Dnes by oslavila 95. narozeniny spisovatelka Marta Staňková

Marta Staňková (dívčím jménem Johánková) – redaktorka, prozaička a překladatelka, se narodila 29. 7. 1927 v Praze v rodině štábního kapitána Čs. armády, kartografa ve Vojenském zeměpisném ústavu. Do roku 1966 byl jejím manželem Pavel Staněk (* 1927), sbormistr, skladatel a šéfdirigent Ostravského rozhlasového orchestru. Po maturitě na francouzském reálném gymnáziu v Praze (1946) se Staňková stala sekretářkou a od roku 1947 vedoucí propagačního oddělení v nakladatelském družstvu Máj. Od roku 1948 studovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy literární a divadelní vědu; absolvovala v roce 1952 prací Tylův vztah k lidové tradici pohádkové. Nastoupila do nakladatelství Čs. spisovatel, ve kterém pak pracovala jako redaktorka až po odchod do důchodu (1982).
Publikovala od roku 1955. Do konce 60. let sporadicky přispívala fejetony a drobnými povídkami do Světa v obrazech, Vlasty, Literárních novin aj. a po počátek 80. let hojnou literární publicistikou (informativní recenze, jubilejní články aj.) do Nových knih a do propagačních periodik nakladatelství Čs. spisovatel O knihách a autorech a Listy Klubu přátel poezie. Je též autorkou řady doslovů k dílům českých, převážně soudobých prozaiků (Jan Kozák, Roman Ráž, Ladislav Ptáček aj.) a dokumentárních montáží k vydáním her Jana Drdy (Hrátky s čertem, 1966), Pavla Kohouta (Taková láska, 1967), Vratislava Blažka (Třetí přání, 1967) aj. Od počátku 80. let se věnuje výhradně překládání (z němčiny, a zejména z angličtiny). Některé z literárněpublicistických příspěvků podepisovala šifrou M. S. nebo ms.
Po dlouholeté nakladatelské praxi, v níž se zabývala redigováním české soudobé prózy, se Staňková ve zralém věku stala autorkou dvou rozsáhlejších novel, do kterých promítla kus své osobní i profesionální zkušenosti. Obě tvárně nevýbojné, psychologicky a eticky laděné prózy se odehrávají v úzkém rodinném či pracovním okruhu a v časovém úseku několika málo dní (Prázdný byt), nebo dokonce jediného večera (Večírek); tento těsný situační a časový rámec je však rozšiřován stálými retrospektivami i úvahami o budoucnosti. Koncentrovanější i hlubší výpověď první z novel zachycuje situaci rozvedené ženy středních let, která postupně poznává pravou podobu života své právě zemřelé příbuzné. Druhá próza vykresluje pracovní a osobní vztahy, jak se vyjevují na jubilejním večírku polygrafického podniku normalizační doby.

Marta Staňková zemřela 28. 2. 2012.

Zpracováno podle: www.slovnikceskeliteratury.cz

Komentáře