Dnes uplyne 100 let od narození spisovatele Ivana Gariše

Ivan Gariš – autor kriminálních a špionážních románů, filmový a televizní scénárista, se narodil 7. 5. 1923 v Jihlavě.  Vlastním jménem Antonín Prchal. Otec byl brusič skla. V letech 1939–40 navštěvoval Gariš obchodní školu v Jihlavě, 1941– 44 tři ročníky obchodní akademie v Pelhřimově. V letech 1944–45 byl totálně nasazen ve Starých Horách u Jihlavy. Od roku 1945 pracoval ve zpravodajských orgánech Zemského odboru bezpečnosti v Brně a ve Státní bezpečnosti, kde se podílel na vytváření agenturní sítě v nekomunistických stranách. V roce 1948 byl převelen do Prahy, od podzimu 1949 působí ve sledovacím útvaru StB, od roku 1950 byl zástupcem velitele 5. sektoru StB (sledování). Podílel se na akci Kámen (vytvoření fiktivní státní hranice na československém území a zatýkání osob usilujících o přechod té skutečné) a byl velitelem útvaru Modřín, který se podílel na řešení vnitrostranického mocenského konfliktu. Osobně zatýkal Otto Šlinga a Rudolfa Slánského. V únoru 1951 byl jmenován zástupcem velitele velitelství StB, rok poté prvním náměstkem ministra národní bezpečnosti. V březnu 1956 byl propuštěn a pracoval jako vedoucí bezpečnostního oddělení SONP Kladno. V roce 1963 byl odsouzen k šestiletému vězení za své činy ve vedení StB a téhož roku mu byla odňata hodnost plukovníka, již v roce 1964 však byl propuštěn. Krátce byl zaměstnán v Jihlavě a Praze jako dělník (Geologický průzkum), poté byl reklamním pracovníkem Čs. cirkusů, 1965–69 vedoucím dopravy Drogerie Praha. Roku 1969 se stal vedoucím odboru podniku zahraničního obchodu Škoda-export, 1984 odešel do důchodu.

Již před válkou uveřejnil první básně ve Studentském časopise, po válce publikoval v denících Svoboda a Práce a v týdeníku Mladý svět. V 70. a 80. letech byl spoluautorem řady filmových scénářů: Člověk není sám (1972, r. Josef Mach, sc. + Josef Picek a Josef Mach), Cesty mužů (1972, r. Ivo Toman, sc. + Josef Picek a Ivo Toman), Noc oranžových ohňů (1975, r. Zbyněk Brynych, sc. + Zbyněk Brynych), Kdo přichází před půlnocí (1979, r. Zbyněk Brynych, sc. + Zbyněk Brynych), Buldoci a třešně (1981, r. Juraj Herz, sc. + Juraj Herz; v tomto filmu Gariš také hraje roli mafiána), podle jeho předlohy byl natočen rovněž film Akce v Istanbulu (1975, r. Vladimír Čech, sc. + Zbyněk Brynych a Vladimír Čech). Je také autorem televizních filmů Dnes v noci hvězdy nezhasnou (1979, r. Evžen Němec), cyklu televizních komedií Šéfe, to je věc!, Šéfe, vrať se!, Šéfe, jdem na to!, Na dvoře je kůň, šéfe! a V tomhle zámku straší, šéfe! (1982, 1984, 1984, 1988, 1989; r. Hynek Bočan) a seriálů Ve znamení Merkura (1978, r. František Filip), Případy podporučíka Haniky (1989, vysíláno 1992, r. Dušan Klein) a Případ pro zvláštní skupinu (1989, vysíláno 2003, r. Jaroslav Dudek). – V roce 1953 byl Garišovi udělen Řád republiky „za obětavé a úspěšné plnění úkolů při likvidaci protistátního spikleneckého centra“, tedy tzv. Slánského skupiny.

Jako prozaik a scenárista je Gariš autorem děl kriminálních a špionážních, jejichž pozadí vedle současnosti často tvoří politické konflikty druhé poloviny 40. a počátku 50. let, popisované z pohledu komunistické mytologie (Cesty mužů, Ples v hotelu Slunce). Výrazná ideologizace charakterizuje i jeho prózy s tradiční kriminalistickou tematikou (Léto s Venuší, Kdo přichází před půlnocí), v nichž zpravidla slouží rovněž k zjednodušené charakterové polarizaci postav a ke konfrontaci zájmů socialismu s morálně zdevastovanými představiteli západního světa. Výraznější ohlas vyvolal cyklus televizních komedií započatý inscenací Šéfe, to je věc; detektivní seriály, dokončené před listopadem 1989, ale vysílané až po několika letech, naplnily poslání žánru.

Ivan Gariš zemřel 20. 5. 1996 v Praze.

Zpracováno podle: www.slovnikceskeliteratury.cz

Komentáře