Články autora

admin

Dnes uplyne 130 let od narození spisovatele Vladislava Vančury

Prozaik, dramatik, publicista filmový scénárista a režisér, jeden z představitelů meziválečné umělecké avantgardy a levicové inteligence, nekompromisní odpůrce fašismu Vladislav Vančura se narodil 23. 6. 1891 v Háji u Opavy, kde jeho otec působil jako hospodářský správce cukrovaru. Měl čtyři sestry, jeho příbuzným byl básník Jiří Mahen. V jeho rodině se udržovalo kulturní vědomí starého protestantského rodu....

Dnes uplyne 65 let od úmrtí spisovatele Václava Řezáče

Václav Řezáč, významný český spisovatel, novinář a dramaturg, původním jménem Václav Voňavka, se narodil 5. května 1901 v Praze do rodiny kočího. Otec, který dříve pracoval i jako dělník v dílně na ručně malovaný porcelán, mu v jeho dvou letech zemřel. Jméno „Řezáč“ bylo zprvu pouze pseudonymem, později se stalo i jeho občanským jménem. Odvozeno...

Dnes uplyne 100 let od narození spisovatele Arna Krause

Arno Kraus – básník, prozaik, dramatik a autor literatury pro děti, se narodil 22. 6. 1921 v Praze jako syn spisovatele a překladatele (zejména z maďarštiny) Arna Krause (1895–1974). Dětství prožil na Žižkově. V roce 1939 maturoval na reálném gymnáziu v Libni. Začal studovat Vysokou školu zemědělského inženýrství, po uzavření vysokých škol pracoval jako lesní dělník, později jako zemědělský účetní....

Dnes uplyne 400 let od úmrtí Václava Budovce z Budova

Václav Budovec z Budova – český politik, diplomat a spisovatel, se narodil 28. 8. 1551 v Červených Janovicích. Byla to významná postava politického a církevního života českého stavovského státu ve II. polovině 16. století a počátku 17. století, příslušník rodu Budovců z Budova. Pocházel ze starého českého vladyckého rodu. Jako nadaný mladý šlechtic z rytířské bratrské...

Dnes oslaví 60. narozeniny spisovatelka Zdeňka Ortová

Zdeňka Ortová se narodila 21. 6. 1961 ve Slaném. Vystudovala ekonomickou školu ve Slaném a poté nastoupila jako statistička do místního výrobního podniku. V roce 1994 nastoupila na místo knihovnice v dětském oddělení velvarské knihovny. Publikovat začala v roce 1988. Svými fejetony přispívala do časopisu Vlasta a literárních příloh deníků, aforismy vycházely v humoristickém Dikobrazu....

Dnes uplyne 80 let od narození básníka Petra Kabeše

Básník Petr Kabeš se narodil 21. 6. 1941 v Pardubicích.  Vyrostl v rodině bankovního úředníka. V rodném městě navštěvoval jedenáctiletou střední školu (maturoval v roce 1958); v Praze studoval na Vysoké škole ekonomické politickou ekonomii a dějiny ekonomických teorií (1958–1963, Ing.). Po základní vojenské službě (1963–1964, převážně v Plzni) nastoupil v oboru plánování vědecké činnosti v pražském Ústavu pro technické a ekonomické informace (ÚVTEIN). Od...

Dnes uplyne 100 let od narození spisovatele Ivo Fleischmanna

Ivo Fleischmann – básník, prozaik, překladatel a literární historik, se narodil 21. 6. 1921 v Praze v rodině advokáta. V roce 1946 se oženil se Stašou Jílovskou – dcerou překladatelky Staši Jílovské (1898–1955) a Rudolfa Jílovského (1890–1954), zprvu kabaretiéra, později nakladatelského pracovníka, v letech 1939–1944 ředitele nakladatelství Borový, 1945–1947 ředitele tiskových podniků Československé strany lidové, po...

Dnes uplyne 140 let od narození spisovatele a kreslíře Františka Gellnera

Český bohémský básník, mluvčí generace anarchistických buřičů spolu s Fráňou Šrámkem, Viktorem Dykem, Karlem Tomanem, a dalšími, autor provokativních veršů, prozaik a výtvarník František Gellner, se narodil 19. 6. 1881 v Mladé Boleslavi v rodině nezámožného židovského obchodníka. Maturoval na mladoboleslavském gymnáziu v roce 1899, již při studiu byly ve studentských časopisech otiskovány jeho verše, překlady, karikatury i jiné...

Dnes by oslavil 95. narozeniny lékař a spisovatel Josef Nesvadba

Josef Nesvadba se narodil 19. 6. 1926 v Praze. Vyrůstal v rodině profesora na obchodní akademii a učitelky. Navštěvoval anglické gymnázium v Praze, které bylo v roce 1942 zrušeno a žáci převedeni na české reálné gymnázium. Po maturitě studoval na lékařské fakultě UK obor psychiatrie a souběžně několik semestrů také estetiku na FFUK. Po ukončení studií pracoval nejprve v okresní...

Dnes uplyne 30 let od úmrtí spisovatele Zdeňka Pluhaře

Zdeněk Pluhař se narodil 16. 5. 1913 v Brně. Otec byl právníkem a politickým pracovníkem, v Brně vykonával mj. funkce zemského hejtmana a po roce 1945 předsedy Zemského výboru. Pluhařovou druhou ženou byla překladatelka francouzské literatury Marie Janů (podepisující se též M. Janů-Veselá a M. Veselá, * 1921). – V rodišti Pluhař navštěvoval obecnou školu, od...