Dnes by oslavil 70. narozeniny spisovatel Ivan Landsmann

Ivan Landsmann se narodil 26. 2. 1949 v Novém Jičíně. Od útlého dětství žil na Šumbarku (dnešní Havířov). Po základní škole se učil malířem pokojů, učení ovšem nedokončil. Po dvouleté vojenské službě v Přáslavicích u Olomouce nastoupil roku 1970 na šachtu Antonín Zápotocký v Ostravě (nyní důl Lazy), kde pracoval téměř šestnáct let jako horník. V roce 1985 emigroval za bratrem do Kanady, po dvou měsících požádal o azyl v Holandsku a usadil se v Rotterdamu. Až do roku 2000 pobýval v Holandsku jako nezaměstnaný, protože kvůli vážnému poškození rukou v dolech nemohl vykonávat žádnou práci. Od roku 2001 žije trvale v České republice.

Přispěl několika sloupky do časopisu Týden. Za román Pestré vrstvy obdržel v anketě Lidových novin ocenění Kniha roku 1999. Román Fotr byl odvysílán na pokračování v Českém rozhlase (2002). Přátelí se s básníkem, esejistou a zpěvákem Jaroslavem Hutkou.

Landsmann ve své tvorbě naturalisticky a bez patosu zachycuje skutečnost, kterou ztvárňuje ve formě nepoetického záznamu o životě. Osobní zážitky či příběhy přátel pro něj představují bohatý empirický materiál, který zpracovává bez stylizačních či redukujících literárních zásahů. K čistě autobiografické inspiraci se v textech přiznává, zachovává reálná jména skutečných osob a sugestivně prezentuje vlastní zážitky z prostředí dolů a především z období života v emigraci. Pro jeho tvorbu je charakteristický neotřelý, drsný jazyk a syrová autenticita formálně přetavená do hutného toku vyprávění. Jeho psaní se tak více než k ryze uměleckým textům přibližuje k dokumentu o stavu světa a života samotného autora. Až třináct let po dokončení vyšel román Pestré vrstvy, ve kterém autor s využitím specifického hornického slangu a vulgarismů zachycuje každodenní osudy havířů v dolech a první měsíce své emigrace. Popis dvouměsíčního pobytu v Kanadě odhaluje samotu člověka odkázaného na pomoc druhých, pocit ztracenosti v cizí kultuře, ale především v cizím jazyce. Rovněž v dalších románech zaznamenává Landsmann své osobní zážitky z pobytu v Holandsku; individuální osud emigranta představuje nejčastěji jako situaci uvězněného člověka ve svobodném světě. Téma vykořeněnosti, prožitek bezdomoví a složitost návratů z emigrace zpět do Čech jsou v textech soustavně překonávány rozptýlením s přáteli (se ženami), ale především alkoholem (Vězení na svobodě, Šestý smysl). Pouze v románu Fotr se Landsmann zdánlivě odpoutal od ryze autobiografické inspirace a předkládá příběh chlapce z malé vesnice, který se ocitá v Praze v době před vypuknutím druhé světové války. Osudy postav jsou však i zde inspirovány životními příběhy autora a jeho otce.

Ivan Landsmann zemřel 17. 3. 2017 v Praze.

Zpracováno podle: www.slovnikceskeliteratury.cz

Komentáře