Dnes oslaví 75. narozeniny spisovatelka Věra Nosková

Věra Nosková – česká spisovatelka, novinářka, propagátorka vědy a kritického myšlení, se narodila 9. 4. 1947 v Hroznětíně. Brzy po narození se s rodiči přestěhovala do Strakonic v jižních Čechách, kde žila do dvaceti let. Vystudovala zde gymnázium, později studovala při zaměstnání Střední pedagogickou školu v Praze. Do roku 1990 vystřídala asi 16 zaměstnavatelů a mnoho profesí (aranžérka, dělnice, závorářka, cukrářka, uklizečka, kreslička družstva architektů, archivářka u Památkářů, pracovnice Osvětové besedy, servírka). Nejdéle byla učitelkou v mateřské škole a noční vychovatelkou v Domově mládeže Haštalská v Praze.
Po roce 1989 začala pracovat jako novinářka a externí rozhlasová redaktorka. Od roku 2003 se věnuje psaní beletrie. Ve vlastním nakladatelství vydává populárně vědecké publikace významných členů občanského sdružení Sisyfos, prózu jiných autorů a vlastní díla.
Věra Nosková byla spoluzakladatelkou a po tři roky předsedkyní Českého klubu skeptiků Sisyfos a je členkou PEN klubu. Věra Nosková žije v Praze, je vdaná a má dva dospělé syny.

Dílo:

Poezie

V 60. a 70. letech publikovala básně v časopisech Divoké víno a Literární měsíčník, některé texty byly uváděny v pořadech „Zelené peří“ Mirka Kováříka v divadle Rubín. První sbírka básní připravená do tisku v Českobudějovickém nakladatelství Růže počátkem 80. let byla těsně před vydáním zakázána. Jediná sbírka básní „Inkoustové pádlo“ vyšla roku 1988.

Publicistika

Po roce 1989 našla nová zaměstnání jako tajemnice a redaktorka v Českém deníku, jako redaktorka Týdnu (časopisu pro venkov), reportérka obrazové přílohy Blesk Magazín, redaktorka Europress a nakonec jako spoluautorka přílohy “ Věda a lidé“ Hospodářských novin. Externě spolupracovala s Lidovými novinami a MF DNES, časopisy Reflex, Print and Publishing, Packaging, Sanquist, Listy, na Slovensku Rozmer a Prometheus
V devadesátých letech uváděla pořad „Naše téma“ v Českém rozhlase Vltava, a již několik let píše pravidelné fejetony pro týdeník Rozhlas. Vedle článků popularizujících vědu psala zejména reportáže, rozhovory a fejetony. Je autorkou námětů pro televizní pořady Klekánice (ČT 2) a Na vlastní oči (Nova)

Beletrie

Od roku 1996 vydala 10 knih beletrie – jako první novelu reflektující její předchozí novinářskou zkušenost Ten muž zemře, (Čs. spisovatel 1996). V pořadí čtvrtou knihu – román Bereme co je, vydala nejprve ve vlastním nakladatelství. Román, brzy označený za „generační“, vyvolal značný ohlas u odborné kritiky i čtenářů a v upravené podobě byl nově vydán roku 2005 v nakladatelství Národního divadla Abonent a nominován na cenu Magnesia Litera. Tento autobiografický text o dospívání na malém městě je prvním dílem postupně vydané trilogie. Druhý díl Obsazeno (nominace na Cenu Josefa Škvoreckého) je hutným a expresivním popisem doby po okupaci v roce 1968. Třetí díl Víme svý uzavírá trilogii přiblížením atmosféry normalizačních let v malém pohraničním městě.
Knížka humorných povídek a fejetonů Ať si holky popláčou byla nominována na Cenu Boženy Němcové.
Po dokončení románové trilogie se Věra Nosková vrací k tématům své novinářské práce a později v reakci na feministickou expanzi a skrytá dramata v rodinách, kdy je obětí muž, vydává titul na pomezí žánru s názvem Chraňme muže, který následují Příběhy mužů.
V roce 2013 vyšel výběr z poezie Věry Noskové (Být básnířkou) a román Proměny, který v následujícím roce získal Cenu čtenářů České knihy.
V roce 2014 vyšla reedice knihy Ať si holky popláčou, do které byly zařazeny některé nové povídky.
Po knížce pro děti, která vyšla v září 2014, následovala kniha fejetonů (2015), uveřejněných předtím v časopisu Rozhlas. Posledním prozaickým dílem je cestopis Nechte psa doma (2016)

Dosud vydané knihy: Inkoustové pádlo, poezie, (Středočeské nakladatelství, 1988); Ten muž zemře, novela, (Český spisovatel, 1995); Je to hustý, krátké texty, (nakl. Věra Nosková, Praha, 2003); Bereme, co je, román (1. vyd. V. Nosková, Praha, 2005), (2. vyd. Abonent ND, Praha, 2005 ), (3. vyd. V. Nosková, Praha, 2010) Audiokniha, Radioservis, Praha 2010; Ať si holky popláčou, fejetony a krátké texty (Abonent ND, Praha, 2006); Obsazeno, román (1. vyd. MozART, Praha, 2007); (2. vyd. nakl. V. Nosková, Praha, 2011); Ve stínu mastodonta, povídky (nakl. V. Nosková, Praha, 2008); Víme svý, román (nakl. V. Nosková Praha, 2008); Ještě se uvidí, tři novely (nakl. V. Nosková, Praha, 2009); Přece by nám nelhali, fejetony (nakl. V. Nosková, Praha, 2010); Chraňme muže, (nakl. V. Nosková, Praha, 2010); Příběhy mužů, (nakl. Klika, Praha, 2012); Být básnířkou, poezie (nakl. Klika, Praha 2013); Proměny, román (nakl. Klika, Praha 2013); Ať si holky popláčou, povídky (nakl. Klika, Praha 2014), Kamarád JAK, knížka pro děti (nakl. Klika, Praha 2014); Noblesa a styl, fejetony (nakl. Klika, Praha 2015); Nechte psa doma, cestopis (nakl. Klika, Praha 2016)

Popularizace vědy

Věra Nosková iniciovala vznik Českého klubu skeptiků Sisyfos, kterému pak i několik let předsedala. Zakládajícími členy klubu, jehož hlavní činností je propagace kritického myšlení, byli novináři, lékaři a vědci (Jiří Grygar, Václav Hořejší, Ivan David, Jiří Heřt). Na půdě klubu se později ustavila společensko – filosofická sekce, kterou vedl Rudolf Battěk.
Jako členka Českého klubu skeptiků zpracovala některá témata a přednášela o nich na řadě míst v Čechách a na Slovensku. Klub pořádá pravidelné přednášky pro veřejnost v budově Akademie věd České republiky, vydává vlastní Zpravodaj a uděluje anticenu Bludný balvan.

Ve vlastním nakladatelství vydává Věra Nosková odborné publikace klubu Sisyfos i beletrii jiných autorů.

Z nejnovějšího díla: Rozkošný zákon (2020), Život není korektní (2019)

Zpracováno podle: wikipedia.org

Komentáře