Články autora

admin

Dnes uplyne 155 let od narození spisovatele Karla Václava Adámka

Karel Václav Adámek – spisovatel, kulturní historik a muzejník, se narodil 19. 9. 1868 v Hlinsku. Byl členem vedení Národní strany svobodomyslné (Mladočechů). Napsal řadu prací z oblasti východočeského muzejnictví, historie, umění a etnografie. Je autorem významné monografie Lid na Hlinecku a důležitých statí o statku v Jeníkově u Hlinska. Zabýval se též právem autorským...

Dnes uplyne 20 let od úmrtí spisovatele Josefa Hiršala

Josef Hiršal – básník, prozaik, překladatel a autor literatury pro děti, se narodil 24. 7. 1920 v Chomutičkách (u Jičína).  Jeho otec byl rolník a vesnický kapelník. Na obecnou a měšťanskou školu chodil Hiršal v Chomuticích. Od roku 1936 studoval na učitelském ústavu v Jičíně (maturoval 1940). Poté učil rok v Chomuticích, od roku 1941 pracoval jako lesní manipulant v Nouzově u Unhoště,...

Dnes uplyne 100 let od narození spisovatelky Naděždy Sochové

Naděžda Sochová – rozená Koutná, občanským jménem Naděžda Jakšová (jejím manželem byl novinář A. G. Jakš, 1912–1959, sňatek 1949), se narodila 14. 9. 1923 v Litovli. Pseudonym si zvolila podle rodného jména matky. Narodila se v rodině lékaře, majitele sanatoria. Navštěvovala měšťanskou školu Komenium v Olomouci a od roku 1938 souběžně studovala Anglický ústav v Praze, Rotterovu školu užitkové grafiky...

Dnes uplyne 155 let od narození básníka Otokara Březiny

Otokar Březina, vlastním jménem Václav Jebavý, se narodil 13. září 1868 v Počátkách. Otec byl obuvníkem. Jeho neobyčejná inteligence se projevovala již na počátecké měšťance. Při různých školních akcích recitoval vlastní básně, jež byly tak vyspělé, že učitele ani nenapadlo podezřívat Otokara z jejich autorství. Dále studoval na reálce v nedaleké Telči. Začíná publikovat své...

Dnes by oslavil 100. narozeniny spisovatel Rudolf Kalčík

Rudolf Kalčík se narodil 13. 9. 1923 v rodině strážníka, sloužícího na Podkarpatské Rusi. Po smrti matky (1929) pobýval často u příbuzných v jižních Čechách. Studoval na gymnáziu v Novém Bohumíně, Českém Krumlově a Českých Budějovicích (mat. 1943). Zde a v Třeboni byl též v letech 1943–45 pracovně nasazen jako úředník. V roce 1945 začal studovat na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy češtinu a filozofii. Absolvoval...

Dnes uplyne 100 let od narození spisovatele Miroslava Holuba

Miroslav Holub se narodil 13. 9. 1923 v Plzni v rodině právníka, dlouholetého zaměstnance plzeňského ředitelství státních drah, matka byla středoškolská učitelka jazyků. Obecnou školu a klasické gymnázium vychodil v rodišti. Maturoval roku 1942 a do konce války pracoval jako pomocný dělník ve skladu řeziva a na překladovém nádraží. Roku 1945 se v Praze zapsal na Přírodovědeckou fakultu, 1946...

DNY PRO VAŠE ZDRAVÍ 15. – 17. září Mezinárodní kongres zdraví 2023 Praha

Hlavním tématem letošního kongresu je motto: Úspěchy a současné trendy TCIM pro 21. století kulturní dědictví minulosti pro budoucnost Praha centrem TCIM Česká republika se 15. – 17. září stane významným místem setkání předních zástupců oborů TCIM (tradiční, komplementární a integrativní medicíny) a odborníků medicíny EBM (medicína založená na důkazech). Cílem je rozšířit informovanost, možnost...

Dnes oslaví 80. narozeniny spisovatelka Lydie Romanská

Lydie Romanská – česká básnířka, prozaička a sbormistryně, se narodila 12. 9. 1943 v Polance nad Odrou. Je členka Obce spisovatelů (1990); předsedkyně ostravského střediska Obce spisovatelů (1997 dosud); členka Rady Obce spisovatelů v Praze (1997 dosud) a členka Českého centra Mezinárodního PEN klubu (2011). Vystudovala učitelství a obor hudební výchova na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity...

Dnes oslaví 65. narozeniny spisovatel Petr Halmay

Petr Halmay – básník a prozaik, se narodil 12. 9. 1958 v Praze.  Je synem básníka Karla Šiktance. Po maturitě (1977) vystřídal řadu povolání, pracoval mj. jako skladník v Národní galerii, učitel, čerpač v podniku Vodní zdroje (1981–1987), později jako kulisák. Po roce 1989 byl redaktorem týdeníku Fórum, později deníku Telegraf. Poté pracoval jako kulisák v Divadle Na zábradlí,...

Dnes uplyne 40 let od úmrtí básníka Františka Nechvátala

František Nechvátal se narodil 22. 10. 1905 ve Velkém Újezdě. Jeho otec byl sezonním dělníkem a pracoval jako kameník, dřevorubec a zemědělský nádeník. Nechvátal po maturitě na učitelském ústavu v Olomouci (1924) vstoupil do československé církve. Studium na Husově evangelické fakultě nedokončil a vyučoval československé náboženství na obecných a měšťanských školách, nejprve výpomocně na různých místech, roku 1929 získal definitivu...