Dnes oslaví 85. narozeniny spisovatelka Zora Dvořáková

Zora Dvořáková – historička, spisovatelka a sochařka, se narodila 15. 12. 1934. Vystudovala na Filozofické fakultě UK historii. Dlouho působila jako odborná pracovnice ve Státní památkové péči v Praze. Účastnila se příprav a realizace nejrůznějších muzejních a památkářských expozic, včetně československého podílu na některých světových výstavách. Během normalizace jí bylo znemožněno nadále pracovat v původním oboru, soustředila se proto na individuální vědecké bádání a literární činnost. Svůj zájem věnovala sociální a kulturní problematice českých zemí v 19. a 20. století a zejména některým předním osobnostem našeho národa. Společně s Jiřím Doležalem je spoluautorkou první životopisné publikace o životě Dr. Milady Horákové.
Zora Dvořáková patří k uznávaným autorkám literatury faktu a za své celoživotní dílo získala Cenu Miroslava Ivanova.

Dílo: Byl jsem nejslavnější: Brožík; Indie, touho má; Josef Václav Myslbek; Josef Zítek (1983); Když ještě nebyli slavní; Milovníci historie a ti druzí; Miroslav Tyrš; Navzdory nenávisti a mstě; Než se stal prezidentem; O Miladě Horákové a Milada Horáková o sobě (2001); Politikové na útěku; Popravení, kam jste se poděli? (2013); Smrt pro tři ministry; To byla Milada Horáková ve fotografiích a dokumentech; Všední den v kleci (2011); Z letopisů třetího odboje; Zkáza zeleného čtyřlístku, Děsivý červenec 1950 (2018)

Zpracováno podle: www.cbdb.cz  

Komentáře