Dnes by oslavila 90. narozeniny spisovatelka Hana Pražáková

Hana Pražáková – prozaička, překladatelka, autorka knih pro děti a mládež, se narodila 13. 7. 1930 v Turnově.  Dcera spisovatele Františka Křeliny (1903–1976), manželka literárního historika a hungaristy, univerzitního profesora Richarda Pražáka (* 1931). Dcera Markéta Hejkalová (* 1960) je spisovatelkou, nakladatelkou a překladatelkou z finštiny. Dětství trávila Pražáková v Českém Dubu, v roce 1939 se rodina přestěhovala do Prahy. Po absolvování Dívčího reálného gymnázia E. Krásnohorské v Praze (maturita v roce 1949) studovala češtinu a ukrajinštinu na FF UK (1949–1953, diplomová práce Realistický obraz vesnice v díle K. V. Raise). V letech 1953–1957 byla redaktorkou v nakladatelství Svět sovětů, poté v letech 1957–1962 ve Státním nakladatelství dětské knihy v Praze (později Albatros). Roku 1962 se přestěhovala do Brna a věnovala se překládání zejména z ukrajinské a ruské literatury. Od roku 1972 působila jako redaktorka literárnědramatické redakce Čs. rozhlasu v Brně. V letech 1994–1998 pobývala s manželem, který byl jmenován českým velvyslancem v Maďarsku, v Budapešti. Roku 1990 odešla do důchodu.

V tvůrčí oblasti ovlivnil Pražákovou její otec František Křelina a jeho přátelé Josef Knap, Zdeněk Kalista, Václav Renč. Podporu v literární práci nacházela i u manžela a jeho strýců literárního historika Alberta Pražáka a etnografa Viléma Pražáka. V 60. letech přispívala zvláště do Mladé fronty, od roku 1972 do programového týdeníku Čs. rozhlas; po roce 1989 do časopisu pro děti Zvonky. Během dlouholeté práce v literárnědramatické redakci Čs. rozhlasu v Brně připravila řadu literárních pásem, rozhovorů se spisovateli; pro rozhlas psala také fejetony. Je autorkou rozhlasové hry pro mládež Ohromná příležitost (1978). Užívala šifry hp (v Čs. rozhlase).

Dílo Pražákové je určeno především dětem a mladým čtenářům. Hrdinkami jejích próz, v nichž je bohatství syžetu nahrazováno dynamikou vnitřního světa postav, jsou většinou mladé dívky, stojící před prahem dospívání a hledající odpovědi na své citové problémy a zmatky (Výprava za parádou). Ve středu autorčina zájmu je etika mezilidských vztahů, zejména v rodině, jejíž harmonická podoba představuje pro dítě důležité útočiště (Karolinka). Pražáková neuhýbá ani před citlivými a v dětské literatuře tabuizovanými tématy (smrt, fyzický handicap) a přibližuje je bez instrumentální návodnosti, s psychologickou přesvědčivostí jak malým čtenářům (Dárek pro Moniku), tak mládeži (Výsostné území, Návrat z vánočních prázdnin).
Na počátku 21. století vydala Pražáková dva memoárové romány pro dospělé. Vrací se k nelehkému období, kdy byl její otec, spisovatel František Křelina, vězněn v 50. letech 20. století (Nadějí tu žijem), a líčí životní peripetie v době normalizační i polistopadové (Dobrý den Brno).

Hana Pražáková zemřela 4. 12. 2010 v Brně.

Zpracováno podle: www.slovnikceskeliteratury.cz

Komentáře