Dnes oslaví 60. narozeniny spisovatel Martin Nezval

Martin Nezval – prozaik, publicista a novinář, se narodil 12. 1. 1960 v Brně.  Po maturitě na brněnské konzervatoři (1978) vystudoval dramaturgii na DAMU (1984). V roce 1987 absolvoval půlroční stáž na Londýnské univerzitě (téma: anglické drama). Pracoval jako divadelní, televizní a rozhlasový režisér (již za studií byl asistentem Jana Grossmana v Západočeském divadle v Chebu). Nezvalova recenzní spolupráce s deníkem Mladá fronta (od roku 1989) vyústila v orientaci na žurnalistiku. V roce 1990 se podílel na obnovení deníku Právo lidu a v témže roce i na transformaci Mladé fronty Dnes, kde působil do roku 1992 v kulturní rubrice. Poté krátce pracoval jako redaktor v Blesku, Reflexu aj., v roce 1994 se stal šéfredaktorem a spolumajitelem české mutace časopisu Penthouse; stál též při zrodu rádia Impuls.

Přispíval do periodik, v nichž pracoval, a dále do Českého deníku a Škrtu. Je autorem scénáře rozhlasové hry Ztracené iluze (1990), původně divadelního představení na DAMU (1984). Pro připravované filmové zpracování přepsal do podoby scénáře svůj román Jak ulovit miliardáře (režie Tomáš Vorel). V mládí hrál jednu z hlavních rolí ve filmu Tak láska začíná… (1975, scénář Zdeněk Mahler, Gustav Oplustil, režie Hynek Bočan). – Používá šifry nez.

Epickou linii Nezvalova knižního debutu Líbánky v Bimbambumu, s podtitulem Sociálně bulvární kýč z doby „za pět minut dvanáct“, tvoří mimomanželský milostný vztah mezi novinářkou a filmařem na sklonku 80. let. Volnou trilogii (Anna sekretářka, Obsluhoval jsem prezidentova poradce, Premiér a jeho parta) pojí nejen literární aluze v titulech jednotlivých próz, ale i snaha o kritické, až skandální vykreslení nového „postsametového“ establishmentu a jeho politických a novinářských praktik. Tyto Nezvalovy práce jsou přitom podřízeny úsilí o získání masového ohlasu a k cíli míří volbou víceméně standardních postupů: tematicky pulsují mezi sférou politickou a intimní, příběhy jsou lokalizovány do atraktivních prostředí (zejména do novinářského a uměleckého zákulisí) a důraz je položen na jejich senzační či skandalizující rozměr. Ke zvýšení provokativnosti textů autorovi slouží uplatňování klíčového principu (postavy odkazují ke konkrétním osobnostem a událostem), ale také snaha o šokující otevřenost erotickou i lexikální. Bulvární východisko svých próz se pak Nezval pokouší postmoderně intelektualizovat prostřednictvím četných citátů literárních a myslitelských veličin a vypravěčských reflexí, postřehů a bonmotů. Obdobně je tomu i v próze Štěstí je tady a teď aneb Racionální analýza nevěry, v níž Nezval usiluje o intimnější sondu do soukromého života a nitra svých postav. Tyto rysy se přenášejí i do další Nezvalovy „dobové kroniky“, románové trilogie (Zlatí hoši; Sex, prachy a frikulín; Jak ulovit miliardáře), jejímž tematickým půdorysem je popis mechanismů moci, prorůstání politiky, policie, ekonomické mafie a médií. Lidský jedinec je zde pouhou nesvobodnou loutkou v rukou neviditelné „vyšší moci“ (představované špičkami moderní mafie), jež tahá za nitky skrytá v pozadí. Vše je tu odhaleno jako „marketing“, včetně základních hodnot západní kultury. V románu Sex, prachy a frikulín jsou prostřednictvím emailů Ježíše Krista život a smrt křesťanského Spasitele podány jako promyšlená politická mediální show řízená mediálními poradci. Jako možná záchrana před úplným pohlcením mocí a konzumem (konzumovány jsou přitom nejen věci, ale i lidé) se rýsuje, navzdory vší deziluzi a permanentní nejistotě a zpochybňování, opravdový partnerský vztah, který však není možné uchránit před vlivem mocenských bojů, či příklon k transcendentnu, konkrétně k židovství a kabalistickému učení (Jak ulovit miliardáře). Groteskní próza Únos zpěvačky! odhaluje nízké praktiky bulvárního tisku a absurditu showbyznysu a médií, které ho zrcadlí i vytvářejí zároveň.

Zpracováno podle: www.slovnikceskeliteratury.cz

Komentáře