Dnes uplyne 110 let od úmrtí spisovatele a historika Zikmunda Wintera

Zikmund Winter,český spisovatel, historik a učitel se narodil 27. 12. 1846 v Praze. Vystudoval pražské akademické gymnázium, poté studoval historii na Filozofické fakultě. Navštěvoval mj. přednášky Tomka, Kalouska, Gindelyho a Emlera, u kterého si přivydělával v archivu jako kopista a zdokonalil se tak v paleografii. Po absolvování studia nastoupil 1. října 1873 na své první učitelské místo na reálku v Pardubicích, kde jako jednoroční suplent vyučoval dějepis, zeměpis, češtinu, němčinu a logiku. Na závěr pardubické suplentury složil státní zkoušku a dosáhl tak učitelské způsobilosti. A od 1. října roku 1874 učil na reálce v Rakovníku. Roku 1884 odešel vyučovat do Prahy na akademické gymnázium.

Zpracoval dějiny českých měst, zajímal se o dějiny vysokých škol.

Jeho historické povídky se soustředí na krátký časový úsek. Představují postavy duševně rozvrácených lidí, končí tragicky. Příběhy jsou tajemné, odehrávají se zpravidla v pobělohorské době.

Dílo: Starobylé obrázky z Rakovnicka, Pražské obrázky, Rozina sebranec, Staré listy, Ze staré Prahy, Člověk zmařený, Mistr Kampanus – životopisný román, pojednává o Janu Campanovi Vodňanském. V pasti, Krátký jeho svět, Panečnice, Nezbedný bakalář, Zač bylo živobytí za starodávna, Dějiny kroje v zemích českých od počátku století XV. až po dobu bělohorské bitvy, Kulturní obraz českých měst, Život církevní v Čechách. Kulturně-historický obraz z XV. a XVI. století I–II, Řemeslo v Čechách v XVI. věku, O životě na vysokých školách pražských knihy dvoje. Kulturní obraz XV. a XVI. století, Děje vysokých škol Pražských od secessí cizích národů po dobu bitvy bělohorské (1409–1622). Dále uveřejnil velké množství povídek v časopisech.

Zikmund Winter zemřel 12. 6. 1912 v Bad Reichenhallu v Německu.

Komentáře