Články autora

admin

Dnes uplyne 15 let od úmrtí spisovatele Adolfa Branalda

Adolf Branald – prozaik, ve 30. letech též dramatik; romanopisec, autor knih reportážních a vzpomínkových i několika děl pro mládež, se narodil 4. 10. 1910 v Praze v rodině divadelního režiséra a herce Richarda Branalda a herečky Marie Branaldové. O svém kočovném dětství a romantice tehdejších scén vypráví po letech ve vzpomínkové knize Skříňka s líčidly, která je...

Dnes uplyne 55 let od úmrtí básníka Františka Branislava

František Branislav – původním jménem František Blech – se narodil 16. 6. 1900 v Berouně. Dětství prožil ve Strašicích u Rokycan, roku 1913 se s rodiči přestěhoval do Počapel u Králova Dvora. Gymnázium začal studovat v Praze, těsně před válkou přestoupil do Berouna, kde maturoval roku 1921. Do roku 1926 studoval na FF UK češtinu a němčinu. V letech...

Dnes by oslavila 60. narozeniny básnířka Markéta Procházková

Markéta Procházková – básnířka, hudební skladatelka a pedagožka, se narodila 25. 9. 1963 v Praze.  Vyrůstala v rodině knihovnice-dokumentátorky a projektanta jaderných elektráren. Po absolvování pěti ročníků ZDŠ (v průběhu čtyř let) začala Markéta Procházková v roce 1974 studovat klavír u Vladimíra Topinky na Hudební a taneční škole při Konzervatoři v Praze. Sólový klavír a skladbu studovala od roku 1978 na Konzervatoři u Ilji Hurníka,...

Dnes uplyne 155 let od narození básníka a dramatika Jaroslava Kvapila

Jaroslav Kvapil – básník, dramatik a režisér, se narodil 25. 9. 1868 v Chudenicích u Klatov. Studoval gymnázium v Klatovech a v Plzni, na pražské univerzitě zprvu medicínu, pak filologii, po studiích se věnoval žurnalistice, literatuře a divadlu. Od roku 1900 působil jako režisér, dramaturg, později jako šéf činohry Národního divadla v Praze. Roku 1909 mu bylo nabídnuto místo...

Dnes uplyne 100 let od narození spisovatele Ladislava Fukse

Ladislav Fuks se narodil 24. 9. 1923 v Praze. Pochází z rodiny policejního úředníka. Po maturitě na gymnáziu v Truhlářské ulici (1942) byl totálně nasazen na správě statků v Hodoníně. V letech 1945–49 studoval filozofii, psychologii, dějiny umění a pedagogiku na FF UK v Praze (PhDr. prací Rozbor a kritika Bergsonovy ideje vývoje a jejích důsledků pro mravní výchovu z hlediska marxistické dialektiky, 1949). Poté...

Dnes uplyne 40 let od úmrtí spisovatele Mojmíra Klánského

Mojmír Klánský – vlastním jménem Mojmír Kölbl, se narodil 19. 4. 1921. Pochází z učitelské rodiny, která se ve 30. letech přistěhovala do Prahy. V roce 1937 byl pro redigování školního časopisu Šíp a komunistické smýšlení vyloučen z gymnázia a musel přejít na reálné gymnázium v Praze-Vršovicích (maturoval 1940). Absolvoval abiturientský kurz účetnictví při obchodní akademii a složil učitelskou státnici. V letech 1940–45...

Dnes uplyne 120 let od narození spisovatelky Jarmily Svaté

Jarmila Svatá – prozaička, dramatička, autorka reportáže a knih pro děti, se narodila 23. 9. 1903 v Kolíně.  Provdaná Fuksová, psala se také Jarmila Svatá-Fuksová. Otec byl poštovním úředníkem. Vystudovala dvouletou obchodní školu v Kolíně a krátce byla zaměstnána jako bankovní úřednice. Snaha stát se herečkou ji přivedla nejprve do ochotnického divadla při kolínském Klubu mladých, v roce 1923 pak...

Dnes uplyne 110 let od narození spisovatele Jana Maria Tomeše

Jan Marius Tomeš – básník, kunsthistorik, esejista a překladatel, se narodil 20. 9. 1913 v Olomouci.  Studoval dějiny umění na FF UK (PhDr. 1952 prací Alois Bubák 1824–1870). V letech 1951–1958 byl přednostou oddělení moderního umění v Národní galerii v Praze. Od roku 1959 pracoval nejprve jako odborný asistent, posléze jako docent v oboru dějin umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové...

Dnes uplyne 5 let od úmrtí spisovatele Pavla Řezníčka

Pavel Řezníček – prozaik a básník, se narodil 30. 1. 1942 v Blansku. Otec pracoval jako technický úředník, matka byla v domácnosti. Základní školu začal Řezníček navštěvovat v rodišti, od roku 1949 žil v Brně, kde také od roku 1956 studoval na jedenáctileté střední škole. Po maturitě (1959) dva roky pracoval jako řezač materiálů v ZKL v Líšni a poté jako frézař v Elektrických závodech Julia...

Dnes uplyne 120 let od narození spisovatele A. C. Nora

A. C. Nor – vlastním jménem Josef Kaván, od roku 1926 jméno úředně změnil připojením pseudonymu na Josef Kaván-Nor. Narodil se 19. 9. 1903 v Kylešovicích. Byl prvorozeným synem mlynářského dělníka, dětství strávil v Hlavnici u Opavy. Po absolvování klasického gymnázia v Opavě (maturita 1924) vystudoval moderní filologii na FF UK (1924–1929, PhDr. 1946 prací...