Články autora

admin

Dnes uplyne 90 let od narození spisovatelky Heleny Lisické

Helena Lisická – prozaička, folkloristka, autorka knih pro děti a mládež, se narodila 26. 11. 1930 v Olomouci.  Rozená Zimmermannová. Od roku 1960 užívá jméno Lisická, které získala z prvního manželství. Pochází z rodiny železářského skladníka. Během války chodila do měšťanské školy v Olomouci (čtvrtý ročník navštěvovala 1944–45 v Třebíči). Po válce přešla na dívčí gymnázium v Olomouci, po absolvování kvarty a kvinty...

Dnes uplyne 40 let od úmrtí spisovatele Karla Nového

Karel Nový – prozaik a publicista,  původním jménem Karel Novák, se narodil 8. 12. 1890 v Benešově. Tchán spisovatele Bohuslava Březovského. Jeho otec byl pekařem. Studia na gymnáziu v Benešově (jeho spolužákem zde byl Vladislav Vančura) Nový nedokončil. Od roku 1908 prošel několika krátkodobými zaměstnáními, teprve v roce 1912 se uchytil jako lokálkář v Českém slově. První...

Dnes uplyne 35 let od úmrtí spisovatele Oldřicha Kryštofka

Oldřich Kryštofek – básník a autor literatury pro děti, se narodil 7. 6. 1922 v Praze.  Otec byl inženýrem, matka učitelkou. V letech 1933–1941 Kryštofek studoval na klasickém Jiráskově gymnáziu v Praze, kde na něho měl značný vliv Felix Vodička. Po maturitě (1941) se stal v rámci pracovního nasazení pomocným kresličem v Českomoravských strojírnách v Praze–Libni. Roku 1944 byl zatčen a vězněn...

Dnes uplyne 35 let od úmrtí spisovatele Dušana Hamšíka

Dušan Hamšík – prozaik a publicista, se narodil 25. 9. 1930 v Trenčíně.  Jeho otec byl důstojník a legionář. Obecnou a měšťanskou školu Hamšík vychodil v Uherském Hradišti, kde také začal studovat reálné gymnázium; maturoval v Brně (1949). Už v době gymnazijních studií pracoval jako elév v brněnské redakci Mladé fronty, v roce 1949 přešel do pražské redakce téhož deníku. Po vojenské prezenční službě...

Dnes uplyne 25 let od úmrtí spisovatele Františka Neužila

František Neužil se narodil 9. 5. 1907 v rodině textilního dělníka. Obecnou školu vychodil v Pozořicích, čtyřletý učitelský ústav absolvoval v Brně (mat. 1926). Od podzimu 1926 byl učitelem na obecných a měšťanských školách, nejprve v Šumvaldě u Uničova, od roku 1927 v Novém Jičíně (kde navázal přátelství s Josefem Koudelákem a spolupracoval s bibliofilskou...

Dnes uplyne 150 let od úmrtí spisovatele Karla Jaromíra Erbena

Karel Jaromír Erben se narodil 7. 11. 1811 v Miletíně. Pocházel z podkrkonošské, řemeslnické a písmácké rodiny. Studoval na gymnáziu v Hradci Králové, od roku 1831 filosofii a od roku 1833 práva. Za studií se účastnil literárních a společenských podniků mladé pokrokové inteligence; již tehdy se též seznámil s Fr. Palackým. Roku 1837 nastoupil úřednické místo u soudu, zpočátku...

Dnes oslaví 65. narozeniny dramatik a teatrolog Jan Vedral

Jan Vedral – divadelní a rozhlasový dramatik a teatrolog, se narodil 20. 11. 1955 v Praze. Syn divadelního režiséra Rudolfa Vedrala (* 1929) a tanečnice Evy Zetové (* 1932). Manželka Eva Vedralová (* 1955) je ředitelkou koncertní a výstavní síně Atrium v Praze na Žižkově, syn Jakub (* 1977) vystudoval na DAMU divadelní produkci a věnuje se nezávislé scéně, syn Jan (*...

Dnes uplyne 15 let od úmrtí spisovatele Miroslava Červenky

Miroslav Červenka – literární teoretik a básník, se narodil 5. 11. 1932 v Praze. Dětství prožil ve Vlašimi, od třinácti let žil v Praze, kde v roce 1951 maturoval na gymnáziu. V letech 1951–1956 studoval na FF UK v Praze češtinu a literární vědu. Od roku 1956 působil v Ústavu pro českou literaturu ČSAV, nejdříve jako...

Dnes uplyne 40 let od úmrtí spisovatele Pavla Boška

Pavel Bošek – prozaik a dramatik, se narodil 31. 1. 1932 v Praze.  Otec byl sekčním šéfem na ministerstvu stavebnictví. Bošek absolvoval gymnázium v Praze (s přerušením za války, mat. 1950). V letech 1950–54 studoval na Právnické fakultě UK (JUDr. 1975), poté pracoval na ministerstvu kultury. V letech 1956–63 působil jako dramaturg Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého, kde také od...

Dnes uplyne 115 let od narození spisovatele Mirka Elpla

Mirek Elpl – vlastním jménem Eduard Elpl, se narodil 16. 11. 1905 v Líšni. Syn Eduarda Elpla (1871–1959), učitele, autora knih pohádek a pověstí. Strýc MUDr. František Elpl se zabýval národopisem. Po studiu na české reálce v Brně (1917–1923) absolvoval Elpl Vysokou školu báňskou v Příbrami (Ing. 1931). V době krize přijal místo úředníka v brněnské záložně (1932–1938) a současně čtyři semestry...