Články autora

admin

Dnes uplyne 35 let od úmrtí spisovatele Filipa Jánského

Filip Jánský – vlastním jménem Richard Husmann se narodil 4. 9. 1922 v úřednické rodině v Praze; po rozvodu rodičů pobýval střídavě u příbuzných a v ústavech pro mládež. Od dětství se věnoval sportu a branné činnosti, v roce 1938 se jako člen pomocné vojenské služby aktivně zúčastnil jarní i podzimní mobilizace. Hned na začátku okupace zanechal studia na gymnáziu, zapojil se...

Dnes oslaví 50. narozeniny básník, fotograf, režisér a scenárista Martin Langer

Martin Langer – český básník, fotograf, režisér a scenárista, se narodil 18. 7. 1972 ve Varnsdorfu. Vystudoval kvasnou technologii piva a sladu na Střední průmyslové škole potravinářské technologie v Praze, poté pracoval mimo jiné jako knihkupec, sládek, dělník, myč nádobí, mistr v kořenářské výrobě a copywriter. Dnes je režisérem a scenáristou na volné noze, žije...

Dnes uplyne 100 let od narození básníka Karla Bouška

Karel Boušek se narodil 17. 7. 1922 v Ústí nad Orlicí, jako syn cukrářského dělníka, předválečného člena KSČ. Po měšťanské škole v Ústí nad Orlicí absolvoval obchodní školu a obchodní akademii v Chocni (maturoval 1942). V letech 1942–1945 pracoval v kanceláři nemocnice v Ústí nad Orlicí, 1945–47 ve Východočeském rozhlasu v Pardubicích a krátce v redakci...

Dnes uplyne 25 let od úmrtí spisovatele Jaromíra Tomečka

Jaromír Tomeček byl novinářem a prozaikem. Narodil se 30. 9. 1906 v Kroměříži v rodině krejčího. Po maturitě na klasickém gymnáziu v Kroměříži studoval Právnickou fakultu MU v Brně. Po dvou semestrech odešel na tehdejší Podkarpatskou Rus a krátce pracoval jako pomocný úředník v Rákošíně. Od počátku (1927) navštěvoval notářskou školu v Bratislavě a po jejím absolvování...

Dnes uplyne 110 let od narození spisovatele Miloslava Fábery

Miloslav Fábera se narodil 15. 7. 1912 ve Štěnovicích (u Plzně). Vyrůstal v rodině pivovarského sládka a legionáře z ruské fronty. Maturoval na reálném gymnáziu v Rokycanech (1931) a jako stipendista Podpůrného fondu čs. legií vystudoval práva na UK v Praze (1935, JUDr. 1938). Po absolvování vojenské služby se v roce 1938 stal úředníkem pražské Legiobanky....

Dnes uplyne 110 let od narození spisovatele Jana Lukeše

Jan Lukeš – prozaik, básník, hudební skladatel a autor literatury pro děti, se narodil 12. 7. 1912 v Praze. Vyrostl v rodině berního úředníka. Matka Helena Lukešová, rozená Pytlíková, byla neteří básníka Antonína Sovy. Lukeš vystudoval reálné gymnázium na Vinohradech (mat. 1931) a Lékařskou fakultu UK. Promoval 1938 a v témže roce byl mobilizován ve funkci...

Dnes oslaví 65. narozeniny spisovatel Ludvík Němec

Ludvík Němec se narodil 8. 7. 1957 v učitelské rodině, spolu s rodiči žil v Kyjově (1957–59), Karviné (1959–69) a Pohořelicích u Brna. Od roku 1972 studoval na gymnáziu v Mikulově. Po maturitě (1975), dvou měsících studia na Střední knihovnické škole v Brně a krátkém pobytu v redakci Rovnosti působil v letech 1976–81 jako turistický průvodce...

Dnes uplyne 25 let od úmrtí spisovatele Ivo Fleischmanna

Ivo Fleischmann – básník, prozaik, překladatel a literární historik, se narodil 21. 6. 1921 v Praze v rodině advokáta. V roce 1946 se oženil se Stašou Jílovskou – dcerou překladatelky Staši Jílovské (1898–1955) a Rudolfa Jílovského (1890–1954), zprvu kabaretiéra, později nakladatelského pracovníka, v letech 1939–1944 ředitele nakladatelství Borový, 1945–1947 ředitele tiskových podniků Československé strany lidové, po...

Dnes uplyne 115 let od narození spisovatele Jaroslava Foglara

Jaroslav Foglar – autor chlapeckých románů a kreslených seriálů, se narodil 6. 7. 1907 v Praze.  Po otcově smrti (1911) žil jen s matkou a s bratrem. V roce 1925 absolvoval v Praze obchodní školu, potom krátce pracoval v informační kanceláři firmy Wys Muller, ale ještě v roce 1925 nastupuje jako úředník do papírenského velkoobchodu firmy Oskar Stein. Ve skautském hnutí působil od roku...

Dnes uplyne 65 let od úmrtí spisovatele Zdeňka Němečka

Zdeněk Němeček – prozaik, dramatik, autor cestopisných reportáží, diplomat a publicista, se narodil 19. 2. 1894 v Josefově. Studoval čtyři ročníky gymnázia v rodném městě, poté gymnázium a obchodní akademii v Hradci Králové. Po maturitě (1912) navštěvoval jednoroční kurz při exportní obchodní akademii ve Vídni. Krátce působil jako obchodní praktikant v Hamburku a Terstu (1913–14). Ještě...