Články autora

admin

Dnes uplyne 60 let od úmrtí básníka Karla Kapouna

Karel Kapoun se narodil 31. 10. 1902 v Dubňanech (u Hodonína). Jeho otec byl soustružníkem dřeva. První Kapounova manželkou byla spisovatelka Růžena Lukášová. Obecnou školu vychodil v Lužicích, reálku v Hodoníně (mat. 1921) a abiturientský kurz pro vzdělání učitelů v Brně. Od roku 1921 učil na Hodonínsku v Mikulčicích, Lužicích a v letech 1929–1945 na měšťanské škole...

Před 90 lety se narodil spisovatel Josef Kebza

Josef Kebza – prozaik a básník, se narodil 10. 6. 1933 v Lučenci. Vyrůstal na Slovensku, kde jeho otec působil jako voják z povolání. Matka byla původem Maďarka. V roce 1939 se rodina přestěhovala do Čáslavi, kde se otec stal obecním úředníkem, po válce do České Lípy. Kebza se tu vyučil příručím v textilním obchodě (1950) a...

Dnes oslaví 55. narozeniny spisovatel Petr Stančík

Petr Stančík –  český spisovatel; básník, prozaik, esejista, dramatik a textař, se narodil 9. 6. 1968 v Rychnově nad Kněžnou. Oba autorovi rodiče jsou učitelé. Petr Stančík maturoval v roce 1985 na gymnáziu v Hradci Králové. Do roku 1989 vystřídal řadu manuálních zaměstnání. V letech 1989–1991 studoval režii na DAMU v Praze, ze školy však odešel....

Dnes uplyne 130 let od narození spisovatelky Marie Pujmanové

Marie Pujmanová, rozená Hennerová, česká spisovatelka, básnířka, literární a divadelní kritička, představitelka psychologické a sociální prózy, se narodila 8. 6. 1893 v Praze v rodině univerzitního profesora církevního práva Kamila Hennera. Ze zdravotních důvodů se vzdělávala soukromě. Od roku 1912 žila v Českých Budějovicích. Od roku 1917 působila jako publicistka a literární a divadelní kritička, zprvu v časopisech Lípa...

Dnes uplyne 95 let od narození spisovatele Pavla Hanuše

Pavel Hanuš – dramatik, scénárista, prozaik a publicista, se narodil 8. 6. 1928 v Praze v dělnické rodině. Jeho první manželkou byla herečka Luba Skořepová (*1923). Po ukončení měšťanské školy (1943) pracoval ve slévárně v ČKD a jako zřízenec v Živnostenské bance. Od počátku roku 1945 do konce války byl v táboře nucených prací ve Slezsku;...

Dnes uplyne 10 let od úmrtí spisovatelky Marie Kubátové

Marie Kubátová (dívčím jménem Kutinová) – prozaička, dramatička, autorka knih pro děti a mládež, se narodila 8. 8. 1922 v Praze. Otec, ing. Jan Kutina, vedl do roku 1948 nakladatelství (edice tělovýchovných materiálů), matka PhMr. Amálie Kutinová (1895–1965) byla folkloristka a autorka knih pro děti (mj. cyklus Gabra a Málinka). Kubátová studovala na klasickém gymnáziu a...

Dnes uplyne 125 let od narození spisovatele Josefa Chaloupky

Josef Chaloupka – básník a dramatik, příslušník Literární skupiny, stojící na rozhraní mezi impresionismem a expresionismem, se narodil 4. 6. 1898 v Brně. Vystudoval učitelský ústav v rodném městě a po návratu z první světové války začal učit v Měníně u Židlochovic, od r. 1920 až do smrti působil na rodinné škole Vesny v Brně. Oženil...

Dnes by oslavil 90. narozeniny spisovatel Jiří Křenek

Jiří Křenek – bratr prozaika a publicisty Petra Křenka (* 1943), se narodil 2. 6. 1933 ve Velkých Karlovicích. Vyrostl v rodině valašského bezzemka, strojníka a opraváře na pile, ve svém rodišti navštěvoval obecnou a měšťanskou školu (1939–48). Poté nastoupil do učení v Elektrotechnických závodech v Mohelnici na Moravě (1948–50) a rok navštěvoval místní střední...

Dnes uplyne 125 let od narození spisovatele Jana Hostáně

Jan Hostáň se narodil 2. 6. 1898 v rodině levicově orientovaného učitele. Byl tchánem romanisty Jana Otokara Fischera (1923–1992). Od roku 1909 studoval na reálném gymnáziu ve Dvoře Králové. Roku 1916 byl odveden do armády, sloužil ve Vysokém Mýtě, Hradci Králové a v posádkách v Rakousku, Maďarsku a na východní frontě. Po válce se zapsal...

Dnes uplyne 25 let od úmrtí spisovatele Vladimíra Klevise

Vladimír Klevis – prozaik, publicista a autor knih pro mládež, se narodil 5. 2. 1933 v Hradci Králové. Pocházel z rodiny lesního inženýra, původem ukrajinského emigranta Maxima Gušmirenka (carského důstojníka, 1945–56 internovaného v SSSR). Dětství prožil v Dobrušce, válečná léta v Berlíně, kam byl otec nasazen na práci, poválečná pak v Josefově. Od roku 1947 studoval...