Dnes oslaví 70. narozeniny básnířka Blanka Albrechtová

Blanka Albrechtová – provdaná Bouchnerová, se narodila 7. 1. 1951 v Hradci Králové. V letech 1966–1969 navštěvovala gymnázium v České Lípě. Po maturitě studovala na Pedagogické fakultě v Hradci Králové český jazyk a výtvarnou výchovu (diplomová práce Sepětí textu a ilustrace v Zapadlých vlastencích Karla Václava Raise). Po promoci učila v letech 1973–1974 na ZDŠ v Pardubicích, v letech 1980–1982 a od roku 1990 na základní škole v Praze. V letech 1974–1976 pracovala jako redaktorka časopisu Jiskra Rychnovska v Rychnově nad Kněžnou. V mezidobích byla na mateřské dovolené.

Publikovala převážně poezii v novinách a časopisech: Kmen, Literární měsíčník, Mladá fronta, Mladý svět, Práce, Nové Hradecko a Pochodeň (oba Hradec Králové). Od devadesátých let se literatuře aktivně nevěnuje.

Poezie Blanky Albrechtové obsahuje jednak folklorně stylizovanou milostnou lyriku, jednak básně reflexivní, poměřující kosmický prostor lidskou dimenzí. Od básnického debutu Pukání pecek, kterým Albrechtová vnesla do současné ženské poezie prvek hravosti a folklorní zpěvnosti, se její další sbírky Pokus o hnízdo a Šance pro Amora zintimňují a monotematizují. Převahy nabývá osobní prožitek milostného citu i každodennosti manželství, který ani nadále nepostrádá momenty sebeironie. Příznačná je rovněž poetizace všední skutečnosti, lyrizace vzpomínek na vlastní dětství, využití dětských jazykových hříček a postupně sílící výraz určité životní deziluze, který však není provázen proměnou básnířčiny poetiky.

Zpracováno podle: www.slovnikceskeliteratury.cz

Komentáře