Články autora

admin

Dnes uplyne 115 let od narození spisovatele Ivana Jelínka

Ivan Jelínek – básník, esejista, novinář a překladatel, se narodil 6. 6. 1909 v Kyjově.  Jeho otec Karel L. Jelínek (1871–1934), povoláním soudce, byl též literárně činný (1898 vydal knihu povídek Od Bzenca, v časopisech Lumír a Niva otiskoval básně pod jménem Michal Rojar, Zdeněk Světlík a Zorislav Vichor). V Brně Jelínek vystudoval gymnázium (maturita 1928) a získal doktorát na Právnické fakultě...

Dnes by oslavila 80. narozeniny spisovatelka Iva Peřinová

Iva Peřinová – autorka loutkových her a prozaička, se narodila 5. 6. 1944 v Roztokách u Prahy.  Pocházela z úřednické rodiny. Po maturitě na Střední průmyslové škole sklářské v Teplicích (1962) vystřídala řadu různých zaměstnání. Od roku 1965 studovala na loutkářské katedře DAMU. Po absolutoriu byla v letech 1969–2003 angažována v Naivním divadle v Liberci jako loutkoherečka, lektorka a od roku 1989...

Před 15 lety zemřel spisovatel Václav Cibula

Václav Cibula – prozaik, autor literatury pro děti a mládež, tvůrce rozhlasových her a literárních pořadů, překladatel, se narodil 7. 11. 1925 ve Slaném.  Otec pracoval jako dílovedoucí v lokomotivce. V době studia na slánském reálném gymnáziu byl roku 1944 se spolužáky z vyšších ročníků totálně nasazen. Na jaře 1945 se vrátil domů a v létě složil maturitní zkoušku. V letech 1945–1949 studoval...

Dnes uplyne 100 let od úmrtí spisovatele Franze Kafky

Mnohoznačné, mnohovýznamové a nesnadno interpretovatelné dílo Franze Kafky, představuje jedinečný fenomén německé literatury českého kulturního prostoru, který výrazným způsobem ovlivnil české i světové písemnictví.    Franz Kafka se narodil se 3. 7. 1883 v Praze v rodině obchodníka s galanterním zbožím Hermanna K. jako nejstarší ze šesti dětí. Své dětství a mládí prožíval na Starém Městě v Praze, jehož...

Dnes uplyne 120 let od narození spisovatele Františka Pilaře

František Pilař – prozaik a redaktor, se narodil 2. 6. 1904 v Přibyslavi.  Otec Františka Pilaře byl soudcem. Pilař studoval klasické gymnázium v Příbrami (mat. 1922) a necelé tři semestry na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Jednoroční abiturientský kurz při obchodní akademii absolvoval v Praze roku 1926, na zdejší English University College studoval angličtinu (1926–27). Poté byl necelý rok – stále...

Dnes uplyne 135 let od narození spisovatele Edmonda Konráda

Edmond Konrád – dramatik, prozaik a divadelní kritik, se narodil 30. 5. 1889 v Praze. Pocházel z pražské měšťanské, kulturně orientované rodiny: otec Gustav Konrád, povoláním advokát, se od mládí přátelil s literáty a divadelníky (mj. s Emanuelem Bozděchem, Josefem Štolbou), matka Helena Konrádová (rozená Röslerová), spřízněná s rodinou Náprstkovou, byla klavíristka a stýkala se s řadou předních hudebních umělců. Konrád navštěvoval od...

Dnes uplyne 100 let od narození dramatika Oldřicha Augusty

Oldřich Augusta – dramatik, autor loutkových her pro děti, se narodil 30. 5. 1924 ve Vysokém Mýtě.  Maturoval na Obchodní akademii v Hořicích (1943) a poté pracoval jako účetní; nejprve u pověřence pro umělecká řemesla B. E. Miky v Praze, od července 1945 u firmy Richard Arent a bratr, později včleněné do podniků OP Prostějov a Pragoděv. V letech 1950–1952 byl ještě krátce...

Dnes uplyne 120 let od narození spisovatele Františka Směji

František Směja – básník a prozaik, se narodil 30. 5. 1904 v Suchých Lazcích.  Jeho otec, chalupník a horník, byl v bydlišti jedním ze zakladatelů organizace sociálně demokratické strany.  Směja absolvoval učitelský ústav v Opavě (1920–1924) a poté učil na různých místech ve Slezsku a na Moravě (Raduň, Hrabyně, Větřkovice, Neplachovice, Slezská Ostrava, Raškovice, Baška). V letech 1941–1942 byl za napomáhání odboji nacisty...

Dnes uplyne 110 let od narození spisovatele a scenáristy Jiřího Marka

Jiří Marek – prozaik, novinář a scénárista, se narodil 30. 5. 1914 v Praze. Původním jménem Josef Jiří Puchwein, jméno Jiří Marek, pod nímž publikoval již v roce 1937, užíval v občanském životě od roku 1946. Studoval krátce na pražském Jiráskově gymnáziu a poté na klasickém gymnáziu v Písku (maturita 1933). Již jako student se v Písku účastnil studentského kulturního dění, jako...

Dnes uplyne 100 let od narození spisovatele a dramatika Jiřího Šotoly

Jiří Šotola se narodil 28. 5. 1924 ve Smidarech u Hradce Králové v rodině středoškolského učitele češtiny. Obecnou školu navštěvoval v Litomyšli. Po maturitě na klasickém gymnáziu v Hradci Králové krátce studoval na pražské konzervatoři. V letech 1943 – 45 byl nasazen do výroby jako pomocný dělník ve slévárně v Plotišti nad Labem. Po válce dokončil studium na dramatickém oddělení...