Články autora

admin

Dnes uplyne 45 let od úmrtí spisovatele Vladimíra Müllera

Vladimír Müller – prozaik, překladatel, dramatik a divadelní kritik, se narodil 8. 8. 1904 v Praze. Pocházel z rodiny obchodníka, jeho vzdáleným příbuzným (prastrýcem) byl spisovatel Josef Svátek (1835–1897). – Po maturitě na reálném gymnáziu v Praze (1915–1924) studoval na FF UK dějiny moderních literatur se zřetelem k divadlu (1925–1929, u F. X. Šaldy a Václava...

Pointa slaví čtyři roky na trhu

Už čtvrtý rok na českém trhu oslavila úspěšná online nakladatelská služba Pointa, která kloubí výhody tradičního nakladatele a samonákladu. Pointa se v uplynulém roce stala prostřednictvím fúze jednou ze značek skupiny Albatros Media. A i přes komplikace v podobě zdražování tisku či nelehké ekonomické situace se jí podařilo za uběhlý fiskál spustit dosud nejvyšší množství...

Dnes uplyne 170 let od narození spisovatele Bohumila Havlasy

Bohumil Havlasa byl český novinář, spisovatel a dobrodruh, účastník a oběť rusko-turecké války. Narodil se 1. 10. 1852 v Bavorově. Vystudoval gymnázium v Českých Budějovicích a Jindřichově Hradci a absolvoval pražskou obchodní akademii. Živnostenské podnikání ho ale nelákalo a místo toho se stal kočovným hercem. Brzy se ovšem ukázalo, že k herectví nemá talent a v...

Dnes uplyne 20 let od úmrtí spisovatele a scénáristy Miloše Macourka

Dramaturg, filmový scénárista a spisovatel pro děti Miloš Macourek, pro jehož tvorbu je charakteristická hravost, optimismus, humor a nadsázka, se narodil 2. 12. 1926 v Kroměříži v rodině právníka. Vystudoval reálné gymnázium v dnešním Frýdku – Místku, po jeho uzavření nacisty v roce 1941 krátce navštěvoval hudebně dramatickou konzervatoř v Ostravě. Za války byl totálně nasazen v Zákolanech u Kladna a...

Dnes uplyne 115 let od narození spisovatele Rajmunda Habřiny

Rajmund Habřina – básník a esejista, se narodil 28. 9. 1907 v Příbrami (u Brna). Vlastním jménem Rajmund Chatrný, v roce 1939 úředně změněno na Habřina. Otec byl horník. Habřina studoval klasické gymnázium v Brně (1919–1928), po maturitě češtinu, němčinu a filozofii na tamní Filozofické fakultě (žák Arna Nováka). Absolvoval v roce 1932, PhDr. získal 1933 prací Březina a Nietzsche. Od...

Dnes uplyne 20 let od úmrtí spisovatele Ivana Jelínka

Ivan Jelínek – básník, esejista, novinář a překladatel, se narodil 6. 6. 1909 v Kyjově.  Jeho otec Karel L. Jelínek (1871–1934), povoláním soudce, byl též literárně činný (1898 vydal knihu povídek Od Bzenca, v časopisech Lumír a Niva otiskoval básně pod jménem Michal Rojar, Zdeněk Světlík a Zorislav Vichor). V Brně Jelínek vystudoval gymnázium (maturita 1928) a získal doktorát na Právnické fakultě...

Dnes uplyne 15 let od úmrtí spisovatele Václava Kubína

Václav Kubín – básník, literární vědec a editor, se narodil 1. 3. 1920 v Praze. Jako nemanželský syn vyrůstal bez otce, jeho matka byla švadlenou. Byl manželem literární teoretičky Marie Kubínové. V rodišti Kubín vychodil obecnou a čtyřletou měšťanskou školu, pak se vyučil obchodním příručím. V letech 1936–1947 prošel několika zaměstnáními (živil se jako příručí, závozník, dělník aj.); roku 1943...

Dnes uplyne 30 let od úmrtí spisovatele Bohumila Nováka

Bohumil Novák – básník, literární kritik a historik, se narodil 7. 1. 1908 v obci Hořátev u Nymburka.  Po maturitě na reálce v Nymburce (maturita 1926) a po doplňovací zkoušce z latiny na reálném gymnáziu v Brandýse nad Labem (1928) studoval na FF UK srovnávací literaturu (1928–1933). V roce 1931 složil státní zkoušku z knihovnictví a pedagogiky (PhDr. 1945 disertační prací Jan z Wojkowicz, člověk...

Dnes uplyne 170 let od narození spisovatele Františka J. Andrlíka

František Josef Andrlík byl český učitel, spisovatel knih pro mládež a překladatel. Narodil se 21. 9. 1852 v Poličce Dolním Předměstí. Jeho otec Vincenc Andrlík byl krejčí a vlastník obchodu se střižným zbožím. Poté co absolvoval obecnou školu a v roce 1863 německou reálku, na přání rodičů vystudoval roku 1871 učitelský ústav v Hradci Králové. Svou...

Dnes uplyne 85 let od narození spisovatele Karla Miloty

Karel Milota – prozaik a překladatel, manžel prozaičky a literární teoretičky Daniely Hodrové, se narodil 16. 9. 1937 v Praze. Otec byl úředníkem, po brzké smrti obou rodičů Milota vyrůstal v rodině strýce. Po maturitě na SVVŠ v Praze-Nuslích (1956) nebyl z politických důvodů přijat k vysokoškolskému studiu a nastoupil dvouletou základní vojenskou službu (1957–59)....