Dnes oslaví 70. narozeniny spisovatel a novinář Pavel Toufar

Pavel Toufarspisovatel, novinář a propagátor kosmonautiky, se narodil 13. 7. 1948 v Praze. V roce 1973 ukončil právnická studia na pražské Univerzitě Karlově. Téma jeho diplomové (také rigorózní) práce Mezinárodně právní postavení kosmických orbitálních stanic bylo tehdy první prací tohoto druhu z kosmonautiky na čs. vysokých školách. S poukazem na tuto práci byl vyzván k referátu na XXIV. kongresu Mezinárodní astronautické federace (IAF), kterého se zúčastnil jako tehdy nejmladší řádný účastník a byl přijat za řádného člena Mezinárodního institutu kosmického práva (IISL) při IAF. Od roku 1973 pracoval ve svobodném povolání jako spisovatel a novinář, v letech 1978–1981 scenárista Filmového studia Barrandov, v roce 1982 redaktor nakladatelství Panorama, v období 1983–1990 opět jako spisovatel ve svobodném povolání. Od poloviny 80. let spolupracuje s redakcí Televizních novin České televize (ČT), nyní Zpravodajství ČT, jako komentátor některých kosmonautických událostí. V letech 1991–1992 byl šéfredaktorem týdeníku Signál, v letech 1992–1994 byl zaměstnán ve vydavatelství Ringier, v letech 1995–1997 v nakladatelství Integra, od roku 1998 opět spisovatelem ve svobodném povolání.

Pavel Toufar je autorem především knih literatury faktu, ale také beletrie, a rovněž knih populárně naučného charakteru, několika tisíc časopiseckých a novinových článků, autorem filmových, televizních a rozhlasových scénářů. Od roku 1965 až do nuceného odchodu v roce 1977 byl stálým externím spolupracovníkem deníku Svobodné Slovo, v němž vybudoval a pravidelně zajišťoval zpravodajství z kosmonautiky (mimo jiné roku 1969 napsal největší počet článků v různých československých časopisech, v nichž popularizoval program Apollo a zejména historický let Apolla 11). Také spolupracoval s časopisy Reportér, Mladý svět, VTM a mnoha dalšími.

Působil jako aktivní účastník některých experimentů spjatých s kosmickým výzkumem, např. zkoumání sociální izolace a senzorické deprivace skupiny výzkumníků: I. – 20 osob, 5 dní, červen 1978, II. – 18 osob, 5 dní, květen 1979, III. – celosvětově první multidisciplinární experiment Štola 88 – 7 osob, 18 dnů (vedoucí skupiny pokusných osob), září 1988 Byl nominován do širšího výběru mezinárodního experimentu SFINCSS-99.

Od roku 2008 se aktivně podílel na podpoře české vědecké účasti v mezinárodním experimentu Mars 500 (ESA a IMBP RAN) jako člen týmu vedeného předním světovým odborníkem PhDr. Jaroslavem Sýkorou.

Od roku 2015 člen rady podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku Hospodářského výboru PS PČR.

Ocenění: V roce 1986 obdržel Cenu ČSAV za popularizaci vědy za rok 1985, v roce 1987 obdržel Zlatou pamětní medaili ČSAV za zásluhy o rozvoj kosmického výzkumu v Československu, v roce 1997 obdržel literární Cenu Egona Erwina Kische za knihu Smrt číhá mezi hvězdami, v roce 2007 byl jmenován Čestným členem Kosmo Klubu (pozn.: tohoto ocenění si velice váží)

Autor mnoha desítek knih a několika tisíc novinových a časopiseckých textů, TV a rozhlasových pořadů. Píše především literaturu faktu, napsal i několik prací science-fiction a několik desítek populárně naučných prací.

Knihy: Vzpomínka první až sedmá (1973), beletrie-novela, ve sborníku Mláďátka z herbáře; Touha po hvězdách (1976), literatura faktu; Svět dopravních letadel (1976), naučná próza; Cesty ke hvězdám (1976), lit. faktu; Dokument (1977), beletrie-SF; Uskutečněné fantazie (1978), lit. faktu; Experiment (1980), novela SF ve sborníku Neviditelní zloději; Pára na kolejích (1980), literatura faktu; Křižovatky vzdušných cest (1980), lit. faktu; Cesta do kosmu (1984), naučná próza; Otazníky přicházejí z hvězd (1988), lit. faktu v čes. překl. knihy A. Mostowicze My z kosmu; Velké cesty vesmírem (1989), lit. faktu; Das Experiment, v: Die Strasse nach Candarei (1995), beletrie-novela SF, ISBN 3-453-11905-3; Vánoce (1996), literatura faktu, ISBN 80-86006-24-7; Smrt číhá mezi hvězdami (1996), lit. faktu, ISBN 80-7181-148-3; Zur Hölle mit der Maus, noch ein bier, bitte! in: Die Säumige Zeitmaschine (1997), ISBN 3-453-11905-3; Tajemné stopy české historie (1998), lit. faktu, ISBN 80-902484-6-2; Kuchařka pro Krkonošského Medvěda (1999), nauč. próza, ISBN 80-86136-31-0; Setkání s tajemstvím (1999), lit. faktu, ISBN 80-7268-034-X; Kosmické skandály (1999), lit. faktu, ISBN 80-902484-8-9; Druhé setkání s tajemstvím (2000), lit. faktu, ISBN 80-7268-066-8; Přísně tajné (2000), lit. faktu, ISBN 80-7268-082-X; Tajemnou českou krajinou (2001), lit. faktu, ISBN 80-86367-07-X; Vánoce (2001), lit.faktu, ISBN 80-7268-204-0; Velikonoce (2001), lit.faktu, ISBN 80-7268-204-0; Otazníky zapomenutých hrobů (2001), ISBN 80-7268-138-9; Vzestup a pád Jurije Gagarina (2001), lit. faktu, ISBN 80-86367-11-8; Tajemnou českou krajinou-Český Meran (2001,2004),lit.faktu, ISBN 80-86231-19-4 (30-5); Tajemnou českou krajinou-Česká Sibiř (2002,2004),lit.faktu, ISBN 80-86231-21-6 (31-3); Záhady české minulosti (2002,2006), lit. faktu, ISBN 80-7268-212-1 (379-9); Svět záhad a tajemství (2002), lit. faktu, ISBN 80-243-0895-9; Krutý vesmír (2002, 2003), lit. faktu, ISBN 80-7268-235-0; UFO, nedokončená tečka (2003), ISBN 80-7268-256-3; Tajemnou českou krajinou-Záhadné Sedlčansko (2003),lit.faktu, ISBN 80-86231-27-5; Člověk na Měsíci – podvod století? (2003), lit. faktu, ISBN 80-243-1223-9; Když Helena nevaří… (2003), naučná próza, ISBN 80-86718-08-5; Tajemnou českou krajinou-Od Blaníku k Sázavě (2004),lit.faktu, ISBN 80-86231-29-1; Podivuhodné osudy v českých dějinách III (2004), lit. faktu, ISBN 80-243-1620-X; Magická místa Čech a Moravy II (2004), lit. faktu, ISBN 80-243-1607-2; Utajený vesmír (2004), lit. faktu, ISBN 80-243-1608-0; Co se děje na Marsu? (2004), lit. faktu, ISBN 80-7268-288-1; Český rok na vsi a ve městě, leden-srpen (2004), lit. faktu, ISBN 80-7268-276-8; Český rok na vsi a ve městě, září-prosinec (2004), lit. faktu, ISBN 80-7268-277-6; Cestovatel na perutích času, Vojtěch Zamarovský (2004), lit. faktu, ISBN 80-7268-263-6; Tajemnou českou krajinou-Toulky kolem Třemšína (2005),lit.faktu, ISBN 80-86231-35-6; Intrikáni v české historii (2005), lit. faktu, ISBN 80-243-1993-4; Magická místa Čech a Moravy III (2005), lit. faktu, ISBN 80-243-1821-0; Magická místa Čech a Moravy IV (2005), lit. faktu, ISBN 80-243-1996-9; Kruté příběhy z české historie (2005), lit. faktu, ISBN 80-243-1820-2; Nemravné kratochvíle našich předků (2006), lit. faktu, ISBN 80-243-2224-2; Kruté příběhy z české historie II (2006), lit. faktu, ISBN 80-243-2477-6; Tajemnou českou krajinou-Od Blatné k Otavě (2006),lit.faktu, ISBN 80-86231-38-0; Osudy alchymistů (2006), lit. faktu, ISBN 80-7268-373-X; Tajemnou českou krajinou-Smrt knížete Václava (2007),lit.faktu, ISBN 978-80-86231-41-9; Kosmický zabiják (2007), lit. faktu, ISBN 978-80-243-2670-2; Nemravné kratochvíle našich předků II (2007), lit. faktu, ISBN 978-80-243-2888-1; Kruté příběhy z české historie III (2008), lit. faktu, ISBN 978-80-243-3070-9; Opilci, falešní hráči a mlsní žrouti (2008),lit.faktu, ISBN 978-80-86231-46-4; Cesty ke hvězdám (zcela přepracované nové vydání, CD-ROM), lit. faktu,8 594050 420496; Čarodějnice, hvězdlháři a zlatodějové (2009), lit.faktu, ISBN 978-80-243-3476-9; Lotrasové, chmatáci a další darebáci (2009), lit. faktu, ISBN 978-80-243-3664-0; Tajemné bytosti mezi námi (2010), lit. faktu, ISBN 978-80-243-3807-1; Sedm divů Česka (2010), lit. faktu, ISBN 978-80-7404-048-1; Podvodníci na Hradě (2010), lit. faktu, ISBN 978-80-243-4024-1; Gagarin – Byl první? (2011), lit. faktu, ISBN 978-80-7376-277-3; Toulky – Tajemné kameny (2014), lit. faktu, ISBN 978-80-7376-373-2; Toulky – Chlum u Třeboně (2014), lit. faktu, ISBN 978-80-7376-378-7; Toulky – Za českými čerty (2015), lit. faktu, ISBN 978-80-7376-386-2; Hrst vzpomínek z krátké cesty k Marsu (str. 46 an.), NEK – laboratoř pro Mars i orbitální stanice (str. 61 an.), in: Mars-500 (2015), sborník odborných prací, ISBN 978-80-200-2437-4

Zpracováno podle: https://cs.wikipedia.org/wiki

Komentáře