Články autora

admin

Dnes oslaví 85. narozeniny spisovatelka Věra Linhartová

Věra Linhartová – prozaička, básnířka, překladatelka, editorka a historička umění, se narodila 22. 3. 1938 v Brně. Po maturitě na jedenáctileté střední škole (1955) v Brně vystudovala Linhartová dějiny umění na FF UJEP (absolvovala 1960 diplomovou prací o barokní architektuře na Moravě) a externě estetiku na FF UK. Pracovala v Krajském středisku památkové péče v Brně...

Dnes uplyne 125 let od narození spisovatelky s mužským pseudonymem Jan Kameník

Jan Kameník (vlastním jménem Ludmila Macešková, rozená Poprová, poprvé provdaná Rónová) – básnířka a prozaička, se narodila 22. 3. 1898 v Liberci. Její otec byl učitelem na průmyslové škole v Pardubicích, kde Macešková absolvovala reálné gymnázium (mat. 1918). Poté studovala rok v Praze na Vysoké škole uměleckoprůmyslové a dva a půl roku na Akademii výtvarných umění;...

Dnes oslaví 70. narozeniny spisovatel Petr Bartůněk

Petr Bartůněk – prozaik, básník, publicista a autor knih pro mládež, se narodil 21. 3. 1953 v Litoměřicích. Syn Josefa Bartůňka (1913–1963), publikujícího v letech 1940–50 povídky, fejetony a kreslený humor; bratr výtvarníka Jiřího Bartůňka (* 1946). V letech 1968–73 studoval na Střední průmyslové škole stavební v Děčíně. Po maturitě pracoval jako projektant v Ústí nad...

Dnes oslaví 95. narozeniny filosof a estetik Josef Zumr

Josef Zumr – filosof, estetik, překladatel a editor, se narodil 19. 3. 1928 v Úmyslovicích (u Poděbrad) v rodině technického úředníka. Jeho manželka Jiřina Zumrová (* 1928, roz. Růžičková), dlouholetá redaktorka a posléze zástupkyně šéfredaktora nakladatelství Odeon, překládá z ruštiny (zejména díla Viktora Šklovského). Obecnou školu a reálné gymnázium Zumr vychodil v Táboře a po maturitě...

Dnes uplyne 40 let, kdy zemřel spisovatel Jiří Robert Pick

Jiří Robert Pick – kabaretiér, prozaik, dramatik, autor satirických básní a epigramů, se narodil 4. 5. 1925 v Praze. Manžel spisovatelky Ivy Hercíkové (sňatek 1961). – Narodil se v rodině inženýra chemie a podnikatele. Od roku 1936 studoval na reálném gymnáziu v Praze, v roce 1939 však musel pro židovský původ studium přerušit, maturitu už neskládal, ale...

Dnes uplyne 120 let od narození spisovatele Josefa Augusty

Josef Augusta – prozaik a paleontolog, se narodil 17. 3. 1903 v Boskovicích. Roku 1921 absolvoval gymnázium v Boskovicích, poté studoval na Masarykově univerzitě v Brně paleontologii, geologii a zeměpis (doktorát 1926). V letech 1924–1931 pracoval jako asistent v Geologickém ústavu MU v Brně, dva roky (1932–1933) učil na měšťanské škole v Olešnici na Moravě, v...

Dnes oslaví 80. narozeniny fejetonista a spisovatel Rudolf Křesťan

Rudolf Křesťan se narodil 14. 3. 1943 v Praze. Otec pracoval v oblasti obchodu, matka byla v domácnosti. Křesťan prožil dětství ve Staré Roli u Karlových Varů. Jedenáctiletou střední školu vystudoval v Karlových Varech (maturoval 1960), žurnalistiku na Institutu osvěty a novinářství Univerzity Karlovy (1960–66). Od roku 1964 pracoval v redakci týdeníku Mladý svět, nejprve v...

Dnes oslaví 55. narozeniny spisovatelka Radka Denemarková

Radka Denemarková – prozaička, literární historička, scenáristka, překladatelka a dramaturgyně, se narodila 14. 3. 1968 v Kutné Hoře. Po maturitě na gymnáziu v Kolíně (1986) vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy germanistiku a bohemistiku (1986–1992). V letech 1992–1995 pracovala na katedře germanistiky na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE a v letech 1992–97 na katedře české literatury Filozofické...

Dnes by oslavila 95. narozeniny spisovatelka Olga Hejná

Olga Hejná – prozaička, ilustrátorka a autorka knih pro děti, se narodila 13. 3. 1928 v Olomouci. Dívčím jménem Daňková. Manžel Miloslav Hejný (* 1925) je akademický sochař, dcera Markéta Hejná (* 1951) je spisovatelka, syn Petr Hejný (* 1956) violoncellista a výtvarník. Oba rodiče Olgy Hejné byli legionáři; otec, voják z povolání, byl od roku...

Dnes uplyne 80 let od úmrtí spisovatele Jiřího Langera

Jiří Langer – prozaik, básník, překladatel a vykladač Talmudu, znalec chasidského života, psal německy, hebrejsky a česky. Celé jeho dílo je zasvěceno židovské kultuře. Nejmladší syn z pražské židovské obchodnické rodiny, bratr dramatika a prozaika Františka Langra Jiří se narodil 19. 3. 1894 v Praze. Už za středoškolského studia se intenzívně zajímal o mystiku, do které ho...