Články autora

admin

Dnes oslaví 55. narozeniny spisovatel Petr Čichoň

Petr Čichoň se narodil 23. 6. 1969 v Ostravě. Po maturitě (1987) na Střední průmyslové škole v Ostravě studoval v letech 1987–1992 na Vysokém učením technickém v Brně. Na základě rigorózní práce Přednášky o současné architektuře mu byl roku 2006 udělen Masarykovou univerzitou v Brně titul PhDr. V letech 1993–1998 vykonával redakční práci v nakladatelstvích a literárních časopisech Votobia, Vetus Via a Host. Od roku...

Dnes uplyne 140 let od úmrtí spisovatele V. B. Třebízského

Václav Beneš Třebízský, český spisovatele a katolický kněz, se narodil 27. 2. 1849 ve vesnici Třebíze u Slaného, podle které si zvolil svůj literární přívlastek. Jeho dědeček z matčiny strany i jeho otec, vesnický krejčí, sepisovali a vyprávěli místní pověsti. Studoval gymnázium ve Slaném a v Praze. Po absolvování pražského bohosloveckého semináře působil rok jako...

Dnes uplyne 130 let od narození spisovatele Miloslava Novotného

Miloslav Novotný – prozaik, literární historik a bibliograf, kunsthistorik a překladatel, se narodil 17. 6. 1894 v Radomyšli.  Otec byl lékařem. Novotný vystudoval gymnázium v Písku (maturita 1913) a češtinu a němčinu na FF UK (PhDr. 1920 prací Kritická činnost Jaroslava Vrchlického). V letech 1921–1924 byl tajemníkem Svazu osvětového (pozdější Masarykův ústav pro národní výchovu) v Praze, od roku 1922 externím redaktorem...

Dnes uplyne 130 let od narození prozaika a básníka Josefa Kopty

Josef Kopta se narodil 16. 6. 1894 v Libochovicích (u Roudnice nad Labem). Otec byl krejčím; oba synové byli literárně činní: Petr Kopta (1927–1983) působil jako překladatel z francouzštiny, Pavel Kopta jako autor a překladatel písňových textů, zejména šansonů. – Obecnou a měšťanskou školu vychodil Kopta v rodišti, v Praze absolvoval Českoslovanskou obchodní akademii (mat....

Dnes oslaví 55. narozeniny spisovatel Josef Formánek

Josef Formánek – český prozaik, reportér, redaktor a cestovatel, se narodil 16. 6. 1969 v Ústí nad Labem. Vystudoval Střední zemědělskou technickou školu v Roudnici nad Labem. Roku 1992 založil společně s Miroslavem Urbánkem geografický magazín Koktejl. Téměř třináct let působil jako jeho šéfredaktor a díky své práci procestoval přes třicet zemí světa, z nichž ho...

Dnes uplyne 20 let od úmrtí spisovatele V. P. Borovičky

Václav Pavel Borovička byl český spisovatel a televizní scenárista, narodil se 8. 9. 1920 v Praze. Vystudoval ekonomii na Vysoké škole obchodní a od roku 1946 pracoval jako skladník. V letech 1962–1963 byl redaktorem deníku Lidová demokracie a pak se už věnoval pouze psaní. Ale znám je jako autor literatury faktu z oblasti kriminalistiky, špionáže a...

Dnes uplyne 90 let od narození dramatika a scénáristy Jindřicha Fairaizla

Jindřich Fairaizl se narodil 14. 6. 1934 v Praze.  Pocházel ze živnostenské rodiny. Protože po ukončení základní školní docházky nemohl z kádrových důvodů studovat, nastoupil v roce 1949 do učení v kladenských dolech; 1951 však byl pro vážnou nemoc z hornictví uvolněn. Téhož roku byl přijat jako redaktor do Čs. rozhlasu (od 1946 byl členem Dismanova rozhlasového dětského souboru; představitel...

Dnes uplyne 55 let od úmrtí spisovatele Jaroslava Zrotala

Jaroslav Zrotal – dramatik, básník a prozaik, se narodil 7. 4. 1909 ve Velkém Meziříčí. Dětství a mládí Zrotal prožil ve velmi tíživých sociálních poměrech, částečně u příbuzných; jeho matka – po otcově smrti – pracovala jako pomocnice v domácnosti. Od roku 1920 studoval na reálce v České Třebové a Lipníku nad Bečvou, po třetím ročníku však studium přerušil a rok se...

Dnes uplyne 115 let od narození spisovatele Vladimíra Neffa

Vladimír Neff pocházel ze známé pražské obchodnické rodiny. Jeho manželkou byla herečka Osvobozeného divadla a autorka divadelních her Vlasta Petrovičová, syn Ondřej je spisovatel a publicista. Narodil se 13. 6. 1909. Studoval na reálném gymnáziu a obchodní akademii v Praze a na vyšší obchodní škole v Ženevě. 1935 se stal redaktorem a cizojazyčným lektorem nakladatelství Melantrich. Od...

Dnes uplyne 120 let od narození Emila Františka Buriana

Emil František Burian – dramatik a režisér, hudební skladatel, teoretik umění a žurnalista, se narodil 11. 6. 1904 v Plzni.  Pocházel z hudebnické rodiny: otec, barytonista Emil Burian (1876–1926), byl od roku 1909 členem opery Národního divadla v Praze, matka Vlasta Burianová učitelkou zpěvu, strýc Karel Burian (1870–1924) světoznámým tenoristou. Byl třikrát ženat; dcera z druhého manželství s Marií Šubrtovou je...