Články autora

admin

Dnes uplyne 90 let od narození spisovatele Vladimíra Klevise

Vladimír Klevis – prozaik, publicista a autor knih pro mládež, se narodil 5. 2. 1933 v Hradci Králové. Pocházel z rodiny lesního inženýra, původem ukrajinského emigranta Maxima Gušmirenka (carského důstojníka, 1945–56 internovaného v SSSR). Dětství prožil v Dobrušce, válečná léta v Berlíně, kam byl otec nasazen na práci, poválečná pak v Josefově. Od roku 1947 studoval...

Dnes uplyne 55 let od úmrtí spisovatele Josefa Augusty

Josef Augusta – prozaik a paleontolog, se narodil 17. 3. 1903 v Boskovicích. Roku 1921 absolvoval gymnázium v Boskovicích, poté studoval na Masarykově univerzitě v Brně paleontologii, geologii a zeměpis (doktorát 1926). V letech 1924–1931 pracoval jako asistent v Geologickém ústavu MU v Brně, dva roky (1932–1933) učil na měšťanské škole v Olešnici na Moravě, v...

Dnes uplyne 215 let od narození dramatika Josefa Kajetána Tyla

Josef Kajetán Tyl se narodil 4. 2. 1808 v Kutné Hoře. Byl prvorozeným synem vysloužilého vojenského hudebníka, který se usadil jako krejčí v Kutné Hoře. Studoval na akademickém gymnasiu v Praze a v Hradci Králové. Z Hradce se vrátil do Prahy na filosofii, ale již v březnu 1929 odešel k Hilmerově německé kočovné společnosti, cestoval s ní po jižních a jihozápadních Čechách a...

Dnes oslaví 80. narozeniny spisovatel Petr Chudožilov

Petr Chudožilov – prozaik a publicista, se narodil 2. 2. 1943 v Prostějově. Pochází z rodiny ruského emigranta s bohatou exulantskou tradicí. V roce 1957 se rodina přestěhovala z Moravy do Prahy, kde Chudožilov maturoval (1960) na jedenáctileté střední škole. Zaměstnán byl nejprve jako agenturní zpravodaj ČTK, od roku 1964 v dělnických profesích (postupně dřevorubec, závozník, pomocný dělník, mlékař). V letech 1966–70...

Dnes uplyne 40 let od úmrtí spisovatelky Milady Součkové

Milada Součková – prozaička, básnířka a literární historička, se narodila 24. 1. 1899 v Praze. Pocházela z rodiny stavebního podnikatele. Po absolvování dívčího reálného gymnázia Minerva (mat. 1918) studovala na pražské Přírodovědecké fakultě (do 1922, 1923 RNDr. prací O duševním životě rostlin), v letech 1922–23 absolvovala stáž v Ženevě. Literární tvorbě se začala věnovat pod vlivem svého...

Dnes oslaví 50. narozeniny spisovatelka Markéta Pilátová

Markéta Pilátová se narodila 1. 2. 1973 v Kroměříži. Studovala latinu a historii na FF UP, po získání bakalářského titulu (1994) nastoupila na magisterské studium romanistiky a historie, které úspěšně absolvovala roku 1998. Následujících šest let na mateřské fakultě pracovala jako odborná asistentka. Vyučovala např. literární překlad a sama se v té době věnovala překládání. Z období studií a...

Dnes uplyne 100 let od narození spisovatele Alexeje Pludka

Alexej Pludek – prozaik a autor knih pro děti, se narodil 29. 1. 1923 v Prostějově.  Pocházel z početné rodiny dělníka. Studoval na reálném gymnáziu v Jihlavě a na reálce v Prostějově (mat. 1940). Za války pracoval na městském úřadě v Prostějově, v roce 1943 byl totálně nasazen jako dělník v prostějovském závodu firmy Wichterle a Kovářík. Po osvobození nejprve pracoval jako knihovník ve...

Dnes uplyne 25 let od úmrtí spisovatelky Heleny Hodačové

Helena Hodačová – dcera malíře Oldřicha Homoláče (1872–1957), rozená Božena Homoláčová, provdaná Svobodová, se narodila 16. 9. 1916 v Jičíně. Již od počátku publikovala pod pseudonymem Elena (od 30. let i Helena) Hodačová; po roce 1945 jméno Helena také přijala jako občanské. Studovala na dívčím reálném gymnáziu Elišky Krásnohorské a poté na reálném gymnáziu Ch. G. Masarykové v Praze...

Dnes oslaví 65. narozeniny básník Lubor Kasal

Lubor Kasal se narodil 24. 1. 1958 v Praze v rodině stavebního inženýra. Po maturitě (1977) na gymnáziu studoval dva semestry na Stavební fakultě ČVUT a rok působil jako učitel na ZŠ v Praze. Od roku 1979 pak studoval češtinu a občanskou nauku na Pedagogické fakultě UK; absolvoval 1984 diplomovou prací Tvorba Václava Hraběte v...

Dnes uplyne 20 let od úmrtí spisovatelky Naděždy Sochové

Naděžda Sochová – rozená Koutná, občanským jménem Naděžda Jakšová (jejím manželem byl novinář A. G. Jakš, 1912–1959, sňatek 1949), se narodila 14. 9. 1923 v Litovli. Pseudonym si zvolila podle rodného jména matky. Narodila se v rodině lékaře, majitele sanatoria. Navštěvovala měšťanskou školu Komenium v Olomouci a od roku 1938 souběžně studovala Anglický ústav v Praze, Rotterovu školu užitkové grafiky...