Články autora

admin

Dnes oslaví 70. narozeniny spisovatel Jaromír Pelc

Jaromír Pelc – básník a literární kritik, se narodil 23. 5. 1952 v Praze  v rodině inženýra ekonoma-prognostika a středoškolské učitelky češtiny a dějepisu. Po maturitě na gymnáziu v Praze-Žižkově (1970) se stal elévem a posléze redaktorem v týdeníku Svět práce. V letech 1970–1974 navštěvoval při zaměstnání Fakultu sociálních věd a publicistiky UK, nedokončil ji však. Od roku 1982 dálkově studoval moderní dějiny na Vysoké...

Dnes uplyne 40 let od úmrtí spisovatele Zdeňka L. Dufka

Zdeněk L. Dufek – dramatik, básník a překladatel, se narodil 9. 3. 1922 v Žamberku nad Orlicí.  Občanským jménem Zdeněk Dufek. Manžel scenáristky Márii Dufkové (roz. Rudlovčákové, * 1945, sňatek 1964). Pod uměleckým jménem publikoval od roku 1976. Po maturitě na obchodní akademii (1941) pracoval v Hradci Králové jako úředník zasilatelství Schenker a spol. (do 1945) a Stavebních závodů (1945–52)....

Dnes uplyne 50 let od úmrtí spisovatele Kamila Bednáře

Kamil Bednář, otec scenáristy, dramaturga a herce Jiřího Bednáře a Ivana Bednáře, dramaturga, scenáristy a režiséra, se narodil 4. 7. 1912 v Praze. Po maturitě na reálném gymnáziu v Praze a po první státní zkoušce na Právnické fakultě navštěvoval šest semestrů přednášky na FF UK (literární věda a literární historie). Od roku 1939 byl zaměstnán jako redaktor...

Dnes uplyne 100 let od narození básníka Zbyňka Havlíčka

Zbyněk Havlíček – básník a teoretik surrealismu, se narodil 22. 5. 1922 v Jilemnici. Syn prozaika Jaroslava Havlíčka (1896–1943), bratranec básníka Karla Šebka (1941–1995). Vyrůstal na pražském Spořilově; navštěvoval gymnázium v Praze-Vršovicích a následně v Michli, kde roku 1941 maturoval. Na jaře v roce 1943 utvořil společně s Robertem Kalivodou, Rudolfem Altschulem, Liborem Fárou a Františkem Jůzkem okruh „spořilovských surrealistů“. Za války...

Dnes uplyne 80 let od úmrtí spisovatele Jana Opolského

Jan Opolský – český básník a prozaik, představitel symbolismu, se narodil 15. 7. 1875 v Nové Pace v rodině advokátního koncipienta Josefa Opolského. Otec i matka Kateřina, rozená Menčíková, pocházeli z Nové Paky. V rodném městě chodil do obecné i do měšťanské školy a pak se v dílně novopackého malíře a majitele malířské dílny Václava Kretschmera (1849-1921) vyučil a stal kopistou. Jako...

Cenu Otokara Fischera obdrží Marek Vajchr za knihu Strašidelné Čechy

Cenu Otokara Fischera v kategorii českojazyčných germanobohemistických prací vydaných v letech 2020–2021 obdrží Marek Vajchr za komentovanou edici Otto von Graben zum Stein: Strašidelné Čechy, vydanou loni v Edici Revolver Revue. Slavnostní předání se uskuteční ve čtvrtek 19. května 2022 v 18 hodin v Goethe Institut (Masarykovo nábřeží 32, Praha 1). Večerem provede Jaromír Typlt, vystoupí akordeonistka Jana Bezpalcová.

Dnes uplyne 55 let od úmrtí spisovatele Františka R. Krause

František Robert Kraus – československý spisovatel a novinář, člen protinacistického odboje a přeživší holokaust, se narodil 14. 10. 1903 v Praze. Patřil do tzv. Pražského kruhu spisovatelů. Působil v ČTK, Prager Tagblatt, Prager Presse, Tribuně, v Českém rozhlase zakládal krátkovlnné vysílání a byl prvorepublikovým zahraničním zpravodajem v českém, německém, francouzském a anglickém jazyce. Během holokaustu byl vězněn v terezínském ghettu, přežil koncentrační tábory Auschwitz, Gleiwitz a Blechhammer a podařilo se mu uprchnout z pochodu smrti. Jeho knížka Plyn, plyn…, pak oheň,...

Dnes uplyne 75 let od narození spisovatele Pavla Vernera

Pavel Verner – prozaik, dramatik a publicista, se narodil 19. 5. 1947 v Rýmařově. Dětství prožil v Mikulášovicích, mládí v České Kamenici, kde vystudoval Střední všeobecně vzdělávací školu. Po maturitě (1965) se stal dopisovatelem ČTK, poté (od 1968) pracoval jako redaktor Hlasu severu (Varnsdorf). Od roku 1971 musel novinářské povolání opustit a pracoval jako knihovník v...

Dnes uplyne 35 let od úmrtí spisovatele Oty Duba

Ota Dub se narodil 8. 2. 1909 v Hradci Králové. V rodném městě, kde byl jeho otec obchodníkem, absolvoval gymnázium (mat. 1927). V Praze vystudoval Lékařskou fakultu UK (1933) a poté se stal asistentem nemocnice na Bulovce. Okupaci prožil v Praze jako úředník, dělník a ošetřovatel. Po osvobození nejprve pracoval jako primář interního oddělení liberecké nemocnice,...

Dnes uplyne 85 let od narození spisovatele Zdeňka Šmída

Zdeněk Šmíd – prozaik, scénárista a textař, se narodil 17. 5. 1937 v Kdyni. Rodiče byli drobní zemědělci. Šmíd žil do roku 1955 v rodišti, od roku 1952 studoval na Baarově gymnáziu v Domažlicích, po roce zreorganizovaném v jedenáctiletou střední školu (mat. 1955). Poté odešel do Plzně na dvouletou Vyšší pedagogickou školu pro učitele druhého stupně...