Dnes oslaví 70. narozeniny básnířka Marcela Chmarová

Marcela Chmarová se narodila 7. 1. 1951 v Mostě. Po studiu na SVVŠ v Žatci (maturita 1969) byla několik měsíců zaměstnána na stavbě elektrárny v Počeradech. V letech 1969–1971 pracovala jako telefonistka v žatecké Šroubárně, n. p., a uklízečka v Podniku bytového hospodářství. Od roku 1971 v domácnosti. Žije v Lubenci u Žatce. Upozornila na sebe úspěšnou účastí v soutěži o cenu Konstantina Biebla v Lounech 1973 a 1974.

Časopisecky debutovala v lounském Hlasu (1968), dále přispívala do Literárního měsíčníku, Rudého práva, Mladé fronty, Mladého světa, Čs. vojáka, Zemědělských novin, Průboje (Ústí nad Labem). Po roce 1989 publikovala už jen ojediněle v Ústeckém deníku, Haló novinách a Literárních novinách.

Marcela Chmarová bývá často přiřazována po bok prozaiků tzv. severočeské školy. V 70. letech prosazovala věcný, provokující typ ženské poezie, vyznačující se okázalým odklonem od sentimentu a přitakáním všednodennosti. Na syrovém vyznění její lyriky, působivém zvláště v záznamech zraňované a ukřivděné erotiky a v reflexích každodenního koloběhu zaměstnané ženy, se paradoxně podílela i neučenost výrazu sklouzávající místy až k stylistické topornosti.

Zpracováno podle: www.slovnikceskeliteratury.cz

Komentáře