračoval jako pedagog (profesor zoologie obratlovců). V roce 1959 byl...

Dnes uplyne 450 let od úmrtí Jana Blahoslava

Jan Blahoslav, básník, překladatel, historik, jazykovědec a hudební teoretik, se narodil 20. února 1523 v Přerově v měšťanské rodině, od mládí byl spjat s jednotou bratrskou. V tomto duchu získal vzdělání nejen v Přerově a Kroměříži, ale také na školách ve Slezsku a Německu. Zde našel vzor v humanistickém učenci Filipu Melanchthonovi. Krátce pobýval studijně v...