Články autora

admin

Dnes uplyne 135 let od narození spisovatele Bohumila Polana

Bohumil Polan (vlastním jménem Bohumil Čuřín) – literární a divadelní kritik a historik, básník, se narodil 18. 11. 1887 v Plzni. Manželem jeho dcery byl prozaik Karel Konrád (sňatek 1939). Téměř celý Polanův život je spjat s Plzní, kde byl jeho otec dozorcem, poté vedoucím obuvnické dílny ve věznici na Borech. Polan v Plzni nejen vystudoval...

Dnes uplyne 175 let od narození spisovatelky Elišky Krásnohorské

Eliška Krásnohorská, vl. jm. Alžběta Pechová, se narodila 18. 11. 1847 v Praze v početné rodině řemeslníka. Po otcově smrti se rodina přestěhovala do Plzně. Vleklá revmatická choroba již od mládí značně spisovatelce ztěžovala život i práci. Pracovala v ženském hnutí jako tajemnice, později starostka Ženského výrobního spolku a redaktorka Ženských listů. Zasloužila se o založení prvního českého...

Dnes by oslavila 105. narozeniny spisovatelka Fan Vavřincová

Fan Vavřincová (vlastním jménem Věra Němotová, rozená Peigerová) – autorka ženských, dívčích a humoristických románů a scenáristka, se narodila 17. 11. 1917 v Praze. Pseudonym Vavřincová zvolila podle křestního jména svého otce, Vavřince Peigera, centrálního ředitele cukrovarů firmy Česká cukerní, na Fan zkrátila křestní jméno František, jež měli její prarodiče a strýc. Studovala na francouzském gymnáziu...

Dnes uplyne 55 let od úmrtí spisovatele a dramatika Stanislava Loma

Stanislav Lom, vlastním jménem Stanislav Mojžíš, si svůj pseudonym zvolil podle obrazu člověka „jako lomu paprsků věčného života“ z nevydané sbírky raných próz. Narodil se 12. 11. 1883 v Praze jako syn překladatele a spisovatele Antonína Mojžíše. Po absolvování gymnázia v Praze a dosažení doktorátu na Právnické fakultě pražské univerzity byl od roku 1906 praktikantem v oddělení vojenských záležitostí...

Dnes uplyne 50 let od úmrtí spisovatele Josefa Sekery

Josef Sekera se narodil 4. 12. 1897 ve Starkoči (u Čáslavi) v rodině truhláře. Jeho synovcem je Leopold Sekera (* 1920), autor dobrodružných a chlapeckých románů užívající v sešitových edicích kolektivního pseudonymu Will Mac Khiboney. – Do školy Sekera chodil ve Starkoči, v sousední Zbyslavi (kde také prožil část dětství u příbuzných) a v Čáslavi....

Dnes uplyne 175 let od úmrtí jazykovědce a překladatele Josefa Jungmanna

Josef Jungmann se narodil 16. 7. 1773 v Hudlicích u Berouna. V Praze vystudoval piaristické gymnázium, filosofii a práva. Stal se učitelem na gymnáziu v Litoměřicích, kde soukromě vyučoval češtinu i v bohosloveckém semináři. Roku 1815 přešel na staroměstské gymnázium do Prahy, kde v nepovinném vyučování češtiny pokračoval. V letech 1834-45 byl jeho ředitelem. Od roku 1795 přispíval do Puchmajerových almanachů,...

Dnes uplyne 65 let od úmrtí československého prezidenta a prozaika Antonína Zápotockého

Antonín Zápotocký – komunistický politik, v letech 1953–57 československý prezident a prozaik, se narodil 19. 12. 1884 v Zákolanech  v rodině Ladislava Z. (1852–1916), průkopníka dělnického socialistického hnutí. Základní školní vzdělání získal v rodišti a na měšťanské škole v Kladně. 1898–1902 se vyučil v Mělníku sochařem a kameníkem. Pracoval jako řemeslník na různých stavbách v Praze, 1907 odešel na Kladno, kde se stal krajským...

Dnes uplyne 110 let od úmrtí spisovatelky Terezy Novákové

Tereza Nováková, dcera českého úředníka a rodilé Němky z Rakouska, se narodila 31. 7. 1853 v Praze. V letech 1860-69 navštěvovala ústav F. S. Amerlingové, kde mimo jiné získala výborné znalosti angličtiny a francouzštiny. Roku 1876 se provdala za gymnaziálního profesora J. Nováka a s ním přesídlila na devatenáct let do Litomyšle. Tam se začala zajímat o studium východočeského...

Dnes by oslavila 75. narozeniny básnířka a publicistka Dagmar Sedlická

Dagmar Sedlická (dívčím jménem Ouřadová) se narodila 12. 11. 1947 v Karlových Varech v rodině úředníka, mimo základní zaměstnání též dopisovatele novin, zakladatele a dlouholetého prezidenta Čs. svazu kouzelníků, organizátora mezinárodních festivalů magie v Karlových Varech. – ZŠ a SVVŠ Sedlická vychodila v rodišti (maturita 1965), kde též hrávala v amatérských studentských souborech a příležitostně konferovala...

Dnes oslaví 80. narozeniny básnířka a výtvarnice Alena Nádvorníková

Alena Nádvorníková (rozená Bretšnajdrová) – básnířka a výtvarnice, historička a teoretička umění se zaměřením na surrealismus a art brut, se narodila 12. 11. 1942 v Lipníku nad Bečvou.  Vyrůstala v rodině středoškolských učitelů, maturovala roku 1959 na Jedenáctileté střední škole v Lipníku nad Bečvou. V témže roce začala studovat češtinu a výtvarnou teorii a výchovu na FF UP v Olomouci. Významný vliv na ni mělo...