Dnes by oslavil 90. narozeniny spisovatel Josef Brukner

Josef Brukner – básník, prozaik, překladatel, autor knih pro děti a mládež, se narodil 15. 2. 1932 v Písku.  Pocházel z úřednické rodiny. Po studiích na gymnáziu v Písku (maturita 1951) absolvoval dramaturgii a filmovou vědu na FAMU (1951–1955), kde k jeho učitelům patřil i Milan Kundera. Po krátké praxi v Čs. televizi se v roce 1956 stal dramaturgem Studia dokumentárního filmu Praha, které musel v roce 1958 opustit pro svoji kritiku tehdejší dokumentární tvorby. V letech 1959–1960 byl redaktorem Státního nakladatelství dětské knihy, poté do roku 1972 redaktorem Klubu přátel poezie v nakladatelství Čs. spisovatel. Od roku 1972 se intenzívně věnoval literatuře ve svobodném povolání, ačkoli v té době nesměl knižně publikovat. Vystřídal řadu profesí; v letech 1977–1985 pracoval jako varhaník, kostelník a topič ve sboru Čs. církve husitské v Praze na Vinohradech. Od roku 1982 začal působit jako externista na Konzervatoři Jaroslava Ježka (dříve Lidová škola umění pro pracující), v letech 1989–1990 zde získal místo pedagoga. Vyučoval stylistiku, poetiku a dějiny výtvarného umění. V letech 1991–1993 byl šéfredaktorem časopisu Mateřídouška (v období 1987–1990 člen redakční rady). – Bratr Petr Brukner (*1943) je hercem v Divadle Járy Cimrmana.

Poezií pro dospělé i pro děti, překlady a příležitostnými filmovými a výtvarnými kritikami přispíval zejména do novin a časopisů: Květen, Plamen, Literární noviny, Kultura, Kulturní tvorba, Mateřídouška, Ohníček, Sluníčko, Zlatý máj aj. Psal také básnické texty k obrázkovým leporelům, zejména k obrázkům Josefa Lady, a k omalovánkám, textově upravil několik knih pro edici Hvězdička: Mikeš jde do světa, Mikeš s Pašíkem na pouti, Jak se Mikeš dostal k cirkusu, Zajíc vítězem (nakl. Pressfoto 1978). Je autorem scénáře k filmu Případ Lupínek (1960, režie Václav Vorlíček) a scénářů krátkých animovaných filmů Nerovný souboj (1979) a S úsměvem (1981, oba režie Lubomír Beneš). Jako autor či spoluautor vytvořil četné televizní scénáře (cyklus večerníčků Kocour Mikeš, podle Josefa Lady) i videosnímky pro děti a mládež. Slovem doprovodil řadu výstavních katalogů (výtvarníci M. Hejný, O. Janeček, J. John, B. Kopecký, M. Noll ad.). V devadesátých letech se Brukner podílel na tvorbě čítanek a antologií pro literární výchovu na 1. stupni základních škol. Nonsensová poezie z výboru Ostrov, kde rostou housle se stala základem stejnojmenné divadelní inscenace pražského divadelního souboru Tygr v tísni (2015). – Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež udělila Bruknerovi v roce 2012 výroční cenu Zlatá stuha za celoživotní přínos literatuře pro děti. – V sedmdesátých letech vydal dvě publikace pod jménem Jana Vrány, zetě a editora Josefa Lady.

Svým básnickým debutem Brukner spoluvytvářel tzv. poezii všedního dne tak, jak ji programově pěstovali básníci okolo časopisu Květen. Proti patosu poezie padesátých let 20. století stavěl střízlivost, civilnost a humorný nadhled. Jeho písňově prostá a spontánní lyrika, volně navazující na tradice básnické prvotiny Jiřího Wolkera, se emotivně dotýká obyčejných věcí a všední lidské každodennosti, v nichž objevuje básnickou velikost prostého života.
Tyto rysy našly uplatnění i v Bruknerově tvorbě pro děti a mládež. První Bruknerovy verše pro děti vznikaly jako pendant k obrázkům Josefa Lady, jejichž poetiku a smysl pro detail se mu podařilo skloubit s úsporným básnickým stylem, ovlivněným folklorní slovesností (Svět zvířat, Kolotoč, Ŕíkadla z Ladovy zahrádky, Bajky, Kniha plná zvířátek aj.). Poezii úzce propojoval s výtvarným uměním i v dalších dílech pro děti a mládež, a to originálním způsobem. Ve sbírce Obrazárna se inspiroval světovým malířstvím od jeskynních maleb až po tvorbu současných umělců a jeho básnické texty představovaly svébytnou interpretaci reprodukovaných artefaktů. Koncepčně na ni navázal knihou veršů a fejetonisticky laděných textů Pojďte s námi za obrazy aneb Malování zvířat, v níž zesílila tendence aktivizovat dětského recipienta k dotváření vlastních představ i ke kreativní činnosti. Bruknerovy verše bohatou, ale srozumitelnou metaforičností uvádějí děti přirozeně a citlivě do světa výtvarného umění.
Editorská a překladatelská práce Josefa Bruknera se nese ve znamení nonsensové poetiky. Rozsáhlý výbor z říkadel evropských národů Klíč od království i soubor nonsensové poezie Ostrov, kde rostou housle prozrazují důvěrnou znalost dětského světa s jeho hravostí a magičností, připisovanou říkadlům, hádankám a dalším útvarům dětského folkloru.

Josef Brukner zemřel 14. 1. 2015 v Praze.

Zpracováno podle: www.slovnikceskeliteratury.cz

Komentáře