Dnes oslaví 85. narozeniny spisovatelka Karla Erbová

Karla Erbová, roz. Fremrová, (nar. 30. dubna 1933 v Plzni) je česká básnířka. V letech 1951-68 publikovala pod jménem K. Papežová. V údobí normalizace byla režimem perzekvována. Ačkoliv patřila k zakázaným autorům, podařilo se v 80. letech redakci Československého rozhlasu zařadit do vysílání dvě její rozsáhlé básnické skladby.

Členka českého centra PEN-klubu, Rady Obce spisovatelů (po tři volební období a do 9. listopadu 2002) a redakční rady čtvrtletníku Dokořán, bulletinu Obce spisovatelů. Autorka básní, povídek a cestopisných textů s náměty vesměs čerpajícími z historie a mytologie starověkého Řecka. Za svoji literární činnost byla vyznamenána Cenou města Plzně v roce 1995, Cenou Jana Zahradníčka v roce 1999 a Cenou Bohumila Polana v roce 2003 .

Dílo: Neklid, 1966, Komu mé kosti, 1991, Via dolorosa, 1992, Vždyť miluješ svou lásku ke mně, 1993, lokasty Glauké Klytaiméstry, 1994, Obrazy obrazů, 1995, Armor, 1995, Mukáň, 1996, Náměstí zázraků, 1997, Terra cota, 1998, Potkání, 1999, Živly, 1999, Krajina s osamělým jezdcem, 2000, Plzni, 2001, Liánový most, 2002, Již nikdy nedovolím požáru…, 2003, Kdosi, 2013, Mrtvému zimník, 2014, Na příkrém břehu světa, 2016, Putování za sokolníkem, 2013, Večery s koroptví, 2014

Zpracováno podle: www.spisovatele.cz a www.databazeknih.cz

Komentáře