Články autora

admin

Dnes uplyne 70 let od úmrtí básníka a prozaika Jiřího Karáska ze Lvovic

Jiří Karásek ze Lvovic (vl. jm. Jiří Antonín Karásek) se narodil 24. 1. 1871 v Praze. Pocházel se staré měšťanské rodiny, vystudoval gymnázium v Praze a po maturitě začal studovat bohosloví, které po dvou letech opustil. Stal se poštovním úředníkem, později ředitelem knihovny ministerstva pošt a správcem Poštovního muzea. Shromáždil velkou sbírku obrazů, grafiky i cenných archívních...

Dnes uplyne 35 let od úmrtí spisovatele Josefa Strnadela

Prozaik, básník, publicista, autor pro děti a mládež, překladatel a editor Josef Strnadel se narodil 23. 2. 1912 v Trojanovicích jako syn pasekáře a dřevorubce, přitom však v rodině s živým vztahem k folkloru a s bohatými písmáckými tradicemi. Reálné gymnázium navštěvoval v Místku a v Brně. Na Filozofické fakultě UK studoval češtinu a francouzštinu...

Dnes uplyne 120 let od narození spisovatelky Kamily Sojkové

Kamila Sojková – prozaička, autorka knih pro děti, se narodila 4. 3. 1901 v Předslavi u Klatov.  Dívčím jménem Lukešová. Narodila se v rodině malého obchodníka. Měšťanskou školu navštěvovala v Klatovech, učitelský ústav v Plzni (maturita 1920). Poté vyučovala na obecných (často vícetřídních) školách v Janovicích nad Úhlavou, Kolinci u Sušice (do 1921), v Dolanech u Klatov, Hlohovci na Břeclavsku (1922–28). Po vykonání...

Dnes uplyne 100 let od narození spisovatele Jana Šmída

Jan Šmíd – prozaik, autor historických románů, humoristických a detektivních próz, se narodil 4. 3. 1921 v Praze. Vystudoval obchodní akademii (mat. 1939) a stal se účetním ve Velkokupeckém podniku bratří Vodičkových. V roce 1942 byl totálně nasazen v továrně Eta Praha, v letech 1945–46 absolvoval vojenskou službu. V letech 1946–49 pracoval jako grafik u architekta Bohumila Kuthana...

Dnes uplyne 60 let od úmrtí spisovatele Eduarda Fikera

Eduard Fiker – autor detektivních, dobrodružných a humoristických románů, filmový scenárista, se narodil 21. 11. 1902 v Praze. Otec (rovněž Eduard) absolvoval učitelský ústav v Kutné Hoře, po pěti letech práce podučitele ztratil, údajně v důsledku každodenní varhanické služby v kostele, část sluchu, odešel ze školství a pracoval jako kreslič, pomocný projektant a stavební úředník nejprve...

Dnes uplyne 95 let od úmrtí spisovatelky Vlasty Pittnerové

Vlasta Pittnerová – spisovatelka, autorka naivně realistických, často mravoučných próz ze života obyvatel Českomoravské vysočiny a zejména Žďárských hor, se narodila 1. 1. 1858 v Polné v rodině knihkupce a starosty města Antonína Pittnera. Prostředí, ve kterém vyrůstala, přálo kulturním a vlasteneckým zájmům. Její otec byl přítelem Karla Havlíčka Borovského a Boženy Němcové. Matka Anna byla...

Dnes uplyne 50 let od úmrtí básníka Františka Hrubína

František Hrubín – básník, dramatik a prozaik, průkopník moderní české poezie pro děti, překladatel poezie a příležitostně i esejista, se narodil 17. 9. 1910 v Praze. Na počátku první světové války se rodina přestěhovala do vesnice Lešan blízko soutoku Vltavy a Sázavy, odkud pocházela Hrubínova matka. Ze zážitků z dětství, prožitého uprostřed venkovské přírody a rodinného kruhu,...

Dnes uplyne 20 let od úmrtí spisovatele Josefa Honse

Josef Hons – český vysokoškolský pedagog, spisovatel, básník a publicista, se narodil 16. října 1907 v Kutné Hoře jako syn pekaře. Maturoval na reálném gymnasiu roku 1925 a odešel do Prahy, kde na Českém vysokém učení roku 1931 absolvoval obor stavba a údržba drah. Roku 1935 nastoupil k ČSD, složil zkoušky na výpravčího. ale pak se na odboru pro udržování dráhy...

Dnes uplyne 90 let od narození spisovatelky Jarmily Mourkové

Jarmila Mourková – prozaička a literární historička, se narodila 26. 2. 1931 v Praze. Otec byl řeznickým dělníkem, manžel Jaromír Loužil je historikem filozofie a kultury. V dětství Mourková onemocněla nervovou chorobou s trvalými následky. Po maturitě na reálném gymnáziu (1951) studovala češtinu a literární vědu na FF UK. Absolvovala v roce 1956 diplomovou prací Myšlenkový vývoj...

Dnes uplyne 120 let od narození spisovatele Jana Aldy

Jan Alda – básník, autor knih pro děti, se narodil 26. 2. 1901 v Praze. Vlastním jménem Alexandr Hořejší. Literární pseudonym Jan Alda (užíval ho trvale od roku 1922) vznikl spojením biřmovacího jména a zkomoleniny jména Alexandr, kterou ho rodiče oslovovali v dětství. Bratr básníka Jindřicha Hořejšího (1886–1941) a překladatele a kulturního pracovníka Josefa Hořejšího (1887–1969). Otec byl dělníkem, v čase...