Dnes by oslavila 90. narozeniny spisovatelka Helena Longinová

Helena Longinová – prozaička a autorka románů pro ženy, se narodila 3. 1. 1930 v Jindřichově Hradci.  Provdaná Podzimková, po rozvodu si vzala zpět své dívčí jméno. Její otec byl řídícím učitelem. Dětství Longinová prožila v Benešově u Černovic v jižních Čechách, v roce 1937 se rodina přestěhovala do Kamenice nad Lipou, kde chodila do obecné a měšťanské školy. Na gymnáziu v Jindřichově Hradci maturovala v roce 1949. Od téhož roku žije v Praze. V roce 1950 začala studovat na FF UK germanistiku a češtinu (absolvovala prací Heinrich Heine Fischerův, Gellnerův, Neumannův a Nezvalův). Po promoci (1955) nastoupila jako profesorka němčiny na Jazykovou školu v Praze, kde učila až do odchodu do důchodu v roce 1988.

V mládí hrála ochotnicky divadlo, psát však začala relativně pozdě. Debutovala roku 1981 ve Vlastě. Dále přispívala povídkami do periodik: Ahoj na sobotu, Rudé právo, Svobodné slovo, Zemědělské noviny, Kmen aj. Od 80. let pravidelně spolupracuje s Čs. rozhlasem (mj. 1991 hra Robertovi s láskou upravená a s tit. Sólo pro bílého králíka, spoluautor a r. Josef Henke). Užívá pseudonymu Viktor Danielovský.

Prózy Heleny Longinové, inspirované především zážitky z dětství prožitého v malebných jižních Čechách, vyprávějí s moudrým nadhledem, humornou nadsázkou a smyslem pro ozvláštňující detail groteskní příběhy bizarních figurek (povídkový tryptich Proč umírá sánská koza). Autorčino základní téma – schopnost svérázných postav nalézt smysl bytí v harmonickém a tolerantním vztahu k ostatním lidem – rozvíjí také kronika Koncert pod kaštany. Na pozadí proměňujícího se životního stylu od roku 1910 až po současnost jsou v ní zachyceny osudy čtyř generací mnohačlenné a soudržné rodiny venkovského učitele. Poetičnosti prozaické výpovědi dosahuje autorka jak využitím imaginativní kauzality, lyrizující perspektivy, expresivního vypravěčství a bohaté metaforičnosti hrabalovského typu, tak i konfrontací několika subjektivních pohledů. Od poloviny 90. let se autorka orientuje především na prózu lehčího, čtivějšího zaměření a přiřazuje se k tzv. ženské literatuře a literatuře pro dívky – hojně publikovala v Knihovničce Večerů pod lampou. – Longinová je rovněž spoluautorkou strhující výpovědi stárnoucí ženy v monodramatu Robertovi s láskou.

Helena Longinová zemřela 27. 8. 2015 v Českých Budějovicích.

Zpracováno podle: www.slovnikceskeliteratury.cz

Komentáře