Články autora

admin

Dnes uplyne 395 let od úmrtí Mikuláše Dačického z Heslova

Mikuláš Dačický z Heslova se narodil 23. 12. 1555 v Kutné Hoře. Roku 1559 se rodina přestěhovala na Lorec. O Mikulášově mládí víme velmi málo, prameny mlčí až do jeho čtrnácti let. Na Lorci zažil smrt své matky a poslední roky otcova života. Možná už tehdy nahlédl do rodinných kronik, o kterých bude řeč později, a zcela...

Dnes by oslavil 80. narozeniny básník a literární kritik Antonín Brousek

Antonín Brousek se narodil 25. 9. 1941 v Praze v rodině úředníka ČSD, dětství a mládí prožil v Praze na Zlíchově. V rodišti vychodil jedenáctiletou střední školu (maturita 1958), studia češtiny a ruštiny na FF UK (1958–1961) z osobních důvodů nedokončil. Poté pracoval jako redaktor závodního časopisu Náš beton (n. p. Armabeton), v letech 1962–1963 byl redaktorem poezie v nakladatelství Svět sovětů, v letech...

Dnes uplyne 45 let od úmrtí spisovatele Pavla Naumana

Pavel Nauman – prozaik, historik a kunsthistorik, se narodil 2. 5. 1907 v Praze.  Vlastním jménem Miloš Nauman, syn úředníka, spisovatele a přírodovědce Jaroslava Naumana (1881–1962, po 1945 užíval pseudonymu Jaroslav Horný). – Nauman maturoval na gymnáziu v Praze (1925), v letech 1925–28 studoval přírodopis a zeměpis na Přírodovědecké fakultě UK a 1928–32 české dějiny a dějiny umění na FF UK (u Josefa...

Dnes oslaví 75. narozeniny dramatik, prozaik a herec Arnošt Goldflam

Arnošt Goldflam se narodil 22. 9. 1946 v Brně.  Otec se narodil ve Vídni, matka v Sokalu u Lvova. Židovský původ ovlivnil formování Goldflamova životního postoje i zájmový okruh tvorby. Po maturitě (1963) krátce studoval medicínu a v letech 1971–1976 režii na brněnské JAMU (diplomovou práci ovšem obhájil a studium uzavřel až v roce 1978). Mezitím prošel řadou zaměstnání (pomocný dělník ve slévárně...

Dnes uplyne 5 let od úmrtí spisovatele Jiřího Havla

Jiří Havel je známý a oblíbený autor literatury pro děti. Publikoval množství knížek, leporel a obrázkových čtení. Básník a prozaik Jiří Havel se narodil 27. 7. 1924 v Pěnčíně u Jablonce nad Nisou. Krajinu Českého ráje musela jeho rodina roku 1939 opustit a Havel byl později totálně nasazen. Po válce vystřídal řadu různých zaměstnání, od...

Dnes uplyne 120 let od narození spisovatele Františka Gela

František Gel byl významný publicista, který se jako reportér uplatňoval od 20. let v novinách a od poloviny 40. let v rozhlase; autor populárně naučných knih o průkopnicích lidského poznání, tvůrce četných rozhlasových pásem, překladatel. František Gel (původním jménem Feigel) se narodil 18. 9. 1901 v Městě Albrechticích u Krnova jako syn soudce. Měl pokračovat...

Dnes uplyne 150 let od úmrtí spisovatele J. K. E. Vocela

Jan Křtitel Erazim Vocel byl český romantický básník, dramatik, zakladatel české archeologie jako vědního odvětví, kulturní historik a národní buditel, během revolučního roku 1848 poslanec Říšského sněmu. Narodil se 23. 8. 1802 v Kutné Hoře. Byl synem pekaře. Původně se jmenoval Wotzel, ale jméno si jako student nechal změnit. Po absolvování obecné školy v Kutné Hoře...

Dnes uplyne 75 let od úmrtí spisovatele Františka Heřmánka

František Heřmánek – novinář, básník a prozaik, který obohatil českou literaturu hlavně svými prozaickými díly ze 40. let, inspirovanými přítomností i minulostí rodného Třeboňska. Narodil se 2. 8. 1901 v Třeboni, kde také vystudoval v letech 1912-21 gymnázium. Díky své bohémské povaze, která mu nedovolila najít si trvalé zaměstnání, žil po celý život v hmotném...

Dnes oslaví 65. narozeniny spisovatel Aleš Presler

Aleš Presler – prozaik a publicista, se narodil 14. 9. 1956 v Praze.  Otec byl dělník. Po vyučení v odborném učilišti tiskárny Svoboda (1972–76) Presler pracoval (kromě několika měsíců v tiskárně Technické ústředny spojů) jako sazeč a od roku 1980 jako korektor-revizor v novinářských závodech Mír. V letech 1977–78 byl – místo vojenské služby – zaměstnán u Inženýrských a průmyslových staveb jako pomocný...

Dnes oslaví 90. narozeniny spisovatel, dramatik a publicista Ivan Klíma

Ivan Klíma se narodil 14. 9. 1931 v Praze. Syn vědeckého pracovníka v oboru silnoproudé elektroniky. Manželka Helena Klímová (* 1937) je publicistka, redaktorka a psychoterapeutka, dcera Hana Pavlátová, rozená Klímová (* 1963) je výtvarnice a ilustrátorka. Bratr Jan Klíma (* 1938) je teoretický fyzik, překladatel a prozaik. – Ivan Klíma prožil jako dítě tři a půl roku v koncentračním táboře Terezín...