Dnes by oslavil 90. narozeniny spisovatel Otto Janka

Otto Jankačeský skaut, spisovatel, scenárista a publicista, se narodil 4. 2. 1930 v Praze. Skautem se stal v roce 1943, když si ho v pražském Klubu českých turistů vybrali vedoucí ilegálního skautského vodního oddílu. Během Pražského povstání působil jako spojka a obdržel Junácký kříž Za vlast. Po komunistickém převratu a zákazu skautingu byl opět členem ilegální skautské skupiny, po jejímž prozrazení se jeho jméno podařilo utajit.. Vystudoval ekonomii a stal se vedoucím ekonomického úseku Národního muzea v Praze. Působil také jako redaktor v Československém rozhlase. Zúčastnil se dvou velkých přírodovědeckých expedic Národního muzea – do Anatolie a íránského Balúčistánu. V roce 1968 v období pražského jara se zasloužil o obnovu skautské hnutí a v roce 1970 byl vyznamenán Junáckou medailí díků. Po opětovném zákazu skautingu jej pak znovu pomáhal obnovovat v roce 1990.
Publikovat začal v časopisech. Napsal na dvacet rozhlasových her a dramatických pásem (zejména o slavných lidech minulosti), pět televizních scénářů a přes dvě desítky knih (dobrodružné příběhy pro mládež, historické práce a sborníky, beletrizující životopisy, některé i o významných skautech).

Dílo: Publicistika: Třináct z Národního muzea (1971), postřehy o čase, který třináctkrát zůstal stát. Za Skleněnou horou (1977), reportáže z druhé přírodovědecké expedice Národního muzea v Praze do Íránu v roce 1973. Poušť jde za tvým stádem (1983), reportáže z třetí přírodovědecké expedice Národního muzea v Praze do Íránu v roce 1977. Rilke, Kraus a Vrchotovy Janovice (1985), studie. Historie vodní Dvojky 1943-1993 (1993), historie Jankova skautského vodního oddílu. Malíř Českého Meránu Karel Chaba (2008), monografie o malíři Karlovi Chabovi (19252009).

Beletrie: Melodie proti Siouxům (1982), dobrodružný román pro mládež, příběh Čecha Ludvíka Preglera, který se díky svým romantickým představám nechal naverbovat do americké armády a stal se svědkem bitvy u Little Bighornu; Zloděj snů (1984), dobrodružný životopisný román pro mládež, příběh českého cestovatele a malíře amerického Západu Bohuslava Kroupy (18281912); Amulet Siouxů (1987), dobrodružný román pro mládež o Čechovi Liborovi Schlesingerovi, který byl jedním z předních účastníků revolučních bojů v roce 1848 a který proto po porážce revoluce odjel do Ameriky v době probíhajících indiánských válek; Rytíř na kajaku (1988), příběh pro mládež o rytíři Janovi Zachařovi z Pašiněvsi ze 16. století, který si z cest po severní Evropě přivezl eskymácký kajak, který používal k rybolovu. Kajak se dokonce dostal i do jeho erbu; Let plachého čaroděje (1989), dobrodružný román pro mládež, příběh českého cestovatele Jana Viléma Helfera (18101840), který tragicky zahynul na Andamanských ostrovech při útoku domorodců; Jsem Sioux! (1990), společné vydání dvou autorových dobrodružných příběhů pro mládež (Melodie proti Siouxům a Amulet Siouxů) o českých krajanech, kteří se dostali do indiánských válek v Severní Americe; Byl jsem tady – Pérák (1991), příběh pro mládež o klukovi, který přeskakoval domy; Tábor nad vodopády (1994), dobrodružný román pro mládež, společně s Jaroslavem Novákem; Odvedu tě k Siuxům (1995), dobrodružný román pro mládež; Černá je řeka legionářů (1995), příběh Jana Ryšavého z Prahy, který se jako příslušník Cizinecké legie zúčastnil války o Francouzskou Indočínu v letech 19491954; Generál Stanovský (1997), příběh legionáře, letce a generála Viléma Stavovského odsouzeného roku 1951 neprávem na sedmnáct let odnětí svobody (propuštěn byl roku 1960); Nádherná Sidonie (1998), příběh poslední šlechtické majitelky zámku Vrchotovy Janovice baronky Sidonie Nádherné z Borutína (18851950); Vodní skaut, který nám spadl z Marsu (1999), příběh sportovce a funkcionáře Josefa Rösslera-Ořovského; Příběhy psané pádlem na řece (2000), příběhy vodních skautů; Češi v cizinecké legii (2000), portréty českých příslušníků Cizinecké legie; Bratr Radomír Kadlec Bernard (2000), útržky příběhu českého skauta Radomíra Bernarda Kadlece (19152003), který se stal misionářem v Západní Indii; Příběhy českých cestovatelů zapomenutých i nezapomenutelných (2001, životopisy českých cestovatelů od počátku 14. století do současnosti; Bernard od Šíleného koně (2002), přepracovaný příběh českého skauta Radomíra Bernarda Kadlece; Stopy vedou k Bobří řece (2002), dva příběhy českých skautů – Jaroslava Foglara a Radomíra Bernarda Kadlece; Příběh Jaroslava Spirhanzla (2009), životopisný příběh českého zemědělského inženýra, spisovatele a malíře Jaroslava Spirhanzla-Duriše (18891960); Čas skautů (2009), sborník věnovaný dvaceti význačným postavám skautského hnutí od jeho počátků (např. Robert Baden-Powell, Ernest Thompson Seton, Antonín Benjamin Svojsík, Josef Rössler-Ořovský a další).

Otto Janka zemřel 28. 8. 2009 v Praze.

Zpracováno podle: https://cs.wikipedia.org/wiki/Otto_Janka

 

Komentáře