Dnes oslaví 80. narozeniny spisovatelka Lydie Romanská

Lydie Romanská – česká básnířka, prozaička a sbormistryně, se narodila 12. 9. 1943 v Polance nad Odrou. Je členka Obce spisovatelů (1990); předsedkyně ostravského střediska Obce spisovatelů (1997 dosud); členka Rady Obce spisovatelů v Praze (1997 dosud) a členka Českého centra Mezinárodního PEN klubu (2011).
Vystudovala učitelství a obor hudební výchova na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity (1963-1968), kde také obhájila rigorózní práci z hudební teorie (PhDr., 2005). Vyučovala na ostravských základních školách (1962 -1992). Roku 1987 se provdala za hudebního skladatele Dobroslava Lidmilu (1926 – 2006) a poskytla mnohé své verše jako texty k jeho vokálním skladbám: kantátám, malým dětským operám, cyklům písní pro děti aj. V letech 1992 až 2012 byla ředitelkou Základní umělecké školy Dobroslava Lidmily v Ostravě-Svinově. Jako sbormistryně a dirigentka vedla řadu sborových těles, organizovala koncerty vokální hudby, s dětským pěveckým sborem Cantabo Svinov CZ koncertovala spolu s manželem téměř ve všech zemích střední Evropy. Dosud (od r. 1976) vede Ženský komorní sbor Dobroslava Lidmily Svinov. V místě bydliště pořádala literární besedy a autorská čtení. Jejími hosty byli spisovatelé Blanka Kubešová, Eva Kotarbová, Helena Lisická, Petr Musílek, Oldřich Šuleř, Bohumil Pavlok, Karel Vysloužil, Karla Erbová a další. S básníky Vladimírem Křivánkem a Zeno Kaprálem účinkovala v literárním pořadu hudebního festivalu Janáčkův máj (2010). V letech 1998 – 2009 vedla kurzy tvůrčího psaní na Slezské univerzitě v Opavě; je členkou několika literárních porot, dlouholetou předsedkyní a nyní členkou redakční rady časopisu Obce spisovatelů v Ostravě Průhledy.

Dílo: Knihy veršů: Poéma Ostrava. Ostrava: Profil 1975, Půl hodiny po lásce. Ostrava: Profil 1982, Dopolední poetika. Ostrava: Profil 1985, Poločas. Ostrava: Profil 1989, Tanec o francouzské holi. Ostrava: Chagall 1991, Poušť před rozbřeskem. Opava: Optys 1993, Nedomykavost času. Třebíč: Arca JimFa 1998, Čtrnáct zastavení. Ostrava: Repronis 1999, Odrou křestná. Ostrava: CHKO Poodří 1999, Den latimerie. Brno: Host 2002, Goghova postel. Ostrava: Montanex 2006, Svlékání z růže. Ostrava: Montanex 2008, Aniž tvůj že jsem. Ostrava: Montanex 2010

Próza: Ticho pro klarinet (Příběhy poznamenané Ostravou). Ostrava: Montanex 2007, Boží expo. Tišnov: Sursum 2012, Láska je víc než láska (rukopisný román)

Výbor z díla: Desátek. Brno: Host 2003

Přebásnění překladu: S babičkou za ruku. Opava – Łódž: Literature & Science Opava 2008 (Verše Karoliny Kusek z polštiny) přeložené od Libora Martínka.

Populárně naučné: Dobroslav Lidmila hudební skladatel, sbormistr, pedagog. Ostrava: Repronis 2006, Slovo jako zrno. (Život a dílo básníka a spisovatele Bohumila Pavloka). Šenov: Tilia 2009

Texty: Libreta ke dvěma hudebně dramatickým dílům pro děti Dobroslava Lidmily: Kde mají slavíci sál (1996), Cesta na boso (2003)

Její verše zhudebnili také hudební skladatelé: Vladimír Svatoš, Milan Báchorek, František Hába, Věroslav Neumann, Antonín Tučapský, Zbyšek Bittmar a další.

Ocenění: Třetí místo v literární soutěži Ostrava město v pohybu za knihu Ticho pro klarinet (2007), Zlatý odznak s granáty. Unie českých pěveckých sborů (2007), Cena prof. Jana Šoupala. Unie českých pěveckých sborů (2008), Ocenění Moravskoslezským krajem za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost ke Dni učitelů (2012), Její báseň Postupně vyletělo pět malých sýkorek byla uvedena ve sborníku Nejlepší české básně 2009. Brno: Host 2009

Nejnovější dílo: Láska je víc než láska (2015), Otevřené (b)rány ticha (2017), Prázdniny s Henrim (2017), Sirka Henriho Bremonda (2016), Dveře do zahrady (2020), Káva pro H. (2018), Kletba podle Justiny (2020), Zpovídat se z poezie (2023)

Zpracováno podle: http://cs.wikipedia.org  a www.databazeknih.cz

Komentáře