Články autora

admin

Dnes uplyne 55 let od úmrtí spisovatele Josefa Peterky

Josef Peterka, známější pod uměleckým jménem Bob Hurikán, případně pod literárním pseudonymem Bob Peters, byl český skaut, cestovatel, tramp, sportovec, spisovatel, publicista, redaktor, partyzán, historik trampingu a trampský písničkář. Vedle složení několika dodnes známých písniček (např. Rikatado) byl autorem celé řady knih s dobrodružnou, romantickou, detektivní a cestovatelskou tematikou. Pro jeho bouřlivý život se mu...

Dnes uplyne 110 let od narození spisovatele Zdeňka Adly

Zdeněk Adla – prozaik, autor knih pro děti, se narodil 1. 6. 1910 v Zárybech u Brandýsa nad Labem.  Manžel spisovatelky Věry Adlové. – Pocházel z rodiny košíkáře. Měšťanskou školu vychodil v Kostelci nad Labem. Od roku 1925 se v Praze učil písmomalířství, v roce 1928 vstoupil na střední grafickou školu, kterou však nedokončil. Roku 1929 začal pracovat v Komunistickém svazu...

Dnes uplyne 65 let od úmrtí spisovatele Emanuela Lešehrada

Emanuel Lešehrad – český spisovatel, básník, dramatik, kritik a překladatel, sběratel, propagátor okultismu a svobodného zednářství, se narodil 15. 11. 1877 v Praze. Byl členem Universalie. Narodil se v rodině majora rakousko-uherské armády Josefa Lešetického, který byl v roce 1889 povýšen do šlechtického stavu. Studoval na gymnáziích v Plzni (1888-1889) v Praze (1889-1891), Českých Budějovicích (1891-1892)...

Dnes oslaví 85. narozeniny spisovatel a scénárista Roman Ráž

Roman Ráž – prozaik, rozhlasový, televizní a filmový scénárista, se narodil 28. 5. 1935 v Praze v rodině pražského podnikatele, který byl v roce 1949 v politickém procesu odsouzen do vězení, kde v roce 1950 zemřel. Nevlastní bratr z otcova druhého manželství Rudolf Ráž (* 1944) je filmovým a televizním scenáristou. – V Brně, kam se matka po rozvodu přestěhovala, studoval Ráž na klasickém...

Dnes uplyne 120 let od narození básníka Vítězslava Nezvala

Vítězslav Nezval – básník, a to i v tvorbě pro divadlo, v próze, překladu, knihách pro děti a esejistice; průkopník, vykladač a obránce moderní poezie a umění i fantazie v nich; ve 20. letech spolutvůrce poetismu. Vítězslav Nezval se narodil 26. 5. 1900 v Biskoupkách (u Moravského Krumlova). Gymnázium navštěvoval v Třebíči, odkud 1918 narukoval, ale záhy byl...

Dnes uplyne 110 let od narození básníka Oldřicha Mikuláška

Oldřich Mikulášek patří k nejvýraznějším osobnostem české literatury druhé poloviny 20. století. Přes určité literární vlivy je jeho poezie vyhraněná a nezařaditelná do žádného z dobových proudů a směrů. Spočívá ve svébytné básnické filozofii dialektického světa, prožívaného naplno smysly i intelektem a zprostředkovaného výrazným lyrickým gestem. V autorově díle je možno vysledovat tradici Halasovy meditativní lyriky i projevy...

Dnes by oslavila 95. narozeniny spisovatelka Eliška Horelová

Eliška Horelová (rozená Nováková) – prozaička, básnířka, autorka knih pro děti a mládež, se narodila 23. 5. 1925 v Cerhenicích.  Otec byl státní zaměstnanec, matka učitelka. Dětství prožila Horelová v jižních Čechách. Roku 1946 maturovala na učitelském ústavu v Českých Budějovicích. Vyučovala na základních školách ve Středočeském kraji a současně studovala český jazyk a dějepis na Pedagogické fakultě v Praze, poté pedagogiku...

Dnes uplyne 115 let od narození básníka Viléma Závady

Vilém Závada se narodil 22. 5. 1905 v Hrabové (u Ostravy) v rodině valcíře vítkovických hutí, který padl v květnu 1915 na haličské frontě. Traumatizující fakt otcovy předčasné smrti, tíživý prožitek světové války a vyprahlé prostředí ostravských šachet a hald dlouhodobě profilovaly Závadovu básnickou tvorbu. Obecnou školu vychodil v rodišti, gymnázium, na které byl po zkouškách přijat rovnou do...

Dnes uplyne 100 let od narození spisovatelky Aleny Bernáškové

Alena Bernášková (provdaná Alexová) – prozaička, autorka cestopisných reportáží a překladatelka, se narodila 22. 5. 1920 v Praze. Její otec Antonín Bernášek (1883–1966) překládal z francouzštiny, angličtiny, němčiny a italštiny prózu, a především hry pro pražská divadla; napsal rovněž několik původních komedií (zejména pod pseudonymem A. Bernard). – Alena Bernášková maturovala na anglickém reálném gymnáziu v...

Dnes uplyne 110 let od narození spisovatele Ilji Barta

Ilja Bart – básník, autor vzpomínek, se narodil 17. 5. 1910 v Chrudimi.  Vlastním jménem Julius Bartošek. Syn středoškolského učitele. Roku 1928 absolvoval reformní reálné gymnázium v Duchcově. V Praze vystudoval práva (JUDr. 1933) a pracoval postupně v několika advokátních kancelářích. V roce 1934 odměnou za literární cenu v mezinárodní soutěži proletářských spisovatelů obdržel stipendium k pobytu do SSSR, kde pobýval od dubna...