Dnes oslaví 60. narozeniny spisovatel Vladimír Provazník

Vladimír Provazník se narodil 31. 7. 1961 v Ústí nad Labem.  V rodišti navštěvoval ZDŠ (1967–76), v Děčíně maturoval na Střední průmyslové škole stavební (1980). Poté studoval na Stavební fakultě ČVUT v Praze (absolvoval 1984, specializace pozemní stavby). Po jednoroční základní vojenské službě v Seredi na Slovensku nastoupil v roce 1985 jako dílovedoucí v Pozemních stavbách Ústí nad Labem, v nichž od roku 1987 vykonával funkci stavbyvedoucího. Od roku 1991 působí jako soukromý podnikatel ve stavebnictví.

Časopisecky Provazník začal publikovat až po uveřejnění své knižní prvotiny; povídky, úvahy a fejetony otiskoval v Mladé frontě, Literárním měsíčníku, Vlastě, Československém vojáku, Tvorbě, Severočeském deníku (Ústí nad Labem), Rudém právu, Iniciálách a Literární revui. Po 1991 se odmlčel.

Provazníkův debut, soubor povídek Červená slzička, analyzoval v zhuštěných psychologických sondách dramatické okamžiky života lidí různého věku a rozmanitých prostředí. Autor se zaměřil především na postoje a chování groteskních postaviček z periferie velkoměsta, představujících statický kompars dějinného času, a zdůraznil okamžiky jejich prozření, při němž dochází i ke katarzi a jež je náznakem obecnějšího morálního podobenství. Důraz na realistickou kresbu situace a skrytý ironický podtext vyprávění určují též povídkovou sbírku Moji pyšní muži. Jejich kuriózní a bizarní hrdinové ztělesňují negativní typy českého národního charakteru, lidi s deformovaným uspořádáním vnitřního světa hodnot a citů. Kompoziční princip, v němž se vedlejší postava jedné povídky stává protagonistou následující prózy, upevňuje celistvost knihy a spoluvytváří pocit monotónního a stereotypního koloběhu lidského počínání a myšlení v přelomových životních okamžicích.

Zpracováno podle: www.slovnikceskeliteratury.cz a www.databazeknih.cz

Komentáře